Tornister, przybory szkolne, zeszyty i kilkadziesiąt innych drobiazgów niezbędnych każdemu uczniowi. Dla rodzica dziecka w wieku szkolnym, każdego roku to wydatek kilkuset złotych. W lipcu 2018 roku ruszył rządowy projekt „Dobry Start”, który gwarantuje 300 zł na dziecko, a konkretniej na wyprawkę do szkoły. Jest to wypłata jednorazowa, z okazji rozpoczęcia roku szkolnego. Jeśli chcesz dofinansowanie do wyprawki dla dziecka jeszcze we wrześniu, warto pospieszyć się z wnioskiem 300 plus.

Kto może dostać 300 złotych na dziecko?

300 plus wyprawka dla dziecka przysługuje każdemu uczniowi, który nie ukończył 20 lat, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – 24 lat. Wniosek 300+ może złożyć:

  • rodzic,
  • opiekun faktyczny dziecka,
  • opiekun prawny,
  • pełnoletnia osoba ucząca się, która nie jest na utrzymaniu rodziców.

W przypadku rodziców rozwiedzionych, którzy sprawują naprzemienną opiekę nad dzieckiem – każdemu z nich przysługuje po 150 zł na wyprawkę dla dziecka.

Co najważniejsze, program 300+ wyprawka dla dziecka nie posiada żadnego kryterium dochodowego, a więc niezależnie od zarobków możesz otrzymać dofinansowanie.

 

Twoje dziecko idzie do szkoły, przedszkola, żłobka? Sprawdź oferty NNW szkolnego! 

Kiedy i gdzie złożyć wniosek 300 plus?

Wniosek o wyprawkę 300+ możesz złożyć na dwa sposoby – internatowo oraz w wersji papierowej. W drugim przypadku wypełniony wniosek zanieś do urzędu miasta lub gminy w miejscu zamieszkania, albo do ośrodka pomocy społecznej. W niektórych miastach, gminy wyznaczają także dodatkowe miejsce składania wniosków – warto zasięgnąć informacji np. w urzędzie miasta. Pamiętaj, że czas nie jest tutaj bez znaczenia. Wniosek 300+ możesz złożyć:

  • od 1 lipca do 30 listopada – jeśli składasz wniosek online 300+. Możliwość wnioskowania jest przez portal Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl) lub bankowość elektroniczną,
  • od 1 sierpnia do 30 listopada – jeśli składasz papierowy wniosek w urzędzie.

Złożenie wniosku 300+ online nie zawsze będzie możliwe. Nie jest możliwe złożenie wniosku 300 plus drogą elektroniczną na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej. Z uwagi na to, rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, czy dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych, a także osoby uczące się będące osobami usamodzielnianymi w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wniosek muszą złożyć bezpośrednio w powiatowym centrum pomocy rodzinie.

Wypłata z programu „Dobry Start”: kiedy?

Wypłata pieniędzy nastąpi w zależności od momentu złożenia wniosku. Jeśli kompletny wniosek 300+ złożysz w lipcu lub sierpniu – pieniądze otrzymasz do końca września. Ci, którzy zawnioskują o wyprawkę później, będą musieli poczekać do dwóch miesięcy.

Kto nie otrzyma świadczenia 300 plus?

Wyprawka dla dziecka 300 + wypłacana jest tylko i wyłącznie po złożeniu wniosku. Nie wszyscy jednak mają szansę na otrzymanie dofinansowania. Świadczenia z programu „Dobry Start” nie otrzymają rodzice dziecka w wieku przedszkolnym, a także studenci.

„Dobry Start”: to warto wiedzieć!

Jak już wspomnieliśmy program 300+, w przeciwieństwie do 500+, nie ma żadnego kryterium dochodowego. Ponadto, środki z „Dobrego Startu” są wolne od egzekucji komorniczej. Ma to znaczenie w przypadku, kiedy rodzice dziecka mają długi, a ich konto zajął komornik.  Świadczenie z wyprawki 300+ nie może być zajęte na pokrycie długów rodzica. Dla niektórych istotny będzie także fakt, że środki z programu nie będą wliczane do dochodu przy wnioskowaniu o inne formy wsparcia.

Złożenie wniosku 300+ online za pomocą portalu Emp@tia możliwe jest tylko poprzez konto na portalu „Empatia” przy użyciu profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego.