Ubezpieczenie dziecka

Jak sprawdzić organizatora wyjazdu dla dzieci?

Sprawdź, czy organizator kolonii lub obozu widnieje na stronie kuratorium oświaty i czy osoby, którym powierzasz opiekę nad dziećmi, mają niezbędne kwalifikacje i doświadczenie. To pierwszy krok. Jeśli dziecko wyjeżdża z biurem podróży, sprawdź, czy jest ono członkiem któregoś ze stowarzyszeń branżowych. Może to być ogólnopolska organizacja, taka jak Polska Izba Turystyki, bądź jedno ze stowarzyszeń regionalnych.

Dobrym źródłem informacji o firmach organizujących wyjazdy dla dzieci jest Internet. Spytaj również o zdanie innych rodziców, którzy korzystali z oferty danego podmiotu, np. w szkole czy klubie sportowym. Od nich dowiesz się więcej o opiekunach. A jeśli znasz opiekunów, trenerów, z którymi jedzie dziecko, z pewnością powierzysz im opiekę z większym zaufaniem.

Jak powinien być ubezpieczony organizator wyjazdu dla dzieci?

Większość organizatorów ma tylko NNW, czyli ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, z którego odszkodowanie wypłaca się, kiedy np. dziecko złamie rękę albo dozna innego urazu. Wysokość odszkodowania zależy od sumy ubezpieczenia polisy NNW i wysokości procentowego uszczerbku na zdrowiu. Dopytaj organizatora, na jaką sumę ubezpieczył dzieci, dowiedz się też, jakie są warunki ubezpieczenia. Firmy często czynią tutaj spore oszczędności i wybierają najtańszą wersję ochrony, która w praktyce może okazać się iluzoryczna. Nawet jeśli w razie wypadku ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, to może ono być bardzo małe.

Obóz sportowy? Konieczna dodatkowa polisa

Dlatego, zwłaszcza gdy dziecko jedzie na obóz sportowy, wykup mu indywidualnie dodatkową polisę albo sprawdź, czy ubezpieczenie szkolne jest na wyższą sumę. Może jest wystarczająca, a jeśli nie, pomyśl np. o ubezpieczeniu sportowym. Możesz je zawrzeć tylko na okres wyjazdu. Polisa sportowa lepiej ochroni dziecko, bo obejmuje wszelkie kontuzje, jakie mogą się zdarzyć w trakcie treningów. Nie przejmuj się, że dziecko normalnie nie uprawia sportów wyczynowo. Obóz sportowy w tym wypadku to właśnie wyczynowe treningi. W razie wypadku dostaniesz odszkodowanie z polisy wykupionej przez organizatora wyjazdu oraz z tej, którą sam kupiłeś.

Ubezpieczenie OC organizatora wyjazdu

Organizator kolonii lub obozów, który rzeczywiście dba o bezpieczeństwo w różnych aspektach, wykupi również ubezpieczenie OC, czyli odpowiedzialności cywilnej. Jeśli wydarzy się wypadek, bo np. opiekun nie dopilnuje dzieci, możesz żądać odszkodowania w ramach tej polisy. Wypłata pieniędzy z tego tytułu to dodatkowe zabezpieczenie, niezależne od wypłaty z NNW. Po wypadku rehabilitacja może być długa i kosztowna, stąd wykorzystanie wszystkich możliwości na pewno bardzo się przyda.

Jeśli organizator nie jest ubezpieczony, to roszczenie kierujemy bezpośrednio do niego. Jeśli posiada polisę OC, kontaktujemy się z ubezpieczycielem. Ubezpieczenie OC organizatora to także spokojny sen dla niego samego. W końcu nie wszystko jesteśmy w  stanie przewidzieć, a wypadki po prostu się zdarzają, nawet jeśli staramy się wszystko dopiąć na ostatni guzik.

Ubezpieczenie dziecka