Wypadek Bla Bla Car – co zrobić, co warto wiedzieć?

  1. Bla Bla Car to platforma, która łączy kierowców, mających wolne miejsca w samochodzie z pasażerami szukającymi taniego transportu.
  2. W razie wypadku spowodowanego przez kierowcę Bla Bla Car odszkodowanie wypłaci pasażerowi ubezpieczyciel, u którego właściciel samochodu wykupił OC.
  3. Towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci odszkodowanie w przypadku, gdy pasażer poniesie uszczerbek na zdrowiu, śmierć lub w wyniku wypadku zostanie zniszczone jego mienie.  
  4. Ubezpieczyciel może zażądać od kierowcy zwrotu kwoty odszkodowania, gdy ten spowodował wypadek umyślnie, prowadził pod wpływem alkoholu albo innych środków odurzających, nie posiadał ważnego prawa jazdy, uciekł z miejsca wypadku.
  5. Kierowca musi wypłacić pasażerowi odszkodowanie, jeżeli w dniu kolizji nie miał ważnej polisy OC.
  6. Szkody wyrządzone przez nieubezpieczonych lub niezidentyfikowanych kierowców (gdy ktoś uciekł z miejsca zdarzenia) zlikwiduje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.