Ubezpieczenie OC: kiedy polisa przedłuży się automatycznie?

  1. Automatyczne odnawianie umów ubezpieczenia OC dotyczy wyłącznie tych zawieranych na rok.
  2. Ubezpieczyciel ma obowiązek poinformowania właściciela samochodu o końcu umowy OC na 14 dni przed upływem jej ważności.
  3. W przypadku, kiedy ubezpieczyciel odnotował zaległość spłaty rat OC, nie przedłuży polisy na kolejny rok.
  4. W przypadku „OC z drugiej ręki”, ubezpieczenie nie przedłuży się automatycznie, a ubezpieczyciel nie prześle nam informacji o kolejnym okresie ubezpieczeniowym.