Czym zajmuje się Wrocław Youth Club?

WYC jest stowarzyszeniem działającym we Wrocławiu. Prowadzi działania z zakresu stosunków i edukacji międzykulturowej, równouprawnienia i indywidualnego rozwoju młodych osób.

W 2012 roku odbyło się spotkanie założycielskie i stowarzyszenie zostało zarejestrowane w KRS, US. W 2013 roku działalność WYC polegała na budowaniu sieci partnerskich międzynarodowych. W tym roku został zrealizowany pierwszy projekt szkoleniowy w Polsce – „Social Map of our Locar Surroindings at the beginning, Europe at the end”. Wzięło w nim udział 28 uczestników z 14 krajów UR i krajów partnerskich. W marcu 2014 roku został założony Fanpage WYC. W sierpniu 2014 roku został zrealizowany drugi projekt szkoleniowy w Polsce – „New communication and technological pathways for NGOs”. W roku 2014 odbyły się także pierwsze 3 projekty wysyłające w Belgii, Rumunii oraz Bułgarii. Wraz w początkiem 2015 roku WYC rozpoczęło działalność lokalną stowarzyszenia inicjując dwa projekty – Startup HUB oraz Centrum Karier. W lutym 2015 powstała strategia rozwoju projektów oraz odbyła się rekrutacja nowych działaczy do Stowarzyszenia.

Silnikiem rozwoju WYC jest Erasmus oraz pracująca w nim młodzież. Największym przedsięwzięciem jest uczestnictwo w szkoleniach międzynarodowych. Aby wziąć w nich udział, należy działać w organizacji wysyłającej oraz zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu. Celem Stowarzyszenia jest budowanie kontaktów i rozwijanie współpracy z innymi organizacjami, wzrost kompetencji uczestników i organizacji oraz wymiana dobrych praktyk.

Startup HUB

Jest to jeden z dwóch głównych projektów prowadzonych przez Stowarzyszenie. Głównym celem jest wsparcie polskich start-upów na rynku lokalnym oraz zagranicznym. Głównym zadaniem jest budowa polskiej bazy inkubatorów przedsiębiorczości, które będą pomagać polskim przedsiębiorstwom dotrzeć do jak największego grona odbiorców. W tym celu WYC stara się nawiązać jak najwięcej partnerstw z lokalnymi oraz międzynarodowymi organizacjami wpierającymi przedsiębiorczość w Unii Europejskiej oraz w krajach zrzeszonych.

Główną ideą Startup Hubów jest wzajemna współpraca pomiędzy organizacjami oraz promocja rozwijających się firm o dużym potencjalne wzrostu, dzięki naszym parterom będą mogli pozyskać zagranicznych klientów i w szybszym stopniu wejść na zagraniczne rynki. WYC wierzy, że działalność stowarzyszenia przyczyni się do podniesienia konkurencyjności polskich firm i pomoże im się rozwinąć.

Centrum Karier

Celem jest zdobycie kontaktu do właściwej osoby z działu HR odpowiedzialnej za procesy rekrutacyjne na w/w stanowiska. W wypadku braku odzewu należy wysłać maila przypominającego lub skontaktować się telefonicznie. Po zakończonym kontakcie kolejnym krokiem jest zawarcie umowy/sprecyzowanie warunków współpracy oraz skoordynowanie spotkania.

Główną ideą Centrum Karier jest zbudowanie bazy firm/korporacji, które prowadzą rekrutacje pracowników ze specyficznymi językami lub/i umiejętnościami.

Więcej informacji o Wrocław Youth Club znajdziesz w serwisie wyc.org.pl oraz na Facebooku.