Dobre ubezpieczenie na życie powinno oferować kilka możliwych wariantów w przystępnych cenach. Polisa ta ma przede wszystkim gwarantować wsparcie finansowane bliskim osoby ubezpieczonej w razie jej śmierci. Powinna być także pomocna w przypadku trwałego inwalidztwa czy pobytu w szpitalu. Jak pod tym względem wypada ubezpieczenie na życie PZU Ja Plus? Sprawdzamy!

Ubezpieczenie na życie PZU Ja Plus: dostępne pakiety

PZU oferuje ubezpieczenie na życie dostępne w dwóch pakietach. Do wyboru masz:

 • Pakiet dla Ciebie
 • Pakiet dla Ciebie i Dziecka

Ubezpieczenie na życie PZU Ja Plus skierowane jest do osób, które ukończyły 18 rok życia i nie mają więcej niż 60 lat. Z kolei warunkiem objęcia ubezpieczeniem dziecka jest skończony 1 rok życia. Ochrona działa do ukończenia pełnoletności.

Co istotne, w ramach tej samej składki, ochroną objęte są wszystkie dzieci spełniające powyższy warunek. Zatem tym samym ubezpieczeniem możesz objąć jedno, jak i troje i więcej dzieci.

Ubezpieczenie online PZU Ja Plus: dwa warianty do wyboru

W ramach ubezpieczenia dostajemy do wyboru dwa warianty różniące się przede wszystkim sumą ubezpieczenia i ceną. Przykładowo, wybierając wariant I, za każdy dzień pobytu w szpitalu (dłuższy niż 4 dni) otrzymasz po 100 zł, ale już w wariancie II – za każdy dzień przysługuje Ci świadczenie w wysokości 200 zł. Podobnie wygląda sytuacja np. w przypadku trwałego inwalidztwa. Wariant I to 20 tys. zł odszkodowania, natomiast wariant rozszerzony – II, to odpowiednio 40 tys. zł.

A jak wygląda to cenowo? Pakiet dla Ciebie, z niższymi sumami ubezpieczenia, czyli w wariancie I, kosztuje 21 zł miesięcznie. Wybierając polisę z wyższą sumą ubezpieczenia, zapłacimy za nią 31 zł na miesiąc. W Pakiecie dla Ciebie i Dziecka są to odpowiednio 27 zł i 44 zł.

PZU Ja plus: zakres ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia na życie oferowanego przez PZU jest dosyć wąski. Obejmuje ono jedynie śmierć (w tym śmierć spowodowaną nieszczęśliwym wypadkiem lub wypadkiem komunikacyjnym), trwałe inwalidztwo, pobyt w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem, czy złamanie. Wynika z tego, że polisa PZU Ja Plus to typowe ubezpieczenie NNW.

Polisa na życie od PZU: wyłączenia odpowiedzialności

Mimo okrojonego zakresu ubezpieczenia, polisa PZU Ja Plus określa szereg sytuacji, w których ubezpieczyciel nie udziela ochrony. Są to wyłączenia raczej standardowe, spotykane w większości polis tego typu. W OWU znajdziemy m.in. zapis mówiący o tym, że ubezpieczenie nie obejmuje śmierci w skutek samobójstwa, które popełnione zostanie w ciągu 2 lat od rozpoczęcia ochrony. Ponadto, ochrona nie obejmuje sytuacji, w których szkody spowodowane są uprawianiem niebezpiecznych sportów (ich dokładny wykaz znajdziemy w OWU).

Ubezpieczenie na życie PZU: co musisz wiedzieć?

Umowa ubezpieczenia podpisywana jest na 5 lat. Jeśli przed upływem tego czasu, chcesz zrezygnować z ochrony, możesz to zrobić poprzez pisemne oświadczenie. Warto wiedzieć, że polisa wygasa w momencie wykorzystania limitu sumy ubezpieczenia.

Jednym z kluczowych zdarzeń obejmowanych przez ubezpieczenie jest pobyt w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem. Warunkiem wypłaty świadczenia jest leczenie szpitalne trwające co najmniej 4 dni. Osobno rozliczany jest każdy dzień pobytu w szpitalu, a osobno pobyt na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (w tym przypadku pobyt na oddziale musi trwać co najmniej 48 godzin w czasie 4-dniowego pobytu).

W OWU ubezpieczenia znajdziemy także wykaz wysokości odszkodowania w przypadku śmierci ubezpieczonego. Jego wysokość zależy nie tylko od wybranego wariantu, ale także okoliczności, w jakich doszło do zgonu. Przykładowo, w wariancie I, za śmierć spowodowaną nieszczęśliwym wypadkiem uposażeni otrzymają 50 tys. zł, ale za śmierć poniesioną w wypadku komunikacyjnym 100 tys. zł. Jeśli zgon zastąpi z innej przyczyny, uposażonemu przysługuje 100 zł.

PZU Ja Plus: plusy i minusy, wady i zalety

Zalety:

 • możliwość objęcia dowolnej liczby dzieci w ramach jednej składki
 • możliwość opłacania składki miesięcznej, kwartalnej, półrocznej lub rocznej
 • gwarancja stałej składki przez cały okres trwania ochrony
 • brak badań wstępnych i pytań dotyczących stanu zdrowia
 • niska cena polisy ( zwłaszcza w wariancie rodzinnym)
 • prosty proces zakupu polisy – on line, w parę chwil

Wady:

 • wąski zakres ochrony – zdarzenia będące tylko i wyłącznie następstwami nieszczęśliwego wypadku
 • w przypadku zgonu ubezpieczonego – suma odszkodowania zależna jest od okoliczności, w jakich do niego doszło
 • pobyt w szpitalu nie obejmuje pobytu w placówkach dla osób przewlekle chorych, w szpitalach uzdrowiskowych, czy na oddziałach rehabilitacyjnych