mfind.pl
Wyrejestrowujesz pojazd? Pobierz uniwersalny wzór wniosku o wyrejestrowanie pojazdu:
Dziękujemy!
Na Twoj adres e-mail wysłany zostanie link do pobrania dokumentu.

W naszym artykule nie tylko opisujemy, co powinno znaleźć się we wniosku o wyrejestrowanie pojazdu, ale też podajemy konkretne przykłady pytań zadawanych na forach internetowych.

Jak wyrejestrować samochód i ile to kosztuje?

Będziesz musiał odwiedzić wydział komunikacji i złożyć odpowiedni wniosek o wyrejestrowanie pojazdu. Tu procedura wygląda tak samo jak przy rejestracji. Potrzebny jest też dokładnie taki sam druk. Wystarczy w jego nagłówku wykreślić odpowiednie wyrazy. Wnioski o wyrejestrowanie pojazdu rozpatrywane są w trybie natychmiastowym. Gdyby jednak Twój wniosek został odrzucony, masz 14 dni na złożenie odwołania. Wyrejestrowanie pojazdu wymaga wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 10 złotych. Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu w Twoim imieniu może złożyć pełnomocnik. Wiąże się to z koniecznością wypełnienia jeszcze jednego druku i dodatkową opłatą skarbową w wysokości 17 zł. Opłaty takiej nie poniesiesz, gdy upoważnisz kogoś z najbliżej rodziny. Szczegółowe informacje na temat upoważnienia znajdziesz w artykule, w którym opisujemy wniosek o rejestrację pojazdu.

<MAXim>: Mam nietypowe pytanie. Miesiąc temu pozbyłem się auta. Auto było używane przez kilka miesięcy, była to moja własność, ale po zakupie pojazd nie został przerejestrowany na mnie. Powstaje pytanie, czy po kasacji takiego pojazdu to ja muszę zgłosić się do wydziału komunikacji w celu wyrejestrowania pojazdu uwzględniając fakt, że pojazd formalnie w trakcie kasacji był zarejestrowany na inną osobę?

Odpowiedź: Tak, Ty jako właściciel auta musisz dopełnić tych formalności, pomimo że w dowodzie rejestracyjnym figuruje jeszcze poprzedni właściciel. Powinieneś w tej sytuacji przedstawić w urzędzie umowę sprzedaży.

Porownywarka ubezpieczen oc i ac - najtansze ubezpieczenie

Kiedy wyrejestrowanie pojazdu jest konieczne?

Powody wyrejestrowania pojazdu są określone dokładnie przez prawo. Powinieneś to zrobić w następujących wypadkach:

 • przekazania pojazdu (lub niekompletnego pojazdu) do przedsiębiorstwa prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorstwa prowadzącego punkt zbierania pojazdów
 • kradzieży pojazdu
 • wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę
 • zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą
 • udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności

<salubri>: Potrzebuję szybkiej pomocy. Zezłomowałem auto, mam zaświadczenie i teraz jak mam postąpić? Najpierw pójść do wydziału komunikacji, czy do ubezpieczalni?

Odpowiedź: Najpierw należy złożyć wniosek o wyrejestrowanie pojazdu w urzędzie, a w następnej kolejności udać się do ubezpieczyciela.

Czy musisz składać wniosek o wyrejestrowanie pojazdu po jego sprzedaży?

Bardzo często wyrejestrowanie pojazdu jest mylone ze zbyciem. W przypadku zbycia pojazdu (sprzedaż lub darowizna) nie składasz wniosku o wyrejestrowanie, a jedynie zawiadomienie o zbyciu pojazdu. Po sprzedaży pojazdu musisz zawiadomić o tym wydział komunikacji w terminie nieprzekraczającym 30 dni od podpisania umowy z kupującym. Zawiadomienie takie powinieneś złożyć w urzędzie, który dokonał tej rejestracji. Warto to zrobić dla własnego bezpieczeństwa. Jeżeli tego nie zrobisz może się okazać,  że formalnie jesteś nadal właścicielem auta i może zostać nałożona na Ciebie kara za brak OC. Pojazd taki może też zostać użyty do przestępstwa.

Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu – niezbędne załączniki

W zależności od powodu wyrejestrowania pojazdu do wniosku powinieneś załączyć stosowne załączniki. Warto dokładnie je sprawdzić przed wizytą w wydziale komunikacji. Pozwoli to uniknąć nieporozumień i ponownych odwiedzin w urzędzie. No chyba, że to lubisz. My jednak wolimy je ograniczać do niezbędnego minimum.

 1. Przekazanie pojazdu do kasacji:
 • zaświadczenie o demontażu pojazdu lub zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu wydane przez stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów
 • dowód rejestracyjny
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana
 • tablice rejestracyjne
 1. Kradzież pojazdu:
 • dowód rejestracyjny
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana
 • oświadczenie o zapoznaniu się z odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań
 • zaświadczenie wydane przez Policję potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu lub postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu wystawione przez właściwy organ
 1. Wywóz pojazdu z kraju jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę:
 • dokument potwierdzający zbycie pojazdu
 • stosowne oświadczenie lub dokument potwierdzający zarejestrowanie pojazdu za granicą
 1. Zniszczenie (kasacja) pojazdu za granicą:
 • dokument potwierdzający zniszczenie (kasację) pojazdu za granicą
 • dowód rejestracyjny
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana
 • tablice rejestracyjne

W przypadku gdy dokumenty są sporządzone w języku obcym, powinieneś do nich dołączyć tłumaczenie na język polski przygotowane przez tłumacza przysięgłego.

 1. Utrata posiadania pojazdu bez zmiany w prawie własności:
 • dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę posiadania pojazd
 • dowód rejestracyjny
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana i tablice rejestracyjny
 • dokument potwierdzający wniesienie opłaty na rzecz gminy

Wyrejestrowanie pojazdu w ostatnim przypadku wymaga komentarza. Opisywana jest w nim sytuacja, w której pozbyłeś się pojazdu bez stosownych umów, ale nie został on ukradziony – np. został zabrany przez złomiarza. Formalnie jesteś nadal jego użytkownikiem. Warto jednak go wyrejestrować, choćby ze względu na karę za brak OC, która zgodnie z prawem może zostać nałożona. Wyrejestrowanie pojazdu wiąże się w tym wypadku z dodatkowymi opłatami na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach. Opłaty te nie są stałe. W wypadku samochodu osobowego jest to kwota rzędu 800 do 1000 złotych. Warto więc jednak pozbyć się pojazdu w sposób legalny i dokonać kasacji w przedsiębiorstwie posiadającym stosowne uprawnienia.

Wyrejestrowanie pojazdu po złomowaniu (kasacji)

Pojazd, który ma być zezłomowany i jest przeznaczony do kasacji, powinien być kompletny. Szczególną uwagę zwraca się na jego wagę, która w przypadku samochodów osobowych nie powinna być mniejsza niż 90% masy określonej w dowodzie rejestracyjnym. Gdy będzie mniejsza, Stacja Demontażu Pojazdów może policzyć opłatę, która nie powinna przekraczać 10 zł za każdy kilogram brakującej masy.

CZYTAJ TAKŻE

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu. Czym różni się od wyrejestrowania? Pobierz wzór

Wniosek o rejestrację pojazdu. Pobierz wzór i sprawdź, o czym musisz pamiętać

Umowa darowizny samochodu. Pobierz wzór i sprawdź, o czym musisz pamiętać

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej. Co powinno zawierać i gdzie je złożyć?

Powinieneś też sprawdzić, czy firma, która ma zezłomować Twój pojazd, posiada stosowne uprawnienia. Tylko licencjonowane punkty mogą dokonać kasacji pojazdu w taki sposób, że można unieważnić jego dowód rejestracyjny i wycofać go z ruchu. Nielegalne złomowiska przyciągają co prawda lepszymi cenami, ale przekazując im pojazd narażasz się na kłopoty. Często firmy takie kupują pojazdy na „słupów”, a do Ciebie może się zgłosić skarbówka, bo na przykład nie będzie mogła ściągnąć podatku od podstawionego nabywcy (bezdomnego, osoby chorej psychicznie). Może to się stać w ciągu pięciu lat od zbycia pojazdu i za ten okres naliczone zostaną odsetki.

<szczurek1988>: Posiadam samochód, który jest zarejestrowany. Jest to alfa romeo. Chciałbym ją sprzedać na cześci, ponieważ tak mi się najbardziej opłaci odzyskać utopione pieniądze. Auto jest zepsute i nie ma silnika. Naprawa nie jest opłacalna, sprzedaż też nie. Czy istnieje sposób wyrejestrowania samochodu, tak aby mógł dalej stać u mnie na prywatnej posesji i być przeznaczony z czasem do sprzedaży na części? W aucie skończyło się ubezpieczenie. Aby nie kupować nowego, wypowiedziałem umowę. Ile mam czasu na zawracie nowej? Czy jest możliwość, aby nie zawierać jej gdy auto jest zarejestowane, ale niesprawne i w związku z tym i tak nie wyjedzie na drogę? Nie chciałbym ponosić kolejnych kosztów.

Odpowiedź: W tej sytuacji możesz w legalny sposób pozbyć się auta jedynie przez jego zezłomowanie i wyrejestrowanie, albo sprzedaż w całości w tym stanie. W Polsce nie ma przepisów, które pozwalałyby na wyrejestrowanie pojazdu i stopniową sprzedaż jego części. Co do ubezpieczenia OC, to musi być zachowana jego ciągłość. Jeśli nie będziesz miał ubezpieczenia przez ponad 14 dni, musisz liczyć się z tym, że UFG nałoży na Ciebie karę w wysokości 3500 zł.

Czy wyrejestrowanie pojazdu jest możliwe jeżeli nie jesteś w stanie dostarczyć wymaganych załączników?

Oczywiście, wyrejestrowanie pojazdu jest w takiej sytuacji możliwe. W przypadku gdy utraciłeś dowód rejestracyjny, kartę pojazdu lub tablice rejestracyjne (tablicę rejestracyjną), do wniosku powinieneś dołączyć stosowne oświadczenie. Pamiętaj, że wiąże się to z odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.

Czy wyrejestrowany pojazd można ponownie zarejestrować?

Powinieneś dokładnie przemyśleć sprawę przed złożeniem wniosku o wyrejestrowanie pojazdu. W większości wypadków nie będziesz mógł go ponownie zarejestrować. Czasowe wycofanie z ruchu jest możliwe tylko w wypadku pojazdów powyżej 3,5 tony. Wyjątkiem są:

 • pojazdy odzyskane po kradzieży
 • pojazdy zabytkowe
 • pojazdy co najmniej 25-letnie uznane przez rzeczoznawcę samochodowego za unikatowe lub mające szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji
 • ciągniki i przyczepy rolnicze
 • pojazdy wywiezionego z kraju lub zbyte za granicą

Podstawy prawne wyrejestrowania pojazdu

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2005 nr 108 poz. 908, z  późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. 2007 nr 186 poz. 1322, z  późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. 2007 nr 137 poz. 968 z  późn. zm.).