Fundusz ubezpieczeniowy, czyli dana suma środków, jakimi dysponuje ubezpieczyciel, jest dla nas, ubezpieczonych, solidnym zapewnieniem, że w razie powstania zdarzeń niosących za sobą straty materialne lub finansowe, otrzymamy należne odszkodowanie. Będąc właścicielem nieruchomości, pojazdu, cennych rzeczy materialnych lub firmy, warto wykupić stosowne ubezpieczenie i zapewnić sobie bezpieczeństwo oraz stabilność finansową w razie jakiegokolwiek nieszczęśliwego wypadku. Fundusz ubezpieczeniowy jest dla nas gwarancją odzyskania należnych środków, które możemy przeznaczyć na pokrycie szkody.

Podstawowym zadaniem zakładu ubezpieczeniowego jest zapewnienie klientom pomocy finansowej w sytuacji wystąpienia jakichkolwiek zdarzeń losowych, działań celowych (jak np. kradzież, włamanie, rabunek) lub klęsk żywiołowych, które zostały jasno zdefiniowane w OWU (ogólnych warunkach ubezpieczenia) w zamian za opłatę, czyli składkę ubezpieczeniową.

Składki ubezpieczeniowe, w zależności od rodzaju ubezpieczenia, opłacane są przez klientów:

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe posiada więc kwotę rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, która zapewni mu wywiązanie się ze zobowiązań wypłacenia należnego odszkodowania.