Kalkulator OC i AC - szybki i dokładny
do 76 ofert ubezpieczenia

Porównaj i oszczędź nawet 517 zł na OC
5 minut wypełniania formularza
pełne, wiarygodne porównanie nawet 76 ofert
możliwość zakupu online każdej oferty

Szukasz druku wypowiedzenia umowy OC?
Dokument wyślemy na Twój adres e-mail

 • Proama
 • Link4
 • PZU
 • Gothaer
 • AXA
 • Aviva
 • Benefia

Wypowiedzenie umowy OC. Kiedy i jak wypowiedzieć ubezpieczenie OC? Pobierz wzór

Wypowiedzenie umowy OC. Kiedy i jak wypowiedzieć ubezpieczenie OC? Pobierz wzór
Wypowiadasz umowę OC? Pobierz uniwersalny wzór wypowiedzenia umowy OC:
Dziękujemy!
Na Twoj adres e-mail wysłany zostanie link do pobrania dokumentu.
mfind.pl

Jak wypowiedzieć umowę OC krok po kroku?

1. Wypowiedzenie umowy OC musi być sporządzone na piśmie
2. Wypowiedzenie powinno być złożone najpóźniej na jeden dzień przed końcem polisy
3. Automatycznie przedłużoną polisę możesz wypowiedzieć w każdej chwili
4. Od umowy OC zawartej przez internet lub telefon możesz odstąpić w ciągu 30 dni
5. OC po poprzednim właścicielu możesz wypowiedzieć w każdej chwili. Stara polisa nie przedłuża się automatycznie
6. OC rozwiązuje się po wyrejestrowaniu pojazdu

Wypowiedzenie umowy OC jest banalnie proste, ale aby zrobić to szybko i skutecznie, musisz przestrzegać określonych zasad i terminów. Z tego poradnika dowiesz się, kiedy i w jaki sposób możesz złożyć wypowiedzenie ubezpieczenia OC.

Jak wypowiedzieć OC poprzedniego właściciela samochodu?

Wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia OC przechodzą na Ciebie z chwilą nabycia samochodu. Jednak możesz wypowiedzieć OC poprzedniego właściciela i kupić ubezpieczenie na siebie. Jeśli wypowiesz OC poprzedniego właściciela, on otrzyma zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia.

Możesz wypowiedzieć OC poprzedniego właściciela samochodu w trybie art. 31 ust. 1 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK.

Nie lubisz wypełniać dokumentów ręcznie? Wypróbuj nasz Generator Wypowiedzenia Umowy OC

Wiele osób zastanawia się, „czy muszę wypowiedzieć umowę OC„? Nie, nie jest to obowiązkiem nowego właściciela pojazdu, lecz jego przywilejem. Jeśli zdecydowałeś się na zmianę i wykupienie OC u innego ubezpieczyciela, pamiętaj, że wypowiedzenie umowy OC można złożyć tylko w określonych przypadkach, przestrzegając terminów i wypełniając odpowiedni wniosek. Poniżej wyjaśniam, kiedy i jak można to zrobić. Znajdziesz tutaj również wzory wypowiedzenia OC.

Kupiłem samochód. Czy poprzedni właściciel może wypowiedzieć OC?

Ubezpieczenie OC poprzedniego właściciela i wszystkie prawa i obowiązki z niego wynikające przechodzą na Ciebie z dniem nabycia samochodu – zgodnie z art. 31 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. To oznacza, że możesz jeździć z ubezpieczeniem poprzedniego właściciela aż do końca okresu, na jaki zostało zawarte.

Poprzedni właściciel po sprzedaży samochodu nie może wypowiedzieć umowy OC. Nie musisz się więc obawiać, że wypowie umowę, a Ty będziesz jeździł bez OC, nawet o tym nie wiedząc.

Sprzedawca musi jednak w terminie 14 dni od przeniesienia własności poinformować ubezpieczyciela o tym, że sprzedał auto i podać dane osobowe nabywcy, czyli Twoje (imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL (o ile został nadany)  lub nazwę, siedzibę i numer REGON). Wtedy ubezpieczyciel może przeliczyć składkę, aby dostosować ją do Twoich zwyżek i zniżek.

1. Wypowiedzenie umowy OC wraz z końcem okresu na jaki została zawarta

Jest to najpowszechniejszy i najbardziej typowy sposób wypowiedzenia polisy. Jeśli okres, na który wykupiłeś ubezpieczenie OC dobiega końca i chcesz zmienić ubezpieczyciela, musisz złożyć pisemne wypowiedzenie najpóźniej na jeden dzień przed końcem obowiązywania polisy. Jeśli tego nie zrobisz, Twoje dotychczasowe towarzystwo ubezpieczeniowe automatycznie przedłuży OC. Na szczęście nie oznacza to, że będziesz na nie skazany przez kolejny rok. Co zrobić w takiej sytuacji, dowiesz się z kolejnego punktu.

2. Wypowiedzenie automatycznie przedłużonej umowy OC

Zgodnie z przepisami nawet jeśli nie zdążyłeś wypowiedzieć umowy OC i Twój ubezpieczyciel automatycznie przedłużył polisę, ciągle możesz zmienić towarzystwo ubezpieczeniowe. Wystarczy, że wykupisz inne ubezpieczenie OC na ten sam okres i złożysz specjalne wypowiedzenie, stosowane w przypadku podwójnego ubezpieczenia. Pamiętaj jednak, że wypowiedzieć możesz tylko to ubezpieczenie, które zostało przedłużone automatycznie. Zastanawiasz się pewnie, jaką część pieniędzy odzyskasz. „Naszemu dotychczasowemu ubezpieczycielowi zapłacimy składkę tylko za ten okres, w którym faktycznie byliśmy ubezpieczeni” – tłumaczy Edyta Skórka, ekspert porównywarki ubezpieczeń mfind. Tzn. że jeśli np. PZU automatycznie przedłużyło Twoją polisę, a Ty wykupiłeś ubezpieczenie np. w Generali 21 dni później, to zapłacisz PZU składkę tylko za trzy tygodnie (oczywiście jeśli złożysz wypowiedzenie właśnie po 21 dniach).

3. Odstąpienie od polisy OC zawartej przez telefon lub internet

Od umowy zawartej w systemie direct, czyli przez telefon lub internet możesz odstąpić w ciągu 30 dni od momentu jej zawarcia. Zapłacisz wtedy tylko za ten okres, w którym byłeś rzeczywiście ubezpieczony.

Czytaj także: Wiemy już, kto oferuje najtańsze OC – Sprawdź, u którego ubezpieczyciela zapłacisz najmniej w swoim mieście [RAPORT]

4. Wypowiedzenie umowy OC po poprzednim właścicielu samochodu

Jeśli kupiłeś samochód, polisę możesz wypowiedzieć w każdym momencie. Musisz też pamiętać, że ubezpieczenie OC poprzedniego właściciela nie przedłuża się automatycznie po zakończeniu okresu, na który było wykupione! Oznacza to, że jeśli po tym terminie nie sprawisz sobie nowej polisy, Twój samochód nie będzie ubezpieczony.

Pamiętaj, że pozostanie przy polisie OC poprzedniego właściciela może wiązać się z dopłatą składki. Firma ubezpieczeniowa może ją przeliczyć ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia szkody ze względu np. na Twój wiek. 

Czytaj także: Zawiadomienie o zbyciu pojazdu. Czym różni się od wyrejestrowania? Pobierz wzór

5. Rozwiązanie umowy OC po wyrejestrowaniu pojazdu lub zarejestrowaniu samochodu za granicą

Umowa OC rozwiązuje się wraz z wyrejestrowaniem samochodu. Przeważnie dochodzi do tego gdy:

 • przekażesz pojazd do stacji demontażu,

 • Twój samochód zostanie skradziony,

 • udokumentujesz trwałą i zupełną utratę pojazdu,

 • Twój samochód zostanie zarejestrowany za granicą lub sprzedany do innego kraju.

Oznacza to, że musisz poinformować ubezpieczyciela na piśmie o zaistniałych okolicznościach przedstawiając dodatkowo dokumentację, która potwierdzi te okoliczności.

6. Rezygnacja z ubezpieczenia OC w przypadku podwójnego ubezpieczenia

Zdarza się, że niektórzy kierowcy kupują nową polisę OC, zapominając o wypowiedzeniu dotychczasowej umowy. Efekt? Wówczas obowiązkiem kierowcy jest opłacenie dwóch składek. Nie jest to jednak sytuacja bez wyjścia. W takim przypadku należy wypowiedzieć polisę OC, z której chcemy zrezygnować. Wówczas naliczona zostanie opłata jedynie za okres od dnia przedłużenia ubezpieczenia do dnia złożenia wypowiedzenia.

7. Kiedy mogę wypowiedzieć ubezpieczenie OC?

Możesz wypowiedzieć ubezpieczenie OC w kilku przypadkach:

 • Gdy Twoja obecna umowa dobiega końca i chcesz zmienić ubezpieczyciela, bo np. znalazłeś tańsze OC w porównywarce ubezpieczeń.
 • Gdy Twoje OC przedłużyło się automatycznie na kolejny rok, a w międzyczasie kupiłeś OC w innej firmie (masz tzw. podwójne ubezpieczenie) – wtedy wypowiadasz tę odnowioną umowę.
 • Gdy kupiłeś samochód i nie chcesz korzystać z OC poprzedniego właściciela. Jeśli wypowiesz to ubezpieczenie, poprzedni właściciel dostanie zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony.
 • Gdy zezłomowałeś pojazd, gdy został Ci on skradziony lub gdy sprzedałeś auto za granicę.

W każdym z tych przypadków wypowiedzenie OC będzie wyglądało trochę inaczej, bo inna jest podstawa prawna, na którą powinieneś się powołać. Dowiedz się więcej z artykułu Akademii ubezpieczeń mfind.pl i pobierz wzór wypowiedzenia, który obejmuje wszystkie w/w sytuacje.

Jak wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC w PZU, AXA Direct lub u innych ubezpieczycieli?

Wypowiedzieć umowę musisz na piśmie – poniżej możesz pobrać niezbędne do tego formularze. Większość ubezpieczycieli przyjmuje wypowiedzenia wysłane pocztą. Zanim będziesz chciał wysłać wypowiedzenie mailem lub faksem, upewnij się, czy istnieje taka możliwość. Pamiętaj, że w przypadku wysyłania wypowiedzenia mailem, będziesz musiał załączyć skan lub zdjęcie formularza z odręcznym podpisem.

CZYTAJ TAKŻE

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej. Co powinno zawierać i gdzie je złożyć?

Wypowiedzenie możesz również przekazać agentowi Twojego dotychczasowego ubezpieczyciela. Możesz oczywiście dostarczyć je również osobiście do siedziby towarzystwa.

Jeśli goni Cię termin, lepiej dostarczyć wypowiedzenie osobiście lub wysłać je Pocztą Polską – w tym ostatnim przypadku ubezpieczyciel za datę doręczenia uzna datę stempla pocztowego z dnia wysyłki. Jeśli wysyłasz wypowiedzenie w ostatniej chwili mailem, faksem lub kurierem, musisz pamiętać, że ubezpieczyciel uzna formularz za dostarczony, gdy rzeczywiście go otrzyma. Nie będzie miało znaczenia, kiedy go wysłałeś. Jest to więc ryzykowne posunięcie, które odradzam. Wysyłając dokument faksem lub e-mailem dobrze jest poprosić ubezpieczyciela o przesłanie potwierdzenia odbioru.

Czy wypowiedzenie OC musi być pisemne i wysłane pocztą?

Zgodnie z art 28 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK rezygnacja z polisy OC powinna mieć formę pisemną.

Nie musisz jednak koniecznie wysyłać wypowiedzenia OC pocztą. Możesz je wręczyć agentowi ubezpieczeniowemu, ponieważ każde oświadczenie składane agentowi uważa się za złożone towarzystwu ubezpieczeń.

Firmy ubezpieczeniowe coraz częściej przyjmują również rezygnację z ubezpieczenia składaną faksem lub e-mailem. W takich przypadkach należy przesłać skan dokumentu z odręcznym podpisem.

Ubezpieczyciel uzna wypowiedzenie OC dopiero w chwili, gdy faktycznie je otrzyma. Jeżeli więc składasz wypowiedzenie na ostatnią chwilę, powinieneś zadbać o to, aby od razu uzyskać potwierdzenie przyjęcia dokumentu z datą, kiedy przekazałeś go np. agentowi ubezpieczeniowemu.

Ile masz czasu na wypowiedzenie OC?

Wszystko zależy od tego, czy wypowiedzenie dotyczy umowy nabywcy pojazdu, czy też całorocznej polisy OC. W pierwszym przypadku możemy złożyć dokument w dowolnym momencie, zaś w drugim najpóźniej na 1 dzień przed końcem danej polisy.

 

Poniżej przedstawiamy adresy pocztowe oraz mailowe, na które możesz wysłać wypowiedzenie polisy OC:

Pełna nazwaAdres mailowyUlicaKod pocztowyMiasto
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.[email protected]ul. Rodziny Hiszpańskich 102-685Warszawa
Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.[email protected] ul. Domaniewska 4402-672Warszawa
AXA Direct AVANSSUR S.A. Oddział w Polsce[email protected]ul. Chłodna 5100-867Warszawa
BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group[email protected]al. Jerozolimskie 162a02-342Warszawa
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group[email protected]Aleje Jerozolimskie 16202-342Warszawa
Concordia Ubezpieczenia[email protected]ul. Św. Michała 4361-119Poznań
STU Ergo Hestia SAFormularz Kontaktowyul. Hestii 181-731Sopot
Generali T.U. S.A.[email protected]ul. Postępu 15B02-676Warszawa
Gothaer TU S.A.[email protected]ul. Wołoska 22A02-675Warszawa
HDI Asekuracja TU S.A.Aleje Jerozolimskie 133A02-304Warszawa
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group[email protected]ul. Noakowskiego 2200-668Warszawa
Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Oddział w Polsce[email protected]ul. Chocimska 1700-791Warszawa
Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna[email protected]ul. Postępu 1502-676Warszawa
STU Ergo Hestia SA[email protected]ul. Hestii 181-731Sopot
Proama Česká pojišťovna S.A. Oddział w Polsce[email protected]ul. Szeligowskiego 620-883Lublin
PZU SA[email protected]ul. Postępu 18A02-676Warszawa
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych[email protected]ul. Władysława IV 2281-743Sopot
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW[email protected]ul. H. Raabego 1302-793Warszawa
Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUWPul. Hestii 181-731Sopot
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.[email protected]ul. Gdańska 13290-520Łódź
TUiR WARTA S.A.[email protected]ul. Chmielna 85/8700-805Warszawa
STU ERGO Hestia SAul. Hestii 181-731Sopot
TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych[email protected]ul. Bokserska 6602-690Warszawa

Podsumowanie

 • OC możesz wypowiedzieć minimum na jeden dzień przed jego końcem.
 • Automatycznie przedłużoną umowę OC możesz wypowiedzieć, gdy wykupisz inną polisę.
 • Możesz odstąpić od umowy OC zawartej przez telefon lub internet w ciągu 30 dni.
 • W dowolnym momencie możesz wypowiedzieć OC poprzedniego właściciela samochodu.
 • Umowę OC rozwiązuje się, gdy wyrejestrujesz samochód.
 • Umowa OC musi być sporządzona na piśmie.

Autor artykułu:

Od lat zanurzony w oceanie dziennikarstwa internetowego. Wcześniej związany z jednym z największych wydawców w kraju - Polska Press Grupa. Współtwórca serwisu Akademia mfind. W mfind content manager - doradza redaktorowi naczelnemu, pisze, zajmuje się SEO oraz współpracą z mediami.

Zobacz także:

Dodaj komentarz

233 komentarzy do "Wypowiedzenie umowy OC. Kiedy i jak wypowiedzieć ubezpieczenie OC? Pobierz wzór"

avatar
Sortuj wg:   najnowszy | najstarszy
Andrzej
Gość
Dzień dobry, Nic nie zrozumiałem z powyższego tekstu.W punkcie 4 jest napisane: „Jeśli kupiłeś samochód, polisę możesz wypowiedzieć w każdym momencie. Musisz też pamiętać, że ubezpieczenie OC poprzedniego właściciela nie przedłuża się automatycznie po zakończeniu okresu, na który było wykupione! Oznacza to, że jeśli po tym terminie nie sprawisz sobie nowej polisy, Twój samochód nie będzie ubezpieczony.” Natomiast w podsumowaniu w punkcie 2 : „Automatycznie przedłużoną umowę OC możesz wypowiedzieć, gdy wykupisz inną polisę. No to jak jest ? Polisa przedłuża się automatycznie czy nie ? Jak to rozumieć ? Ja to rozumiem tak : jeżeli nie przedłużę umowy po… Więcej »
Rafał Kalinowski
Ekspert

Dzień dobry, w tym przypadku prawdopodobnie zakupił Pan pojazd z dwoma polisami. Pierwsza wystawiona przez komis, krótkoterminowa, która sama się zakończyła. Druga umowa, to polisa wcześniejszego właściciela, która przeszła na Pana wraz z zakupionym pojazdem. Z tej umowy należy jak najszybciej zrezygnować powołując się na art. 31 Ustawy o Ubezpieczeniach Obowiązkowych.

Kasia
Gość

Jakim prawem przepisuje się na kogoś umowę, której nie chce? Dlaczego mam wypowiadać umowę OC, której nie zawierałam? Czy to jest normalne?

Rafał Kalinowski
Ekspert

Ubezpieczenie OC wykupuje się na auto, więc jeśli zmienia się właściciel pojazdu, to automatycznie po zakupie samochodu, wszystkie prawa i obowiązki płynące z OC przechodzą na nowego właściciela, który zakupił pojazd wraz z polisą. Wtedy nowy właściciel decyduje, czy chce korzystać z tego ubezpieczenia, czy wypowiedzieć.

Andrzej
Gość

Auto nie powoduje kolizji tylko kierowca !!!! Jak długo będziemy oszukiwani????

Agnieszka
Gość
Witam. Co w sytuacji, gdy posiadamy pojazd historyczny – ponad 40 letni – w tym przypadku motocykl. Ubezpieczyciel automatycznie przedłużył polisę z błędnie wyliczoną składką – bez zniżek. Po kontakcie z ubezpieczycielem została naliczona zniżka 60%, ale cena się nie zmieniła. Pomimo kilkukrotnego kontaktu twierdzą, że wszystko jest ok i polisa jest wyliczona odpowiednio. Nie mamy siły walczyć z tym ubezpieczycielem ( posiadamy tam inne motocykle i cena jest normalna ) Chcielibyśmy zrezygnować całkowicie z ubezpieczenia, gdyż ustawa nam to umożliwia. Pytanie tylko czy musi być jakieś potwierdzenie wieku pojazdu – prócz dowodu rejestracyjnego? Czy w tym wypadku jest możliwe… Więcej »
Rafał Kalinowski
Ekspert

Dzień dobry, oczywiście może Pani rozwiązać umowę automatycznie wznowioną. Aby pojazd był uznany za historyczny należy uzyskać opinię rzeczoznawcy.

Paweł
Gość

Cześć.Wykupiłem polisę auta Ac u agenta w Cuku znalazł najtaniej w Mtu zapłaciłem na miejscu kartą mam wydruk z terminala .Wszystko było by ok ale po 2 tygodniach przyszedł list z Mtu ze nie odnotowali wpłaty .Agent mówi żeby się nie martwić bo jestem ubezpieczony ze widocznie maja bałagan w Mtu .A Mtu wysyła mnie do agent i umywają recę .Co robić??Zastanawiam się czy nie iść na policję i zgłosić oszustwo.

Rafał Kalinowski
Ekspert

Dzień dobry,
Jeśli skontaktował się Pan z MTU i twierdzą, że nadal nie odnotowali wpłaty, to trzeba będzie jeszcze wyjaśnić z agentem, czy składka została przelana już do Towarzystwa. Możliwe, że nastąpił jakiś problem podczas rozliczenia agenta z Towarzystwem.

Paweł
Gość

Dziękuję trochę mnie Pan uspokoił ale skontaktuję się z agentem.Pozdrawiam

Paweł
Gość

Witam .Właśnie sprzedałem auto agent ubezpieczeniowy powiedział ze wystarczy tylko powiadomić ubezpieczyciela i tylko zrobił ksero umowy kupna/sprzedaży i dopisał numer polisy .Czy to wystarczy??Czy jednak trzeba pisać jakieś wypowiedzenie??

Rafał Kalinowski
Ekspert

Dzień dobry, tak, to wystarczy. Ubezpieczenie przechodzi na nowego właściciela, więc wszystkie prawa i obowiązki przechodzą na tą osobę. Pan jedynie musi dostarczyć umowę kupna sprzedaży pojazdu.

Kasia
Gość

To poprzedni właściciel nie ma prawa wypowiedzieć umowy którą zawarł? W jakim kraju ja żyję?

Rafał Kalinowski
Ekspert

Ubezpieczenie OC wykupuje się na auto, więc jeśli zmienia się właściciel pojazdu, to automatycznie po zakupie samochodu wszystkie prawa i obowiązki płynące z OC przechodzą na nowego właściciela, który zakupił pojazd wraz z polisą. Wtedy nowy właściciel decyduje, czy chce korzystać z tego ubezpieczenia, czy wypowiedzieć.

andrzej
Gość

Jaki sposób Państwa zdaniem jest najlepszy na złożenie wypowiedzenia umowy oc? Zastanawiam się czy wysłać pismo tradycyjną pocztą, czy mailowo. Czy wysłany elektronicznie dokument nigdzie nie „przepadnie”? Z góry dziekuje za odp!

Rafał Kalinowski
Ekspert

Wybór należy już do Pana. Po wysłaniu mailem można dodatkowo zadzwonić do ubezpieczyciela, by mieć pewność, że otrzymali takie pismo. Czasami przychodzą automatyczne potwierdzenia otrzymania wiadomości przez towarzystwo. Mailowo jest szybciej i wygodniej.

Krzysztof
Gość

Chciałbym wypowiedzieć umowę OC po wygaśnięciu aktualnej pomimo,że auto nie zostanie wyrejestrowane lub złomowane.Samochód jest zarejestrowany na zmarłego brata.Problem wynika z rozwiązaniem trudnych spraw spadkowych tudzież poświadczeniem dziedziczenia(co byłoby najlepsze)

Rafał Kalinowski
Ekspert

Niestety w takich przypadkach jest obowiązek posiadania OC na pojazd. Samochód prawdopodobnie przejdzie (po sprawie spadkowej) na kogoś z najbliższej rodziny. Proszę pamiętać, że już z dniem śmierci własność przechodzi w pierwszej kolejności na żonę lub dzieci w dalszej na rodziców lub rodzeństwo. Właśnie te osoby powinny zapewnić ubezpieczenie auta. Jeśli Pan nie jest właścicielem ani współwłaścicielem, to nie będzie miał Pan możliwości wypowiedzenia tej umowy. Proszę pamiętać, że samochód zarejestrowany nie może pozostać bez ubezpieczenia. Kara za brak OC może zostać przepisana na spadkobierców.

trackback

[…] nie dotrzymałeś terminu wypowiedzenia OC i ubezpieczenie zostało odnowione automatycznie na nadchodzące 12 miesięcy, a Ty już […]

Pomoc
Gość

Pomogę w:
– anulacji podwójnego ubezpieczenia,
– zdjęcia z fotoradaru,
– przejazd na czerwonym świetle.
Indywidualna wycena. [reklama]

Dariusz
Gość
Dwa lata temu mając samochód w leasingu w Getin za ich pisemną zgodą zmieniłem ubezpieczyciela. Po roku korzystania z ich ubezpieczenia wybrałem swoje. Czy obowiązek wypowiedzenia umowy OC ciążył na mnie, jako leasingobiorcy, czy na nich jako właścicielu? Pisma od ubezpieczyciela (Allianz) w sprawie umowy automatycznie wznowionej przychodziły na stary adres, nikt mi ich nie doręczył. Potem była, jak wynika z pisma Allianzu, sprawa w sądzie i parę dni temu komornik zajął na moim koncie ponad 3000 zł. Co robić? Czy zawinił leasing czy ja naiwnie wierząc, że skoro Geting kontrolując wszystkie sprawy związane z umową, w tym ubezpieczenie, zajmie… Więcej »
Grzegorz Bujański (mfind)
Ekspert

Witam. Przypuszczam, że jako ubezpieczający na polisie został podany Pan. Ubezpieczający z definicji to osoba odpowiedzialna za płatności. W przypadku braku wypowiedzenia, ubezpieczyciel przedłuża umowę na kolejny rok, przyjmując ponownie Pana jako ubezpieczającego. Dlatego sprawa została rozwiązana w niekorzystny dla Pana sposób. Ciężko mówić w tej sytuacji o winie Leasingodawcy. Jeśli nie umówił się Pan z nimi, że kwestią wypowiedzenia zajmą się sami, to w Pana interesie leżało wypowiedzenie umowy.

Karol
Gość

Witam serdecznie mam pytanie odnośnie wypowiedzenia umowy OC w MTU a mianowicie. Moja szwagierka wykupiła polisę OC na dwie raty na samochód jej chłopaka, który jet właścicielem. Na polisie szwagierka widnieje jako „ubezpieczający” natomiast właściciel pojazdu jako „ubezpieczony”. Polisę szwagierka podpisała sowim imieniem i nazwiskiem. Niestety ich drogi się rozeszły i on teraz nie zapłacił II raty. MTU zażądało od szwagierki opłaty II raty gdyż ona jest „ubezpieczającym”. Szwagierka opłaciła II ratę i chce rozwiązać umowę. Czy ona jako osoba ubezpieczająca może rozwiązać umowę a jeżeli tak to na podstawie jakiego artykułu. Proszę o wyczerpująca odpowiedź.

Grzegorz Bujański (mfind)
Ekspert

Witam. Ubezpieczający jest to osoba zawierająca umowę i tym samym jest też uprawniona do jej wypowiedzenia. Wypowiedzenie składa się najpóźniej dzień przed końcem ubezpieczenia na podstawie art. 28 Ustawy o Ubezpieczeniach Obowiązkowych.

Ryszard
Gość

Wypowiedziałem umowę OC zawartą z Sopockim Ergo Hestia przez internet zgodnie z obowiązującymi zasadami, podpisując imieniem i nazwiskiem, kursywą. Ubezpieczyciel nie uwzględnił mego wypowiedzenia, ponieważ w mailu nie widniał mój własnoręczny podpis. Do czego niby jest im potrzebny mój własnoręczny podpis, jak zawierałem polisę OC wówczas nie składałem podpisu. Czyżby nie po to by utrudnić wypowiedzenie. Nadmieniam iż prawie co roku zmieniam ubezpieczyciela i zawsze stosuję tą formę rozwiązania umowy i nie spotkałem się z odmową wypowiedzenia.

Krzysztof
Gość

Witam, czy jest może ktoś teraz z konsultantów online? Mam pytanie….

Urszula Borowiecka
Gość

Zapraszam 🙂

Piotr
Gość

Witam ,miesiąc temu kupiłem samochód osobowy w komisie , po miesiącu oddaje samochód do komisu z powodu usterek ,moje pytanie brzmi :czy można będzie odzyskac oc zapłacone w sytuacji odstąpienia od umowy komisowej ??

Urszula Borowiecka
Gość

Musi Pan poinformować ubezpieczyciela o danych nowego właściciela – tj. komisu.Aby otrzymał Pan zwrot nadpłaconej składki komis będzie musiał wypowiedzieć zawartą przez Pana umowę. Tylko w takiej sytuacji nadpłacona składka zostanie Panu zwrócona. Chyba, że umowa ubezpieczenia OC zawarta została przez Pana na odległość (przez telefon, internet). Wtedy ma Pan możliwość odstąpienia od takiej umowy w ciągu 30 dni od daty jej zawarcia. W takiej sytuacji ubezpieczyciel zobowiązany jest zwrócić Panu nadpłaconą składkę.

Adam
Gość

Witam mam pytanie umowa oc konczy mi sie 28.06.2017 i chcialbym kupic inna polise tego samego dnia, rozumiem ze najpier wypowiadam polise np kilka dni wczesniej a nastepnie kupuje np polise direct od 28.06.2017 w innym towarzystwie czy tak bedzie poprawnie.

Urszula Borowiecka
Gość

Co do zasady wypowiadamy ,,starą” umowę najpóźniej na dzień przed końcem okresu na jaki została zawarta.Nową musimy zawrzeć w taki sposób, by nie było przerwy w ubezpieczeniu (co jest tutaj sprawą kluczową). Nie ma przeciwwskazań, by zrobił to Pan w opisany powyżej sposób. Może Pan też wykupić nowe ubezpieczenie z wyprzedzeniem, na kilka dni przed końcem starego z oznaczeniem okresu na jaki polisa ma być zawarta.

Patryk
Gość

Witam,

Samochód kupiłem 19.05.2017 , umowa OC poprzedniego właściciela wygasa 2016-08-24, chciałbym na dniach wypowiedzieć umowę z firmą Proama, i podpisać z Axa ponieważ jest taniej, czy mogę podpisać umowę z Axa podczas trwania umowy z Proama? I drugie pytanie, jak została zawarta umowa przez poprzedniego właściciela przez internet, to czy mogę złożyć osobiście wypowiedzenie umowy bezpośrednio w placówce Proamy?

Urszula Borowiecka
Gość

Nie ma przeciwwskazań, aby zawarł Pan umowę w trakcie trwania drugiej. Proszę jednak wyraźnie zaznaczyć dzień, w którym ochrona ubezpieczeniowa ma zacząć obowiązywać, czyli kiedy polisa ma zacząć działać. Takie wyraźne stwierdzenie ma na celu uchronienie Pana od płacenia za ochronę ubezpieczeniową podwójnie. Towarzystwo może bowiem naliczyć składkę co do dnia udzielanej ochrony. Wypowiedzenie umowy może Pan złożyć osobiście.

Piotr
Gość

Wypowiedziałem OC, a pomimo tego nie otrzymałem zwrotu pieniędzy za okres w którym powyższa umowa przestała obowiązywać. Jak długo firma ubezpieczeniowa może odwlekać wypłatę i jakie kroki mogę podjąć w celu odzyskania pieniędzy? Umowę wypowiedziałem już półtora miesiąca temu.

Urszula Borowiecka
Gość

Zgodnie z art. 41 ust 4 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych ,,Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia w przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia następuje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia wypowiedzenia umowy ubezpieczenia (…)”. W zaistniałej sytuacji proszę skontaktować się z ubezpieczycielem w celu uzyskania wyjaśnień. Może Pan napisać również napisać pismo z wnioskiem o wyjaśnienia.

Gosia
Gość

Maz zrobił darowizne na mnie samochodu w 100% ale ja nie chcę kontunuowac ubezpiecznia w zakupionej polisie przez meza, czy moge to wypowiedziec z art.31, z tym ze ubezpieczenie meza było na 2 raty a ja darowizne dostałam 3 tygodnie przed 2 rata ubezpieczenia.

Urszula Borowiecka
Gość

Tak, może Pani wypowiedzieć umowę w dowolnym momencie. Zwrot niewykorzystanej składki należy się poprzedniemu właścicielowi, czyli mężowi.

Kamil
Gość

Witam,
Właśnie skończyła mi się polisa (miałem do 19.05.2017) dostałem na maila wiadomosc ze została automatycznie przedłużona na kolejne 12 miesięcy. Dosłownie przed chwilą znalazłem towarzystwo w którym miałbym o 20% taniej. Rozumiem, że bez obawy mogę ubezpieczyć się w tańszym towarzystwie ubezpieczeniowym?

Urszula Borowiecka
Gość
Tak, ale musi Pan wypowiedzieć umowę, która przedłużyła się automatycznie. Zgodnie z art. 28a ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych ,,Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego w tym samym czasie jest ubezpieczony w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń, przy czym co najmniej jedna z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta w trybie art. 28 ust. 1, umowa zawarta w tym trybie może zostać przez niego wypowiedziana na piśmie (…) W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zgodnie z ust. 1, zakład ubezpieczeń może żądać zapłaty składki ubezpieczeniowej za okres, przez który ponosił odpowiedzialność”. Zatem zawiera Pan nową umowę, a starą… Więcej »
Tomasz
Gość
witam Problem mam taki iż zawarłem umowe przez telefon myślałem że to bedzie ten sam numer umowy , co starej jak się okazało to potwierdziłem nowy wniosek o innym numerze czyli jak by nowa umowa. Miedzy czasie znalazłem coś tańszego , wiec zawarłem w innym umowe towarzystwie, a poprzednią wypowiedziałem w punkcje tam gdze zakupiłem oc, ja myślsłem ze jest wszystko ok., po petwnym czasie przyszedł sms że zalegam z zapłatą za starą polise , jak śie okazało zrobili mi nowy wnosek i noeą polise o innym numerze dlatego wypowiedzenie nie było skuteczne ,i co teraz?,wniosek jest datowany na 22.03.17r.a… Więcej »
Urszula Borowiecka
Gość

Przy kontynuacji polisy nadawany jest nowy numer umowy, według mnie zatem, mimo iż powołał się Pan na stary numer polisy, wypowiedzenie powinno być skuteczne (Pana dane ani przedmiot ubezpieczenia nie uległy zmianie). Według mnie towarzystwo ubezpieczeniowe powinno wziąć pod uwagę cel wypowiedzenia, ponadto pracownik (profesjonalista), który przyjmował wypowiedzenie powinien poinstruować Pana i wskazać ewentualne błędy w piśmie. Proszę napisać reklamację do ubezpieczyciela, wyjaśniając przedmiotową sytuację. Do reklamacji może Pan dołączyć kopię poprzedniego wypowiedzenia, a także kopię polisy zawartej z innym ubezpieczycielem.

melonik
Gość

Witam
Kupiłem auto 11.04.2017 z ubezpieczeniem OC sprzedającego (ważnym do 12.01.2018), nie poinformował mnie on że nie opłacił II raty ubezpieczenia. Dostałem list od TU o zapłacenie II raty w terminie do 7.05.2017 i będę miał ubezpieczenie bez problemów choć drogie. Nie było mnie w kraju więc termin płatności przekroczyłem bo nie byłem świadom listu w skrzynce. Chciałbym się dowiedzieć czy mogę zmienić sobie ubezpieczenie TU tak aby nie płacić tamtej zaległej składki sprzedającego? Czy będę obciążony jakimiś opłatami za nie zapłacenie raty w terminie? Czy mogę jeździć autem jeśli nie mam opłaconej II raty?

Urszula Borowiecka
Gość
,,Chciałbym się dowiedzieć czy mogę zmienić sobie ubezpieczenie TU tak aby nie płacić tamtej zaległej składki sprzedającego?” W sytuacji, gdy doszło do przeniesienia prawa własności samochodu, prawa i obowiązki z umowy ubezpieczenia przechodzą na nowego właściciela, co oznacza, że jest Pan zobowiązany do zapłaty II raty składki, jednak w sytuacji, gdy wypowie Pan umowę, będzie Pan zobowiązany zapłacić za ochronę ubezpieczeniową do dnia wypowiedzenia umowy. ,,Czy będę obciążony jakimiś opłatami za nie zapłacenie raty w terminie?” Nie, jeśli zdecyduje się Pan wypowiedzieć umowę, ubezpieczyciel najprawdopodobniej na nowo zrekalkuluje składkę (co do dnia udzielanej ochrony). ,,Czy mogę jeździć autem jeśli nie… Więcej »
Mario
Gość

Witam!
Miałem ubezpieczenie OC w PZU przez okres kilku lat do dnia 29.03.2017. Wypowiedziałem polisę OC przedłużoną z automatu dnia 31.03, na podstawie art. 28a, ponieważ zawarłem umowę ubezpieczenia z inna, tańszą firmą. PZU przyjęło wypowiedzenie, przysłało potwierdzenie zawarcia polisy na 1 dzień i … żąda zapłaty 450zł. Jeżeli byśmy pomnożyli to przez 365 dni w roku, to kwota wyszłaby ogromna. Liczyłem się z opłatą za ten 1 dzień ubezpieczenia, ale kwota 450zł za 1 dzień? Czyżby domagali się opłaty za cały rok przy polisie na 1 dzień?

Urszula Borowiecka
Gość

Proszę napisać reklamację, w której podniesie Pan, że wyliczona kwota jest rażąco wysoka, nieadekwatna do czasu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, a także wyliczona niezgodnie z zasadami współżycia społecznego. Może Pan zażądać szczegółowego uzasadnienia wysokości wyliczonej składki.

Grzegorz
Gość

dzień dobry
sprzedałem auto i zapomniałem zgłosić sprzedaż do mtu. dostałem od nich polisę nową polisę do zapłaty.
po poinformowaniu ich o sprzedaży auta dostałem odpowiedź że pomimo to muszę zapłacić całą składkę
moja wina jest ewidentna że nie zgłosiłem sprzedaży w terminie, ale żądanie rocznej składki za coś co nie jest moją własnością to lekka przesada.
jak wybrnąć z tego problemu?:)

Urszula Borowiecka
Gość
To na sprzedawcy ciąży obowiązek poinformowania ubezpieczyciela o przeniesieniu prawa własności pojazdu. Do momentu poinformowania ubezpieczyciela sprzedający i kupujący odpowiadają za zapłatę składki solidarnie. Jednak ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych mówi ponadto, że w sytuacji przeniesienia prawa własności pojazdu umowa ulega rozwiązaniu z dniem, na jaki została zawarta. Według mnie, w zaistniałej sytuacji, należy powołać się na zapis art 31 ust 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych (,,W razie przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na posiadacza pojazdu, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, przechodzą prawa i obowiązki poprzedniego posiadacza… Więcej »
Grzegorz
Gość

Jak otrzymałem wezwanie do zapłaty za polisę wysłałem im umowę sprzedaży co prawda po czasie ale zawsze:) ale mimo to przyszła odpowiedź że mam płacić:)
złożyłem reklamację pisemną już w piątek bo od początku mi tu coś nie pasowało.
utwierdziła mnie Pani w moim przekonaniu.
czekam na odzew ze strony mtu.
takie działanie ubezpieczycieli to chyba zwykłe szukanie ”jelenia” który wystraszy się paragrafów w wezwaniu do zapłaty i zapłaci.

Urszula Borowiecka
Gość

W sytuacji, gdyby reklamacja nie poskutkowała, proszę zwrócić się do Rzecznika Finansowego. Firma ma 30 dni na odpowiedź.

Jacek
Gość

Witam,kończy mi się ubezpieczenie OC i nie chcę jej przedłużać tylko kupić w innym TU.Na druczku wypowiedzenia mam podać numer polisy i okres ubezpieczenia,moje pytanie jaki okres mam podać tej obowiązującej umowy czy tej nowej ?

Urszula Borowiecka
Gość

Na druczku należy podać okres obowiązywania starej polisy.

Sebastian
Gość

Witam.
Czy jest możliwość wypowiedzenie umowy jeżeli nie posiadam umowy sprzedaży gdzieś sie zapodziała mi, a kontaktu do kupjącego również nei posaidam

Urszula Borowiecka
Gość

Czy chce Pan wypowiedzieć umowę, która przeszła na Pana wraz z zakupem samochodu?

Władysław
Gość

Miałem AC u Allianz 2 tygodni do upływu kupiłęm AC u PZU, no nie poinformowałęm Allianz że zmieniłem ubezpieczycziela. Po 5 miesięcach otrzymałem „przypomnienia o nieopłaconej składce”. Czy jest możliwość wycofania się z Allianz, jeżeli tak to jaką kwotę musze zapłacić

Urszula Borowiecka
Gość

Autocasco, w przeciwieństwie do OC, nie przedłuża się automatycznie, wygasa z chwilą na jaki została zawarta, co oznacza, że jest Pan zobowiązany do zapłaty składki.

Radek
Gość

Witam. Skonczyla sie polisa 11.marca za 700zl a jest 15 i nie mozna jej teraz odnowic w tej cenie tylko za 1700zl . Czy moge cos zrobic zeby byla jak najnizsza? Czy jak kupie ją przez internet to moge z niej zrezygnowac i ubezpieczyc sie u innego ? I czy bedzie jakas kara?

Urszula Borowiecka
Gość

Jeżeli w trakcie trwania umowy ubezpieczenia nie doszło do zmiany właściciela samochodu, umowy OC nie można wypowiedzieć w dowolnym momencie jeśli nastąpiło jej automatyczne przedłużenie. W zaistniałej sytuacji jedynym wyjściem jest zapłata składki i wypowiedzenie umowy wraz z końcem okresu na jaki został zawarta (najpóźniej na jeden dzień przed końcem tego okresu). Kary nie będzie, bo nie było przerwy w ubezpieczeniu.

Ania
Gość

Witam,zakupiłam samochód,którego OC minęło 2 dni przed zakupem przeze mnie-czyli kupiłam 19stego lutego a polisa AXA była ważna do 17stego lutego.6ego marca dotarło do AXA moje wypowiedzenie umowy OC po nabyciu pojazdu.13stego marca znalazłam w skrzynce list od AXA, gdzie wzywają mnie do zapłaty ponad 1100 zł z tytułu tego,iż zerwałam z nimi umowę.Dodam tylko,że 20stego lutego już miałam wykupioną polisę u innego ubezpieczyciela.Nie mam najmniejszego zamiaru płacić axie nawet złamanego grosza stąd moje pytanie- jakie pismo wysłać,co z tym fantem zrobić? Może ktoś wie?

Urszula Borowiecka
Gość

Przedmiotowe żądanie dotyczy najprawdopodobniej dopłaty składki ubezpieczeniowej za czas udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, tj. do 6 marca. Działanie takie nie jest niezgodne z prawem, jednak może Pani wystąpić do ubezpieczyciela z wnioskiem o wyjaśnienia dotyczące wysokości naliczonej kwoty. Ubezpieczyciel nie może nałożyć na Panią kary za zerwanie umowy, ponieważ przy zmianie właściciela samochodu, umowę OC można wypowiedzieć.

Sławek
Gość

Skoro umowę mogę wypowiedzieć najpóźniej jeden dzień przed jej końcem, to rozumiem, że jeśli zrobiłem to 11 miesięcy wcześniej drogą mailową (czyli miesiąc po podpisaniu), wysyłając odpowiedni załącznik, to moje wypowiedzenie jest również ważne?
Bo dostałem list o kończącej się umowie i nie wiem, czy jest on wysyłany z obowiązku ustawowego domyślnie, czy nie zarejestrowali mojego wypowiedzenia?

Urszula Borowiecka
Gość

Skoro otrzymał Pan pismo informujące o tym, że umowa ,,na dniach” się kończy, najprawdopodobniej wypowiedzenie nie zostało uznane i ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje do dnia dzisiejszego. W zaistniałej sytuacji należy zgłosić się do ubezpieczyciela i wyjaśnić sprawę.

Anna
Gość

Wykupiłam nową polisę oc w TUW, ponieważ była tańsza niż dotychczasowa w Ergo Hestia. Wypowiedziałam umowę w Hestii, która się automatycznie przedłużyła wpisując stary numer polisy, zamiast nowego. Czy będzie to uznane czy muszę składać nowe wypowiedzenie?

Urszula Borowiecka
Gość

W tej kwestii proszę skontaktować się z ubezpieczycielem i zasięgnąć informacji, czy uznał wypowiedzenie umowy.

maxwell
Gość

Witam,

zakupiłem ubezpieczenie przez telefonicznie i polisa została wysłana mi na e-mail. Nie minęło 30dni i postanowiłem wypowiedzieć umowę. Zgodnie z prawem, mogę odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. Jakie wypowiedzenie należy zastosować w takim przypadku?

Urszula Borowiecka
Gość

Odstąpienie od umowy powinno mieć formę pisemną.

Rafał
Gość
Witam, w kwietniu 2016r. kupiłem samochód. Polisę OC nabywcy wypowiedziałem w formie mailowej. Od razu podpisałem nową umowę OC, w innym towarzystwie, która trwa do dzisiaj. Teraz przyszło mi wezwanie w trybie pilnym za opłacenie tej starej polisy nabywcy (trwała od listopada 2015-listopada 2016). Okazało się, że firma windykacyjna ściga mnie za niewpłacenie II raty tej starej polisy. Oczywiście mojego maila Firma TU nie uznała za odpowiedni ponieważ brakowało oryginalnego podpisu… Proszę o pomoc czy można to jakoś załatwić bez wpłacania tych pieniędzy. Jest tu jakiś „kruczek” prawny aby powołać się jednak na zachowanie terminów i samego wypowiedzenia. ? Czy… Więcej »
Urszula Borowiecka
Gość

W opisanej przez Pana sytuacji, zgodnie z art. 31 ust 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, istnieje obowiązek wypowiedzenia umowy na piśmie, zatem przesłane przez Pana mailem wypowiedzenie jest nieskuteczne i ubezpieczyciel może żądać od Pana zapłaty składki ubezpieczeniowej za okres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej.

Marcin
Gość

Witam, wykupiłem we wtorek polisę OC. Tego samego dnia zrobiłem przelew. Jednak znalazłem tańszy TUW i chce tą wtorkową polisę wypowiedzieć, czy mogę i czy dostanę zwrot składki? Polisa jest nowa pierwszoroczna.

Urszula Borowiecka
Gość

W jaki sposób została zawarta umowa? Przez telefon/internet, czy w siedzibie ubezpieczyciela?

Slawek
Gość

Witam,
Czy umowę trzeba wypowiedzieć dokładnie 1 dzień przed wygaśnięciem czy można np. Tydzień wcześniej ale zachowując okres ubezpieczenia do końca? Trzeba to ująć jakoś w wypowiedzeniu?

Maciej Putrzyński
Użytkownik

Dzień dobry

wypowiedzenie umowy OC z art.28 ustawy o OC, czyli na koniec okresu ubezpieczenia musi być złożone najpóźniej w przedostatni dzień ochrony ubezpieczeniowej, czyli jeden dzień przed wygaśnięciem polisy. Podkreślam słowo najpóźniej, ponieważ można je też złożyć wcześniej np. tydzień/miesiąc przed końcem ubezpieczenia.

Pozdrawiam

Paweł
Gość

Dzień dobry. Mam pytanie.

Czy po sprzedaży samochodu i zgłoszeniu tego faktu w TU będę mógł liczyć na zwrot niewykorzystanej składki opłaconej jednorazowo za cały rok? Co w przypadku jeśli nowy nabywca będzie chciał kontynuować to ubezpieczenie? Bardzo dziękuję za odpowiedź.

Maciej Putrzyński
Użytkownik

Dzień dobry

jeśli nowy właściciel podejmie decyzję o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia, to powinien Pan otrzymać zwrot niewykorzystanej składki z ubezpieczenia OC. W przypadku kontynuacji umowy ubezpieczenia przez nabywcę, nie otrzymuje Pan żadnego zwrotu z opłaconej składki za ubezpieczenie OC.

Pozdrawiam

Pawel
Gość

Kupiłem auto z ubezpieczeniem ważnym jeszcze 9 miesiecy,czy sprzedajacy ma prawo całkowicie wypowiedzieć ubezpieczenie (tak że auto nie będzie w ogóle miało oc)

Maciej Putrzyński
Użytkownik

Dzień dobry

to w prawach nabywcy jest wypowiedzenie ubezpieczenia lub jego kontynuowanie, sprzedający nie ma tutaj żadnych możliwości. Przy kontynuacji ubezpieczenia trzeba pamiętać o możliwej rekalkulacji ze strony ubezpieczyciela, dlatego warto sprawdzić polisę na siebie, żeby mieć pewność co do uczciwości proponowanej dopłaty, w ramach kontynuacji ubezpieczenia. Często korzystniej jest wypowiedzieć polisę nabytą wraz z autem i zawrzeć nową.

Pozdrawiam

Maciej
Gość

Witam,
Mam ciekawy przypadek. Po zakupie samochodu, odrazu go przerejestrowałem i przeniosłem oc na siebie w punkcie z kilkoma ubezpieczycielami. Przejeździłem tak ok 10miesiecy, na koniec terminu ubezpieczenia, okazało się że punkt ten nie przekazał moich danych do ubezpieczalni. Ubezpieczenie nadal figuruje na poprzedniego właściciela- kwestia tego iż jeżeli teraz „zgłoszę” zakup samochodu, to czy ubezpieczyciel ma prawo przeliczyć moją składkę i żądać dopłaty? Kiedy brak dostarczonych dokumentów to nie moja wina…

Maciej Putrzyński
Użytkownik

Dzień dobry

powinien otrzymać Pan potwierdzenie/aneks od agenta, który zmienia ubezpieczonego na polisie, więc jak to możliwe, że ubezpieczyciel nie miał tej informacji? Ubezpieczyciel i tak ma prawo do rekalkulacji składki i dochodzenia od Pana dodatkowej kwoty, nawet po wygaśnięciu polisy.

Pozdrawiam

Maciej
Gość

Dziękuję za odpowiedź. Tak, kwitki dostałem. Co więcej, nawet sam opłacałem drugą ratę. Mam wrażenie że póki pieniążki płynęły, nikt w nic nie wnikał. Bardzo mi nie na rękę, rewaloryzacja poprzedniego ubezpieczenia oraz opłacenie kolejnego. Będę kombinował.
Pozdrawiam,
Maciek

przemek
Gość

witam mam pytanie, mianowicie sprzedaję samochód i teraz rozłożyłem ubezpieczenie na 4 raty za 2tyg mam zaplacić drugą ratę, ale jutro sprzedaje ten samochód i teraz nie wiem jak to dalej wygląda vzy po złożeniu rezygnacji będę musiał zaplacić jeszcze pozostałe 3 raty czy jak ?

Maciej Putrzyński
Użytkownik

Dzień dobry

jeśli uda się Panu sprzedać samochód do terminu płatności składki za drugą ratę, to po sprzedaży auta nie musi się Pan przejmować czymkolwiek związanym z ubezpieczeniem, wszystkie obowiązki z nim związane przechodzą na nabywcę pojazdu.

Pozdrawiam

Julia
Gość

A jeżeli nabywca samochodu nie będzie chciał tego ubezpieczenia jak to będzie dalej wyglądało

Maciej Putrzyński
Użytkownik

To wypowiada to ubezpieczenie z art. 31 ( wypowiedzenie OC nabywcy ). Warto pamiętać jedynie o konieczności zachowaniu ciągłości ubezpieczenia przy wypowiadaniu umowy przejętej po nabywcy.

Pozdrawiam

Beata
Gość

Witam. Około 2 tyg temu zakupiłam samochód z polisą w link 4 rozłożoną na 4 raty. Dwie z nich są już opłacone, a kolejna rata jest do zapłacenia 15.03. Chciałabym jednak zrezygnować z tej ubezpieczalni i przejść do innej. Czy jeśli teraz bym zrezygnowała to muszę płacić te ratę za marzec? Lub jakąkolwiek inną kwotę w związku z rezygnacją?
Poza tym, polisy jeszcze nie przepisałam, czy aby zrezygnować, muszę ją najpierw przepisać na mnie?

Maciej Putrzyński
Użytkownik

Dzień dobry

istnieje zawsze ryzyko rekalkulacji składki za okres, w którym była Pani już właścicielem pojazdu, ale nie ma na to reguły. W przypadku wypowiedzenia polisy, powinna to Pani zrobić z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003r. nr 124 poz. 1152 z późn. zm.), zachowując jednak ciągłość ubezpieczenia, tzn. trzeba zawrzeć nowe ubezpieczenie rozpoczynające swoją ochronę najpóźniej w dniu kolejnym, następującym po dniu wypowiedzenia polisy starej.

Pozdrawiam

Mateusz
Gość

Witam, miałem ubezpieczenie do 29 danego miesiąca, zakupiłem ubezpieczenie w nowej firmie, a złożyłem wypowiedzenie umowy 25. Czy to oznacza ze te 4 dni byłem bez ubezpieczenia i mogę dostać karę?

Maciej Putrzyński
Użytkownik

Dzień dobry

jeśli złożył Pan wypowiedzenie umowy OC na koniec okresu ubezpieczenia (art. 28), to umowa rozwiązała się z ostatnim dniem ubezpieczenia i wszystko odbyło się poprawnie.

Pozdrawiam

J.C
Gość

mam nietypowa sytuacje , jestem wlascicielem pojazdu widnieje jako wlasciciel w dowodzie rejestracyjnym , samochod jest na mnie , moja zona jest wspolwlascicielem pojazdu . Czy zona ma prawo bez mojej zgody , wiedzy oraz pelnomocnictwa wypowiedziec umowe w OC i zawrzec nowa umowe w innej firmie ubezpieczeniowej ? Prosze o pomoc prawna

Maciej Putrzyński
Użytkownik

Dzień dobry

do wypowiedzenia umowy ma prawo ubezpieczający, właściciel i współwłaściciel pojazdu, więc jeśli umowa została wypowiedziana w terminach przewidzianych w ustawie, to jest ono obowiązujące.

Pozdrawiam

Szymon
Gość

Witam wczoraj podpisałem umowę ubezpieczenia OC czy jest możliwość zerwania umowy gdyż znalazłem tańszą ofertę

Maciej Putrzyński
Użytkownik

Dzień dobry

jeśli umowa została zawarta zdalnie lub na odległość, to istnieje taka możliwość. Jeśli umowa jednak została zawarta stacjonarnie np. u agenta, to będzie trzeba ją kontynuować.

Pozdrawiam

rafal
Gość

Kupilem samochód od komisu i po dwoch dniach go zwrocilem umowa zostala zniszczona przez obie strony, a samochod w ciagu kilku dni ponowniw sprzedany przez komis. Niestetu komis kiedy nabylem auto zglosil do ubezpiecz. mnie jako wlasciciela i tego juz nie anulowal. Nie mam zadnych danych pojazdu i nie moge wyglosic ubezpieczenia. Ubezp. Twierdzi ze musze im placic do puki widnieje u nich jako wlasciciel

Maciej Putrzyński
Użytkownik

Witam

musi Pan udać się do komisu i spisać umowę unieważnienia, następnie przesłać to pismo do ubezpieczyciela. Wtedy roszczenie wobec Pana powinno zostać cofnięte.

Pozdrawiam

Jerzy
Gość

Witam, skradziono mi motocykl w czasie trwania ubezpieczenia a nowe ubezpieczenie przedłużyło się automatycznie. Okres ubezpieczenia 02.10.2015 do 01.10.2016 a kradzież nastąpiła 14.09.2016. Sprawa oczywiście odrazu zgłoszona na policję. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia złożyłem dnia 01.10.2016 i zostało odrzucone z uwagi na niedotrzymanie terminu. Co mogę teraz zrobić aby nie płacić za kolejny rok bo przecież motocykl mi ukradli ?

Maciej Putrzyński
Użytkownik

Witam

powinien Pan przedstawić w TU notatkę policyjną poświadczającą trwałą utratę pojazdu, sprawa powinna zostać zamknięta.

Pozdrawiam

Piotr Więckiewicz
Gość

Zaniedbałem sprawe, ubezpieczylem pojazd sprowadzony zza granicy (pierwsza rejestracja w kraju) z pelnym pakietem oc i ac. Koszt polisy byl za wysoki, wiec po 13 dniach poszedlem do innego agenta, który przedstawił mi o wiele bardziej interesujaca propozycje. Podpisałem nowa umowę i nastepnego dnia wyslalem pismo do poprzedniego towarzystwa dotyczace wypowiedzenia umowy. Pracownik ubezpieczalni odpisal mi, iz nie moge odstapic od umowy. Bardzo proszę o pomoc.
Z gory dziekuję

Łukasz Leus
Ekspert

Witam Panie Piotrze,
czy pierwsze ubezpieczenie (to za drogie) zostało wykupione przez internet/telefon, czy może jednak w placówce stacjonarnej?

Pozdrawiam!

Piotr Więckiewicz
Gość

U agenta, w placówce stacjonarnej.

Maciej Putrzyński
Użytkownik

Panie Piotrze

gdyby była to umowa zawarta na odległość/zdalnie mógłby Pan ją rozwiązać w całości, w terminie do 30 dni. Jeśli jednak polisa została zawarta stacjonarnie, pozostaje jedynie opcja kontynuowania umowy ubezpieczenia – obowiązkowego. Dobrowolne ryzyka można rozwiązać.

Pozdrawiam

Łukasz Leus
Ekspert

W takim razie nie mam dla Pana dobrych wiadomości 🙁 Z ubezpieczenia OC nie ma szans zrezygnować (jedynie z końcem umowy). W przypadku AC jest już lepiej, bo jeśli nie minęło jeszcze 30 dni od zakupu to nadal może Pan zrezygnować z tej części umowy, a składka należna dla Towarzystwa to część tylko za ten okres, w którym korzystał Pan z ubezpieczenia (czyli max 1/12 ceny, a reszta powinna zostać Panu zwrócona jeśli opłacił Pan składkę).
Jeśli w OWU AC nie ma zapisu na ten temat można powołać się na Kodeks Cywilny Art. 812. § 4.

Pozdrawiam,
Łukasz

Monika
Gość

Czy wypowiedzenie umowy OC przez nowonabywce jest skuteczne, jeśli na umowie kupna – sprzedaży, poprzedni właściciel napisze, że kupujący rezygnuje z jego ubezpieczenia? Mam taki przypadek, nowonabywca nie do końca świadomy podpisał taką umowę kupna – sprzedaży z takim dopiskiem i teraz ma przerwę w ubezpieczeniu.

Maciej Putrzyński
Użytkownik

Witam

wypowiedzenie umowy OC jest oświadczeniem woli i powinno być złożone w normalnym trybie wypowiadania umowy. Żadne z TU nie będzie honorować takiego rozwiązania.

Pozdrawiam

Alicja
Gość

Witam
Chciałabym zapytać czy w przypadku automatycznego przedłużenia polisy i opłaceniu przez klienta I raty istnieje możliwość wypowiedzenia tej polisy z art. 28a jeśli klient zawrze nową umowę w innym TU. Czy poprzedni ubezpieczyciel zwróci pozostałą nie wykorzystana część składki?
Pozdrawiam:

Maciej Putrzyński
Użytkownik
Witam interpretacja Rzecznika Finansowego odpowiada na Pani pytanie w sposób następujący : „Zgodnie z art. 28a, jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego jest w tym samym czasie ubezpieczony w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń w zakresie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, i przynajmniej jedna z umów zawarta została automatycznie, to tak zawartą umowę można rozwiązać w drodze pisemnej w każdym czasie. Na ogół w interesie konsumenta pozostaje by taką umowę rozwiązać możliwie prędko, gdyż za czas gdy umowa obowiązywała (zakład ubezpieczeń świadczył ochronę ubezpieczeniową) ubezpieczyciel może domagać się zapłaty składki. Warto zauważyć, że aby móc rozwiązać umowę ubezpieczenia zawartą w trybie art. 28… Więcej »
Kasia
Gość
Dobry wieczór, 28/08/2015 kupiłam samochód. 02/09/2015 wysłałam mailem wypowiedzenie. We wrześniu br. otrzymałam wezwanie do zapłaty za oc (nawiasem mówiąc grzecznościowo przyniosła mi je obca kobieta, której listonosz omyłkowo zostawił mój list).Po wysłaniu maila do TU otrzymałam informację, że wypowiedzenie nie jest ważne, gdyż powołałam się na art.28 zamiast na 31. Dodam, że do dnia dzisiejszego nie otrzymałam z TU żadnego pisma, na podstawie którego mogłabym się dowiedzieć, że wypowiedzenie nie jest skuteczne. Polisa zawarta była na okres roku, na kwotę 360,99 zł. Nie zawierała informacji o tym jaka jest forma płatności, czy została zapłacona, jaki jest termin płatności. Do… Więcej »
Maciej Putrzyński
Użytkownik

Witam

niestety powołanie się na zły paragraf spowodowało nieskuteczne wypowiedzenie, jednakże TU powinno Panią poinformować o tym, jak również o rekalkulacji przy kontynuowaniu umowy ubezpieczenia po zbywcy ( to jest ta opłata, którą od Pani chcą otrzymać ). Żeby zweryfikować pełny bieg zdarzeń i uiścić należną im kwotę, proponuję kontakt z ubezpieczycielem.
Przy rekalkulacji nie ma niestety żadnych zasad. Są to algorytmy charakterystyczne dla danego TU i wylicza się bardzo różne kwoty, za to nabywca ma prawo w każdym momencie trwania polisy, wypowiedzieć ją i jednocześnie zawrzeć nową, korzystniejszą umowę.

Pozdrawiam

Magda
Gość

Auto kupione 04.06.2016r polisa OC zawarta do 10.10.2016r, sprzedający nie poinformował o tym iż nie zapłacił II raty powinna być uregulowana do 09.04.2016r. Z ubezpieczenia zrezygnowałam 10.06.2016r 5 dni po zakupie ponieważ ubezpieczyłam w innym TU. Wysłałam rezygnację i umowę kupna sprzedaży e-mailem, jednak nie wskoczył załącznik „rezygnacji” tylko sama umowa. W opisie było zaznaczone, że rezygnujemy z tego ubezpieczenia. Poprzedni ubezpieczyciel teraz po 3-mc każe mi zapłacić całość II raty od kwietnia?!

Maciej Putrzyński
Użytkownik

Witam

w tej sytuacji pozostaje jedynie próba odwołania się na zasadzie logicznego postępowania i odpowiedzialności tzn. propozycja rozłożenia odpowiedzialności proporcjonalnie do okresu posiadania auta i oczywiście skuteczne wypowiedzenie umowy ubezpieczenia, ponieważ do tej pory umowa nie jest wypowiedziana poprawnie (proszę złożyć wypowiedzenie OC nabywcy z datą taką, jaką wtedy przesyłaliście Państwo umowę kupna samochodu i dodatkowo doślijcie xero polisy z nowego TU i jeszcze raz umowę kupna samochodu)

Pozdrawiam

Piotr
Gość

Mam taki problem, kupiłem auto które miało kilka dni ubezpieczenia, więc wykupiłem w innym TU, teraz otrzymałem z poprzedniego TU wezwanie do zapłaty zaległej składki. Co w takiej sytuacji robić?

Maciej Putrzyński
Użytkownik

Witam

ubezpieczenie w zakupionym aucie można wypowiedzieć w każdej chwili jego trwania, natomiast obowiązek zapłacenia składki(czy była jednorazowa, czy ratalna spoczywał na zbywcy). W tej sytuacji proszę wysłać do ubezpieczyciela wypowiedzenie OC nabywcy, z dniem wypowiedzenia, którym był dzień zawarcia przez Pana drugiego ubezpieczenia, wraz z potwierdzeniem zakupu.

Pozdrawiam

Piotr
Gość

Wypowiedziałem OC w dniu 23-06-2016 polisa była ważna do 23-06-2016 do 24.00. Zakupiłem nową polisę od 24-06-2016 teraz okazało się że w dniu 23-06-2016 nie mogłem wypowiedzieć umowy OC bo podobna na starą było za późno a nowa za wcześnie. Czy ta luka w prawie jest dopuszczalna i czy osoba w inspektoracie nie powinna mnie o tym poinformować

Maciej Putrzyński
Użytkownik

Witam

ustawa wyraźnie wspomina o tym, że umowę OC najpóźniej trzeba wypowiedzieć w przedostatni dzień umowy ubezpieczenia. Więc spóźnił się Pan jeden dzień. Natomiast nowe regulacje pozwalają w każdej chwili wypowiedzieć podwójne OC z art. 28a ustawy o OC, w dowolnym momencie jej trwania(kiedy jest to umowa zawarta automatycznie w naszym dotychczasowym TU i je zmieniliśmy, bądź jest to druga umowa OC w tej samej firmie ubezpieczeniowej).

Pozdrawiam

wpDiscuz