Kalkulator OC i AC - szybki i dokładny
do 76 ofert ubezpieczenia

Porównaj i oszczędź nawet 517 zł na OC
5 minut wypełniania formularza
pełne, wiarygodne porównanie nawet 76 ofert
możliwość zakupu online każdej oferty

 • Proama
 • Link4
 • PZU
 • Gothaer
 • AXA
 • Aviva
 • Benefia

Szkoda całkowita z OC sprawcy i z własnego AC – czym się różnią?

Szkoda całkowita z OC sprawcy i z własnego AC – czym się różnią?
mfind.pl

Porownywarka ubezpieczen oc i ac - najtansze ubezpieczenie

To był moment. Oczywiście światło z żółtego na czerwone zmieniało się w normalnym tempie i stary polonez zdążył wyhamować przed sygnalizatorem. Niestety pani Justyna za kierownicą terenowej toyoty właśnie w najlepsze pisała sms-a do koleżanki. Pisk, huk, polonez dostaje potężne uderzenie z tyłu i wpada przodem na barierkę. Po zderzeniu polonez wygląda jak sterta złomu, natomiast toyota pani Justyny ma uszkodzony zderzak i atrapę. Czy uwierzysz, że uszkodzenia obu pojazdów mogą zostać uznane za szkody całkowite? Poniżej przeczytasz, jak określana jest szkoda całkowita z OC, a jak z autocasco.

Szkoda całkowita z OC – co to jest?

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla wszystkich właścicieli pojazdów. Podstawowym celem polisy OC jest zapewnienie odszkodowania dla poszkodowanych w wypadkach drogowych – zarówno za obrażenia ciała jak i za uszkodzony samochód.

Zdarzają się wypadki, w których pojazdy zostają tak bardzo zniszczone, że ich naprawa jest w ogóle niemożliwa – wtedy mówimy o szkodzie całkowitej. Zgodnie z definicją Rzecznika Ubezpieczonych (obecnie jest to Rzecznik Finansowy) szkoda całkowita jest to całkowite zniszczenie lub utrata przedmiotu ubezpieczenia.

Przepisy prawa nie definiują pojęcia szkody całkowitej, jednak w orzecznictwie sądów znajdziemy odpowiednie wyjaśnienie tego terminu. W wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 lutego 1992 r. (sygn. akt I ACr 30/92, OSA 1993, nr 5, poz. 32) wskazano, że:

 • szkoda częściowa ma miejsce wówczas, gdy uszkodzony pojazd nadaje się do naprawy, a koszt naprawy nie przekracza wartości w dniu ustalenia przez zakład ubezpieczeń tego odszkodowania,

 • szkoda całkowita występuje wtedy, gdy pojazd uległ zniszczeniu w takim stopniu, że nie nadaje się do naprawy, albo gdy koszty naprawy przekroczyłyby wartość pojazdu w dniu likwidacji szkody.

Jakie odszkodowanie należy mi się za szkodę całkowitą z OC sprawcy?

Jeśli Twój samochód został zniszczony w wypadku drogowym musisz pamiętać, że suma pieniężna wypłacona przez zakład ubezpieczeń nie może być wyższa od poniesionej szkody. Podstawowa zasada odszkodowań jest taka, że poszkodowany powinien dostać dokładnie tyle, ile stracił (i ile mógłby uzyskać, gdyby nie przydarzył się wypadek), ale nie może wzbogacić się na szkodzie.

Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego z dnia 12 stycznia 2006 r. (sygn. akt III CZP 76/05) przyjmuje się, że nieopłacalność naprawy ma miejsce wtedy, gdy jej koszt przekracza 100% wartości pojazdu sprzed wypadku. Punktem wyjścia jest wartość, jaką samochód miał przed zdarzeniem. Zatem jeśli rozbity został Twój stary fiat, nie możesz liczyć na to, że za odszkodowanie z ubezpieczenia sprawcy kupisz sobie taki sam samochód, tylko nowy. Powinieneś dostać dokładnie tyle, ile było warte Twoje auto w dniu zdarzenia.

Pamiętaj, że gdy chcesz naprawić swój samochód z OC sprawcy, zakład ubezpieczeń nie może stwierdzić szkody całkowitej np. jeśli koszt naprawy przekracza 70% wartości pojazdu. Szkoda całkowita jest dopiero wtedy, gdy naprawa przekracza 100% wartości Twojego auta.

Ubezpieczyciel sprawcy orzekł szkodę całkowitą – i co dalej?

Co w praktyce oznacza dla poszkodowanego szkoda całkowita jego samochodu? Z pewnością nie szansę na naprawę auta, bo tego albo technicznie nie da się zrobić, albo jest to nieopłacalne. Jedyną możliwością jest wypłata pieniędzy.

Jak ustala się wartość odszkodowania? Robi się to przy pomocy tzw. metody dyferencyjnej, polegającej na odjęciu wartości pozostałości (wraku) od wartości pojazdu przed uszkodzeniem. Przykładowo, jeśli Twój samochód przed wypadkiem był warty 50 000 zł, zaś po wypadku jedynie 1 000 zł, odszkodowanie powinno wynosić 49 000 zł.

Jeśli rzeczoznawca zakładu ubezpieczeń określił uszkodzenia Twojego pojazdu jako szkodę całkowitą, wyrównanie Twoich strat będzie pochodziło z dwóch źródeł:

 • od ubezpieczyciela (w wysokości wartości auta pomniejszonej o wartość wraku)

 • ze sprzedaży wraku

Szkoda całkowita – co zrobić z wrakiem?

Pozostałości Twojego pojazdu są Twoją własnością. Może brzydką i nieco kłopotliwą, ale w dalszym ciągu wartościową. Możesz zabrać wrak i sprzedać go we własnym zakresie, w całości lub w częściach.

Większość właścicieli zniszczonych aut nie chce samodzielnie zajmować się szukaniem nabywcy na wrak. To jednak spory kłopot. Niektórzy mogą powiedzieć: „Jak to, nie dość, że ubezpieczyciel nie wypłacił mi pełnej wartości samochodu, to jeszcze każe mi zabierać sobie wrak? A gdzie ja go postawię i co z nim zrobię?”

Mam dobrą wiadomość – zgodnie z wytycznymi KNF ubezpieczyciele powinni pomagać poszkodowanym w sprzedaniu pozostałości pojazdów.

Czytaj także: Zmiany w likwidacji szkód. Czy wytyczne KNF poprawiły życie ubezpieczonych?

Pracownicy zakładów ubezpieczeń wystawiają wraki na aukcjach internetowych. To właśnie na podstawie takich aukcji określana jest wartość pozostałości. Wraki kupują wyspecjalizowane warsztaty samochodowe, które zajmują się rozbiórką powypadkowych aut na części.

Co zrobić w przypadku problemów z uzyskaniem odszkodowania?

Niestety zdarza się, że ubezpieczyciele zaniżają pierwotną wartość pojazdu – wszystko po to, aby odszkodowanie było jak najmniejsze.

Prawo stoi w takiej sytuacji za poszkodowanym, który może skutecznie kwestionować wysokość przyznanego odszkodowania. Wystarczy, że wniesie on odwołanie od wyceny ubezpieczyciela. Musisz pamiętać, że kwota podana przez ubezpieczyciela nigdy nie jest ostateczna i bezwzględnie wiążąca. W piśmie z odwołaniem warto, abyś przytoczył dowody na poparcie stanowiska, że wartość pierwotna zniszczonego auta jest wyższa niż wykazuje to ubezpieczyciel. W przypadku nowych samochodów może to być umowa sprzedaży z wyszczególnioną ceną pojazdu, w starszych modelach – wycena sporządzona przez rzeczoznawcę samochodowego.

Oczywiście ubezpieczyciel nie musi zgadzać się z Twoim odwołaniem, jednak w takim przypadku musi przesłać Ci swoje stanowisko na piśmie. W tym momencie albo zdecydujesz się na odszkodowanie w wysokości ustalonej przez ubezpieczyciela, albo oddasz sprawę do sądu. Jeśli dysponujesz mocnymi środkami dowodowymi potwierdzającymi Twoje stanowisko, oddanie sprawy na drogę postępowania sądowego wydaje się być słusznym, choć wymagającym cierpliwości rozwiązaniem.

Już od wielu lat polskie sądy utrzymują jednolita linię orzeczniczą, zgodnie z którą zwiększają odszkodowania z OC, nawet jeśli ubezpieczyciel stosował się do zasady szkody całkowitej. Tym samym przegrana dyskusja z ubezpieczycielem co do wysokości odszkodowania w zasadzie nie jest dla Ciebie porażką, lecz szansą – wystarczy tylko, że zdecydujesz się oddać sprawę pod rozstrzygnięcie sądu i  udowodnisz, że wycena była zaniżona.

Szkoda całkowita z AC – co to jest?

Niedawno opisywaliśmy historię naszego Czytelnika, pana Zbigniewa, w którego samochodzie zostały uszkodzone jedynie reflektory i zderzak, a pomimo niewielkich rozmiarów szkody PZU wycenił uszkodzenia jako szkodę całkowitą. Jak to wytłumaczyć?

Jak się okazuje, pojęcie szkody całkowitej w ubezpieczeniu AC nie jest takie samo jak przy OC. Ubezpieczyciele podkreślają, że szkoda całkowita przy AC będzie miała miejsce nie wtedy, gdy koszt naprawy jest większy od wartości pojazdu, lecz wtedy, gdy koszt naprawy przekroczy określoną procentowo w warunkach polisy AC wartość samochodu stanowiącą próg ekonomicznej opłacalności naprawy uszkodzonego pojazdu. Zazwyczaj jest to próg od 60 do 80% wartości rynkowej pojazdu – najczęściej 70%. Przykładowo, Twój samochód jest warty 50 000 zł, w umowie AC określono próg wartości odszkodowawczej na 70% – czyli 35 000, a naprawy wynikające z wypadku będą kosztowały 45 000 zł. W takiej sytuacji mamy do czynienia ze szkodą całkowitą, nawet jeśli auto technicznie nadaje się do naprawienia.

Trzeba więc wyraźnie zaznaczyć, że szkoda całkowita z OC nigdy nie będzie pokrywała się z pojęciem szkody całkowitej z AC. Jednak sposób określenia kwoty odszkodowania będzie taki sam jak w przypadku odszkodowania z OC – ubezpieczyciel wypłaci Ci różnicę pomiędzy wartością samochodu sprzed wypadku, a wartością auta po kolizji.

Uwaga!!! W przypadku AC wysokość odszkodowania nie może być większa niż suma ubezpieczenia, czyli kwota, na jaką ubezpieczyłeś swój samochód. Co więcej, wypłata takiego odszkodowania powoduje zakończenie umowy AC – polisa po prostu wygasa. Niestety niewielu ubezpieczonych o tym pamięta.

Szkoda całkowita z AC – zaniżone odszkodowanie

Zastanawiasz się pewnie, czy w przypadku szkody całkowitej i polisy AC ubezpieczyciele nie próbują zaniżać odszkodowań, tak jak ma to miejsce w przypadku OC. Niestety taka praktyka wciąż jest spotykana. Co więcej, tutaj prawo nie chroni Cię tak skutecznie jak przy szkodzie całkowitej z OC sprawcy. Autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym, więc powinieneś wybrać je świadomie. W związku z tym, że AC nie jest obowiązkowe, przy likwidacji szkody zastosowania nie znajdą przepisy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, lecz postanowienia wynikające z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, a te bardzo często działają na Twoją niekorzyść.

PZU w warunkach ubezpieczenia AC podaje taki oto sposób wyceny szkody całkowitej:

Otóż na potrzeby ustalenia szkody całkowitej brane są pod uwagę części oryginalne, a także robocizna autoryzowanego serwisu naprawczego, co znacznie zwiększa koszty naprawy. I nie ma tu znaczenia fakt, że Twój samochód ma już swoje lata, że i tak nie naprawiałbyś go w autoryzowanym warsztacie i że w ogóle nie wybierałeś wariantu serwisowego, tylko kosztorysowy.

Ta sama szkoda wyceniana według zasad dla szkody częściowej, czyli na podstawie cen nieoryginalnych części i robocizny w nieautoryzowanym warsztacie, nie przekroczyłaby 70% wartości pojazdu.

Jawna niesprawiedliwość? Oczywiście, jednak oprócz kwestionowania decyzji ubezpieczyciela nie masz innych prawnych możliwości podważenia jego zdania. Obowiązują Cię postanowienia umowne, nawet jeśli są one teraz dla Ciebie niekorzystne. Teoretycznie mógłbyś próbować podważyć postanowienia umowne przed sądem, jednak w praktyce rzadko kiedy mają miejsce takie sytuacje, a jeśli nawet się zdarzają, to na razie pozostają bez wpływu na postępowanie ubezpieczycieli.

Czytaj także: Ubezpieczenie AC – 8 pułapek, które grożą marnym odszkodowaniem

Praktyka zaniżania wartości samochodu sprzed szkody i zawyżania wartości „wraku” przez ubezpieczycieli, żeby tylko zakwalifikować szkodę jako całkowitą, jest dosyć częsta. Czy ubezpieczycielom się to się w ogóle opłaca? Niestety tak, choćby dlatego że po wypłacie takiego odszkodowania kierowca traci swoje AC (umowa zostaje rozwiązana) – trzeba więc wykupić nową polisę, a to jak wiadomo czysty zysk dla firm ubezpieczeniowych. Po drugie, wypłacenie różnicy między wartością samochodu przed wypadkiem, a nieuszkodzonymi pozostałościami po kolizji jest dla firm zdecydowanie korzystniejsze niż naprawa pojazdu. Dlaczego? Dlatego że usunięcie uszkodzeń w praktyce przewyższa kwotę ustaloną przez ubezpieczycieli.

W rezultacie zostajesz z rozbitym samochodem, który nadaje się do naprawy, ale nie jesteś w stanie jej dokonać w ramach odszkodowania za szkodę całkowitą.

Pamiętaj, że odszkodowanie z AC określane jest na podstawie warunków ubezpieczenia, które podpisałeś i powinieneś był wcześniej przeczytać. Niektóre towarzystwa ubezpieczeń określają to, czy szkoda jest całkowita czy częściowa, zgodnie z wybranym przez klienta wariantem ubezpieczenia. I tak jeśli wybrałeś wariant kosztorysowy, to będziesz miał wycenianą szkodę na zasadach właściwych dla tego wariantu, a jeśli serwisowy, to na podstawie oryginalnych części i robocizny w ASO. Takie rozwiązanie stosuje np. Proama. Jest ono dla Ciebie o tyle korzystne, że każda szkoda, niezależnie od rozmiaru, będzie wyceniana według tego wariantu ubezpieczenia, który wybrałeś i za który płacisz składkę.

Podsumowanie

 • Definicja szkody całkowitej różni się w zależności od tego, czy szkoda jest likwidowana z ubezpieczenia OC czy z AC.
 • Kwotę odszkodowania ustala się przy pomocy tzw. metody dyferencyjnej, polegającej na odjęciu wartości pozostałości (wraku) od wartości pojazdu przed uszkodzeniem.
 • Szkoda całkowita z OC sprawcy będzie miała miejsce wtedy, gdy koszt naprawy przekracza 100% wartości pojazdu sprzed wypadku.
 • Definicja szkody całkowitej z AC jest zawarta w OWU. Zwykle jest ona wtedy, gdy koszt naprawy przekracza 70% wartości rynkowej pojazdu.
 • W przypadku ubezpieczenia AC obowiązują Cię postanowienia OWU - zwróć uwagę na to, na jakich zasadach Twój ubezpieczyciel będzie wyliczał szkodę całkowitą.

Autor artykułu:

Prawnik z zamiłowaniem do pisania. W swoich artykułach staram się przekazać informacje w jak najprostszy sposób, tak aby każdy mógł je zrozumieć. Poza tym lubię dobre książki i komercyjne (a co!) kino, serialami też nie pogardzę.

Zobacz także:

Dodaj komentarz

65 komentarzy do "Szkoda całkowita z OC sprawcy i z własnego AC – czym się różnią?"

avatar
Sortuj wg:   najnowszy | najstarszy
DUŚKA
Gość
NIC NIE ROZUMIEM. MIAŁAM STŁUCZKĘ,W KTÓREJ NIE BYŁAM SPRAWCĄ, SPRAWĘ ZGŁOSIŁAM DO PZU-JAKO MOJEGO UBEZPIECZYCIELA, INFORMUJĄC O SZKODZIE I O TYM,ŻE ABSOLUTNIE SIĘ NA TYM NIE ZNAM I PROSZĘ O POMOC . OTRZYMAŁAM INFORMACJĘ OD PANI Z PZU ,ABY ROZPOCZĄĆ NAPRAWĘ W SERWISIE Z MOJEGO UBEZPIECZENIA AC/ BĘDZIE SZYBCIEJ /,A JA NIC NIE STRACĘ,PONIEWAŻ PZU WYEGZEKWUJE WSZYSTKO OD UBEZPIECZYCIELA SPRAWCY. SAMOCHÓD MAM W KREDYCIE I BANK MUSI WYRAZIĆ ZGODĘ NA ODSZKODOWANIE-WYRAZIŁ POD WARUNKIEM,ŻE DOUBEZPIECZĘ POJAZD DO WARTOŚCI RYNKOWEJ W PRZYPADKU ODSZKODOWANIA Z POLISY AC . WIĘC CO -PRZEZ BEZMYŚLNOŚĆ SPRAWCY I PANI Z PZU STRACIŁAM NOWY SAMOCHÓD,ZDROWIE I OPŁACONĄ SKŁADKĘ… Więcej »
Edyta Skórka
Gość

Dzień dobry,

Z opisanej przez Panią sytuacji wynika, że szkoda nie została jeszcze zlikwidowana z Pani ubezpieczenia Autocasco. Najkorzystniejszym rozwiązaniem będzie rezygnacja z likwidacji szkody przez PZU i zgłoszenie szkody w towarzystwie ubezpieczeniowym sprawcy – wówczas odszkodowanie zostanie wypłacone z jego OC, a Pani nie będzie ponosiła dodatkowych kosztów związanych doubezpieczeniem pojazdu.

Pozdrawiam serdecznie,
Edyta Skórka
Akademia mfind

MONIKA
Gość

PROSZĘ O KONTAKT MOŻE BĘDĘ MOGŁA POMÓC

Paweł
Gość

Witam. Znajomy miał ostatnio kolizję, uderzył autem w drzewo, został uszkodzony zderzak, reflektor, maska i trochę drobniejszych elementów, z decyzji PZU w sprawie szkody z AC wynika że wyliczyli szkodę całkowitą i chcą wypłacić 1800 zł, naprawa go wyniesie ok 5000, czy da się coś z tym zrobić? Pozdrawiam.

Katarzyna Archacka
Użytkownik

Witam,

wszystko zależy od zapisów w OWU PZU.

Pozdrawiam

Zmicier
Gość

Witam wszystkich,
proszę powiedzieć czy istnieje jakiś wzór podania o wyrównanie kosztów po sprzedaży wraka? Sprzedałem dużo taniej niż wycenił wrak ubezpieczyciel.
I jak wygląda pismo odwołania się od decyzji wysokości odszkodowania?

Beata
Gość

Witam.Czy jak z oc sprawcy (hestia) wyceniono szkodę na całkowitą to czy mogę dodatkowo skorzystać ze swojego (warta) autocasco ?

Katarzyna Archacka
Użytkownik

Witam,

nie można ubiegać się o odszkodowanie za auto od dwóch ubezpieczycieli.

Pozdrawiam

Małgorzata
Gość
Miałam stłuczkę, sprawcą jest obcokrajowiec który nie miał wykupionego OC mimo że jego samochód jest zarejestrowany w Polsce. Posiadam polisę AC ( w Allianz) co jak się okazuje jest dużym błędem. Zgodnie z przepisami miałam obowiązek zgłoszenia szkody do mojego ubezpieczyciela. Teoretycznie regres za naprawę mojego samochodu powinien być na UFG. Niestety zgodnie z owu ubezpieczyciel orzekł szkodę całkowitą. Dziś otrzymałam informację że wartość pozostałości mojego samochodu stanowi 65% wartości rynkowej z dnia szkody. Nie mogę zgłosić szkody do ubezpieczyciela sprawcy ponieważ go nie ma a nie ma chyba takiej możliwości aby zgłosić szkodę bezpośrednio w funduszu gwarancyjny. Obawiam się… Więcej »
Mateusz
Gość

Dzięki, świetny tekst, wiele mi wyjaśnił

Maciej Putrzyński
Gość

Cieszymy się, że mogliśmy pomóc 😉

Pozdrawiam

Olka
Gość

Cześć!
Czy ktoś wie kiedy przysługuje zwrot 100% wartości fakturowej przy odszkodowaniu z OC sprawcy (przy szkodzie całkowitej)?

Maciej Putrzyński
Gość

Hej Olka 🙂

taka wypłata odszkodowania może mieć miejsce przy ubezpieczeniu z tzw. klauzulą GAP, gdy jest zawarta przy Twoim ubezpieczeniu AC. Klauzula GAP dopełnia różnicę w wartości pomiędzy wartością rynkową z dnia zdarzenia, a wartością fakturową auta.

Pozdrawiam

Wojtek
Gość

Witam
Miałem szkode nie z mojej winy,samochód nie nadaje sie do jazdy .Samochód jest zarstrowany jako taxi, czy mam prawo do rekompensaty za stracone dni? I czy mam je z Mojego AC czy Oc sprawcy/

Maciej Putrzyński
Gość

Dzień dobry

jeśli szkoda zaistniała nie z Pana winy, to ma Pan pełne prawo do naprawy pojazdu, jak również do roszczenia wobec ubezpieczyciela zrekompensowania utraconego dochodu w okresie naprawy pojazdu (oczywiście wszystko trzeba udokumentować).

Pozdrawiam

Lukasz
Gość

Witam miałem szkodę wyleciała mi sarna uszkodziła mi przód auta zgłosiłem szkodę auta oraz wykorzystałem asistance. Auto zostało od holowane do serwisu wykupiłem AC z naprawą w serwisie. Pan z serwisu powiedzial mi że na obecną chwilę wycenia naprawe auta na kwote 20 tys auto jest ubezpieczone na 27,500 co w tym przypadku mnie czeka co mam robic ?

Maciej Putrzyński
Gość
Dzień dobry czy w miejscu gdzie doszło do zdarzenia były oznaczenia dotyczące dzikich zwierząt? Sprawa była zgłoszona na policję i została udokumentowana? Przy pewnych okolicznościach sprawę można byłoby zgłosić do zarządcy drogi, który pokryłby Pana odszkodowanie ze swojego OC. Wtedy też szkoda całkowita jest osiągana dopiero przy 100% wartości samochodu. W przypadku kiedy Pan otrzymał wycenę ze swojego AC na 73% (wartość przybliżona) sumy ubezpieczenia z polisy, to orzeczona zostanie szkoda całkowita, czyli wypłacą Panu 70% wartości pojazdu na dzień zdarzenia ( chyba, że była w polisie stała suma ubezpieczenia ) + wartość wraku. Oczywiście auto Pan może sobie naprawić… Więcej »
lukasz
Gość

Był znak dzikie zwierzęta wiec nie telefonowałem po policje bo przecież otrzymał bym mandat 6pkt i 300 zl mandatu. W takim razie będę pisał w sprawie dalszej porady jak na razie dziękuje za informacje.

Maciej Putrzyński
Gość

Dzień dobry

jeśli jechał Pan zgodnie z przepisami i w żaden sposób nie można było uniknąć kolizji, to nie otrzymałby Pan mandatu, bo jest to sytuacja na którą nie mamy wpływu. W takim razie sugeruję znalezienie innego warsztatu, w celu uzyskania lepszej wyceny i sprawdzenie OWU swojej polisy AC.

Pozdrawiam

Miłosz
Gość

Witam miałem kolizję swoim autem otarłem się o drzewo mam wykupione autocasco ac wariant serwisowy auto warte według pzu kalkulacji 17000,naprawa 20.000 zł a wypłacili mi 5400 prędzej nie było nigdy uszkodzone,ani malowane uznali ze wrak warty jest 12tys czy mógłby mi ktoś coś doradzić, bądź zająć się tą sprawą bo czuję się pokrzywdzonym.pozdrawiam

Maciej Putrzyński
Gość

Dzień dobry

proszę przesłać kosztorys naprawy i decyzję o wypłacie odszkodowania na adres : pomoc@mfind.pl.
Postaramy się pomóc.

Pozdrawiam

Anna M.
Gość

Dzień dobry
Jestem w podobnej sytuacji. Po kolizji z sarną zgłosiłem się do ubezpieczyciela o odszkodowanie z auto casco. Auto wg eurotaxu jest warte 21 100 zł (polisa wykupiona w czerwcu), pzu wartość pojazdu w stanie nieuszkodzonym kilka dni temu wyceniło na 17 700 zł (obniżyło wartość ze względu na przebieg i pochodzenie), wartość pojazdu w stanie uszkodzonym wycenili na 13 650 zł, a wysokość odszkodowania 4050 – moim zdaniem jest zaniżona. Czy mogę składać reklamację? Czy mogę naprawiać auto jeśli szkoda jest całkowita?

Maciej Putrzyński
Gość

Dzień dobry

jak najbardziej można odwołać się od decyzji ubezpieczyciela, jak również można naprawiać auto, nawet jeśli została uznana szkoda całkowita. W Pani przypadku nie widzę tu jednak szkody całkowitej, tylko szkodę częściową ( propozycja odszkodowania to 4 050 zł). Żeby podwyższyć wartość auta można zamówić wycenę u niezależnego rzeczoznawcy, wartość naprawy pojazdu również można podnieść poprzez wyliczenie z innego warsztatu.
W AC jednak, warto pamiętać o tym, żeby koszty naprawy nie przekroczyły 70% wartości pojazdu na dzień zdarzenia, bo później jest uznana szkoda całkowita.

Pozdrawiam

Anna M.
Gość

Dziękuję bardzo za pomoc. Według kosztorysu ubezpieczyciela koszty naprawy przekraczają 70%, ale brane pod uwagę były części nowe i naprawa w serwisie.
Pozdrawiam

Maciej Putrzyński
Gość

Dzień dobry

ok – teraz już wszystko jasne 🙂

Pozdrawiam

Zofia
Gość

Dzień dobry,

Proszę o informację co zrobić w sytuacji gdy szkoda powstała na skutek niezabezpieczonych odłamków asfaltu i dziury w drodze. Jako że zgłosiłam szkodę u ubezpieczyciela zarządcy drogi, a posiadam ubezpieczenie AC, czy dla bezpieczeństwa uznania szkody, lepiej będzie zgłosic szkodę u mojego ubezpieczyciela? Czy ten będzie później mógł dochodzić zwrotu środków wypłaconych na naprawę z OC zarządcy drogi? Policja była na miejscu zdarzenia i spisała protokół.

Maciej Putrzyński
Gość

Dzień dobry

jeśli szkoda ma zostać zlikwidowana szybko, to proponuję zgłoszenie się do swojego ubezpieczyciela w ramach ubezpieczenia AC. Po dokonaniu naprawy i zakończeniu postępowania ubezpieczyciel może dokonać regresu, ważne jednak, że w UFG szkoda będzie widniała w kategorii : AC. Dlatego powinna Pani później od ubezpieczyciela uzyskać zaświadczenie o tym, że szkoda została zregresowana od sprawcy, a Pani była poszkodowaną.

Pozdrawiam

Przemek
Gość

Witam.Mialem kolizje nie z mojej winy.Niewielkie uszkodzenia.Plastikowy połamany zderzak i lekko wgnieciona klapa z tyłu w 16 letnim samochodzie.Ubezpieczyciel orzekł szkodę całkowitą.Czy mam mozliwośc się z tym nie zgodzic.

Maciej Putrzyński
Gość

Dzień dobry

oczywiście, że ma Pan prawo, trzeba oprzeć się na korzystnej dla Pana wycenie naprawy i dowieść, że nie jest to szkoda całkowita.

Pozdrawiam

EWA
Gość

Mam pytanie jeżęli posiadam AC serwisowe w Pzu,miałem szkode z mojej winy ubezpieczyciel zaliczył szkode na cześciową ale kosztorys wysłał na zamiennikach czy to normalne,myślałam żę warsztat w jakim będe naprawiał to ja moge wybrać a oni zapłacą za cześci orginale,a to wy nika żę tylko jak auto bedzie naprawiane w serwisie to bedezie na ześciach orginalnych,a w innych warsztatach jak będe naprawiał tom pokryją koszty zamienników,nierozumiem tego.

Maciej Putrzyński
Gość

Dzień dobry

warto sprawdzić Ogólne Warunki Ubezpieczenia dla Pani AC, ponieważ diabeł tkwi w szczegółach. Co do samej zasady naprawy auta sposobem serwisowym, auto oddaje się do wybranego serwisu, który wycenia naprawę i rozlicza ją z ubezpieczycielem, Panie nie bierze w tym procesie udziału, naprawa jest bezgotówkowa.

Pozdrawiam

Alina
Gość

Dzień dobry.
Mam taką samą sytuację. stłuczka nie z mojej winy.Odszkodowanie z OC sprawcy. Ubezpieczyciel zaniżając wartosć mojego samochodu a podwyższając naprawę uznał szkodę całkowitą. Z czym się nie zgadzam,ponieważ moje auto nadaje się do naprawy a jego koszt nie przekracza jego wartości. Dodam jeszcze,że robiłam już odwołanie u ubezpieczyciela ale nadal stoją przy swoim. Dlatego bardzo proszę o odpowiedż co mogę jeszcze w tej sytuacji zrobić.
Pozdrawiam

Urszula Borowiecka
Ekspert

W zaistniałej sytuacji pozostaje wniosek do Rzecznika Finansowego albo, w ostateczności, droga postępowania sądowego.

Artur
Gość
Witam.W grudniu miałem małą kolizję z mojej winy.Była policja ,dostałem mandat itd. zniszczenia niewielkie a, że posiadam AC(Compensa) to też zgłosiłem szkodę do ubezpieczyciela. Po kilku dniach zadzwonił likwidator i przez telefon zaproponował 1600zł na co się nie zgodziłem, ponieważ oprócz zewnętrznych widocznych uszkodzeń nie wiedziałem czy wewnątrz pojazdu także nie ma jakiś wad. Po wizycie w warsztacie razem z mechanikiem uznałem że najlepszym wyjściem będzie poprosić o rzeczoznawcę i taka prośbę zgłosiłem na infolinii. Pan pojawił się i wycenił szkody na kwotę niespełna 2500zł.Po kilku dniach zadzwoniła Pani i poinformowała mnie o szkodzie całkowitej i wypłacie 3.000tys zł, co… Więcej »
Urszula Borowiecka
Ekspert

Dzień dobry,
proszę się odwołać pisemnie od stanowiska ubezpieczyciela. W sytuacji, gdy nie zmieni stanowiska, może Pan wystąpić z wnioskiem o pomoc do Rzecznika Finansowego.
Pozdrawiam

przemek
Gość

miałem szkode naprawę wycenili mi na 2300 z oc sprawcy koszt naprawy w ASO od 6000 do 7000 tys wiec postanowiłem zglosic szkode z ac swojego ponieważ mam na oryginalnych częściach bez amortyzacji a najlepsze jest to w tym ze ac mam w tej samej firmie co sprawca wiec czekam na kolejna wycene

Janusz
Gość

Dzień dobry. Proszę o podpowiedź w zawiłej dla mnie sytuacji. Likwidacja szkody z AC (AXA). Samochód ubezpieczony na 31000 zł. Rzeczoznawca przysłany przez ubezpieczyciela wycenił naprawę na 12682 zł. Oddałem samochód do autoryzowanego serwisu gdzie koszt naprawy został wyceniony na 27500zł. Następnie ubezpieczyciel ogłosił szkodę całkowitą i wypłacił mi 10850zł. Samochód naprawiam poza autoryzowanym serwisem. Jaka jest szansa na: 1. Uzyskanie różnicy odszkodowania (1832 zł) w stosunku do pierwszej wyceny przez rzeczoznawcę? 2. Po naprawieniu samochodu poza ASO kontynuacja starego ubezpieczenia AC?

Urszula Borowiecka
Ekspert

Jeżeli naprawa, której Pan dokonał była niższa niż 70% wartości samochodu przed szkodą (w dniu szkody), może Pan zwrócić się do ubezpieczyciela z wnioskiem o przekwalifikowanie szkody na częściową. Ubezpieczyciel powinien zwrócić wtedy koszty naprawy samochodu (jeśli zostały spełnione kryteria naprawy określone w OWU). Jeżeli szkoda zostanie przekwalifikowana i suma ubepzieczenia nie zostanie wyczerpana, kontynuacja polisy jest możliwa.
Pozdrawiam

Boguta
Gość
Witam. Ponad tydzień temu żona jadąc naszym nowym samochodem (rocznik 2016) została zepchnięta z drogi, samochód dachował, na szczęście oprócz zniszczonego pojazdu nic poważnego się nie stało. Policja uznała winę sprawcy, który się przyznał i skierowała trzy dni temu sprawę do sądu. W dniu zdarzenia zgłosiłem szkodę ze swojego ubezpieczenia AC (Warta, wersja komfort), gdyż nie miałem pewności, czy sprawca się przyzna. Sprawca ma ubezpieczenie oc w firmie HDI, czyli też Warcie( która nie dawno ją przejęła) ,Rzeczoznawca, który przyjechał na oględziny pojazdu powiedział, że będzie orzeczona szkoda całkowita.Po tej informacji, osoba prowadząca moją sprawę potwierdziła, że lepiej i szybciej… Więcej »
Urszula Borowiecka
Ekspert

Przy wyliczaniu szkody całkowitej zarówno przy AC jak i OC bierze się pod uwagę wartość samochodu w dniu szkody, chyba w przypadku AC ma Pan rozszerzoną wersję ubezpieczenia z opcją stałej wartości samochodu. Tym samym, w zależności od wykupionej przez Pana opcji ubezpieczenia autocasco należna kwota odszkodowania może się od siebie różnić. Przy OC szkodę całkowitą zawsze wyliczamy na podstawie wartości samochodu w dniu szkody. W przypadku likwidacji szkody z OC jednak ochrona ubezpieczeniowa jest szersza niż w przypadku AC (np. dłuższy okres najmu samochodu zastępczego) Zakres autocasco zależy od zapisów umowy, jaka została przez Pana zawarta.

Piotr
Gość
Dzień dobry, miałem szkodę, której sprawcą był Czech (i na terenie Republiki Czeskiej). Zgłosiłem szkodę do polskiego partnera czeskiego ubezpieczyciela. Naprawa miała być z ubezpieczenia sprawcy. Dostałem dzisiaj informację o szkodzie całkowitej pojazdu i odszkodowaniu w wysokości 6000 zł (auto zakupione w lipcu 2016 za 13000). Jako że mamy do czynienia z kredytem, pieniądze mają być przelane na konto banku, a ja po wykonaniu napraw z własnej kieszeni, mam przedłożyć bankowi fakturę i przegląd powypadkowy i dopiero oni mi wypłacą te 6000 nie zależnie od kosztów napraw. Napomknę tylko, że chodzi o lekkie wgniecenie bagażnika do środka, klapę bagażnika do… Więcej »
Urszula Borowiecka
Ekspert
Jeśli szkoda miała miejsce na terenie Czech a sprawcą był obywatel Czech, szkoda z OC sprawcy likwidowana jest na zasadach prawa czeskiego. Zakładając, że sposób wyliczenia szkody całkowitej jest podobny jak w Polsce, to polega na tym, że od wartości samochodu przed szkodą odejmujemy wartość pozostałości. Różnica stanowi kwotę należnego odszkodowania. Wartość rynkową samochodu w dniu szkody ustala ubezpieczyciel. Biorąc pod uwagę powyższe, proszę zwrócić się do ubezpieczyciela z wnioskiem o szczegółowe wyjaśnienia dotyczące sposobu wyliczenia szkody. W odniesieniu do drugiego pytania, informuję, że szkoda całkowita z założenia jest szkodą, na skutek której naprawa samochodu jest ekonomicznie nieopłacalna. Nie mówimy… Więcej »
Kamila
Gość
Witam, miałam stłuczkę z mojej winy. Chcąc skorzystać z AC ubezpieczyciel (Compensa) określił, że jest to szkoda całkowita, a naprawa przekracza 70% wartości pojazdu. Zaproponowano mi różnicę pomiędzy wartością pojazdu a wartością wraku ok. 6000 zł. Odwołałam się od tej decyzji, gdyż otrzymałam 2 kosztorysy napraw z warsztatów i oba wskazywały, że naprawa nie przekroczy 70% wartości. Po pierwszym odwołaniu podnieśli mi wartość odszkodowania o prowizję pośrednika, którą wcześniej ujęli, jednak kwota 7000 w dalszym ciągu nie pokryłaby całej naprawy (potrzebuję ok 12 tys.zł). Odwołałam się więc ponownie, gdyż moim zdaniem wycena pojazdu sprzed szkody była zaniżona (zastosowano obniżki wartości,… Więcej »
Urszula Borowiecka
Ekspert

W zaistniałej sytuacji może Pani zlecić dokonanie wyceny niezależnemu rzeczoznawcy, który będzie w stanie oszacować, czy naprawa samochodu przekracza 70% jego wartości przed szkodą, czy wartość samochodu przed szkodą podana przez ubezpieczyciela jest prawidłowa, i nareszcie, czy szkoda powstała na skutek przedstawionych w zgłoszeniu okoliczności faktycznych. Opinia taka niestety nie jest wiążąca dla ubezpieczyciela, co oznacza, że nie może ona zmusić go do zmiany stanowiska w przedmiotowej sprawie, z pewnością jednak stanowić będzie istotny dokument w dalszym ewentualnym postępowaniu.

Tomasz
Gość
Witam Mam pytanie odnośnie szkody całkowitej.Właśnie otrzymałem przelew na konto z tytułu odszkodowania za szkodę całkowitą.Z opisu przelewu wynika że zostały wypłacone pieniądze wynikające z kosztorysu oraz z ugody dotyczącej rezygnacji z auta zastępczego więc zasadniczo wszystko ok. Nie zostały mi natomiast zwrócone koszty holowania auta z miejsca zdarzenia oraz postoju na parkingu policyjnym za które faktura została dołączona do dokumentacji szkody przez ubezpieczyciela.Pytanie czy mogę domagać się zwrotu tych kosztów..Nie są w żaden sposób zawyżone gdyż nie miałem na nie wpływu.Po kolizji zostałem przewieziony do szpitala a auto zostało zabezpieczone przez policję w trybie administracyjnym.Kolejne pytanie dotyczy złomowania wraku.Obdzwoniłem… Więcej »
Urszula Borowiecka
Ekspert

W ramach OC może się Pan domagać zarówno zwrotu kosztów holowania jak i kosztów postoju na parkingu policyjnym. Może się Pan również domagać zwrotu za zezłomowany wrak, pod warunkiem, że przedstawi Pan dokumenty potwierdzające bezpłatne złomowanie pojazdu. W reklamacji należy opisać roszczenia, powołując się na art. 361 k.c. i 363 k.c.

Ewa
Gość

Witam. Miałam kolizje z mojej winy. Polisa AC -wartość pojazdu 12.200,-./polisa bez utraty wartości bez udziału własnego/. PZU uznalo szkode calkowita. Wypłacono mi na konto 8.100,- .Proponowano zbycie wraku na aukcji /podany nr aukcji/ wyraziłam na to zgode. Oferta ważna do 18.05.br .Dzisiaj dowiedziałam sie że wrak nie jest na aukcji i mam sama go zbyć .
Teraz pytanie czy jeżeli za wrak otrzymam niższa kwote niż jego wartość wg PZU moge dochodzić dopłaty od PZU do pełnej wartości na jaką był ubezpieczony ?

Urszula Borowiecka
Ekspert

Tak, może Pani dochodzić różnicy.

Kryśka
Gość

Witam,
miałam szkodę kolizję, szkoda całkowita z mojej winy. Auto nowe (2016r) wartosc fakturowa ok 60tys., i taką liczą do odszkodowania z AC, z kosztorysu wynika iż koszt naprawy wynosi ok 40 tyś, a oni chcą dac ok 20. To jakiś żart??

Urszula Borowiecka
Ekspert

Szkodę całkowitą wylicza się w ten sposób, że od wartości samochodu przed szkodą (w dniu szkody) odejmuje się wartość wraku. Należne odszkodowanie to otrzymana w ten sposób różnica. Otrzymuje Pani zatem pieniądze plus wrak, który może Pani sprzedać. Może Pani poprosić ubezpieczyciela o pomoc w sprzedaży wraku. Jeżeli nie uda się sprzedać wraku za kwotę, jaką ubezpieczyciel wziął do wyceny, wtedy może Pani dochodzić od firmy ubezpieczeniowej wyrównania.

Elżbieta
Gość
Witam,witam,witam. Świeży temat sprzed 4 dni. Wyszłam z domu i ujrzałam,że mój samochód jest porysowany na całej długości z obu stron! Wściekłość nie do opisania. Porysowanych 8 elementów. Zgłosiłam na policję i do ubezpieczyciela z AC,bo sprawca nieznany. Wysłałam zdjęcia i dostałam oto taką propozycje na naprawę , 1119,50 !! Wartość ubezpieczonego samochodu to 11 000. Czy ubezpieczyciel myśli,że ja zapastuję te głębokie rysy?. Co mogę w tej sprawie już działać? Czy muszę lakierować 8 części ,czy mogę podać ,że chce wymienić na nowe? Pomóżcie proszę .Jakie mam prawo z tytułu AC. Nie zgodziłam się i kazałam przysłać rzeczoznawcę. Pozdrawiam… Więcej »
Urszula Borowiecka
Ekspert

Zakres AC uzależniony jest od zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia. Z jakiego powodu firma zaniża cenę naprawy?

Elżbieta
Gość

Przepraszam za karygodny błąd…,,Świeży” powinno być.Ale wstyd!

Fan
Gość

Dzień dobry!

Jaki jest termin zwrotu odszkodowania przez ubezpieczyciela? Co zrobić po upływie tego terminu?

Natka
Gość
Mąż niedawno miał wypadek nie ze swojej winy. Szkoda została zgłoszona na OC sprawcy, jednak wstępnie ( ze względu na uszkodzenia zawieszenia) mechanik w zakładzie do którego zostało zabrane stwierdził, że małe szanse są na naprawę. Natomiast kilka miesięcy temu wykupiliśmy AC, gdzie auto zostało wycenione na 15 tys, natomiast kupione rok temu kosztowało 19 200 zł. Podobne ceny też są na ogłoszeniach za ten model, z podobnym przebiegiem itp. Pytanie czy dowodem wartości samochodu będzie wycena z naszego AC, czy nie koniecznie? ( w tej sytuacji możemy dość dużo stracić, jeżeli samochód nie będzie nadawał się do naprawy). I… Więcej »
Urszula Borowiecka
Ekspert

Tak, może Pani przedstawić wycenę AC /tym lepiej, jeśli wycenę sporządził ten sam ubezpieczyciel/, linki bądź wydruki z ogłoszeń. Może Pani również sporządzić wycenę wartości samochodu w warsztacie. Fakt, że sprawcą był samochód dostawczy zarejestrowany na firmę nie ma znaczenia przy procedurze likwidacji szkody.

Ania
Gość

Dzień dobry,
na autostradzie w Czechach miałam zderzenie z jeleniem. (naprawdę chodzi mi o zwierzę Gdybym puściła z Oc właściciela autostrad sprawa by się ciągnęła , wiec puściłam z Ac. 7 letni samochód miałam ubezpieczony na 37 tyś w grudniu. Szkoda po 8 mcach a Axa wycenia mi wartość samochodu na 29 tyś! i bez przedstawienia mi zakresu szkody orzeka szkode całkowita ( miałam na 70 proc) Z OC właściciela miała bym naprawiony samochód , Co radzicie?napisałam odwołanie ,ze nie zgadzamsię na zaniżenie wartości pojazdu. Skąd te kwoty oni biorą.

Urszula Borowiecka
Ekspert

Postąpiła Pani słusznie odwołując się od zajętego stanowiska. Może Pani jeszcze dołączyć do odwołania jakiś dokument potwierdzający wartość samochodu w dniu zdarzenia, np wydruk z aukcji internetowych, wycenę sporządzoną przez warsztat naprawczy etc. Towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązane jest przedstawić Pani szczegółową dokumentację potwierdzającą wycenę szkody.

Alicja
Gość
Dzien dobry Ubezpieczyciel wyceniła auto na 46.700 i wypłacił mi różnicę między wartością pojazdu przed szkodą a pozostałością po szkodzie czyli wrakiem. Likwidacja szkody z AC. Wycena rzeczoznawcy wraku na kwote 18 tys. Pozostałość auta została wystawiona na sprzedaż i nie mogę sprzedać po takiej wartości jak wycenił to rzeczoznawca. Zwróciłam się z prośbą o sprzedaż do ubezpieczyciela to mi odpowiedział ze nie mogą znaleźć oferenta na moje auto. Proszę o podanie co mam w tej sytuacji zrobić? Czy mogę sprzedać auto po niższej cenie i ubiegać się o wyrównanie pozostałej kwoty? Jeśli tak to ma być wysłane pismo czy… Więcej »
Urszula Borowiecka
Ekspert

Tak, może Pani sprzedać wrak po niższej cenie i zwrócić się do ubezpieczyciela z reklamacją wnioskując o dopłatę do wycenionej przez niego wartości wraku. Zwrot składki w zaistniałej sytuacji nie przysługuje.

Alicja
Gość

Dziękuję bardzo za pomoc. Jutro będę wysyłać pismo z reklamacją. Zobaczymy jak się skończy.

Piotr
Gość
Witam serdecznie moja żona miala niedawno stluczke autem oczywiscie z jej winy. nasza wartosc auta przy podpisywaniu umowy ubezpieczenia wynosila 6440zl ubezpieczenie autocasco w pzu þ PZU Auto AC (Autocasco) – ochrona pojazdu od wszystkich ryzyk .Wariant ustalania kosztow serwiowy .Opel astra g 1,6 16v combi. Nie wiem co mnie moze czekac .slyszalem ze towarzystwa uznaja szkode calkowita auta prosze mi powiedziec jak to wyglada ? rozumiem brana jest wartosc auta z przed wypadku i po wypadku i to jest ta roznica pierwsza wartosc minus wartosc auta po szkodzie i ta roznica to wyplata odszkodowania . Bardziej zalezy mi na… Więcej »
Piotr
Gość
Witam serdecznie moja żona miala niedawno stluczke autem oczywiscie z jej winy. nasza wartosc auta przy podpisywaniu umowy ubezpieczenia wynosila 6440zl ubezpieczenie autocasco w pzu þ PZU Auto AC (Autocasco) – ochrona pojazdu od wszystkich ryzyk .Wariant ustalania kosztow serwiowy .Opel astra g 1,6 16v combi. Nie wiem co mnie moze czekac .slyszalem ze towarzystwa uznaja szkode calkowita auta prosze mi powiedziec jak to wyglada ? rozumiem brana jest wartosc auta z przed wypadku i po wypadku i to jest ta roznica pierwsza wartosc minus wartosc auta po szkodzie i ta roznica to wyplata odszkodowania . Bardziej zalezy mi na… Więcej »
Grzegorz Bujański (mfind)
Ekspert
Witam. Niestety przy tej wartości pojazdu na 90% będzie to szkoda całkowita. Zgodnie z warunkami ubezpieczenia, jeśli koszt naprawy auta przekracza 70% wartości pojazdu, zakład ubezpieczeń wycenia szkodę całkowitą. Takie są warunki ubezpieczenia i niestety zakład ubezpieczeń ma prawo tak to rozliczyć. Jedynym wyjściem z tej sytuacji jest naprawa na częściach zamiennych. Wtedy jest szansa, że koszt naprawy nie przekroczy wartości auta. I to też raczej nie w ASO, żeby oszczędzić na kosztach pracy fachowców. Wiązało by się to ze znalezieniem warsztatu, który naprawi Pana auto nie przekraczając 70% wartości samochodu. Wtedy przedstawia Pan kosztorys ubezpieczycielowi i dostaje Pan akceptację,… Więcej »
wpDiscuz