Jak wypowiedzieć umowę OC krok po kroku?

1. Wypowiedzenie umowy OC musi być sporządzone na piśmie.
2. Wypowiedzenie powinno być złożone najpóźniej na jeden dzień przed końcem polisy.
3. Automatycznie przedłużoną polisę możesz wypowiedzieć w każdej chwili.
4. Od umowy OC zawartej przez internet lub telefon możesz odstąpić w ciągu 30 dni.
5. OC po poprzednim właścicielu możesz wypowiedzieć w każdej chwili. Stara polisa nie przedłuża się automatycznie.
6. OC rozwiązuje się po wyrejestrowaniu pojazdu.

Wypowiedzenie umowy OC jest banalnie proste, ale aby zrobić to szybko i skutecznie, musisz przestrzegać określonych zasad i terminów. Z tego poradnika dowiesz się, kiedy i w jaki sposób możesz złożyć wypowiedzenie ubezpieczenia OC.

Jak wypowiedzieć OC poprzedniego właściciela samochodu?

Wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia OC przechodzą na Ciebie z chwilą nabycia samochodu. Jednak możesz wypowiedzieć OC poprzedniego właściciela i kupić ubezpieczenie na siebie. Jeśli wypowiesz OC poprzedniego właściciela, on otrzyma zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia.

Pobierz wzór wypowiedzenia umowy OC

Możesz wypowiedzieć OC poprzedniego właściciela samochodu w trybie art. 31 ust. 1 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK.

Wiele osób zastanawia się, „czy muszę wypowiedzieć umowę OC„? Nie, nie jest to obowiązkiem nowego właściciela pojazdu, lecz jego przywilejem. Jeśli zdecydowałeś się na zmianę i wykupienie OC u innego ubezpieczyciela, pamiętaj, że wypowiedzenie umowy OC można złożyć tylko w określonych przypadkach, przestrzegając terminów i wypełniając odpowiedni wniosek. Poniżej wyjaśniamy, kiedy i jak można to zrobić. Znajdziesz tutaj również wzory wypowiedzenia OC.

Kupiłem samochód. Czy poprzedni właściciel może wypowiedzieć OC?

Ubezpieczenie OC poprzedniego właściciela i wszystkie prawa i obowiązki z niego wynikające przechodzą na Ciebie z dniem nabycia samochodu – zgodnie z art. 31 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. To oznacza, że możesz jeździć z ubezpieczeniem poprzedniego właściciela aż do końca okresu, na jaki zostało ono zawarte.

Poprzedni właściciel po sprzedaży samochodu nie może wypowiedzieć umowy OC. Nie musisz się więc obawiać, że wypowie umowę, a Ty będziesz jeździł bez OC, nawet o tym nie wiedząc.

Sprzedawca musi jednak w terminie 14 dni od przeniesienia własności poinformować ubezpieczyciela o tym, że sprzedał auto i podać dane osobowe nabywcy, czyli Twoje (imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL (o ile został nadany)  lub nazwę, siedzibę i numer REGON). Wtedy ubezpieczyciel może przeliczyć składkę, aby dostosować ją do Twoich zwyżek i zniżek.

Wypowiedzenie umowy OC wraz z końcem okresu na jaki została zawarta

Jest to najpowszechniejszy i najbardziej typowy sposób wypowiedzenia polisy. Jeśli okres, na który wykupiłeś ubezpieczenie OC dobiega końca i chcesz zmienić ubezpieczyciela, musisz złożyć pisemne wypowiedzenie najpóźniej na jeden dzień przed końcem obowiązywania  polisy. Jeśli tego nie zrobisz, Twoje dotychczasowe towarzystwo ubezpieczeniowe automatycznie przedłuży OC. Na szczęście nie oznacza to, że będziesz na nie skazany przez kolejny rok. Co zrobić w takiej sytuacji, dowiesz się z kolejnego punktu.

Wypowiedzenie automatycznie przedłużonej umowy OC

Zgodnie z przepisami nawet jeśli nie zdążyłeś wypowiedzieć umowy OC i Twój ubezpieczyciel automatycznie przedłużył polisę, ciągle możesz zmienić towarzystwo ubezpieczeniowe. Wystarczy, że wykupisz inne ubezpieczenie OC na ten sam okres i złożysz specjalne wypowiedzenie, stosowane w przypadku podwójnego ubezpieczenia. Pamiętaj jednak, że wypowiedzieć możesz tylko to ubezpieczenie, które zostało przedłużone automatycznie. Zastanawiasz się pewnie, jaką część pieniędzy odzyskasz. Dotychczasowemu ubezpieczycielowi zapłacimy składkę tylko za ten okres, w którym faktycznie byliśmy ubezpieczeni. Tzn. że jeśli np. PZU automatycznie przedłużyło Twoją polisę, a Ty wykupiłeś ubezpieczenie np. w Generali 21 dni później, to zapłacisz PZU składkę tylko za trzy tygodnie (oczywiście jeśli złożysz wypowiedzenie właśnie po 21 dniach).

Odstąpienie od polisy OC zawartej przez telefon lub internet

Od umowy zawartej w systemie direct, czyli przez telefon lub internet możesz odstąpić w ciągu 30 dni od momentu jej zawarcia. Zapłacisz wtedy tylko za ten okres, w którym byłeś rzeczywiście ubezpieczony.

Czytaj także: Wiemy już, kto oferuje najtańsze OC – Sprawdź, u którego ubezpieczyciela zapłacisz najmniej w swoim mieście [RAPORT]

Wypowiedzenie umowy OC po poprzednim właścicielu samochodu

Jeśli kupiłeś samochód, polisę możesz wypowiedzieć w każdym momencie. Musisz też pamiętać, że ubezpieczenie OC poprzedniego właściciela nie przedłuża się automatycznie po zakończeniu okresu, na który było wykupione! Oznacza to, że jeśli po tym terminie nie sprawisz sobie nowej polisy, Twój samochód nie będzie ubezpieczony, a Ciebie w konsekwencji będą czekać wysokie kary pieniężne. 

Pamiętaj, że pozostanie przy polisie OC poprzedniego właściciela może wiązać się z dopłatą składki. Firma ubezpieczeniowa może ją przeliczyć ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia szkody ze względu np. na Twój wiek. 

Czytaj także: Zawiadomienie o zbyciu pojazdu. Czym różni się od wyrejestrowania? Pobierz wzór

Rozwiązanie umowy OC po wyrejestrowaniu pojazdu lub zarejestrowaniu samochodu za granicą

Umowa OC rozwiązuje się wraz z wyrejestrowaniem samochodu. Przeważnie dochodzi do tego gdy:

  • przekażesz pojazd do stacji demontażu,

  • Twój samochód zostanie skradziony,

  • udokumentujesz trwałą i zupełną utratę pojazdu,

  • Twój samochód zostanie zarejestrowany za granicą lub sprzedany do innego kraju.

Oznacza to, że musisz poinformować ubezpieczyciela na piśmie o zaistniałych okolicznościach przedstawiając dodatkowo dokumentację, która potwierdzi te okoliczności.

Rezygnacja z ubezpieczenia OC w przypadku podwójnego ubezpieczenia

Zdarza się, że niektórzy kierowcy kupują nową polisę OC, zapominając o wypowiedzeniu dotychczasowej umowy. Podwójne ubezpieczenie dotyczy sytuacji, kiedy do tego samego auta przypisane są dwie polisy OC. Efekt? Wówczas obowiązkiem kierowcy jest opłacenie dwóch składek. Nie jest to jednak sytuacja bez wyjścia. W takim przypadku należy wypowiedzieć polisę OC, z której chcemy zrezygnować. Co ciekawe, do 2013 roku rezygnacja z OC w przypadku podwójnego ubezpieczenia nie była możliwa, jeśli nie opłaciliśmy całości składki. Nowelizacja ustawy zmieniła jednak ten zapis, a teraz kierowcy z podwójnym ubezpieczeniem mogą wypowiedzieć starą umowę OC. Wówczas naliczona zostanie opłata jedynie za okres od dnia przedłużenia ubezpieczenia do dnia złożenia wypowiedzenia.

Kiedy mogę wypowiedzieć ubezpieczenie OC?

Możesz wymówić ubezpieczenie OC w kilku przypadkach:

  • Gdy Twoja obecna umowa dobiega końca i chcesz zmienić ubezpieczyciela, bo np. znalazłeś tańsze OC w porównywarce ubezpieczeń.
  • Gdy Twoje OC przedłużyło się automatycznie na kolejny rok, a w międzyczasie kupiłeś OC w innej firmie (masz tzw. podwójne ubezpieczenie) – wtedy wypowiadasz tę odnowioną umowę.
  • Gdy kupiłeś samochód i nie chcesz korzystać z OC poprzedniego właściciela. Jeśli wypowiesz to ubezpieczenie, poprzedni właściciel dostanie zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony.
  • Gdy zezłomowałeś pojazd, gdy został Ci on skradziony lub gdy sprzedałeś auto za granicę.

W każdym z tych przypadków wypowiedzenie OC będzie wyglądało trochę inaczej, bo inna jest podstawa prawna, na którą powinieneś się powołać. Dowiedz się więcej z artykułu Akademii ubezpieczeń mfind.pl i pobierz wzór wypowiedzenia, który obejmuje wszystkie w/w sytuacje.

Jak wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC w PZU, AXA Direct lub u innych ubezpieczycieli?

Umowę OC musisz wypowiedzieć na piśmie – poniżej możesz pobrać niezbędne do tego formularze. Większość ubezpieczycieli przyjmuje wypowiedzenia wysłane pocztą. Zanim będziesz chciał wysłać wypowiedzenie mailem lub faksem, upewnij się, czy istnieje taka możliwość. Pamiętaj, że w przypadku wysyłania wypowiedzenia mailem, będziesz musiał załączyć skan lub zdjęcie formularza z odręcznym podpisem.

CZYTAJ TAKŻE

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej. Co powinno zawierać i gdzie je złożyć?

Wypowiedzenie możesz również przekazać agentowi Twojego dotychczasowego ubezpieczyciela. Możesz oczywiście dostarczyć je również osobiście do siedziby towarzystwa.

Jeśli goni Cię termin wypowiedzenia umowy OC, lepiej dostarczyć wypowiedzenie osobiście lub wysłać je Pocztą Polską – w tym ostatnim przypadku ubezpieczyciel za datę doręczenia uzna datę stempla pocztowego z dnia wysyłki. Jeśli wysyłasz wypowiedzenie w ostatniej chwili mailem, faksem lub kurierem, musisz pamiętać, że ubezpieczyciel uzna formularz wypowiedzenia ubezpieczenia samochodu za dostarczony, gdy rzeczywiście go otrzyma. Nie będzie miało znaczenia, kiedy go wysłałeś. Jest to więc ryzykowne posunięcie. W takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem będzie poproszenie  ubezpieczyciela o przesłanie potwierdzenia odbioru.

Czy wypowiedzenie OC musi być pisemne i wysłane pocztą?

Zgodnie z art 28 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK rezygnacja z polisy OC powinna mieć formę pisemną.

Nie musisz jednak koniecznie wysyłać wypowiedzenia OC pocztą. Możesz je wręczyć agentowi ubezpieczeniowemu, ponieważ każde oświadczenie składane agentowi uważa się za złożone towarzystwu ubezpieczeń.

Firmy ubezpieczeniowe coraz częściej przyjmują również rezygnację z ubezpieczenia składaną faksem lub e-mailem. W takich przypadkach należy przesłać skan dokumentu z odręcznym podpisem.

Ubezpieczyciel uzna wypowiedzenie OC dopiero w chwili, gdy faktycznie je otrzyma. Jeżeli więc składasz wypowiedzenie na ostatnią chwilę, powinieneś zadbać o to, aby od razu uzyskać potwierdzenie przyjęcia dokumentu z datą, kiedy przekazałeś go np. agentowi ubezpieczeniowemu.

Ile masz czasu na wypowiedzenie OC?

Wszystko zależy od tego, czy wypowiedzenie dotyczy umowy nabywcy pojazdu, czy też całorocznej polisy OC. W pierwszym przypadku możemy złożyć dokument w dowolnym momencie, zaś w drugim najpóźniej na 1 dzień przed końcem danej polisy. Wyjątkiem jest jedynie sytuacji, w której dzień przed końcem trwania ochrony wypada akurat w dzień ustawowo wolny od pracy.

Poniżej przedstawiamy adresy pocztowe oraz mailowe, na które możesz wysłać wypowiedzenie polisy OC:

Pełna nazwaAdres mailowyUlicaKod pocztowyMiasto
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.kontakt przez stronę https://www.allianz.pl/kontakt-z-allianz/ul. Rodziny Hiszpańskich 102-685Warszawa
Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.bok@aviva.pl ul. Inflancka 4a00-189Warszawa
AXA Direct AVANSSUR S.A. Oddział w Polscekontakt przez stronę https://zaloguj.axadirect.pl lub serwis@axadirect.plul. Chłodna 5100-867Warszawa
BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Groupwypowiedzenia@benefia.plal. Jerozolimskie 162a02-342Warszawa
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Groupcentrala@compensa.plAleje Jerozolimskie 16202-342Warszawa
Concordia Ubezpieczeniakontakty przez stronę https://www.concordiaubezpieczenia.pl/concordia/formularz-kontaktowy,341.htmlul. S. Małachowskiego 1061-129Poznań
STU Ergo Hestia SAkontakt przez stronę https://www.ergohestia.pl/obsluga-online/ul. Hestii 181-731Sopot
Generali T.U. S.A.centrumklienta@generali.plul. Postępu 15B02-676Warszawa
Gothaer TU S.A.kontakt@gothaer.plul. Wołoska 22A02-675Warszawa
HDI Asekuracja TU S.A.kontakt przez stronę https://hdiubezpieczenia.pl/obsluga-klientaAleje Jerozolimskie 133A02-304Warszawa
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Groupkorespondencja@interrisk.plul. Noakowskiego 2200-668Warszawa
MTU24kontakt przez stronę https://www.mtu24.pl/kontakt/
Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjnabok@link4.plul. Postępu 1502-676Warszawa
STU Ergo Hestia SAkontakt przez stronę https://www.ergohestia.pl/obsluga-online/ul. Hestii 181-731Sopot
Proama Česká pojišťovna S.A. Oddział w Polscedoradcy@proama.pl ul. Postępu 15B02-676Warszawa
PZU SAkontakt@pzu.plul. Postępu 18A02-676Warszawa
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowychpomoc@skokubezpieczenia24.plul. Władysława IV 2281-743Sopot
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUWwypowiedzenia@tuw.plul. H. Raabego 1302-793Warszawa
Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUWP info@ubezpieczeniapocztowe.plul. Rodziny Hiszpańskich 802-685Warszawa
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.kontakt przez stronę https://www.uniqa.pl/obsluga-i-kontakt/zmiany-w-polisach lub centrala@uniqa.plul. Gdańska 13290-520Łódź
TUiR WARTA S.A.wypowiedzeniaOC@warta.plul. Chmielna 85/8700-805Warszawa
TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnychcentrala@tuz.plul. Bokserska 6602-690Warszawa