Matematyka aktuarialna zajmuje się m.in. konstruowaniem tablic (np. trwania życia), ustalaniem warunków finansowych równowagi w ubezpieczeniach życiowych, kalkulacją składek ubezpieczeniowych i rezerw finansowych, zasadami tworzenia funduszy emerytalnych, a także matematycznymi problemami dotyczącymi ubezpieczeń majątkowych, reasekuracji i zasad inwestowania środków finansowych.