Kwota wykupu (ang. surrender value) stanowi stanowi łączną sumę, jaka została zgromadzona na koncie polisowym ubezpieczonego. Najczęściej ma miejsce w przypadku długoterminowych ubezpieczeń na życie.

W zależności od konstrukcji umowy ubezpieczeniowej, osoba która zdecyduje się pobrać środki ze swojego konta, musi liczyć się z ewentualną opłatą likwidacyjną. Wówczas, otrzyma zgromadzone środki finansowe pomniejszone o tę opłatę.

Wyróżniamy kwoty wykupu gwarantowane (w polisach na życie), a także niegwarantowane (w przypadku ubezpieczeń ochronno-inwestycyjnych).