OC i komfortowy assistance w PZU

Przepisy prawa nie pozwalają Ci na wybór: kupować czy nie kupować OC – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych jest obowiązkowe. Możesz sobie natomiast pozwolić na wybór konkretnej oferty, a jednym z decydujących czynników, obok ceny, będzie zakres bezpłatnych dodatków. Jeśli zdecydujesz się na kupno OC auta w PZU, towarzystwo dorzuci w cenie assistance w wariancie Komfort, który obejmuje następujące świadczenia:

 • naprawę na miejscu po kolizji
 • holowanie pojazdu po kolizji na odległość nie większą niż 150 km od miejsca zdarzenia (koszty holowania powyżej tego limitu pokrywa ubezpieczony)
 • pokrycie kosztów parkingu, jeśli auto zostanie unieruchomione na skutek kolizji poza godzinami pracy warsztatu (nie dłużej niż 3 dni)
 • naprawę na miejscu, holowanie i parkowanie innego pojazdu
 • usługi informacyjne

Razem z OC w PZU otrzymujesz:

Ubezpieczenie Assistance PZU Pomoc w drodze Komfort

Ubezpieczenie Zielona Karta

Usługa Bezpośredniej Likwidacji Szkody (BLS)

AC i komfortowy assistance w PZU

Ubezpieczenie assistance Pomoc w drodze w wariancie Komfort w PZU przysługuje bez dodatkowej opłaty także tym, którzy decydują się na kupno Autocasco, ale jego zakres nieco różni się od tego, który oferowany jest osobom posiadającym w PZU jedynie obowiązkową polisę OC. Kierowcy z AC mogą liczyć na pomoc w postaci:

 • naprawy na miejscu po wypadku lub awarii
 • holowania pojazdu po wypadku lub awarii na odległość do 150 km
 • pokrycia kosztów parkingu, jeśli auto zostanie unieruchomione na skutek wypadku lub awarii poza godzinami pracy warsztatu (nie dłużej niż 3 dni)
 • złomowania pojazdu
 • wynajmu pojazdu zastępczego
 • noclegu, jeśli do wypadku, awarii lub kradzieży doszło w odległości większej niż 50 km od miejsca zamieszkania ubezpieczonych
 • przewozu lub pokrycia kosztów przejazdu ubezpieczonych
 • transportu zwłok
 • usług informacyjnych

KUP AC teraz i oszczędź sobie kłopotów! 

Super assistance w PZU

PZU przygotowało także ofertę assistance dla wymagających pod nazwą PZU Auto Pomoc Super. Za dodatkową opłatą (ze zniżką dla posiadających OC i/lub AC w PZU) kierowcy mogą cieszyć się rozszerzoną ochroną, która, oprócz podstawowych usług, obejmuje także m.in.:

 • dowóz paliwa lub holowanie do najbliższej stacji paliw
 • pomoc na wypadek kradzieży, zagubienia, zniszczenia lub zatrzaśnięcia kluczyków (otwarcie pojazdu na miejscu lub holowanie do najbliższego warsztatu)
 • wymianę koła w przypadku awarii ogumienia na miejscu lub holowanie do warsztatu
 • uruchomienie na miejscu lub holowanie do warsztatu w przypadku rozładowania się akumulatora
 • pomoc prawnika i tłumacza w postępowaniu karnym lub administracyjnym prowadzonym za granicą, dotyczącym zdarzenia, do którego doszło za granicą

Samochód zastępczy w PZU

Usługa wynajmu auta zastępczego przysługuje tym, którzy wykupili ubezpieczenie assistance w wariancie Komfort jako dodatek do Autocasco lub tym, którzy zdecydowali się na rozszerzenie usługi do wariantu Super. Wynajem samochodu zastępczego odbywa się na następujących warunkach, w zależności od zakresu assistance:

 • Assistance Komfort na czas trwania AC: w razie wypadku lub kradzieży na okres nie dłuższy niż 3 dni,
 • Assistance Super:  w razie wypadku lub kradzieży na okres nie dłuższy niż 10 dni oraz w razie awarii na okres nie dłuższy niż 5 dni

Więcej o ubezpieczeniach w PZU przeczytać w artykule: PZU OC i AC.