Ubezpieczenie Bezpieczne Dziecko to propozycja funkcjonująca na rynku pod szyldem MetLife, która w ramach jednej polisy umożliwia wykupienie terminowego ubezpieczenia na życie dziecka, a także rozszerzenie jego zakresu o umowy dodatkowe – Ubezpieczenie Dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i choroby oraz ubezpieczenie na wypadek śmierci lub trwałego inwalidztwa ubezpieczającego, czyli osoby sprawującej pieczę nad dzieckiem. Jest to więc produkt kompleksowy, którzy przyda się nie tylko w sytuacji kiedy nasza pociecha skręci kostkę, ale naprawdę zabezpieczy sytuację malucha i rodziny, w różnych życiowych sytuacjach.

Ubezpieczenie Bezpieczne Dziecko: dla kogo i na jak długo?

Ubezpieczenie Bezpieczne Dziecko to produkt skierowany nie tyle do dziecka, ale do jego rodzica czy opiekuna. Ochroną w ramach umowy podstawowej i umowy dodatkowej Ubezpieczenie Dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków lub choroby, może zostać objęta osoba, która w dniu podpisania umowy nie ukończyła 16. roku życia.

Umowa podstawowa zawierana jest na czas określony i upływa w dniu rocznicy podpisania umowy, bezpośrednio po ukończenia przez ubezpieczonego 21. roku życia. Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku umowy dodatkowej dla dziecka. Ta podpisywana jest na okres minimum jednego miesiąca, jednak nie dłuższy niż rok. Decydując się na umowę obejmującą zakresem osobę ubezpieczającą, wówczas ochrona trwa przez cały czas trwania umowy podstawowej.

Opcjonalnie, w ramach umowy dodatkowej Ubezpieczenie na wypadek śmierci lub całkowitego i trwałego inwalidztwa może zostać osoba w wieku od 18 do 71 lat.

MetLife z myślą o dziecku: co obejmuje? Nie tylko NNW!

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach polisy Bezpieczne Dziecko obejmuje:

  • Śmierć,
  • Trwałe inwalidztwo wskutek nieszczęśliwego wypadku,
  • Zdiagnozowanie groźnej choroby,
  • Hospitalizacja w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub choroby,
  • Złamania i oparzenia wskutek nieszczęśliwego wypadku.

UWAGA: Umowa podstawowa obejmuje zakresem tylko i wyłącznie śmierć osoby ubezpieczonej.

Dodatkowo, decydując się na podpisanie umowy dodatkowej obejmującej ochroną osobę dorosłą, otrzymujemy świadczenia w przypadku:

  • Śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku,
  • Całkowitego i trwałego inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Ubezpieczenie Bezpieczne Dziecko: co warto wiedzieć?

O ile w przypadku umowy podstawowej gwarantującej świadczenia na wypadek śmierci osoby ubezpieczonej, raczej nie doszukamy się żadnych kruczków, o tyle w przypadku umów dodatkowych, warto zwrócić szczególną uwagę na pewne kwestie.

Po pierwsze, zanim zdecydujemy się na Ubezpieczenie Dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków czy groźnych chorób, warto zapoznać się z definicjami tych drugich. W OWU znajdziemy szczegółowy zapis mówiący o tym, jakie choroby uznawane są za „groźne”.

W wykazie znajdziemy m.in. chorobę nowotworową, zapalenie opon mózgowych, zapalenie mózgu, przewlekłą chorobę serca, utratę wzroku, cukrzycę czy przeszczepienie narządów. Warto jednak wiedzieć, że zdiagnozowanie którejś z nich nie jest gwarancją wypłaty świadczenia, ponieważ każdy z tych przypadków obostrzony jest szeregiem wyłączeń odpowiedzialności.

Po drugie, o świadczenie na wypadek groźnej choroby możemy ubiegać się tylko w sytuacji, gdy do jej zdiagnozowania i podjęcia leczenia doszło nie wcześniej niż po upływie 90 dni od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenie Bezpieczne Dziecko –  kiedy nie zadziała NNW?

Zapoznając się z OWU zalecamy zwrócić szczególną uwagę na wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. Z nich dowiemy się m.in. że nie możemy liczyć na świadczenia w przypadku trwałego inwalidztwa, złamań czy hospitalizacji, jeśli nastąpią one np. w przypadku choroby, niepełnosprawności fizycznej i zaburzeń psychicznych. Groźna choroba nie obejmuje wad wrodzonych, ani żadnych schorzeń wynikających z zakażenia AIDS czy HIV.

Hospitalizacja w następstwie choroby nie obejmuje przypadków chorób psychicznych, rutynowych badań, ani sytuacji, kiedy osoba ubezpieczona była leczona na dane schorzenie w ciągu dwóch lat przed rozpoczęciem ochrony. Z kolei w przypadku choroby nowotworowej, ubezpieczenie nie obejmuje przypadków rozpoznanych w pierwszych dwóch latach ubezpieczenia.

Ubezpieczenie Bezpieczne Dziecko –  składka

Wysokość składki zależy oczywiście od kilku czynników, ale ubezpieczenie można zakupić od około 44 zł miesięcznie.