Kalkulator OC i AC - szybki i dokładny
do 76 ofert ubezpieczenia

Porównaj i oszczędź nawet 517 zł na OC
5 minut wypełniania formularza
pełne, wiarygodne porównanie nawet 76 ofert
możliwość zakupu online każdej oferty

 • Proama
 • Link4
 • Liberty
 • PZU
 • Gothaer
 • AXA
 • Aviva
 • Benefia

Pozew o odszkodowanie – proces z ubezpieczycielem, który odmawia wypłaty lub zaniża odszkodowanie

Jeśli ubezpieczyciel konsekwentnie odmawia wypłaty odszkodowania czasami zostaje tylko jedna droga - proces. Zobacz jakie kroki podjąć, by skutecznie walczyć o odszkodowanie przed sądem
mfind.pl

Chociaż moim zdaniem, zwłaszcza jeśli mowa o dużych pieniądzach, warto wynająć adwokata. Dobrze zna procedury, wie co i kiedy zrobić przed sądem. A wcale nie kosztuje tak dużo, jak się powszechnie uważa. Koszt napisania pozwu to 100-300 złotych. Gdybyś jednak chciał poprowadzić sprawę sam musisz wykonać kilka kolejnych kroków, które opisuję poniżej.

Po pierwsze: ile masz czasu na złożenie pozwu o odszkodowanie przeciwko ubezpieczycielowi?

Zasadniczo, jeśli sprawa dotyczy ubezpieczenia OC, masz trzy lata od dnia, w którym dowiedziałeś się o szkodzie i o jej sprawcy. Potem roszczenie się przedawnia. Przy wypadkach komunikacyjnych poszkodowany najczęściej od razu dowiaduje się o powstaniu szkody i o osobie, która jest zobowiązana do jej naprawienia. Ale są przypadki, gdy dzieje się to z opóźnieniem. Na przykład, gdy masz mieszkanie w Poznaniu, ale na co dzień mieszkasz w Warszawie i dopiero po kilku miesiącach dowiadujesz się, że sąsiad z góry zalał Ci lokal. Wtedy termin biegnie dopiero od tego momentu, ale przedawnia się nie później niż z upływem dziesięciu lat od dnia szkody.

Po drugie: co musi zawierać pozew przeciwko ubezpieczycielowi?

Musisz w nim podać przede wszystkim dane swoje: imię, nazwisko, adres oraz dane pozwanego. Powinieneś też możliwie konkretnie napisać, czego się domagasz i z czego wynikają Twoje żądania oraz dołączyć wszystkie dowody je uzasadniające. Przykładowymi dowodami mogą być: polisa ubezpieczeniowa, zaświadczenie policji, wycena powstałych szkód, odmowna decyzja ubezpieczyciela. Należy podać również wartość przedmiotu sporu, czyli sumę kwot, których zasądzenia się domagasz. Możesz też zaznaczyć, że będziesz żądać odsetek.

Pozew powinien ponadto zawierać oznaczenie sądu, do którego jest skierowany i listę załączników. Dodatkowo możesz w nim złożyć liczne wnioski, na przykład o nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności, o wezwanie na rozprawę wskazanych świadków i biegłych, o dokonanie oględzin, o polecenie pozwanemu, by dostarczył ważny dokument oraz wniosek, by na rozprawę dostarczono dowody znajdujących się w sądach, urzędach lub u osób trzecich.

W razie kłopotów, przy pisaniu pozwu może Ci pomóc miejski lub powiatowy Rzecznik Konsumentów. Listę adresów ich biur możesz znaleźć na stronie www.uokik.gov.pl.

Pozew powinien być wniesiony w dwóch egzemplarzach (drugi egzemplarz zostanie doręczony pozwanemu) i każdy musi być przez Ciebie podpisany. Do odpisu pozwu należy dołączyć kserokopie wszystkich dołączonych do pozwu dokumentów. W imieniu nieletniego pozew wnoszą rodzice bądź opiekunowie.

 Co ważne pozew może być wytoczony nie tylko w opisanym tu zwykłym postępowaniu cywilnym, ale też w postępowaniu uproszczonym. Warunek jest taki, by wartość przedmiotu sporu nie przekraczała 10 tysięcy złotych.

Wniesienie pozwu musi wówczas nastąpić na urzędowym formularzu (wzór dostępny jest na stronie ministerstwa sprawiedliwości: http://www.bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/sprawy_cywilne/form1_p.pdf)

Po trzecie: do którego sądu skierować pozew przeciwko ubezpieczycielowi?

Są dwie możliwości. Pozew można wytoczyć przed sąd właściwy dla siedziby zakładu ubezpieczeń lub też, co stanowi znaczne ułatwienie, przed sąd właściwy dla Twojego miejsca zamieszkania lub siedziby. Np. w sytuacji, gdy zakład ubezpieczeń ma siedzibę w Warszawie, a Ty mieszkasz w Suwałkach możesz skierować sprawę do sądu stołecznego lub do suwalskiego.

Jeżeli w danej miejscowości jest kilka sądów, to każdy obejmuje swoim zasięgiem określone dzielnice i trzeba wybrać właściwy. W sytuacji, gdy pozew zostanie wniesiony błędnie, sąd ma obowiązek przekazać go do sądu właściwego, o czym Cię powiadomi.

Po czwarte: ile kosztuje proces o odszkodowanie z ubezpieczycielem?

Na początek trzeba opłacić tzw. wpis stosunkowy. Wynosi on 5 proc. wartości przedmiotu sporu (czyli zwykle żądanej kwoty), ale nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100 tys. zł. Jeżeli więc zamierzamy pozwać ubezpieczyciela o np. 20 000 zł, sąd przy złożeniu pozwu będzie od nas wymagał uiszczenia opłaty w wysokości 1 000 zł.

Gdy wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić w chwili składania pozwu, sąd określi opłatę tymczasową (od 30 do 1000 zł), a potem wysokość opłaty ostatecznej podaje w wyroku.

W postępowaniu uproszczonym obowiązują opłaty stałe, zależne od wartości przedmiotu sporu:

 1.  do 2.000 zł –  opłata wynosi 30 zł;
 2.  2.000 do 5.000 zł – 100 zł;
 3.  5.000 do 7.500 zł – 250 zł;
 4.   ponad 7.500 zł – 300 zł.

Pozew musi zostać opłacony, ale masz prawo ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych (w całości lub w części). We wniosku o takie zwolnienie należy opisać sytuację majątkową i dołączyć dokumenty ją obrazujące (np. odcinek renty). Wniosek można złożyć od razu w pozwie, bądź po wezwaniu do uiszczenia opłaty oraz na każdym etapie postępowania, ale zwolnienie nie działa wstecz i poniesione wcześniej koszty nie zostaną zwrócone (chyba że wygrasz proces i sąd zdecyduje, by wszelkie koszty zwrócił Ci pozwany). Jeśli przegrasz sprawę, zwolnienie od kosztów nie ochroni Cię przed obowiązkiem zwrotu drugiej stronie jej opłat np. za adwokata. Sąd decyduje o tym w wyroku.

Dodatkowe koszty trzeba ponieść, jeśli zdecydujemy się skorzystać z pomocy kancelarii specjalizującej się w odzyskiwaniu odszkodowań. Zwykle to prowizja liczona od uzyskanych kwot (najczęściej od 8 do 25%).  Na wysokość prowizji wpływ ma przede wszystkim poziom skomplikowania sprawy. Kancelarie odszkodowawcze pomagają uzyskać pieniądze nie tylko za wypadki drogowe, ale również za wypadki w pracy, szkole, na chodniku, a także za błąd w sztuce lekarskiej.

Wygrana batalia sądowa może przynieść i satysfakcję i konkretne pieniądze. Dlatego  jeśli  obiektywnie oceniamy, że wina sprawcy jest bezsporna, a nasze dowody mocne, naprawdę warto zdecydować się na ten krok. Inna sprawa, że sprawa trwa.

Podsumowanie

 • Nie wychodź z założenia, że nie dasz rady napisać pozwu – to się da zrobić.
 • Po szkodzie masz 3 lata na złożenie pozwu przeciw ubezpieczycielowi, później sprawa się przedawnia.
 • Wpis sądowy to 5% wartości odszkodowania, o które się starasz.
 • Możesz prosić o zwolnienie z wpisu, ale to co zapłacisz sądowi wcześniej nie będzie ci zwrócone.
 • Jeśli wygrasz wszystkie koszty najprawdopodobniej pokryje ubezpieczyciel.

Piszę, bo lubię. Nie tylko o ubezpieczeniach, ale o różnych, czasem baaardzo dziwnych rzeczach. Na tym polega moja praca. A w ramach hobby czytam, bo lubię – zwłaszcza internetowe blogi poświęcone designowi, diy, kuchni i modzie.

Zobacz także:

Dodaj komentarz

39 komentarzy do "Pozew o odszkodowanie – proces z ubezpieczycielem, który odmawia wypłaty lub zaniża odszkodowanie"

avatar
Sortuj wg:   najnowszy | najstarszy
Filip Przestarz
Gość

Rozumiem, ze w czasie rozpraw dwie strony powinny być obecne? Czy sad rozpatruje sprawę w trakcie jednego posiedzenia/rozprawy?

Wojciech Drapała
Gość

To zależy. Np. sprawy o odszkodowanie za naprawę mogą być ukończone po pierwszej rozprawie, bo są z reguły proste.

Dagmara Deska
Gość

Czemu sprawa przedawnia się akurat po 3 latach? Czy to wynika z jakichś konkretnych ustaleń? Zawsze zastanawia mnie na jakiej podstawie tworzone są te wszystkie wyliczenia…

Karol
Gość

Bardzo często w OWU zapisane są terminy, które odgórnie narzucane są poprzez inne przepisy, kodeksy itp. W umowie ubezpieczenia najczęściej występuje kodeks cywilny – dział ubezpieczeniowy, który można sobie łatwo znaleźć.

Wojciech Drapała
Gość

Nie zawsze przedawnia się po 3 latach. Np. w przypadku gdy czyn sprawcy był jednocześnie przestępstwem, to przedawnienie następuje po 20 latach.

Patryk Morawski
Gość

Czy ubezpieczyciel może się zabezpieczyć przed rozprawą sądową np.: tym, że zażąda wpłaty relatywnie wysokiej kaucji (która jest % dużego odszkodowania) na którą poszkodowany nie będzie mógł sobie pozwolić?? Czy takie praktyki są stosowane?

Wojciech Drapała
Gość

Przepisy kodeksu postępowania cywilnego nie dają takiej możliwości.

strzelec
Gość

Czy w sprawie cywilnej o odszkodowanie ,ja dostała wezwanie jako świadek powinnam sobie wziąś adwokata poniważ ja jestem w sprawie karnej sprwcą skazana ,a proces bedzi przeciwko ubepieczycielowi

Dominika Grabek
Gość

Rozumiem, że Pani była sprawcą wypadku, a teraz poszkodowany wytoczył proces cywilny towarzystwu ubezpieczeń, w którym Pani miała OC?
Jeśli tak, to nie jest Pani stroną procesu, tylko świadkiem, więc nie musi Pani wynajmować prawnika. Będzie Pani musiała tylko opowiedzieć o okolicznościach wypadku.

strzelec
Gość

Polisa była na firmę .szkoda no osobie całkowita.WYPLACILI 1/5 sumy ubezpieczonej.
czy prawnicy mogą żadać abym ja pokryła część kosztów odszkodowania lub sprawy?

Dominika Grabek
Gość

Jeśli jest to proces, w którym stronami są poszkodowany (jako powód) i towarzystwo ubezpieczeń (jako pozwany), a Pani jest tylko świadkiem, to nie powinna Pani ponieść żadnych kosztów.
Chyba że poszkodowany wytoczy Pani osobny proces cywilny.

Lukasz
Gość

a co robic jezeli nie stac nas na oplacenie pozwu z gory przeciwko ubezpieczycielowi?

Dominika Grabek
Gość

Przed złożeniem pozwu zawsze radzę wykorzystać wszystkie ścieżki polubowne: odwołania do zakładu ubezpieczeń, skargi do instytucji konsumenckich (np. do Rzecznika Ubezpieczonych lub UOKiK). Można też spróbować skłonić ubezpieczyciela do wzięcia udziału w postępowaniu arbitrażowym przed sądem polubownym (np. przy Rzeczniku). Czego dotyczy Pana sprawa i czy już odwoływał się Pan do decyzji ubezpieczyciela?

levitreus
Gość

Delikatna ale zawsze jest niejasność dotycząca Adwokata i napisania pozwu (wstęp). Są to dwie różne rzeczy Wynajęcie adwokata w celu reprezentacji przed sądem. W zależności od rodzaju rozliczania usług prawnych za swe usługi może to być koszt pełnomocnictwa wahający się od 2000 tyś do 4 w większych miastach lub na zasadzie procentu od wygranej. Taki pozew za 150 zł może Pani napisać jakaś firma, która takie usługi, czyli pisanie pozwów itp., oferuje ale bez reprezentacji w sądzie i występowania na rzecz i w imieniu powoda.

Urszula Zimnoch
Gość

Bardzo dziękujemy za uszczegółowienie informacji.

Artur JS
Gość

W sprawie niewypłacenia odszkodowania z tytułu OC za dziurę w drodze jaki pozew napisać? Uproszczony czy normalny?

Urszula Zimnoch
Gość

Panie Arturze, to pytanie najlepiej skierować bezpośrednio do prawnika.

ida
Gość

Bardzo ciekawy artykuł! Nie wiem czy dobrze zrozumiałam… w ciągu 3 lat trzeba złożyć pozew do sądu, a sam wyrok może już zapaś po upływie tego terminu?

I co decyduje, że dane zdarzenie jest przestępstwem czy tylko wykroczeniem jeśli wypadek nie był śmiertelny?

W wyniku wypadku mam uszkodzony dysk i tzw. powypadkową rwę kulszową, która może z wiekiem się nasilać. Może też być konieczna operacja (wstawienie sztucznego dysku), która dodatkowo ograniczy wytrzymałość kręgosłupa i co jeśli do tego dojdzie po np. 10 latach od wypadku?

Dominika Grabek
Gość
W tym artykule piszemy o roszczeniach za szkody majątkowe. Jeśli chodzi o tzw. szkody osobowe, czyli uszczerbki na zdrowiu, to sprawa wygląda inaczej. Zgodnie z art 442 § 2 kodeksu cywilnego: Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Spowodowanie wypadku drogowego, w którym poszkodowany odniósł obrażenia skutkujące rozstrojem zdrowia powyżej 7 dni kwalifikowane jest jako przestępstwo (występek). Bieg przedawnienia przerywa nie tylko złożenie pozwu do sądu, ale też każde… Więcej »
anna
Gość

Bardzo przydatny artykuł, właśnie jestem na etapie sporu o wypłatę odszkodowania i zbieram dowody na to ze TU nie ma racji mam pytanie moze Pani mi pomoże… Czy szambo ekologiczne jest zaliczane do domu mieszkalnego czy jako budowla , TU twierdzi ze budowla czego nie ma w OW i odmawia wypłaty odszkodowania, ja twierdze ze nalezy do budyku mieszkalnego…

Dominika Grabek
Gość

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane szambo można zakwalifikować jako budowlę. Wśród obiektów, które w tej ustawie spełniają definicję budowli, są m. in. zbiorniki i oczyszczalnie ścieków. Szambo jest niewątpliwie zbiornikiem.
Jednak to wyłącznie moja opinia – powinien Pan w tej sytuacji zasięgnąć rady specjalisty z zakresu budownictwa i prawa budowlanego.

skok
Gość

poszkodowany dostał częśc pieniędzy z polisy firmowej z szkody całkowitej na osobie trzeciej. a o resztę wytoczył sprawę cywilną ubepieczycielowi a ja byłem na niej swiadkiem jestem sprawca.teraz ubezpieczyciel twierdzi że z polisy nie nalezy się odszkodowanie i sprwę wygrał.poszkodowany wnosi apelację .czy jesli ubezpieczyciel wygra .to czy mogą załozy mi sprawe cywilną o zadośćuczynienie.jki termin przedawnienia?

Dominika Grabek
Gość

Proszę podać więcej szczegółów, bo na podstawie tego, co Pan napisał, nie możemy odtworzyć zdarzenia. Czy to był wypadek samochodowy? Co to znaczy „szkoda całkowita na osobie trzeciej”? Czy chodzi o szkodę całkowitą samochodu? Proszę opisać zdarzenie i decyzję ubezpieczyciela – dlaczego sąd pierwszej instancji uznał, że z polisy nie należy się odszkodowanie? I przede wszystkim jaka to była polisa – OC samochodu czy jakaś inna?

Andrzej
Gość

A ja mam pytanie następujące. Została wyrządzona mi szkoda w postaci uszkodzonego samochodu. Sprawca był ubezpieczony w firmie ubezpieczeniowej. Oddałem samochód do serwisu w celu wykonania oględzin i na tej podstawie został stworzony kosztorys. Niestety został on zakwestionowany przez firmę ubezpieczeniową w zakresie użycia oryginalnego zderzaka. Towarzystwo ubezpieczeniowe nie zgodziło się na oryginalny zderzak zmieniając kosztorys, w którym to wskazali nie oryginalny zamiennik. Mimo mojego odwołania od tego nie zmienili swojego stanowiska. Czy jako poszkodowany mam wpływ i prawo żądać aby samochód został naprawiony na częściach oryginalnych ?

Edyta Skórka
Gość

Jeśli przed szkodą miałeś zamontowany oryginalny
element możesz ubiegać się o wymianę na część oryginalną. Zgodnie z art. 363 § 1 kodeksu cywilnego: „naprawienie szkody powinno nastąpić według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej”.
Opisany przez Ciebie problem jest bardzo powszechny dlatego jest opisany jako punkt pierwszy w naszym artykule o najczęściej stosowanych trikach przy zaniżaniu odszkodowań:
http://www.mfind.pl/akademia/abc-likwidacji/zanizanie-odszkodowan-z-oc/

Polecam również zapoznanie się z opinią Rzecznika Ubezpieczonych dotyczącą Twojego problemu. W zamieszczonej opinii znajdziesz również orzecznictwo w sprawie, na które należy się powołać w odwołaniu od decyzji ubezpieczyciela:
http://rzu.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi/ubezpieczenia-komunikacyjne-odpowiedzialnosci-cywilnej-oc-szkoda-majatkowa-na-mieniu/Czy_zaklad_ubezpieczen_ma_obowiazek_zwrocic_koszty_zakupu_czesci_oryginalnych__czy_tez_moze_wyplacic_kwote_odpowiadajaca__20298

patrycja
Gość
Witam . Mam pytanie rok temu kierowca tira zabił mojego tatę N drodze . Ma rodzina sprawę karną przez rok odbyła się tylko jedna . Ubezpieczlnia od której staramy się o zadoscuczynienie wyplacila tylko zaliczkę pisząc że poczynia się do odpowiedzialności ale czeka na wyrok kierowcy . Gdzie ewidentnie jest jego wina bo biegły sądowy napisał że tato w żadnym stopniu nie przyczynił się do sprawy tym bardziej że on wymusił pierwszeństwo teraz ma odbyć się sprawa z ubezpieczalnia czy na jednej sprawie się sonfzy sąd może wydać nakaz zapłaty ? Czekamy już ponad rok na wyrok pieniądze siostra trafila… Więcej »
Dominika Grabek
Użytkownik

Dzień dobry,
jeśli chodzi o sprawę cywilną przeciwko firmie ubezpieczeniowej, to niestety jeśli ubezpieczyciel uzna, że zapadł niekorzystny dla niego wyrok, zawsze może odwołać się do Sądu Apelacyjnego. Także nikt Państwu nie zagwarantuje, że wyrok w ogóle zapadnie na pierwszej rozprawie. Postępowania sądowe w sprawach ubezpieczeniowych trwają w Polsce latami.

wojtek
Gość
Witam, mam pytanie odnośnie takiej sytuacji, otóż mój samochód został uszkodzony przez sprawcę wypadku, zgłosiłem szkodę z jego polisy OC, dwa razy był u mnie rzeczoznawca i oczywiście jak to ma większość z Państwa, moje odszkodowanie zostało zaniżone poprzez zastosowanie nie oryginalnych części, rabaty na części oryginalne w wysokości 19%, a na lakiery 25%, wgięty pas tylni nie został natomiast zakwalifikowany do wymiany, tylko do lakierowania. Pieniądze za szkodę otrzymałem, ale odwołałem się od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego, na co po 30 dniach odpisali mi że podtrzymują stanowisko, ponieważ jak to napisali są różne warsztaty i wiele części alternatywnych na które… Więcej »
Agata Ostrowska-Jasik
Ekspert

Witam,

Bardzo często najlepszym sposobem jest przedstawienie kosztorysu z warsztatu, w którym będzie dokonywana naprawa pojazdu i rozliczenie bezgotówkowe z TU. Czy próbował Pan w ten sposób?

krzysztof
Gość

Czy w sprawie o odszkodowanie z OC sprawcy od firmy ubezpieczenowej muszę być obecny na rozprawie?

Dominika Grabek
Użytkownik

Jeśli ma Pan pełnomocnika, w zasadzie powinna wystarczyć tylko jego obecność.

Paweł
Gość

Dotyczy samochodu. Ubezpieczyciel OC sprawcy kwalifikuje szkodę całkowitą. Przywrócenie stanu sprzed szkody w tym przypadku to nie tylko zakup nowego-używanego samochodu, ale również konieczne koszty dotatkowe: dojazd do miesca zakupu; podatek 5% od umowy k-s; opłata za rejestrację pojazdu. Czy mogę domagać się zwrotu tych dodatkowych kosztów od ubezpieczyciela ?

Dominika Grabek
Użytkownik

Zgodnie z art. 363 kc naprawienie szkody powinno nastąpić bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego (tu jest to niemożliwe, ponieważ mamy do czynienia ze szkodą całkowitą) LUB przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej.

Nie spotkałam się z sytuacją, w której wymienione przez Pana koszty dodatkowe zostały wliczone w kwotę odszkodowania. Musiałby Pan wykazać, że poniesienie kosztów dojazdu czy zapłata podatku jest Pana szkodą majątkową i pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym ze zdarzeniem, w którym Pana samochód został zniszczony.

Paweł
Gość

Czy związek przyczynowo-skutkowy w przypadku opłaty rejestracyjnej faktycznie poniesionej, nie wypływa bezpośrednio z treści art. 363 ? Jeśli sprawca ma obowiązek przywrócenia stanu poprzedniego, to wydaje się, że poszkodowany powinien mieć prawo do odtworzenia tego stanu ze środków pieniężnych uzyskanych tytułem odszkodowania. Odtworzenie stanu poprzedniego nastąpi wówczas, kiedy poszkodowany znowu będzie dysponował sprawnym technicznie oraz dopuszczonym do ruchu autem. Ustawodawca nie utożsamia pojęcia „stan poprzedni” ze stanem technicznym pojazdu przed zdarzeniem. Dziękuję i pozdrawiam.

Jolanta
Gość
Witam, prosze o radę, czy mam szanse w sądzie przeciwko Ergo Hestii.Naprawiam auto z OC sprawcy.TU przyznało mi wymianę szyby czołowej w moim aucie, która w serwisie oryginalna kosztuje 5 tyś, złotych.Tymczasem TU w pierwszym kosztorysie wskazało mi zamiennik , który jest w ogóle nie do mojego modelu auta.Gdy sie odwołałam , to wskazali mi zmiennik jakiejś nieznanej firmy za 406 złotych,która nie posiada gwarancji producenta,ani żadnych innych dokumentów,np. z jakich komponentów jest wykonana itp.Gdy sie odwołalam , bo przeczytałam w wytycznych KNF ,ze zamiennik musi miec gwarancje producenta, to przysłali mi nazwe tej tajwańskiej firmy, której szyby sprzedaje jakis… Więcej »
Agata Ostrowska-Jasik
Ekspert

Witam,

Pani Jolanto ma Pani duże szanse na wygraną. Wg. wytycznych KNF zastosowanie zamiennika jest możliwe ale na Pani prośbę TU musi okazać zaświadczenie producenta pojazdu o tym, że części te
produkowane są zgodnie z jego specyfikacjami i standardami produkcyjnymi. Z tego co Pani pisze wnioskuję, że nie mają oni takiego dokumentu.
Z mojej strony sugerowałabym spróbować najpierw załatwić sprawę poprzez postępowanie mediacyjne przy Rzeczniki Finansowym.

Andrzej
Gość

Witam, miałem wypadek 8 miesięcy temu, byłem pasażerem poszkodowanym. W tej sprawie trwa jeszcze proces i będzie trwał jeszcze co najmniej rok. Moje pytanie brzmi czy mogę starać się o odszkodowanie od ubezpieczyciela już teraz czy muszę czekać na skończenie się spawy karnej? Słyszałem kilka wersji że muszę czekać do ogłoszenia wyroku i że mogę już zacząć się starać więc nie wiem do końca. I pytanie jeszcze jedno na koniec czy warto skorzystać z pomocy firmy czy lepiej z pomocy prawnika?

Smithc219
Gość

I truly appreciate this post. I’ve been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You’ve made my day! Thank you again! ckadaebedkdeceka

Mathias
Gość

Szacunek droga Pani Hanno
Wazne zeby sie nie dac nabic w butelke
fajne okularki XD

wpDiscuz