Kalkulator OC i AC - szybki i dokładny
do 76 ofert ubezpieczenia

Porównaj i oszczędź nawet 517 zł na OC
5 minut wypełniania formularza
pełne, wiarygodne porównanie nawet 76 ofert
możliwość zakupu online każdej oferty

Szukasz druku wypowiedzenia umowy OC?
Dokument wyślemy na Twój adres e-mail

 • Proama
 • Link4
 • PZU
 • Gothaer
 • AXA
 • Aviva
 • Benefia

Wypowiedzenie umowy OC. Kiedy i jak wypowiedzieć ubezpieczenie OC? Pobierz wzór

Wypowiedzenie umowy OC. Kiedy i jak wypowiedzieć ubezpieczenie OC? Pobierz wzór
Wypowiadasz umowę OC? Pobierz uniwersalny wzór wypowiedzenia umowy OC:
Dziękujemy!
Na Twoj adres e-mail wysłany zostanie link do pobrania dokumentu.
mfind.pl

Jak wypowiedzieć umowę OC krok po kroku?

1. Wypowiedzenie umowy OC musi być sporządzone na piśmie
2. Wypowiedzenie powinno być złożone najpóźniej na jeden dzień przed końcem polisy
3. Automatycznie przedłużoną polisę możesz wypowiedzieć w każdej chwili
4. Od umowy OC zawartej przez internet lub telefon możesz odstąpić w ciągu 30 dni
5. OC po poprzednim właścicielu możesz wypowiedzieć w każdej chwili. Stara polisa nie przedłuża się automatycznie
6. OC rozwiązuje się po wyrejestrowaniu pojazdu

Wypowiedzenie umowy OC jest banalnie proste, ale aby zrobić to szybko i skutecznie, musisz przestrzegać określonych zasad i terminów. Z tego poradnika dowiesz się, kiedy i w jaki sposób możesz złożyć wypowiedzenie ubezpieczenia OC.

Jak wypowiedzieć OC poprzedniego właściciela samochodu?

Wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia OC przechodzą na Ciebie z chwilą nabycia samochodu. Jednak możesz wypowiedzieć OC poprzedniego właściciela i kupić ubezpieczenie na siebie. Jeśli wypowiesz OC poprzedniego właściciela, on otrzyma zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia.

Możesz wypowiedzieć OC poprzedniego właściciela samochodu w trybie art. 31 ust. 1 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK.

Nie lubisz wypełniać dokumentów ręcznie? Wypróbuj nasz Generator Wypowiedzenia Umowy OC

Wiele osób zastanawia się, „czy muszę wypowiedzieć umowę OC„? Nie, nie jest to obowiązkiem nowego właściciela pojazdu, lecz jego przywilejem. Jeśli zdecydowałeś się na zmianę i wykupienie OC u innego ubezpieczyciela, pamiętaj, że wypowiedzenie umowy OC można złożyć tylko w określonych przypadkach, przestrzegając terminów i wypełniając odpowiedni wniosek. Poniżej wyjaśniam, kiedy i jak można to zrobić. Znajdziesz tutaj również wzory wypowiedzenia OC.

Kupiłem samochód. Czy poprzedni właściciel może wypowiedzieć OC?

Ubezpieczenie OC poprzedniego właściciela i wszystkie prawa i obowiązki z niego wynikające przechodzą na Ciebie z dniem nabycia samochodu – zgodnie z art. 31 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. To oznacza, że możesz jeździć z ubezpieczeniem poprzedniego właściciela aż do końca okresu, na jaki zostało zawarte.

Poprzedni właściciel po sprzedaży samochodu nie może wypowiedzieć umowy OC. Nie musisz się więc obawiać, że wypowie umowę, a Ty będziesz jeździł bez OC, nawet o tym nie wiedząc.

Sprzedawca musi jednak w terminie 14 dni od przeniesienia własności poinformować ubezpieczyciela o tym, że sprzedał auto i podać dane osobowe nabywcy, czyli Twoje (imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL (o ile został nadany)  lub nazwę, siedzibę i numer REGON). Wtedy ubezpieczyciel może przeliczyć składkę, aby dostosować ją do Twoich zwyżek i zniżek.

1. Wypowiedzenie umowy OC wraz z końcem okresu na jaki została zawarta

Jest to najpowszechniejszy i najbardziej typowy sposób wypowiedzenia polisy. Jeśli okres, na który wykupiłeś ubezpieczenie OC dobiega końca i chcesz zmienić ubezpieczyciela, musisz złożyć pisemne wypowiedzenie najpóźniej na jeden dzień przed końcem obowiązywania polisy. Jeśli tego nie zrobisz, Twoje dotychczasowe towarzystwo ubezpieczeniowe automatycznie przedłuży OC. Na szczęście nie oznacza to, że będziesz na nie skazany przez kolejny rok. Co zrobić w takiej sytuacji, dowiesz się z kolejnego punktu.

2. Wypowiedzenie automatycznie przedłużonej umowy OC

Zgodnie z przepisami nawet jeśli nie zdążyłeś wypowiedzieć umowy OC i Twój ubezpieczyciel automatycznie przedłużył polisę, ciągle możesz zmienić towarzystwo ubezpieczeniowe. Wystarczy, że wykupisz inne ubezpieczenie OC na ten sam okres i złożysz specjalne wypowiedzenie, stosowane w przypadku podwójnego ubezpieczenia. Pamiętaj jednak, że wypowiedzieć możesz tylko to ubezpieczenie, które zostało przedłużone automatycznie. Zastanawiasz się pewnie, jaką część pieniędzy odzyskasz. „Naszemu dotychczasowemu ubezpieczycielowi zapłacimy składkę tylko za ten okres, w którym faktycznie byliśmy ubezpieczeni” – tłumaczy Edyta Skórka, ekspert porównywarki ubezpieczeń mfind. Tzn. że jeśli np. PZU automatycznie przedłużyło Twoją polisę, a Ty wykupiłeś ubezpieczenie np. w Generali 21 dni później, to zapłacisz PZU składkę tylko za trzy tygodnie (oczywiście jeśli złożysz wypowiedzenie właśnie po 21 dniach).

3. Odstąpienie od polisy OC zawartej przez telefon lub internet

Od umowy zawartej w systemie direct, czyli przez telefon lub internet możesz odstąpić w ciągu 30 dni od momentu jej zawarcia. Zapłacisz wtedy tylko za ten okres, w którym byłeś rzeczywiście ubezpieczony.

Czytaj także: Wiemy już, kto oferuje najtańsze OC – Sprawdź, u którego ubezpieczyciela zapłacisz najmniej w swoim mieście [RAPORT]

4. Wypowiedzenie umowy OC po poprzednim właścicielu samochodu

Jeśli kupiłeś samochód, polisę możesz wypowiedzieć w każdym momencie. Musisz też pamiętać, że ubezpieczenie OC poprzedniego właściciela nie przedłuża się automatycznie po zakończeniu okresu, na który było wykupione! Oznacza to, że jeśli po tym terminie nie sprawisz sobie nowej polisy, Twój samochód nie będzie ubezpieczony.

Pamiętaj, że pozostanie przy polisie OC poprzedniego właściciela może wiązać się z dopłatą składki. Firma ubezpieczeniowa może ją przeliczyć ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia szkody ze względu np. na Twój wiek. 

Czytaj także: Zawiadomienie o zbyciu pojazdu. Czym różni się od wyrejestrowania? Pobierz wzór

5. Rozwiązanie umowy OC po wyrejestrowaniu pojazdu lub zarejestrowaniu samochodu za granicą

Umowa OC rozwiązuje się wraz z wyrejestrowaniem samochodu. Przeważnie dochodzi do tego gdy:

 • przekażesz pojazd do stacji demontażu,

 • Twój samochód zostanie skradziony,

 • udokumentujesz trwałą i zupełną utratę pojazdu,

 • Twój samochód zostanie zarejestrowany za granicą lub sprzedany do innego kraju.

Oznacza to, że musisz poinformować ubezpieczyciela na piśmie o zaistniałych okolicznościach przedstawiając dodatkowo dokumentację, która potwierdzi te okoliczności.

6. Wypowiedzenie umowy OC w przypadku podwójnego ubezpieczenia

Zdarza się, że niektórzy kierowcy kupują nową polisę OC, zapominając o wypowiedzeniu dotychczasowej umowy. Efekt? Wówczas obowiązkiem kierowcy jest opłacenie dwóch składek. Nie jest to jednak sytuacja bez wyjścia. W takim przypadku należy wypowiedzieć polisę OC, z której chcemy zrezygnować. Wówczas naliczona zostanie opłata jedynie za okres od dnia przedłużenia ubezpieczenia do dnia złożenia wypowiedzenia.

7. Kiedy mogę wypowiedzieć ubezpieczenie OC?

Możesz wypowiedzieć ubezpieczenie OC w kilku przypadkach:

 • Gdy Twoja obecna umowa dobiega końca i chcesz zmienić ubezpieczyciela, bo np. znalazłeś tańsze OC w porównywarce ubezpieczeń.
 • Gdy Twoje OC przedłużyło się automatycznie na kolejny rok, a w międzyczasie kupiłeś OC w innej firmie (masz tzw. podwójne ubezpieczenie) – wtedy wypowiadasz tę odnowioną umowę.
 • Gdy kupiłeś samochód i nie chcesz korzystać z OC poprzedniego właściciela. Jeśli wypowiesz to ubezpieczenie, poprzedni właściciel dostanie zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony.
 • Gdy zezłomowałeś pojazd, gdy został Ci on skradziony lub gdy sprzedałeś auto za granicę.

W każdym z tych przypadków wypowiedzenie OC będzie wyglądało trochę inaczej, bo inna jest podstawa prawna, na którą powinieneś się powołać. Dowiedz się więcej z artykułu Akademii ubezpieczeń mfind.pl i pobierz wzór wypowiedzenia, który obejmuje wszystkie w/w sytuacje.

Jak wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC w PZU, AXA Direct lub u innych ubezpieczycieli?

Wypowiedzieć umowę musisz na piśmie – poniżej możesz pobrać niezbędne do tego formularze. Większość ubezpieczycieli przyjmuje wypowiedzenia wysłane pocztą. Zanim będziesz chciał wysłać wypowiedzenie mailem lub faksem, upewnij się, czy istnieje taka możliwość. Pamiętaj, że w przypadku wysyłania wypowiedzenia mailem, będziesz musiał załączyć skan lub zdjęcie formularza z odręcznym podpisem.

CZYTAJ TAKŻE

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej. Co powinno zawierać i gdzie je złożyć?

Wypowiedzenie możesz również przekazać agentowi Twojego dotychczasowego ubezpieczyciela. Możesz oczywiście dostarczyć je również osobiście do siedziby towarzystwa.

Jeśli goni Cię termin, lepiej dostarczyć wypowiedzenie osobiście lub wysłać je Pocztą Polską – w tym ostatnim przypadku ubezpieczyciel za datę doręczenia uzna datę stempla pocztowego z dnia wysyłki. Jeśli wysyłasz wypowiedzenie w ostatniej chwili mailem, faksem lub kurierem, musisz pamiętać, że ubezpieczyciel uzna formularz za dostarczony, gdy rzeczywiście go otrzyma. Nie będzie miało znaczenia, kiedy go wysłałeś. Jest to więc ryzykowne posunięcie, które odradzam. Wysyłając dokument faksem lub e-mailem dobrze jest poprosić ubezpieczyciela o przesłanie potwierdzenia odbioru.

Czy wypowiedzenie OC musi być pisemne i wysłane pocztą?

Zgodnie z art 28 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK wypowiedzenie OC powinno mieć formę pisemną.

Nie musisz jednak koniecznie wysyłać wypowiedzenia OC pocztą. Możesz je wręczyć agentowi ubezpieczeniowemu, ponieważ każde oświadczenie składane agentowi uważa się za złożone towarzystwu ubezpieczeń.

Firmy ubezpieczeniowe coraz częściej przyjmują również wypowiedzenia OC składane faksem lub e-mailem. W takich przypadkach należy przesłać skan dokumentu z odręcznym podpisem.

Ubezpieczyciel uzna wypowiedzenie OC dopiero w chwili, gdy faktycznie je otrzyma. Jeżeli więc składasz wypowiedzenie na ostatnią chwilę, powinieneś zadbać o to, aby od razu uzyskać potwierdzenie przyjęcia dokumentu z datą, kiedy przekazałeś go np. agentowi ubezpieczeniowemu.

Ile masz czasu na wypowiedzenie OC?

Wszystko zależy od tego, czy wypowiedzenie dotyczy umowy nabywcy pojazdu, czy też całorocznej polisy OC. W pierwszym przypadku możemy złożyć dokument w dowolnym momencie, zaś w drugim najpóźniej na 1 dzień przed końcem danej polisy.

 

Poniżej przedstawiamy adresy pocztowe oraz mailowe, na które możesz wysłać wypowiedzenie polisy OC:

Pełna nazwaAdres mailowyUlicaKod pocztowyMiasto
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.[email protected]ul. Rodziny Hiszpańskich 102-685Warszawa
Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.[email protected] ul. Domaniewska 4402-672Warszawa
AXA Direct AVANSSUR S.A. Oddział w Polsce[email protected]ul. Chłodna 5100-867Warszawa
BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group[email protected]al. Jerozolimskie 162a02-342Warszawa
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group[email protected]Aleje Jerozolimskie 16202-342Warszawa
Concordia Ubezpieczenia[email protected]ul. Św. Michała 4361-119Poznań
STU Ergo Hestia SAFormularz Kontaktowyul. Hestii 181-731Sopot
Generali T.U. S.A.[email protected]ul. Postępu 15B02-676Warszawa
Gothaer TU S.A.[email protected]ul. Wołoska 22A02-675Warszawa
HDI Asekuracja TU S.A.Aleje Jerozolimskie 133A02-304Warszawa
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group[email protected]ul. Noakowskiego 2200-668Warszawa
Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Oddział w Polsce[email protected]ul. Chocimska 1700-791Warszawa
Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna[email protected]ul. Postępu 1502-676Warszawa
STU Ergo Hestia SA[email protected]ul. Hestii 181-731Sopot
Proama Česká pojišťovna S.A. Oddział w Polsce[email protected]ul. Szeligowskiego 620-883Lublin
PZU SA[email protected]ul. Postępu 18A02-676Warszawa
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych[email protected]ul. Władysława IV 2281-743Sopot
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW[email protected]ul. H. Raabego 1302-793Warszawa
Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUWPul. Hestii 181-731Sopot
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.[email protected]ul. Gdańska 13290-520Łódź
TUiR WARTA S.A.[email protected]ul. Chmielna 85/8700-805Warszawa
STU ERGO Hestia SAul. Hestii 181-731Sopot
TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych[email protected]ul. Bokserska 6602-690Warszawa

Podsumowanie

 • OC możesz wypowiedzieć minimum na jeden dzień przed jego końcem.
 • Automatycznie przedłużoną umowę OC możesz wypowiedzieć, gdy wykupisz inną polisę.
 • Możesz odstąpić od umowy OC zawartej przez telefon lub internet w ciągu 30 dni.
 • W dowolnym momencie możesz wypowiedzieć OC poprzedniego właściciela samochodu.
 • Umowę OC rozwiązuje się, gdy wyrejestrujesz samochód.
 • Umowa OC musi być sporządzona na piśmie.

Autor artykułu:

Od lat zanurzony w oceanie dziennikarstwa internetowego. Wcześniej związany z jednym z największych wydawców w kraju - Polska Press Grupa. Współtwórca serwisu Akademia mfind. W mfind content manager - doradza redaktorowi naczelnemu, pisze, zajmuje się SEO oraz współpracą z mediami.

Zobacz także:

Dodaj komentarz

230 komentarzy do "Wypowiedzenie umowy OC. Kiedy i jak wypowiedzieć ubezpieczenie OC? Pobierz wzór"

avatar
Sortuj wg:   najnowszy | najstarszy
Filip Przestarz
Gość

Istnieje możliwość wypowiedzenia OC przed jej wygaśnięciem np. 6 miesięcy przed? Wydaje mi się, że wiążą się z tym jednak jakieś obostrzenia finansowe. Osobiście jeszcze tego nie robiłem choć jestem kierowcą już od kilku lat, ale bardzo jestem ciekaw.

Akademia mfind
Gość

Tak jak może Pan przeczytać w artykule, umowę OC można wypowiedzieć w trakcie jej obowiązywania, jeśli np. była ona automatycznie przedłużona, a my ubezpieczyliśmy się na ten sam okres w innym TU, lub nasza polisa pozostała nam w „spadku” po poprzednim kierowcy. Wypowiedzieć OC możemy w każdej chwili również w przypadku np. demontażu lub kradzieży samochodu.

Mikołaj
Gość

a jak znaleźliśmy tańszą ofertę np 6 miesięcy po zawarciu umowy ?

Urszula Zimnoch
Gość

Jeśli zawarłeś nową/pierwszą polisę OC na 12 miesięcy i po kilku miesiącach, chcesz ją po prostu zmienić na tańszą, to takiej możliwości nie ma. Umowa OC jest zawiera na 12 miesięcy i jeśli nie wystąpi żaden z wyżej opisanych przypadków, ubezpieczenie możesz wypowiedzieć dopiero z ostatnim dniem na jaki została zawarta na podstawie art. 28 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Pozdrawiam

curious
Gość

No właśnie – wypowiedzieć z ostatnim dniem czy na dzień przed zakończeniem trwania polisy (a więc w przedostatnim dniu)?

Urszula Zimnoch
Gość

Dzień dobry,

dokładny zapis w ustawie brzmi tak :
art. 28
„1. Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy”.

Co oznacza, że wypowiedzenie należy wysłać przedostatniego dnia, a samo rozwiązanie umowy nastąpi z ostatnim dniem.

Przykład: polisa jest zawarta na okres
od 22.05.2014 roku do 21.05.2015 roku, wypowiedzenie należy wysłać 20.05.2015 roku, ale ochrona będzie świadczona do 21.05.2015 roku.

ewa
Gość

mam nadzieje ze pomozesz mi rozwiazac ten problem a wiec moj samochod zostal zezlomowany we wloszech poniewasz mialam tam wypadek data na dokumecie to 25 sierpnia moja umowa oc skonczyla sie 31 niestety nie dalam rady na czas dostarczyc wszystkich dokumentow o rezygnaci z polisy moje pytanie to co sie teraz stanie bede musiala zaplacic umowe na kolejny rok automatycznie ?samochud zostal zarejestrowany w polsce potym jak weszla nowa ustawa31.08.2012

Akademia mfind
Gość
Witamy i dziękujemy za pytanie :). Kwestię rozwiązania umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC reguluje art 33 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. W przypadku opisanej sytuacji może mieć zastosowanie: – ust.2 ww. artykułu tj. umowa może zostać rozwiązana z dniem wyrejestrowania pojazdu w Polsce – należy dostarczyć do TU decyzję o wyrejestrowaniu pojazdu lub – ust 5 umowa może zostać rozwiązana z dniem złomowania pojazdu. W tym wypadku należy dostarczyć Ubezpieczycielowi dokument potwierdzający złomowanie pojazdu. Ponieważ miało ono miejsce poza granicami Polski, niezbędne będzie przetłumaczenie dokumentu. Kiedy dostarczy Pani… Więcej »
Marcin
Gość

Świetny artykuł, Panie Wojtku. Mam nadzieję, że odpowie Pan na moje pytanie.
Otóż 7 lipca b.r. kupiłem auto, którego pierwsza rata polisy OC opłacona jest do 25.11 b.r.. Nie zamierzam jednak kontynuować ubezpieczenia w tym TU i planuję wypowiedzieć umowę właśnie z dniem 25.11 b.r.. Osoba, od której kupiłem to auto nie posiada maksymalnej zniżki za bezszkodową jazdę, ja natomiast tak i tu moje pytanie: czy mogę w obecnej chwili zwrócić się do TU, w którym auto jest obecnie opłacone z prośbą o rekalkulację składki i w tej sytuacji liczyć na ewentualny zwrot różnicy?
Pozdrawiam serdecznie.

Akademia mfind
Gość

Witam i dziękuję 🙂

Rozumiem, że obecna polisa OC jest wystawiona na poprzedniego właściciela samochodu? W tym przypadku, po rekalkulacji i wypowiedzeniu umowy, ewentualna nadpłata trafi do… poprzedniego właściciela auta, który wykupił to ubezpieczenie.

Pozdrawiam serdecznie
Wojtek Martyński

Krzysiek
Gość

Ewentualnie po rekalkulacji nadpłata trafia do NABYWCY!!!!!!!! Gdyż wszedł On w prawa i obowiązki Głupoty Panie Martyński opowiadasz. Zwrot składki trafia do zbywcy tylko w przypadku gdy nabywca Polisę wypowie z 31art. Ale kto wypowiada polisę po rekalkulacji jeżeli składka mu odpowiada?

Piepa
Gość

Piepa
mam pytanie, wypowiedziałem mailem otrzymałem potwierdzenie jego odbioru z tzw. automatu, czy jest to wystarczający dokument że moje wypowiedzenie zostało przyjęte ?

Edyta Skórka
Gość

Jeżeli (skan/zdjęcie) podpisanego odręcznie wypowiedzenia został wysłany w załączniku maila i był on czytelny dla odbiorcy, można uznać, że wypowiedzenie zostało złożone. Upewnij się, że Twój ubezpieczyciel honoruje wypowiedzenia dostarczone w formie elektronicznej. Jeżeli wypowiedzenie zostało zawarte w treści wiadomości email – nie może zostać uznane jako oświadczenie woli ponieważ nie ma odręcznego podpisu, czyli wypowiedzenie takie jest nieskuteczne. Otrzymana przez Ciebie wiadomość potwierdza wpłynięcie maila bez potwierdzenia jego zawartości – nie potwierdza skutecznego wypowiedzenia, jednakże przypadku ewentualnego zaginięcia Twojej wiadomości może się przydać jako dowód w procesie reklamacyjnym.

Pozdrawiam serdecznie,
Edyta Skórka
Akademia mfind

Krzysiek
Gość

Nie, wypowiedzenie może zawierać np. błędy 🙂

Paweł
Gość

w Generali kończyło mi się ubezpieczenie w październiku, i wykupiłem drugą polisę w link4. Do Generali wysłałem dzień po terminie rozwiązanie umowy z załącznikiem jako wykupione drugie ubezpieczenie, po czym Generali stwierdziło że rozwiązanie umowy musi być potwierdzone odręcznym lub elektronicznym podpisem. Czy to prawda?

Urszula Zimnoch
Gość

Tak, to prawda. Pod wypowiedzeniem musi znajdować się podpis osoby ubezpieczającej, bądź właściciela pojazdu. W tej sytuacji najlepiej skontaktować się z Generali i dopytać, w jakiej formie, w jaki sposób najlepiej dostarczyć im wypowiedzenie.
Na wypowiedzeniu należy zaznaczyć art. 28a.
Generali za dni świadczonej ochrony będzie żądało zapłaty, dlatego warto zająć się sprawą jak najszybciej.

Michal Urbanski
Gość

Witam,
mam ubezpieczenie OC w PZU, które dostałem wraz z samochodem po mamie. Teraz ja jestem właścicielem samochodu. Czy wypowiadając umowę OC w PZU moja mama dostanie zwrot zapłaconej, a niewykorzystanej części?

Urszula Zimnoch
Gość

Jeśli wcześniej w dowodzie rejestracyjnym była wpisana tylko mama, a teraz jesteś wpisany tylko i wyłącznie Ty, to tak – wystarczy że złożysz jako nowy właściciel wypowiedzenie na podstawie art. 31 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, a mama otrzyma zwrot za niewykorzystane dni.

Michal Urbanski
Gość

Dziękuję za tak szybką odpowiedź.
Czy w wypowiedzeniu mam podać datę do kiedy chcę aby ubezpieczenie obowiązywało?
A jak to jest w przypadku osoby zmarłej. Moja mama ma samochód po swojej matce, która zmarła. Również chce odstąpić o tej umowy. Jak to wygląda zwrot składki dla takiej osoby? Czy współmałżonek babci może podpisać wniosek o zwrot niewykorzystanej składki? Spadkobiercami po babci są: moja mama, jej brat i dziadek.

Urszula Zimnoch
Gość

Tak, w wypowiedzeniu należy wskazać datę (w przyszłości) z którą ma być rozwiązana polisa. Pamiętaj, że jeśli takiej daty nie wskażesz, zostanie ona rozwiązana z datą wysyłki wypowiedzenia. Bardzo ważne jest żeby nowa polisa była zawarta tak, aby była zachowana ciągłość przy ubezpieczeniu.

Co do drugiego pytania, to polecam kontakt z towarzystwem ubezpieczeniowy. W przypadku dziedziczenia bardzo często towarzystwa mają swojej wewnętrzne ustalenia.

Michal Urbanski
Gość

Raz jeszcze dziękuję za pomoc.

Krzysiek
Gość

Głupoty opowiadacie, najpierw przeprowadza się prawo spadkowe chyba że babcia nie miała rozdzielności majątkowej i nie zostawiła testamentu odnośnie posiadanego mienia należy przenieść prawa własności na żyjącego współmałżonka. I to On zadecyduje czy Auto jest własnością mamy po zmarłej matce na zasadzie darowizny lub ewentualnej normalnej sprzedaży sporządzonej przez Niego na rzecz córki swojej żony. I ewentualnie wtenczas decydujemy się na kontynuację ubezpieczenia lub jego rozwiązanie z art. 31 pamietając o tym iż w chwili wypowiedzenia zawieramy od dnia wypowiedzenia OC nową Polisę OC

Krzysiek
Gość

tak z chwila złożenia wypowiedzenia z art. 31.

estep3
Gość

estep3
Witam
Mam taki problem 05.01 córka kupiła samochód z ubezpieczeniem opłaconym na poprzedniego właściciela do sierpnia. Poprzedni właściciel miał 60% zniżek. Córka nie ma jeszcze 25 lat i ubezpieczalnia przeliczyła jej kontynuację tego ubezpieczenia po nowej stawce. Dlatego umowa została wypowiedziana z dniem 03.03. i zawarta z nowym TU gdzie otrzymała korzystniejsze warunki. Teraz otrzymała informację od poprzedniego TU że musi dopłacić za te dwa miesiące dodatkową składkę. Czy takie postępowanie jest zgodne z prawem?

Urszula Zimnoch
Gość

Jeśli składka została przeliczona z uwzględnieniem zniżek córki, to towarzystwo ma prawo wzywać do zapłaty za okres od dnia zakupu do dnia złożenia wypowiedzenia.

Krzysiek
Gość

Tak zgodne, towarzystwo ma prawo do rekalkulacji i żadania zapłaty należnej składki za okres udzielonej ochrony

Daro
Gość

Witam. 04.02.2015r odbyłem rozmowę z TU w której zgodziłem się na proponowane ubezpieczenie .Po kilku dniach znalazłem w innym TU bardziej korzystną ofertę, którą wykupiłem. Moja polisa jak co roku rozpoczęła się 23.02.2015 .Dnia 02.03.2015r wysłałem wypowiedzenie umowy którą zawarłem telefonicznie i otrzymałem wiadomość ,że nie mogę skorzystać z tej formy wypowiedzenia tylko mam wysłać wypowiedzenie z art.8a. Proszę o poradę bo myślałem że mam 30 dni na wypowiedzenie umowy zawartej telefonicznie .Pozdrawiam.

Urszula Zimnoch
Gość

Witam,

proszę napisać czy 04.02.2015 r. odbył Pan rozmowę z obecnym ubezpieczycielem i chodziło o kontynuację polisy? Czy to był pierwszy kontakt z danym towarzystwem ?

daro
Gość

Witam. Tak rozmowę odbyłem z tym samym TU , jednak oferta którą wybrałem różniła się trochę szczegółami od tej z zeszłego roku i ma inny numer.

Urszula Zimnoch
Gość

Umowa mimo iż różniła się zakresem i numerem, to została zawarta jako kontynuacja ubezpieczenia. W takiej sytuacji powinien Pan wysłać wypowiedzenie na podstawie artykułu 28a, czyli rezygnacja z odnowienia, ponieważ zawarł Pan polisę w innym towarzystwie.
Jeśli jeszcze Pan nie wysłał prawidłowego wypowiedzenia, proszę to zrobić jak najszybciej, bo za każdy dzień świadczonej ochrony naliczą opłatę. W wypowiedzeniu należy wpisać numer tej nowej polisy.

Wioleta
Gość
Dzień dobry, Mam pytanie. W momencie, gdy kończyło mi się OC w firmie ubezpieczeniowej otrzymałam list od tej firmy z propozycją nowej oferty ubezpieczenia wraz z informację o tym, jak ją kontynuować. W piśmie zawarta była m.in informacja, iż w przypadku nie opłacenia składki na kolejny rok umowa OC nie zostanie przedłużona. Tak więc sugerując się tym, nie napisałam pisemnego wypowiedzenia umowy sądząc, że w przypadku gdy nie opłacę składki na kolejny rok umowa wygaśnie. A teraz otrzymałam wezwanie do zapłaty za umowę, która została jak widać jednak przedłużona z automatu. Czy firma ubezpieczeniowa mogła mi przedłużyć umowę, pomimo iż… Więcej »
Urszula Zimnoch
Gość

Dzień dobry,

zgodnie z Ustawą o Ubezpieczeniach Obowiązkowych z 22 maja 2003 roku, jeśli polisa OC nie została wypowiedziana na piśmie najpóźniej na dzień przed jej końcem, zostaje ona wznowiona automatycznie na kolejne 12 miesięcy. Jeśli kupiła Pani ubezpieczenie w innym towarzystwie, to należy jak najszybciej wypowiedzieć tą wznowioną automatycznie (wypowiedzenie na podstawie art. 28a).
Co do informacji przekazanej przez towarzystwo podejrzewam, że zapis dotyczył ubezpieczeń dobrowolnych, które faktycznie nie odnawiają się jeśli klient nie dokona wpłaty.

robert
Gość

Dzień dobry,
Ja mam takie pytanie, 2 tygodnie przed wygaśnięciem polisy (OC,AC,PAP) podpisałem umowę na kolejny okres z innym ubezpieczycielem. Ponieważ jednak cena wydawała mi się wysoka, po namyśle chciałem już kolejnego dnia rozwiązać umowę (tę nową) – jeszcze przed wejściem jej w życie. Czy to się da załatwić? Będą jakieś opłaty pobrane przez ubezpieczyciela z którego rezygnuję?

pozdrawiam
Robert

Edyta Skórka
Gość

Jeżeli nowa umowa została zawarta na odległość tj. za pośrednictwem internetu, telefonu – możesz odstąpić od umowy w ciągu 30 dni od jej zawarcia (na podstawie art. 40 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta). Jeżeli została zawarta u agenta lub w placówce ubezpieczyciela możesz jedynie złożyć rezygnację u starego ubezpieczyciela.

pozdrawiam

Krzysiek
Gość

i znów głupoty gdyż w ubezpieczeniach dobrowolnych osoba fizyczna ma prawo odstąpić w ciągu 30 dni od zawarcia polisy a Klient MSP ma na to 7 dni. Jedynie co nie rozwiążesz to OC 🙂

Agnieszka
Gość

Witam, mam pytanie. Czy jeśli wypowiem umowę TU po zarejestrowaniu samochodu za granicą to dostanę zwrot pieniędzy na niewykorzystany czas ubezpieczenia? I czy jest jakiś minimalny czas po jakim można wypowiedzieć umowę? Ponieważ zamierzam zarejestrować na siebie samochód w Polsce, a później maksymalnie w ciągu 2 miesięcy zarejestrować go za granicą.

Edyta Skórka
Gość

W przypadku zarejestrowania pojazdu za granicą umowa zostanie rozwiązana, a Ty dostaniesz zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia. W przypadku wyrejestrowania pojazdu – nie ma żadnych ograniczeń czasowych. Możesz to zrobić w dowolnym momencie trwania umowy. Pamiętaj o niezwłocznym dostarczeniu do TU dokumentu potwierdzającego wyrejestrowanie pojazdu w kraju oraz numeru konta do zwrotu składki, aby przyspieszyć proces zwrotu środków.

ŁukaszEs
Gość

Witam. Czy polise ktora zostawal zawarta nie w systemie direct a bezposrednio w placowce ubezpieczyciela tez mozna wczescniej zerwac z zachowaniem tych 30 dni?

Edyta Skórka
Gość

W przypadku umowy OC zawartej u agenta, nie ma możliwości odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni. Dotyczy to jedynie umów zawartych na odległość lub zawartych poza placówką ubezpieczyciela.

Robert
Gość

Czy istnieje możliwość wypowiedzenia umowy OC i AC (Tj Umowa następna) w której nastąpiła pomyłka i zamiast płatności na raty wpisano jednorazową płatność , a na pisemną prośbę Ubezpieczyciel odpowiada że nie ma możliwości płatności na raty po zawarciu umowy. W takim wypadku chcę wypowiedzieć umowę w tym TU i zawrzeć z innym ubezpieczycielem.( ubezpieczyłem też również dom)

Łukasz Leus
Ekspert

Hej Robert, umowa została zakupiona kanałem direct (internet/telefon) czy tradycyjnie u agenta/multiagenta?

Robert
Gość

Witam. Umowa zakupiona u Agenta

Łukasz Leus
Ekspert
W takiej sytuacji przeważnie nie ma możliwości wypowiedzenia umowy przed końcem terminu. Jednak zawsze jest możliwość próby złożenia wypowiedzenia powołując się na zapisy Kodeksu Cywilnego, a konkretnie Art. 812. § 4, który mówi o tym, że każdą umowę ubezpieczenia zawartą na okres dłuższy niż 6 miesięcy można wypowiedzieć w ciągu 30 dni (jeśli jest się osobą fizyczną) lub 7 dni (jeśli jest to firma). Niestety w tym wypadku ubezpieczyciel prawie na pewno nie zgodzi się na takie wypowiedzenie i sprawa najprawdopodobniej skończy się w sądzie jako sprawa cywilna (opinie prawników na temat wypowiedzenia w ten sposób są podzielone także nie… Więcej »
Robert
Gość

7 dni po podpisaniu wysłałem do ubezpieczyciela pismo z prośbą o rozłożenie na raty. Myślę że w odpowiedzi ubezpieczyciel rozłoży tą płatność. Na pewno z tym agentem nie zawrę żadnej umowy , a ubezpieczyciel myślę że nie będzie chciał stracić klienta który od kilku lat ubezpiecza 2 samochody i dom.
Dziękuję za pomoc.

Ewa
Gość

na wypowiedzeniu umowy oc z art 28 a jaki adres powinnam wpisać ? adres z dowodu rejestracyjnego czy tymczasowy adres zamieszkania ?

Łukasz Leus
Ekspert

Hej,
Najlepiej wpisać w tym polu adres, który został podany przy zakupie ubezpieczenia i znajduje się na polisie.

Pozdrawiam,
Łukasz

Grzesiek
Gość

CO jeżeli posiadam OC po poprzednim właścicielu i przerejestruję samochód nie pozostawiając tych samych tabli, a sam okres ubezpieczenia ważny jest jeszcze przez kilka miesięcy ?

Łukasz Leus
Ekspert

Hej,
Ubezpieczenie jak najbardziej działa jednak powinieneś zgłosić fakt przerejestrowania pojazdu ubezpieczycielowi, który wprowadzi zmiany na polisie.

Pozdrawiam,
Łukasz

ruda
Gość

Pomocy,jeśli zezłomowało się pojazd, który jeszcze mial nie odebrany twardy dowód i nie mam umowy onzezłomowaniu to czy można jakoś zrezygnować z oc. Bo dontej pory mi przychodzi zapłata za oc . co mam robić, jak z tego wybrnąç?

Łukasz Leus
Ekspert

Hej,
Na początek zacznij od uzyskania potwierdzenia zezłomowania pojazdu od firmy, która przyjęła Twoje auto (być może w dniu złomowania dostałaś potwierdzenie wraz z przedziurawionymi tablicami, więc należy go odszukać). Z takim dowodem należy udać się do Wydziału Komunikacji w celu wyrejestrowania pojazdu, a następnie do ubezpieczyciela, aby zgłosić, że auto jest zezłomowane. Dodatkowo u ubezpieczyciela należy powołać się na datę złomowania, aby nie zapłacić za okres ubezpieczenia aż do momentu wyrejestrowania.

Pozdrawiam,
Łukasz

Sławek
Gość
Jak mogę rozwiązać umowę OC Proama zawartą przez internet po przekroczeniu 30 dniowym okresie tj dn. 3 12 2015 ,( nie opłacona) obecnie mam polisę przedłużoną OC AXA Direct z automatu i opłaconą na okres 12 mieś ważną 30 11 2015 do 29 11 2016 Wiem ,że jest możliwość rozwiązać z AXA z zastosowaniem art. 28a , ale tę polisę chciałbym zachować. jak mogę rozwiązać OC zawarte przez internet z Proamą okresie 30 dniowym (pzegapiłem ten termin ) art.28a nie wchodzi chyba w rachubę . Wysłałem wypowiedzenie umowy na podstawie art.28a i otrzymałem taką odpowiedź; W związku z Pana zapytaniem… Więcej »
Łukasz Leus
Ekspert

Witam,
Niestety jeśli termin został przegapiony (rozumiem, że minął 03.12.2015) to nie pozostaje nic innego jak wypowiedzenie umowy OC w AXA na podstawie art 28a, a za odzyskane pieniądze za składkę AXA opłacić polisę w Proama (czyli tak jak to zostało Panu przedstawione w wiadomości od Proama).
„Po upływie 20 dni rezygnacja z polisy w Proama jest niemożliwa.” – rozumiem, że tutaj chodziło o 30-dniowy okres?

Czym spowodowany jest fakt, że chciałby Pan zachować polisę w AXA?

Pozdrawiam,
Łukasz

Michał
Gość

A co w przypadku checi wypowiedzenia automatycznie przedłużonej umowy dla pojazdu zarejestrowanego jako zabytkowy?
Czy w tym przypadku, aby wypowiedzieć taką umowę również trzeba posiadać wykupione równolegle drugie OC?

Łukasz Leus
Ekspert

Hej.
Zabytkowy pojazd nie musi posiadać ubezpieczenia przez cały rok, dlatego może być ono rozwiązane i wykupywane tylko w momencie, gdy zechcemy takim pojazdem wyjechać na ulicę. Warto też pamiętać, że jeśli już wykupimy ubezpieczenie OC na pojazd zabytkowy to musi być to na okres przynajmniej 30 dni.

Pozdrawiam,
Łukasz

Michał
Gość

Dziękuję za odpowiedź. Zrodziła ona kolejne pytanie: „musi mieć wykupione ubezpieczenie OC przynajmniej przez 30 dni w roku”

Czy dobrze rozumiem, że nie może być tak, żebym jeśli auto takie trzymam w garażu w ogóle nie miał wykupionego OC przez rok?

W TU mi powiedzieli, że można nie mieć wykupionego, ale jak się już zdecyduję zawrzeć umowę o OC to mogę na czas nie krótszy niż 30 dni.

Łukasz Leus
Ekspert

Zgadza się, w mojej odpowiedzi był błąd, który już poprawiłem 🙂 Podsumowując auto zabytkowe musi mieć wykupione OC tylko w momencie kiedy wyjeżdża na drogi publiczne (jeśli nie jeździ to go nie potrzebuje). Jednak jeśli wykupujemy OC to nie możemy go wykupić na okres krótszy niż 30 dni.

Pozdrawiam,
Łukasz

Bogdan
Gość

12.04.2017 zmieniam ubezpieczyciela , druk wypowiedzenia oddałem do Centrum Usług Finansowych które prześle druk do poprzedniego ubezpieczyciela – czy dobrze zrobiłem

Urszula Borowiecka
Gość

,,Najbezpieczniej” będzie, jeśli wyśle Pan wypowiedzenie bezpośrednio do ubezpieczyciela.

Michał
Gość

Witam, jak to wygląda w przypadku gdy 1.12.2015 kupiłem samochód ubezpieczony do sierpnia. Wczoraj dostałem list o rekalkulacji składki i do 05.01.2016 muszę zapłacić 2400… Czy nadal mogę wypowiedzieć umowę poprzedniego właściciela i ubezpieczyć samochód w innej firmie?

Łukasz Leus
Ekspert

Hej,
Jak najbardziej możesz wypowiedzieć umowę i wykupić nowe OC w innej (w tym celu zapraszam na naszą porównywarkę https://mfind.pl a znajdziemy coś najtańszego 🙂 )
Jedynie musisz pamiętać o tym że będziesz musiał opłacić różnicę w składce od dnia zakupu do dnia wypowiedzenia. W zależności od tego do kiedy to ubezpieczenie miało trwać może to być kilkadziesiąt lub więcej złotych.

Pozdrawiam,
Łukasz

Giniek
Gość

WITAM. WŁAŚNIE DZISIAJ 05.01.2016 R. WYPOWIEDZIAŁEM TELEFONICZNIE UMOWĘ OC W JEDNEJ Z FIRM UBEZPIECZENIOWYCH. JAK WIDAĆ NIE MA OBOWIĄZKU WYPOWIADANIA PISEMNEGO, O CZYM ZOSTAŁEM RÓWNIEŻ POINFORMOWANY PRZEZ MIŁĄ PANIĄ 🙂 pozdrawiam. Giniek.

Dominika Grabek
Użytkownik

Możliwość wypowiedzenie umowy OC w formie innej niż pisemna nie jest standardem – jest proklienckim rozwiązaniem stosowanym przez niektóre firmy ubezpieczeniowe. Ustawa nie nakazuje wszystkim ubezpieczycielom przyjmowania wypowiedzeń telefonicznie, zatem nie wszędzie będzie to możliwe.

Giniek
Gość

ODNOŚNIE MOJEGO WPISU PONIŻEJ. DO KOŃCA UMOWY OC POZOSTAŁO MI 3 DNI.

Bogusław
Gość

Czy mogę wypowiedzieć umowę OC po sprzedaży samochodu osobowego (ubezpieczenie w PZU)

Łukasz Leus
Ekspert

Hej,
Jako sprzedający niestety nie możesz. Po transakcji musisz przekazać polisę OC nowemu właścicielowi, który ma prawo korzystać z tego ubezpieczenia do końca umowy. Jeśli zdecyduje się wypowiedzieć ją wcześniej wtedy otrzymasz zwrot składki.
Dodatkowo pamiętaj, aby jak najszybciej zgłosić sprzedaż pojazdu do ubezpieczyciela.

Pozdrawiam,
Łukasz

Bogusław
Gość

Wielkie dzięki za info

Agnieszka Dum
Gość

Dzien dobry, 20 Grudnia podpisalam umowe OC w Generali (Agent, skladka 900pln), mieszkam za granica i moje auto stoi u moich rodzicow od kilku lat. Moj ojciec chcialby korzystac z auta i ubezpieczyc je u swojego ubezpieczyciela (po znizkach 300pln), jak moge zakonczyc/skrocic umowe z Generali? Czy musimy rowniez przerejestrowac auto na mojego ojca?

Agata Ostrowska-Jasik
Użytkownik

Jeżeli chcecie korzystać ze zniżek Taty to konieczne będzie przerejestrowanie pojazdu. Można tego dokonać na podstawie umowy kupna-sprzedaży lub umowy darowizny.
W przypadku gdy zmiana własności pojazdu będzie 100% to można będzie od razu rozwiązać umowę z Generali i zakupić nowe ubezpieczenie na Tatę.

Jacek
Gość

Przepraszam, mam pytanie, czy mogę wypowiedzieć umowę OC ubezpieczycieliowi bez podania przyczyn? Czyli bez powodu. Tzn,. Bez dowodu sprzedaży, wyrejestrowania, ani przedłużenia w innym towarzystwie OC? Załóżmy, że jestem na tyle szalony aby jeździć bez OC.

Agata Ostrowska-Jasik
Użytkownik

Można wypowiedzieć bez podania przyczyny ale tylko na koniec trwania polisy czyli wypowiada się jedną, a nie zawiera się drugiej. Trzeba tylko liczyć się z koniecznością zapłacenia kary naliczonej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Łukasz
Gość

Witam. mam pewien problem. wykupiłem ubezpieczenie oc 30 dniowe zanim podpisałem umowe ze sprzedajacym. Bo tak się umówiliśmy że kupie dopiero samochod od niego jak uda mi sie zalatwic oc i samochod przejdzie przeglad bo aktualny wygasł i samochod podczas drogi na przeglad po prostu się zepsuł i nie kupiłem go tzn nie podpisałem z nim zadnej umowy kupna sprzedaży ale zostałem z ubezpieczeniem na ten samochod, moge je jakoś wypowiedzieć?

Agata Ostrowska-Jasik
Użytkownik

Witam. Ubezpieczenie krótkoterminowe wygaśnie po 30 dniach. Nie trzeba go wypowiadać.

aaa
Gość

Witam czy mogę wykupić oc na pożyczone auto (również zabytkowe) na moje dane osobowe ”na siebie”,mam pełną zniżke. Właściciel za granicą ale ma np. sentyment do auta i jak wróci może jego wartość wzrośnie i wtedy rozważy sprzedaż a na razie pożyczy bo nie używane jak w tym powiedzeniu… Czy jest taka opcja np. poprzez sporządzenie umowy użyczenia pojazdu. A jak to wygląda w leasing-u? bo też nie ogarniam. P.S. za odpowiedzi typu-‚jeździj na jego oc’ z góry D… (chyba każdy przy zdrowych zmysłah dba o swoje ‚zniżki’ ).

Agata Ostrowska-Jasik
Użytkownik

Witam,

Umowę OC musi zawrzeć posiadacz pojazdu, nie musi być on równocześnie właścicielem. Wystarczy w tej kwestii skontaktować się z TU.

Dawid
Gość

OC może zawierać dowolna osoba fizyczna, nie musi to być ani właściciel ani użytkownik pojazdu.
Ubezpieczonym zaś może być wyłącznie właściciel pojazdu. Stosuje się również rozwiązanie, na przykład w umowach leasingu, że podaje się również użytkownika/leasingobiorcę i wówczas on jest „dawcą” zniżek. W innych przypadkach umowa musi być zawarta na właściciela.

Patrycja
Gość

Witam. kupiłam auto w listopadzie wraz z oc. oc I rata po poprzednim właścicielu obowiązuje do lutego. nie wypowiedziałam wcześniej umowy i nie zgłaszałam zmiany właściciela. Teraz chce zrezygnowac z poprzedniego ubezpieczyciela i ubezpieczyć na siebie w innj firmie. Czy zostanę obciążona jakąś karą?

Agata Ostrowska-Jasik
Użytkownik

Witam,

Nie ma za to żadnej kary. TU ma prawo jedynie do rekalkulacji składki od dnia zakupu pojazdu do dnia wypowiedzenia umowy. Najczęściej przyczyną rekalkulacji są: inny region zamieszkania, staż prawa jazdy, historia ubezpieczenia.

aaa
Gość

dzieki! A jak w tym przypadku z taryfikacją stawki, według lokalizacji użytkowania auta, rejestracji poj. czy zameldowania?(którego nowym D.O. nie potwierdzę) adres zameldowania z prawo jazdy wchodzi w gre?

Agata Ostrowska-Jasik
Użytkownik

Witam,

każde TU taryfikuje to po swojemu. Jedne firmy patrzą na adres zamieszkania inne natomiast na adres zameldowania.

Dawid
Gość

Z zasady zastosowanie mają dane z dowodu rejestracyjnego.

MAREK
Gość
Witam,mam takie pytanie odnośnie polisy oc.Moja obecna polisa miała wygasnąć 26.01.TU przysłało mi ofertę wznowieniową jednak z powodu wysokiej składki postanowiłem zmienic ubezpieczyciela.20.01 u agenta podpisałem umowę z nowym TU.Stara umowa została skutecznie wypowiedziana jednak ja tej nowej polisy nie opłaciłem.Po 2 dniach znalazłem jeszcze korzystniejszą oferte w innym TU. Telefonicznie zawarłem umowę z tym nowym ubezpieczycielem i w trakcie rozmowy została ona opłacona karta.Na chwile obecną mam dokumenty potwierdzajace zawarcie tej polisy przez telefon i jej opłacenie. Moje pytanie brzmi czy ta podpisana lecz nie opłacona polisa u agenta jest ważna , a jeśli tak to jak z niej… Więcej »
Agata Ostrowska-Jasik
Użytkownik

Witam,

Wszystko zależy od zapisów na tej umowie podpisanej u Agenta. Najczęściej złożenie podpisu jest już wiążące i mamy zawartą polisę, ale zdarza się, że u Agenta dostajemy jedynie wniosek ubezpieczeniowy, na którym jest zapis mówiący o anulacji go w przypadku braku opłaty.

ika
Gość
Czytam,ze „Jeśli okres, na który wykupiłeś ubezpieczenie OC dobiega końca i chcesz zmienić ubezpieczyciela, musisz złożyć pisemne wypowiedzenie najpóźniej na jeden dzień przed końcem obowiązywania polisy. Jeśli tego nie zrobisz, Twoje dotychczasowe towarzystwo ubezpieczeniowe automatycznie przedłuży OC.” (p.1) oraz „Na podstawie nowych przepisów możesz w ciągu 30 dni wypowiedzieć umowę OC, którą zawarłeś w systemie direct, czyli przez telefon lub internet.” (p. 3) oraz „Wypowiedzieć umowę musisz na piśmie – poniżej możesz pobrać niezbędne do tego formularze. Większość ubezpieczycieli przyjmuje wypowiedzenia wysłane: pocztą, kurierem, faksem, mailem. Od 2012 roku wypowiedzenie możesz również przekazać agentowi Twojego dotychczasowego ubezpieczyciela. Możesz oczywiście dostarczyć… Więcej »
Agata Ostrowska-Jasik
Użytkownik

Witam,

Najważniejsze w tej sytuacji jest pytanie czy ma Pani potwierdzenie złożenia wypowiedzenia podpisane przez osobą przyjmującą to wypowiedzenie.

mariusz
Gość

wyrejestruję auto 22 b.m. a ubezpieczenie mam ważne do 23 b.m.czy jest jakiś termin wypowiedzenia polisy oc w tym przypadku?

Katarzyna Archacka
Użytkownik

Witam,
wystarczy wysłać ubezpieczycielowi dokumenty potwierdzające wyrejestrowanie auta- polisa kończy się z dniem wyrejestrowania pojazdu.

Pozdrawiam

HALINA
Gość

JAK WYPOWIEDZIEC UMOWE OC NA KOMARKA GDY WLASCICIEL NIE ZYJE A KOMARKA NIE MA

Katarzyna Archacka
Użytkownik
Witam, ubezpieczenie OC nie wygasa w chwili śmierci właściciela, a więc spadkobiercy są zobowiązani do utrzymywania jego ciągłości i opłacania składek. Jeżeli zmarły nie zostawił testamentu, ani darowizny trzeba przeprowadzić sprawę spadkową w celu ustalenia nowego właściciela pojazdu. W przypadku pozostawienia którejś z w/w form dziedziczenia wystarczy udać się do notariusza lub sądu celem potwierdzenia nabycia praw do pojazdu. Niezależnie od tego, czy sprawa spadkowa jest w toku, czy dziedziczenie jest jasne należy poinformować ubezpieczyciela o śmierci właściciela pojazdu- przedstawiając informację o trwającym postępowaniu spadkowym, akt darowizny lub testament. Jeżeli pojazd został sprzedany potrzebna będzie umowa sprzedaży, jeżeli złomowany- zaświadczenie… Więcej »
HALINA
Gość

OD KIEDY OBOWIAZUJE OBOWIAZEK ZLOMOWANIA

Bartek
Gość

Mam pytanie odnośnie OC leasingowego. Posiadam leasing w getin banku i żeby zrezygnować z narzuconego odgórnie OC przez getin muszę wypowiedzieć umowę 3 miesiące przed końcem ważności OC. To trochę chore. Czy taki zapis ma prawo pojawić się w umowei?

Katarzyna Archacka
Użytkownik

Witam,

firma leasingowa może dyktować warunki ubezpieczenia pojazdu, ponieważ jest jego właścicielem.

Pozdrawiam

Paweł W.
Gość

mam umowę z ubezpieczycielem do 16.03 i chciałbym dziś (tj. 03.03) wysłać wypowiedzenie tej umowy, to towarzystwa listem poleconym. i pytanie czy taka umowa będzie obowiązywała do końca (tj. 16.03) czy rozwiąże się już jutro czy po jutrze?? od 17.03 miałbym umowę z innym ubezpieczycielem.

Katarzyna Archacka
Użytkownik

Witam,

ubezpieczenie zakończy się z dniem 16.03.

Pozdrawiam

zenona
Gość

Witam! Mam pytanie sprzedałam klientowi umowe oc na auta ale pomylilam model , i zglosilam do towarzystwa a towarzystwo zrobilo rekalkulacje skladki i okazalo sie ze klient ma doplate w wielkosci 2000 co moge z tym fantem zrobic

Katarzyna Archacka
Użytkownik

Witam,

rozumiem, że ubezpieczenie zostało zawarte w placówce agencyjnej? W takiej sytuacji nic już nie da się zrobić, ponieważ pomyłka nie nastąpiła z winy TU. Klient powinien przed podpisaniem umowy sprawdzić, czy wszystkie dane w niej zawarte zgadzają się ze stanem faktycznym.

Pozdrawiam

robert
Gość

Ubezpieczyłem auto 19.02.16r. okres ubezpieczenia kończył się 24.o2.16 a agent UB nową polisę rozpoczął pomyłkowo 26.02.16r.Jest jeden dzień obsuwy za który przez błąd agenta zapłacę kare z Funduszu Gwar.ok.500zł Trzykrotnie byłem w agencji,gdzie dowiedziałem się ,że tego nie da się zmienić.Czy na takiej podstawie mogę żądać anulowania umowy która jest dla mnie wyjątkowo nie korzystna.Chciałbym nadmienić,że przez przypadek mam drugie UB.którego na szczęście przez przeoczenie nie jeszcze nie wypowiedziałem.

Katarzyna Archacka
Użytkownik

Witam,

z opisanej przez Pana sytuacji wynika, że miał Pan ciągłość ochrony, ponieważ nie wypowiedział jej Pan w poprzednim TU. Może Pan wypowiedzieć jedynie polisę, która została automatycznie przedłużona- proszę powołać się na artykuł 28a (Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1152). TU będzie domagało się za okres ochrony, tj. do dnia złożenia przez Pana wypowiedzenia.

Pozdrawiam

Ryszard
Gość

Mam pytanie jeśli jestem posiadaczem auta jednego który jest w komisie zostawiony bo z dopłatą wzielem drugi czy mogę rozwiązać umowę OC na pierwsze auto żeby nie płacić proszę mi pomoc bo nie chce płacić OC na dwa auta czy komisyja umowa wystarczy żeby nie płacić na porzednie auto

Ryszard
Gość

Proszę o pomoc bo niewiem co mogę z mężem teraz robic

Katarzyna Archacka
Użytkownik

Witam,

jeżeli jest to umowa komisowa, to nadal jest Pan właścicielem auta, a więc nadal spoczywają na Panu prawa i obowiązki wynikające z posiadania pojazdu. Reasumując- tak, w takiej sytuacji nadal musi Pan opłacać OC na auto pozostawione w rozliczeniu (jeżeli nie została zawarta umowa kupna- sprzedaży).

Pozdrawiam

Adrian
Gość

Witam. Jestem obecnie w takiej sytuacji. Polisa kończy się z dniem 5.04.2016. Jest to polisa nabyta jeszcze przez poprzedniego właściciela. Czy w takiej sytuacji nie muszę jej wypowiadać? i czy w czasie trwania obowiązującej polisy mogę nabyć nową, tzn. czy w jednym momencie mogę posiadać dwie polisy oc na to samo auto. z góry dziekuję za odpowiedź

Katarzyna Archacka
Użytkownik

Witam,

polisę musi Pan wypowiedzieć jedynie, jeżeli przed końcem ochrony chce Pan zawrzeć nową umowę w innym TU. Może Pan posiadać dwie polisy OC równocześnie, ale każde z TU będzie domagało się zapłaty za okres, w którym auto było objęte ochroną.

Pozdrawiam

Adrian
Gość

Na stronie ubezpieczyciela (Allianz) znalazłem informacje o braku konieczności wypowiadania umowy przez osobę nabywającą auto wraz z tą polisą. Po zakończeniu jej ważności nie zostaje ona przedłużona. Więc jesli chciał bym nabyć nową polisę np 29.03 to kiedy muszęzłożyć wypowiedzenie aby zachować ciągłość opłat OC?
Pozdrawiam

Katarzyna Archacka
Użytkownik

Zgadza się. Pan jednak chce nabyć wcześniej nową polisę, polisę zbywcy należy więc ją wypowiedzieć z dniem zawarcia nowej umowy (w tym wypadku 29.03).

Pozdrawiam

Marek
Gość

WItam
Oc skonczyło mi sie 05.04.2016 w proama i automatycznie zostalo przedluzone jednak zobaczylem ze mimo braku szkód uroslo o 300zl … teraz chciaem zmienic ubezpieczyciela gdyz jest 250zl tansze… jednak online moge zaznaczyc tylko date od 07.04 i czy mgoe wykupic to ubezpiecznie? wtedy przesunie mi sie oc o te dwa dni? a proama zaplace za 2 dni ochrony czy jak to wyglada?

Katarzyna Archacka
Użytkownik

Witam,

może Pan wykupić polisę w innym TU, należy wtedy dosłać ją do Proamy razem z wypowiedzeniem. W Proamie zapłaci Pan jedynie za dni, w których obowiązywała umowa.

Pozdrawiam

Bartek
Gość

Witam wykupilem polisę na raty. Spłacilem dopiero jedna ratę i chciałbym sprzedać samochód. Czy będę musiał płacić kolejne raty polisy po sprzedania auta? Z góry dziękuję za odpowiedź…

Katarzyna Archacka
Użytkownik

Witam,

nie będzie Pan musiał płacić kolejnych rat, po sprzedaży auta proszę tylko poinformować ubezpieczyciela, że auto Pan zbył.

Pozdrawiam

Ilona
Gość

Czy w ciągu 14 dni od podpisania umowy OC mogę odstąpić od umowy?

Katarzyna Archacka
Użytkownik

Witam,

odstąpienie od umowy OC możliwe jest w przypadku zawarcia jej przez internet lub telefon (30 dni) lub, gdy posiada Pani dwie umowy OC na dany pojazd.

Pozdrawiam

Piotrek
Gość

Witam
Miałem polisę OC w Link4, ze względu na wysoką składkę za kontynuację przeniosłem się do innego ubezpieczyciela. Umowę wypowiedziałem mailem dopiero po 2 tygodniach, niestety okazało się że rezygnacja powinna być w innej formie z własnoręcznym podpisem, co uczyniłem i skan dokumentu przesłałem mailem na adres TU. Otrzymałem odpowiedź że ze względu na fakt iż wypowiedzenie umowy zostało dostarczone po terminie określonym ustawą umowa została odnowiona na kolejny rok i powinienem opłacić składkę. Nadmienię iż ubezpieczenie kończyło mi się 09.04. Proszę o pomoc co mam w tej sytuacji zrobić?

Katarzyna Archacka
Użytkownik

Witam,

wraz z wypowiedzeniem należy dosłać polisę zawartą w innym TU.

Pozdrawiam

Adam
Gość

Dzien dobry – konczy mi sie OC pod koniec maja – kiedy najwczesniej moge zawrzec umowe na kolejny okres z nowym TU?

Katarzyna Archacka
Użytkownik

Witam,

zależy z jak dużym wyprzedzeniem TU zgodzi się sprzedać ubezpieczenie.

Pozdrawiam

Wojciech
Gość
Dzień Dobry, Mam następujący problem – skończyła mi się polisa OC poprzedniego właściciela auta w dniu 13.05.16, dowiedziałem się o tym dopiero dziś (15.05.16) i również dziś (15.05.16) podpisałem umowę z jedynym ubezpieczycielem z którym udało mi się skontaktować (z racji święta). Wiem, że bardzo przepłaciłem, ale wyczytałem, że kara za brak ubezpieczenia do 3 dni wynosi bodajże 720 zł, natomiast powyżej 3 dni już około 1800 zł. Dlatego zdecydowałem się podpisać umowę. Płatność rozłożyłem na dwie raty. Chciałbym jednak zrezygnować z tej umowy i podpisać już na spokojnie kolejną umowę z innym (zdecydowanie tańszym) TU. Czy jest możliwość przeprowadzenia… Więcej »
Katarzyna Archacka
Użytkownik

Witam,

w jakiej formie została zawarta umowa? U agenta, przez internet, czy telefonicznie?

Pozdrawiam

Kamil
Gość

Witam-kończyło mi sie ubezpieczenie w PZU i przeszedłem do Benefii(umowa podpisana u agenta) jednak czytając opinie zrezygnowałem z niej po dwóch dniach wysylając pocztą wypowiedzenie i w ten sam dzień przedłużylem z PZU .Zaznaczam ,że mialem jeszcze 13 dni starej umowy.Teraz Benefia twierdzi iz nie moglem z nimi rozwiazać umowy mimo ,iż wypowiedzialem umowe kilka dni przed tym jak zacznie obowiazywać.Czy maja racje i czy muszę płacic podwojne OC?

Maciej Putrzyński
Gość

Witam 😉

Jeśli chodzi o polisę zawartą w Benefii, nie można jej rozwiązać, ponieważ została ona zawarta u agenta ( mógłby Pan ją wypowiedzieć w przypadku gdy polisa jest automatyczną kontynuacją, bądź też jest umową zawartą na odległość np. przez telefon ). W tym przypadku, jeśli nie chce Pan płacić podwójnego OC, trzeba zgłosić się do PZU z wypowiedzeniem umowy z art. 28a Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Pozdrawiam

Janusz
Gość

Witam,ile mam czasu na odstąpienie od zawartego ubezpieczenia OC w oddziale?

Maciej Putrzyński
Gość

Witam 🙂

jeśli mówimy o ubezpieczeniu OC zawartym w oddziale danej firmy ubezpieczeniowej, to nie pozostaje nic innego jak doczekanie do końca tej umowy i jej wypowiedzenie. Ustawa wspomina o możliwości wypowiedzenia umowy OC ale zawartej na odległość np. przez telefon czy internet. Można ją również wypowiedzieć kiedy jest automatycznym wznowieniem przysłanym przez ubezpieczyciela.

Pozdrawiam

Józef
Gość

Witam. Mam pytanie. Po zakupie samochodu przepisałem umowę na siebie. Teraz zmieniam ubezpieczyciela, pani z agencji powiedziała że nie muszę wypowiadać umowy. Czy to prawda?

Katarzyna Archacka
Użytkownik

Witam,

zgadza się- polisa po zbywcy nie ulega przedłużeniu, więc nie musi Pan jej wypowiadać 🙂

Pozdrawiam

Piotr
Gość

Wypowiedziałem OC w dniu 23-06-2016 polisa była ważna do 23-06-2016 do 24.00. Zakupiłem nową polisę od 24-06-2016 teraz okazało się że w dniu 23-06-2016 nie mogłem wypowiedzieć umowy OC bo podobna na starą było za późno a nowa za wcześnie. Czy ta luka w prawie jest dopuszczalna i czy osoba w inspektoracie nie powinna mnie o tym poinformować

Maciej Putrzyński
Gość

Witam

ustawa wyraźnie wspomina o tym, że umowę OC najpóźniej trzeba wypowiedzieć w przedostatni dzień umowy ubezpieczenia. Więc spóźnił się Pan jeden dzień. Natomiast nowe regulacje pozwalają w każdej chwili wypowiedzieć podwójne OC z art. 28a ustawy o OC, w dowolnym momencie jej trwania(kiedy jest to umowa zawarta automatycznie w naszym dotychczasowym TU i je zmieniliśmy, bądź jest to druga umowa OC w tej samej firmie ubezpieczeniowej).

Pozdrawiam

Piotr
Gość

Mam taki problem, kupiłem auto które miało kilka dni ubezpieczenia, więc wykupiłem w innym TU, teraz otrzymałem z poprzedniego TU wezwanie do zapłaty zaległej składki. Co w takiej sytuacji robić?

Maciej Putrzyński
Gość

Witam

ubezpieczenie w zakupionym aucie można wypowiedzieć w każdej chwili jego trwania, natomiast obowiązek zapłacenia składki(czy była jednorazowa, czy ratalna spoczywał na zbywcy). W tej sytuacji proszę wysłać do ubezpieczyciela wypowiedzenie OC nabywcy, z dniem wypowiedzenia, którym był dzień zawarcia przez Pana drugiego ubezpieczenia, wraz z potwierdzeniem zakupu.

Pozdrawiam

Magda
Gość

Auto kupione 04.06.2016r polisa OC zawarta do 10.10.2016r, sprzedający nie poinformował o tym iż nie zapłacił II raty powinna być uregulowana do 09.04.2016r. Z ubezpieczenia zrezygnowałam 10.06.2016r 5 dni po zakupie ponieważ ubezpieczyłam w innym TU. Wysłałam rezygnację i umowę kupna sprzedaży e-mailem, jednak nie wskoczył załącznik „rezygnacji” tylko sama umowa. W opisie było zaznaczone, że rezygnujemy z tego ubezpieczenia. Poprzedni ubezpieczyciel teraz po 3-mc każe mi zapłacić całość II raty od kwietnia?!

Maciej Putrzyński
Gość

Witam

w tej sytuacji pozostaje jedynie próba odwołania się na zasadzie logicznego postępowania i odpowiedzialności tzn. propozycja rozłożenia odpowiedzialności proporcjonalnie do okresu posiadania auta i oczywiście skuteczne wypowiedzenie umowy ubezpieczenia, ponieważ do tej pory umowa nie jest wypowiedziana poprawnie (proszę złożyć wypowiedzenie OC nabywcy z datą taką, jaką wtedy przesyłaliście Państwo umowę kupna samochodu i dodatkowo doślijcie xero polisy z nowego TU i jeszcze raz umowę kupna samochodu)

Pozdrawiam

wpDiscuz