Sprawdzanie OC online – sprawdź pojazd w UFG

Od lutego 2012 roku, dzięki nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych UFG i PBUK  art. 104 ust. 9 sprawdzenie numeru polisy OC online można wykonać na stronie internetowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, czy i gdzie właściciel danego pojazdu ma wykupione OC. Sprawdzenie ubezpieczenia OC zajmuje dosłownie kilkanaście sekund.

Sprawdzenie ubezpieczenia OC po numerze rejestracyjnym

Na stronie www.ufg.pl wchodzisz w zakładkę „Sprawdź OC dla pojazdu”, następnie wpisujesz numer rejestracyjny lub VIN pojazdu, którego ubezpieczeniem jesteś zainteresowany, a po kliknięciu „dalej” otrzymasz informacje, czy i w jakiej firmie pojazd ma wykupioną polisę OC. Sprawdzenie ważności OC zajmie tylko kilka sekund, a wyświetlone informacje dotyczą ważności ubezpieczenia OC tylko na wybrany dzień zapytania. Warto dodać, że sprawdzanie OC pojazdu na stronie UFG jest bezpłatne.

W przypadku stłuczki, choćby z pozoru wydającej się drobną i niewartą informowania policji, zanim pójdziesz na jakiekolwiek ustępstwa, najpierw za pomocą internetu upewnij się, czy sprawca na pewno ma wykupione obowiązkowe ubezpieczenie OC. Szczególną ostrożność zachowaj w sytuacji, gdy nie chce okazać polisy OC, a jedynie podaje jej numer.

Czytaj także: Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej. Kiedy trzeba wezwać policję, a kiedy wystarczy spisanie oświadczenia?

Jakie jeszcze informacje zawiera baza UFG?

Ośrodek Informacji UFG posiada największą bazą danych o polisach komunikacyjnych w Polsce. Towarzystwa oferujące ten rodzaj ubezpieczeń muszą przekazać informacje o polisie do OI UFG w ciągu maksymalnie 14 dni, licząc od daty jej sprzedaży bądź zgłoszenia szkody czy wypłaty odszkodowania.

Również otrzymują z tego tytułu korzyści. Mogą sprawdzić czy podczas zawierania umów ubezpieczeniowych nie dochodzi wielokrotnego ubezpieczenia tego samego auta. Znajduje się w niej ponad 180 mln informacji o sprzedanych polisach, wypłaconych odszkodowaniach, a nawet o wnioskach o wypłatę odszkodowania, które zostały odrzucone. Pamiętaj o stronie www.ufg.pl i możliwościach, które oferuje na co dzień oraz w przypadku kolizji bądź wypadku.

Kto musi mieć OC komunikacyjne?

Zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej  OC państwo nałożyło dla posiadaczy pojazdów mechanicznych, czyli:

 • pojazdów samochodowych

 • motorowerów

 • motocykli

 • ciągników rolniczych

 • przyczep

 • pojazdów wolnobieżnych (z wyjątkiem pojazdów wolnobieżnych należących do rolnika i użytkowanych w związku z posiadaniem przez niego gospodarstwa rolnego)

Od kiedy musi być zawarta umowa odpowiedzialności cywilnej pojazdu?

Należy pamiętać, że obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC powstaje przede wszystkim w następujących sytuacjach:

 • najpóźniej w dniu pierwszej rejestracji pojazdu w Polsce (z wyjątkiem pojazdów historycznych)

 • w dniu nabycia pojazdu zarejestrowanego, jeżeli zbywca nie posiadał ubezpieczenia OC

 • przed wprowadzeniem do ruchu pojazdu wolnobieżnego, pojazdu historycznego, pojazdu mechanicznego niezarejestrowanego

 • najpóźniej w dniu wygaśnięcia dotychczasowej polisy

Czytaj także: Wypowiedzenie umowy OC. Kiedy i jak wypowiedzieć OC? Pobierz wzór

Surowe kary za brak OC

OC chroni sprawcę wypadku lub kolizji od ponoszenia kosztów finansowych związanych z naprawieniem wyrządzonej szkody. Koszty te są bardzo wysokie, a za brak takiej polisy grożą ponadto surowe i nieuchronne kary finansowe. Wysokość opłaty karnej za brak OC komunikacyjnego uzależniona jest od następujących czynników:

1.  rodzaj pojazdu, którego posiadacz nie spełnił obowiązku ubezpieczenia:

 • samochody osobowe – równowartość dwukrotności  minimalnego wynagrodzenia za pracę

 • samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – równowartość trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę

 • pozostałe pojazdy – równowartość 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę

2.  okres pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym:

 • do 3 dni – 20% pełnej opłaty karnej

 • od 4 do 14 dni – 50% pełnej opłaty karnej

 • powyżej 14 dni – 100% opłaty karnej

3. minimalne wynagrodzenie za pracę w roku kontroli, ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Opłaty karne za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC w 2019 roku:

Wysokość kar OC 2019

Wysokość opłat karnych, tryb ich nakładania i dochodzenia są ściśle określone przez przepisy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, w związku z czym nie podlegają żadnym negocjacjom. Osoba, która nie zawarła w danym roku umowy ubezpieczenia komunikacyjnego OC, zgodnie z warunkami określonymi w ww. ustawie powinna dobrowolnie wnieść należną stawkę opłaty na konto UFG (art. 88 ustawy). Zatem, jeśli sprawca kolizji lub wypadku nie wpłacił kary dobrowolnie, może być ona ściągana zgodnie z procedurami administracyjnymi, czyli przez urząd skarbowy na drodze postępowania egzekucyjnego.

Sprawdzenie OC pojazdu w bazie UFG już w momencie spisywania oświadczenia może Cię uchronić przed sytuacją, kiedy zaufasz sprawcy, nie wezwiesz policji, a później okaże się, że sprawca był nieubezpieczony.

kalkulator oc ac