W naszym artykule opisujemy, ja złożyć zawiadomienie o zbyciu pojazdu i podajemy konkretne przykłady pytań zadawanych na forach internetowych.

Sprzedaję samochód. Jakie instytucje muszę powiadomić o sprzedaży?

Jeśli sprzedajesz samochód, musisz po przeniesieniu własności pojazdu powiadomić o tym dwie instytucje:

  • Towarzystwo ubezpieczeń, w którym wykupiłeś ubezpieczenie OC. Powinieneś podać ubezpieczycielowi dane nabywcy takie jak  imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL (o ile został nadany)  lub nazwę, siedzibę i numer REGON. Na powiadomienie ubezpieczyciela masz 14 dni.
  • Wydział Komunikacji, w którym rejestrowałeś swój samochód – składając pisemne zawiadomienie o zbyciu pojazdu. Na złożenie zawiadomienia o zbyciu pojazdu masz 30 dni.

Pamiętaj, że złożenie zawiadomienia o zbyciu pojazdu nie jest jednoznaczne z jego wyrejestrowaniem – nie musisz wyrejestrowywać auta po sprzedaży.

Czy zgłoszenie sprzedaży samochodu oznacza wyrejestrowanie?

Bardzo często osoby, które sprzedają samochód, mówią, że po sprzedaży trzeba go wyrejestrować. Nie słuchaj ich. Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu składa się tylko w przypadkach ściśle określonych przez ustawodawcę, o czym dokładnie piszemy w tym artykule Akademii mfind. Sprzedaż pojazdu nie wymaga jego wyrejestrowania.

W związku ze sprzedażą samochodu masz dwa obowiązki: jeden wobec urzędu, drugi wobec swojego ubezpieczyciela. Po pierwsze powinieneś powiadomić o sprzedaży samochodu właściwego starostę. Taki obowiązek wynika z ustawy Prawo o ruchu drogowym (Art. 78 ust. 2 pkt 1) . Ustawa określa też termin, w jakim powinieneś to uczynić. Na złożenie zawiadomienia o zbyciu pojazdu masz 30 dni. Należy to zrobić w urzędzie, w którym miałeś zarejestrowany samochód.

Drugi Twój obowiązek to powiadomienie ubezpieczyciela, z którym zawarłeś umowę ubezpieczenia OC.

Wynika to z art. 32 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Na powiadomienie ubezpieczyciela o zbyciu pojazdu masz 14 dni. W zawiadomieniu składanym ubezpieczycielowi powinny się znaleźć dane Twoje oraz dane nabywcy: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL, a wypadku osób prawnych adres siedziby i numeru REGON.

Pobierz wzór zawiadomienia o zbyciu pojazdu

<lukas19967>: Główny właściciel nie żyje a pojazd został sprzedany przed jego śmiercią. Nie zdążył zawiadomić o zbyciu. Co teraz mam zrobić?

Odpowiedź: Należy powiadomić urząd i ubezpieczyciela, informując o zgonie właściciela i udostępnić do wglądu akt zgonu.

<asston>: Po zbyciu pojazdu ubezpieczyciel chce, żebym mu podał dane nabywcy. Czy słusznie?

Odpowiedź: Tak, powinieneś podać imię, nazwisko, adres zamieszkania i PESEL nabywcy.

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu – jakie dokumenty dołączyć?

Oczywiście powinieneś wypełnić stosowny formularz, który możesz pobrać z naszej strony. Do zawiadomienia o zbyciu pojazdu powinieneś dołączyć (do wglądu) oryginał umowy kupna-sprzedaży. Nie zapomnij również wziąć ze sobą dowodu osobistego lub paszportu potwierdzającego Twoją tożsamość.
Jeżeli nie byłeś jedynym właścicielem sprzedanego pojazdu, zawiadomienie o jego zbyciu powinno być podpisane przez wszystkich właścicieli. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku, gdy samochód należy do firmy, czyli osoby prawnej. W takim przypadku należy przedłożyć urzędowi aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. A sprawy związane z zawiadomieniem o zbyciu pojazdu możesz załatwić jedynie wtedy, gdy zgodnie z KRS jesteś do tego upoważniony.

Zgłoszenie sprzedaży samochodu – kto może je złożyć za Ciebie?

Oczywiście nie musisz załatwiać tej sprawy osobiście, ale wtedy konieczne jest napisanie pełnomocnictwa i dołączenie go do zawiadomienia o zbyciu pojazdu oraz wniesienie 17 złotych opłaty skarbowej, jeżeli pełnomocnik nie należy do Twojej najbliższej rodziny. Istnieje też możliwość przesłania pocztą zawiadomienia o zbyciu pojazdu. Pamiętaj wtedy o dołączeniu do przesyłki kopii dokumentu tożsamości.

Konsekwencje niezłożenia zawiadomienia o zbyciu pojazdu

Ustawodawca co prawda nakłada na Ciebie obowiązek złożenia zawiadomienia o zbyciu pojazdu, ale nie określa kar wynikających z niedopełnienia tego obowiązku. Nie znaczy to jednak, że możesz czuć się bezkarny. Twoje problemy mogą się zacząć w momencie, gdy pojazd zostanie użyty do popełnienia przestępstwa, a kupujący nie zdąży go przerejestrować na siebie. Będziesz wtedy nadal figurował w dokumentach urzędowych jako właściciel pojazdu i pierwsze podejrzenia padną na Ciebie.

Gdy natomiast nie dopełnisz swoich obowiązków wobec ubezpieczyciela, ponosisz wraz z nabywcą solidarną odpowiedzialność za zapłatę składki za ubezpieczenie OC. Ubezpieczyciel w takim wypadku może zażądać od Ciebie zaległej składki. Może to okazać się bardzo dotkliwe. A narzędzia do wyegzekwowania zaległości są bardzo skuteczne. Dlatego w wypadku zbywania pojazdu powinieneś zastosować zasadę ograniczonego zaufania wobec osoby kupującej pojazd. Najlepszym zabezpieczeniem jest zawiadomienie o zbyciu pojazdu.

Tym bardziej powinieneś to zrobić, że złożenie zawiadomienia o zbyciu pojazdu nic nie kosztuje. Dzięki temu że poinformujesz zakład ubezpieczeń, możesz uzyskać zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczeń dobrowolnych, takich jak AC czy NNW.

CZYTAJ TAKŻE

Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu. Kiedy trzeba wyrejestrować auto?

Wniosek o rejestrację pojazdu. Pobierz wzór i sprawdź, o czym musisz pamiętać

Umowa darowizny samochodu. Pobierz wzór i sprawdź, o czym musisz pamiętać

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej. Co powinno zawierać i gdzie je złożyć?

<rudzielec001>: 2 miesiące temu mój mąż sprzedał samochód. W dniu, gdy miało do tej transakcji dojść, sporządziłam dwie kopie umowy zostawiając puste miejsca do wpisania danych i poszłam do pracy. I wiem już teraz, że faceci są gorsi niż dzieci, że trzeba takiego wziąć za rękę i wszystko pokazać. Gdy wróciłam do domu, mój dumny mąż pokazał mi umowę i wtedy zagotowałam się od środka! Okazało się, że na umowie jest tylko seria i numer dowodu osobistego kupującego oraz jego podpis, żadnych danych kontaktowych ani adresu, po prostu nic!

Chcemy teraz wyrejestrować auto, ale bez adresu kupującego podobno się nie da! Nabywca kupił od nas auto za granicą, tydzień później pojechał nim do Polski i zrobił sobie rajd po stacjach benzynowych, tankując i nie płacąc! Wszystko poszło na konto męża, ale ten problem z policją jest już na szczęście rozwiązany. W wydziale komunikacji nie przyjęli zawiadomienia o zbyciu pojazdu, bo podobno bez adresu kupującego nie da się tego załatwić. Czy ktoś był w podobnej sytuacji i wie, jak ten problem rozwiązać? Nie mamy z nabywcą żadnego kontaktu, ale wiemy na pewno, że nie zarejestrował auta na siebie.

Odpowiedź: Gdy nabywca zarejestruje auto na siebie, problem się rozwiąże. Gorzej, jeśli nie zarejestruje i w dalszym ciągu będzie wykorzystywał pojazd do popełniania przestępstw – wtedy poprzedni właściciel, czyli Pani mąż może mieć kolejne problemy. Pozostaje tylko skontaktować się jakoś z nabywcą i uzupełnić dane na umowie.

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu – krok po kroku

  1. Pobierz z naszej strony, wydrukuj i wypełnij zawiadomienie o zbyciu pojazdu (druki dostępne są też w urzędach). Dopilnuj, aby zawiadomienie zostało podpisane przez wszystkich dotychczasowych współwłaścicieli auta.
  2. Dołącz do wypełnionego zawiadomienia wymagane dokumenty – przede wszystkim umowę sprzedaży.
  3. Idź do urzędu, w którym pojazd jest zarejestrowany.
  4. Zabierz ze sobą dokument tożsamości. Jeżeli nie tylko Ty jesteś właścicielem pojazdu, wtedy wymagana jest obecność wszystkich współwłaścicieli lub ich pełnomocnictwa.
  5. Złóż zawiadomienie wraz z załącznikami (możesz wysłać je również pocztą).
  6. Otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zawiadomienia.
  7. Poinformuj ubezpieczyciela o zbyciu pojazdu.