Konsumpcja sumy ubezpieczenia (redukcyjna suma ubezpieczenia) – oznacza zmniejszenie sumy ubezpieczenia o wysokość wypłaconego odszkodowania.

Najłatwiej wytłumaczyć to na przykładzie. Jeśli Twój samochód jest ubezpieczony na kwotę 40 tys. zł i dojdzie do szkody, za którą dostaniesz 10 tys. – suma ubezpieczenia spadnie automatycznie do 30 tys. zł.

W przypadku szkody całkowitej lub wypłaty odszkodowania równej sumie ubezpieczenia nastąpi  rozwiązanie umowy ubezpieczenia (chyba, że ubezpieczyciel przyjął inne zasady).

Niektóre firmy ubezpieczeniowe oferują produkty ubezpieczeniowe z tzw. odnawialną sumą ubezpieczenia, a to oznacza, że wypłata odszkodowania nie powoduje redukcji sumy ubezpieczenia, inne zaś dają możliwość dokupienia ww. opcji jako rozszerzenie wariantu ubezpieczenia.