Kalkulator OC i AC - szybki i dokładny
do 76 ofert ubezpieczenia

Porównaj i oszczędź nawet 517 zł na OC
5 minut wypełniania formularza
pełne, wiarygodne porównanie nawet 76 ofert
możliwość zakupu online każdej oferty

 • Proama
 • Link4
 • PZU
 • Gothaer
 • AXA
 • Aviva
 • Benefia

Rzecznik Ubezpieczonych • Twój sprzymierzeniec w sporze z ubezpieczycielem

Rzecznik Ubezpieczonych • Twój sprzymierzeniec w sporze z ubezpieczycielem
mfind.pl

Niekorzystna decyzja ubezpieczyciela nie jest ostateczna i wcale nie oznacza końca dochodzenia oczekiwanej kwoty. Niestety większość pokrzywdzonych rezygnuje i godzi się na odszkodowanie w przyznanej wysokości. Jeżeli znalazłeś się właśnie w takiej sytuacji lub możesz się w niej znaleźć, powinieneś wiedzieć jak zareagować. Prawie każdy z nas posiada przynajmniej jedno ubezpieczenie, chociażby obowiązkowe OC komunikacyjne czy polisę grupową w pracy, dlatego w takim położeniu może się znaleźć każdy z nas. Do pomocy każdemu ubezpieczonemu został powołany Rzecznik Ubezpieczonych (obecnie Rzecznik Finansowy).

Instytucja ta może pomóc Ci również w przypadku gdy zostaniesz poszkodowany w wypadku komunikacyjnym i będziesz chciał skorzystać z polisy OC sprawcy.

Kto to jest Rzecznik Ubezpieczonych (Finansowy)?

W starciu z potężnymi towarzystwami ubezpieczeniowymi zatrudniającymi tysiące pracowników, sztaby prawników i dysponującymi olbrzymimi budżetami zwykły człowiek może poczuć się bezradny i bezbronny. Tym bardziej że przewaga ta jest bardzo często wykorzystywana. Właśnie w tym celu został powołany urząd Rzecznika Ubezpieczonych (określany również jako Rzecznik Praw Ubezpieczonych), który ma pomagać ludziom w sporach z dużo większym przeciwnikiem. Bezpośrednią przyczyną powstania tego urzędu była fala bankructw towarzystw ubezpieczeniowych w połowie lat dziewięćdziesiątych.

Funkcjonowanie Rzecznika Ubezpieczonych do czasu jego przekształcenia w Rzecznika Finansowego regulowała Ustawa z dnia 22 maja 2003 o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych. Obecnie obowiązującą ustawą jest Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Funkcję Rzecznika Ubezpieczonych sprawowali dotychczas:

 • Stanisław Rogowski w latach 1995 – 2007
 • Halina Olendzka w latach 2007-2011
 • Aleksandra Wiktorow, kadencja 2011 – 2015

Funkcję Rzecznika Ubezpieczonych (Finansowego) sprawuje obecnie Aleksandra Wiktorow (kadencja 2015-2019).

Biuro Rzecznika Praw Ubezpieczonych mieści się przy: ul. Aleje Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa.

Poniżej znajdziesz dane kontaktowe wraz z adresem mailowym:

[email protected]

tel. +48 22 333-73-26 – Recepcja
       +48 22 333-73-27 – Recepcja

fax +48 22 333-73-29

Czym zajmuje się Rzecznik Finansowy?

Do zadań Rzecznika należy reprezentowanie interesów klientów w sporach z podmiotami rynku finansowego. Rzecznik osób ubezpieczonych współpracuje z krajowymi i zagranicznymi organizacjami konsumenckimi oraz Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Podstawowe zadania Rzecznika Finansowego:

 • rozpatrywanie wniosków w indywidualnych sprawach, wniesionych na skutek nieuwzględnienia roszczeń klienta przez podmiot rynku finansowego w trybie rozpatrywania reklamacji;
 • rozpatrywanie wniosków dotyczących niewykonania czynności wynikających z reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą klienta;
 • opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania podmiotów rynku finansowego;
 • występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej albo wydanie lub zmianę innych aktów prawnych w sprawach dotyczących organizacji i funkcjonowania rynku finansowego;
 • informowanie właściwych organów nadzoru i kontroli o dostrzeżonych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu podmiotów rynku finansowego;
 • inicjowanie i organizowanie działalności edukacyjnej i informacyjnej w dziedzinie ochrony interesów klientów podmiotów rynku finansowego.

Kiedy możesz zwrócić się do Rzecznika o pomoc?

Do Rzecznika można się zwracać w sporach z instytucjami finansowymi, między innymi z ubezpieczycielami. Skarga do Rzecznika Ubezpieczonych powinna być drugim krokiem. Zanim wystosujesz skargę powinieneś zwrócić się z odwołaniem do towarzystwa ubezpieczeniowego. Pismo takie powinno być skierowane do jego zarządu. Najlepiej wyślij je listem poleconym, będziesz mieć wtedy pewność, że nie „zaginie”. Towarzystwo ma 30 dni na odpowiedź. W razie negatywnej odpowiedzi lub jej braku w ustawowym terminie zwróć się po pomoc do Rzecznika Finansowego.

Czytaj także: Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Jak złożyć skargę?

Jeśli instytucja finansowa odrzuciła Twoją reklamację, możesz złożyć do Rzecznika Finansowego wniosek o przeprowadzenie postępowania interwencyjnego. Wzór wniosku można znaleźć na stronie Rzecznika (w Bazie Wzorów Pism). Powinny się w nim znaleźć:

 • imię i nazwisko
 • adres zamieszkania
 • nr telefonu

We wniosku skierowanym do Rzecznika Finansowego powinieneś zawrzeć szczegółowy opis Twojej sprawy. Powinieneś wykazać, że wykorzystałeś drogę reklamacyjną z podmiotem rynku finansowego. Do wniosku dołącz kserokopię całej korespondencji z instytucją oraz inne dokumenty (np. pełnomocnictwo, jeśli osoba składająca wniosek występuje w czyimś imieniu). Tak przygotowany wniosek wyślij na adres:

Rzecznik Finansowy

Al. Jerozolimskie 87

02-001 Warszawa

Jeśli instytucja finansowa nie zmieniła stanowiska w wyniku interwencji Rzecznika Finansowego możesz złożyć wniosek o przeprowadzenie postępowania polubownego (instytucja finansowa ma obowiązek wziąć udział w sądzie polubownym przy Rzeczniku). Złożenie takiego wniosku kosztuje 50 zł.

W czym jeszcze może pomóc Biuro Rzecznika Ubezpieczonych?

Rzecznik Finansowy (Rzecznik do spraw ubezpieczonych) pełni również funkcję doradczą. Na jego stronie internetowej można znaleźć materiały na temat ubezpieczeń. W biurze możesz również uzyskać bezpłatną poradę telefoniczną. Najlepiej zrobić to jeszcze przed złożeniem skargi.

 • W sprawach ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych oraz ubezpieczeń na życie należy zadzwonić pod numer 22 333 73 28 (pn.–pt. 8.00–18.00).
 • Pytania związane z Otwartymi Funduszami Emerytalnymi oraz Pracowniczymi Programami Emerytalnymi należy kierować pod numer: 22 333 73 26, 22 333 73 27 (pn.–pt. 11.00–15.00).
 • dyżur telefoniczny z zakresu prawa bankowego i rynku kapitałowego odbywa się pod numerem: 22 333 73 25 (pn.-pt. 8.00-16.00)

Koszt takiego połączenia naliczany jest zgodnie z taryfami operatora.

Jaka jest skuteczność Rzecznika Finansowego?

Odkąd uczestnictwo w Sądzie Polubownym przy Rzeczniku Finansowym stało się obowiązkowe dla instytucji finansowych, skuteczność Rzecznika rośnie, a prawo ubezpieczeń jest częściej przestrzegane. Przedsiębiorcy chętniej akceptują taki sposób rozwiązania sporu dotyczącego ubezpieczenia między innymi dzięki zwiększonej poufności postępowania. W ciągu kolejnych kilku miesięcy ma pojawić się również możliwość rozwiązywania sporów online, dzięki specjalnej platformie internetowej ODR.

Czytaj także: Skarga do UOKiK – jak Urząd może Ci pomóc z ubezpieczycielem?

Czytaj także: KNF – czy może Ci pomóc w sporze z ubezpieczycielem?

Podsumowanie

 • Rzecznik Finansowy (Rzecznik Ubezpieczeniowy) może podjąć interwencję u ubezpieczyciela w Twojej indywidualnej sprawie.
 • Rzecznik może interweniować również wtedy gdy nie korzystasz z własnej polisy tylko np. z OC sprawcy wypadku drogowego.
 • Obecnie funkcję Rzecznika pełni dr Aleksandra Wiktorow.
 • Skarga do Rzecznika powinna być Twoim drugim krokiem po otrzymaniu niekorzystnej decyzji ubezpieczyciela. Zanim złożysz skargę, napisz odwołanie do zarządu towarzystwa.
 • Niestety, Rzecznik Ubezpieczonych nie może nakazać ubezpieczycielowi zmiany decyzji. Może jedynie zażądać wyjaśnień i zasugerować bardziej proklienckie podejście.
 • Kierowanie skarg do Rzecznika jest ważne - to na ich podstawie instytucja opracowuje raporty i sugeruje zmiany prawa.

Autor artykułu:

Tematyką ubezpieczeń zawodowo zajmuję się od ponad pięciu lat. Prywatnie jestem fanką sportów wszelakich, gier planszowych, dobrej książki i jeszcze lepszego jedzenia. Motto życiowe: Bo w życiu chodzi o to, by być trochę niemożliwym.

Zobacz także:

Dodaj komentarz

77 komentarzy do "Rzecznik Ubezpieczonych • Twój sprzymierzeniec w sporze z ubezpieczycielem"

avatar
Sortuj wg:   najnowszy | najstarszy
BARBARA
Gość

37 lat bylam objeta ubezpieczeniem pracowniczym grupowym P PLUS W PZU . 4 LATA EMU PRZESZLAM NA EMERYTURE I POSIADAM KONTYNUACJE WYM.UBEZPIECZENIA. OSTATNIO MIALAM W DZPITSLU OPERACJE NA ZYLKI. OKSZIJE SIE ZE Z PZU NIC MI SIE NIE NALEZY. ANI ZA POBYT W SZPITALU ANI ZA OPERACJE. MAM WIEC PYTANIE : CO TO ZA KONTYNUACJA. SKLADKA MIESIECZNA JEST O 30 ZL WIEKSZA NIZ PRACOWNICZA A UPRAWNIEN ZADNYCH. CZEMU NAZUWA SIE TO KONTYNUACJA?

Rafał Kalinowski
Ekspert

Dzień dobry, w odpowiedzi na Pani wiadomość informuję, że zasady wypłaty świadczenia z umowy są zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Ubezpieczyciel przy odmowie wypłaty odszkodowania powinien podać podstawę swojej decyzji.

Iwona
Gość
Dzień dobry, Mam następującą sytuację. Oddałam samochód do naprawy do warsztatu, właściciel tego warsztatu wyjeżdżając ze stanowiska uderzył w inny samochód, który tam stał. Szkoda została zgłoszona do ubezpieczyciela w tym przypadku PZU. O samej szkodzie dowiedziałam się z pisma z PZU (jest w nim informacja gdzie szkoda miała miejsce i kto kierował moim pojazdem), ponieważ właściciel warsztatu nie poinformował mnie o tej sytuacji, a uszkodzenia mojego pojazdu były niewielkie (lekko zarysowana klapa bagażnika). Po rozmowie z właścicielem warsztatu, który przyznał się do wszystkiego i powiedział, że bierze całą odpowiedzialność za zaistniałą sytuację. Otrzymałam od niego również kopię jego polisy… Więcej »
Rafał Kalinowski
Ekspert

Dzień dobry, w tym przypadku ubezpieczyciel ma rację. Samochód który został uderzony może być naprawiony jedynie z Pani obowiązkowego ubezpieczenia, polisa OC warsztatu nie obejmuje szkód spowodowanych ruchem pojazdu. W związku z utratą zniżek, cena ubezpieczenia prawdopodobnie wzrośnie, jednakże może Pani ubiegać się o zwrot nadpłaconej składki od właściciela warsztatu.

Sylwia
Gość

Witam,
Mam problem z uzyskaniem decyzji od ubezpieczyciela. W regulaminie mają informacje, że w przeciągu 30 dni muszą podjąć decyzję natomiast dziś mija 73 dzień od zgłoszenia szkody i w dalszym ciągu nie otrzymałam informacji. Za każdym razem gdy dzwonię na infolinię lub kontaktuje się z likwidatorem mojej szkody jedyną informacją jaką uzyskuje jest: Nie ma decyzji….. Bardzo proszę o pomoc w mojej sprawie.
Pozdrawiam

Rafał Kalinowski
Ekspert

Dzień dobry, w przypadku szkody z OC czas na likwidację szkody to maksymalnie 90 dni. W przypadku jeśli jest, to szkoda z AC to czas na likwidację jest określony w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Proszę pamiętać, że określony termin ma zastosowanie jeśli ubezpieczyciel ma wszystkie dokumenty pozwalające na podjęcie decyzji.

Eugeniusz
Gość

Dzień dobry.Do towarzystwa ubezpieczeniowego wysłałem pocztą zaświadczenie o demontażu samochodu.Czy to jest równoznaczne z zakończeniem umowy ubezpieczeniowej?Czy o dacie decyduje stempel poczty czy data wpływu do adresata?

Rafał Kalinowski
Ekspert

Dzień dobry, będzie się liczyła data stempla i jest to wystarczająca informacja dla Ubezpieczyciela, aby rozwiązać polisę. Jeśli będzie miał Pan jakiekolwiek wątpliwości, to proszę skontaktować się kilka dni po wysłaniu dokumentu z Ubezpieczycielem w celu potwierdzenia rozwiązania OC.

Eugeniusz
Gość

Bardzo dziękuję za informację.Pozdrawiam.

daniel
Gość

Zgłosiłem do Gminy uszkodzenie auta przez dziury w drodze gminnej. Ta przekazała sprawę do Warty. Warta odmówiła wypłaty uzasadniając, że zgodnie z otrzymanymi wyjaśnieniami z Gminy to nie Gmina, a podmiot trzeci był odpowiedzialny na stan drogi w dniu zdarzenia (chodzi o firmę, która prowadziła naprawę drogi kilka miesięcy przed zdarzeniem). Warta napisała, że w tej sytuacji powinienem zwrócić się o odszkodowanie do tejże firmy. Pytanie, czy zgodne z prawem jest odsyłanie mnie do innego podmiotu niż właściciel? Czy Warta nie powinna mi wypłacić odszkodowanie a ewentualnie dochodzić sobie roszczenie u firmy naprawiającej drogę?

Rafał Kalinowski
Ekspert

W ustawie o drogach publicznych jest zapis, że za stan drogi odpowiada jej zarządca. Do zadań zarządcy należy m.in. utrzymanie nawierzchni drogi, wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających. W przypadku drogi gminnej, jej zarządcą jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) Więc jeśli szkoda została zgłoszona do ubezpieczyciela zarządcy drogi, to powinien on wypłacić odszkodowanie. Polecam odwołać się od decyzji ubezpieczyciela.

Blazej.
Gość

Witam.
Czy nalezy mi sie odszkodowanie za 1szew na palcu?
I czy nalezy sie odszkodowanie za uksyty ząb przez aparat ortodontyczny?.

Rafał Kalinowski
Ekspert

Dzień dobry. Odszkodowanie za opisane zdarzenia jest należne jeżeli zdarzenia te są wymienione na przykład w tabeli uszczerbków na zdrowiu w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia polisy którą Pan posiada. Należy przedstawić ubezpieczycielowi dokumentację medyczną potwierdzającą zajście zdarzenia i to, że zdarzenie miało miejsce w trakcie trwania ochrony.

Malgorzata Wiesner
Gość
Witam serdecznie, nazywam się Małgorzata Wiesner. W grudniu2017 nagle umarł mój mąż. Zostałam wdowa w wielu 44lat.Zglosilam do PZU śmierć męża i czekałam na wypłatę pieniędzy z polisy, którą opłacalam przez ponad 20lat. I po 30 dniach się okazało, że w październiku nie oplacilam 50zl składki i ubezpieczenie wygasło. Ale nie dostałam żadnej informacji o zaległości i w listopadzie i w grudniu normalnie oplacilam składkę. Okazało się że w listopadzie bez mojej wiedzy PZU samo odnowilo polisę nie informując mnie o tym. Napisałam odwołanie ale także nie chcieli wypłacić pieniądzy twierdząc, że mam półroczny karencje i się nie należy. Mąż… Więcej »
Rafał Kalinowski
Ekspert

Dzień dobry, w przypadku ubezpieczeń dobrowolnych firma ma prawo do rozwiązania umowy, sytuacje w jakich to się dzieje są opisanie w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Zgodnie z OWU PZU „Jeśli nie opłacisz składki w wymaganym terminie, to zgodnie z pkt 55 wyznaczymy Ci dodatkowy termin na wpłatę składki. Jeśli w tym dodatkowym terminie, nie wpłacisz składki uznamy, że w ten sposób wypowiadasz umowę”. Niestety ubezpieczyciel ma prawo do odmowy wypłaty, jeśli w nowej polisie jest zapis o karencji.

zbigniew
Gość
Witaj Ekspercie. Kupiłem pojazd 31.01.2018, który sprzedawca nabył 29.01.2018. Kupiłem z nową polisą compensa od 29.01.2018. W ubiegłym tygodniu dociera do mnie polisa ergo hestia, która sama zawiązała się bez wypowiedzenia 28.01.2018. Czy muszę opłacić po wypowiedzeniu natychmiastowym okres do wypowiedzenia, kiedy mam ochronę compensy? Nie mam kontaktu z byłym właścicielem, ale na kompensie jest pieczęć do agentki z telefonem i ona oznajmia, że prowadzi dokumentację aut mego zbywcy, i że polisa ergo była wypowiedziana. A ergo twierdzi, że nie ma przy nazwisku poprzednika wypowiedzenia. Agentka nie chce mi udostępniać danych kiedy i w jaki sposób wypowiedziała bo nie wie… Więcej »
Rafał Kalinowski
Ekspert

Dzień dobry, zgodnie z art. 31 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych na nowego właściciela przechodzą wszelkie prawa i obowiązki związane z polisą. W przypadku kiedy zawarł Pan umowę z innym ubezpieczycielem, należało wypowiedzieć umowę poprzedniego właściciela. Ubezpieczyciel ma prawo do naliczenia składki do dnia złożenia wypowiedzenia. Odnośnie udostępnienia danych przez agenta, to niestety nie może on tego zrobić, naruszy ustawę o ochrono danych osobowych.

SylwesterP
Gość
Witam. Borykam się z podobnym przypadkiem, z tą różnicą, że Ja o drugiej umowie ubezpieczenia OC w PZU dowiedziałem się 14 miesięcy po zakupie pojazdu. Wcześniej – kupiłem auto z inną polisą AXA, którą kontynuowałem. Moje odwołanie do PZU, wskazujące poprzednich właścicieli, którzy nie wymówili poprzedniej umowy i nie poinformowali mnie o jej istnieniu, nic nie dało. PZU sugeruje, że mogę domagać się zapłaty od byłego właściciela na drodze cywilno-prawnej. Rzecznik Finansowy „poprosił” PZU o umożenie opłaty z uwagi na brak szkody w tym okresie, ale PZU informuje o zasadności prawnej i żąda zapłaty. Swoją drogą ciekawe co by było… Więcej »
Rafał Kalinowski
Ekspert

Dzień dobry, osoba, która kupuje auto musi dopilnować, czy pojazd posiada ubezpieczenie. Nie zawsze poprzedni właściciel przekaże informację o ubezpieczeniu. Status ubezpieczenia można sprawdzić po numerze rejestracyjnym na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Ewentualnie może Pan spróbować zrobić tak, jak sugeruje PZU – domagać się zapłaty od byłego właściciela na drodze cywilno-prawnej.

Darek
Gość
Dzień dobry, po kilkunastu latach opłacania składek (Aviva – „Ubezpieczenie Uniwersalne Plus”) otrzymałem, od Dyrektorki Centrum Kontaktów z Klientami, na rocznicę ubezpieczenia – informację cyt: Sz.P. chciałam poinformować, że wartość polisy uległa wyczerpaniu i zaproponować kontynuację ubezpieczenia na zmienionych warunkach. Wyczerpanie polisy wiąże się z tym że w przeszłości skorzystał Pan z częściowej wypłaty wartości oraz z zawieszenia opłacania składek. Tak, w 2015 roku miałem operację guza mózgu, po której Pani prowadząca moje ubezpieczenia w Avivie (mam je trzy, a pierwsze od 25 lat…) namawiała mnie wręcz do skorzystania z opcji zawieszenia na rok opowiadając, że nic nie tracę… w… Więcej »
Rafał Kalinowski
Ekspert

Dzień dobry, prawdopodobnie z racji wypłaty, w trakcie trwania polisy, środki które pozostałe na niej, nie były wystarczające do zapewnienia bieżących opłat, związanych z obsługą rachunku. W tym przypadku najlepszym rozwiązaniem będzie kontakt z agentem/opiekunem Pana inwestycji, w celu wyjaśnienia tej sytuacji.

Darek
Gość

Dziękuję za szybką odpowiedź. Agent odpowiedział, że będzie u mnie za tydzień, to wyjaśni… bo zgłosiło się wiele takich „przypadków” a do tej pory tego nie było, jest to sytuacja nowa. Pozdrawiam D.

Andrzej
Gość

Dzień dobry. Mam pytanie dotyczące określenia „przysluguje pojazd zastępczy na czas naprawy”? W Link4 to oznacza zwrot kosztów wynajmu przez poszkodowanego pojazdu z wypożyczalni. Tak się składa że w moim mieście takiej wypożyczalni nie ma. Chciałem od Link4 żeby przynajmniej podali mi miary na taką wypożyczalnie ale to ich zdaniem nie jest ich rola. Co w takiej sytuacji mam zrobić jeśli nie mogę tego sam załatwić? Czy to nie jest rola ubezpieczyciela? Już nawet nie żądam podstawienia samochodu zastępczego ale pomoc w załatwieniu wynajmu powinna być.
Pozdrawiam

Rafał Kalinowski
Ekspert

Dzień dobry, w OWU Link4 jest zapis, że firma zorganizuje i pokryje koszty pojazdu zastępczego. Ubezpieczyciel zgodnie ze swoim OWU powinien zapewnić Panu pojazd do 3 dni, klasy nie wyższej niż B a nie zwrot kosztów.

Mirosław
Gość

Witam serdecznie mam problem uległem wypadkowi — sprawca zbiegł z miejsca wypadku zgłosiłem szkodę do ubezpieczyciela AXA po skończeniu dochodzenia przez policję komplet dokumentów został przekazany do UFG — fundusz gwarancyjny szkoda osobowa została wypłacona przez UFG z szkoda na pojeżdzie została zatrzymana przez likwidatora szkód i nie została przesłana do UFG likwidator tłumaczy się tym że nie ma sprawcy wypadku i dla tego nie przesłał dokumentów — mam pytanie jak wymóc przekaz dokumentów do UFG przez nie douczonego likwidatora lub do kogo mam się zwrócić o pomoc
Pawełoszek Mirosław

Rafał Kalinowski
Ekspert
Dzień dobry, Panie Mirosławie, w takiej sytuacji można powołać się na Art. 98.1 Ustawy o Ubezpieczeniach Obowiązkowych. Pozwolę sobie zacytować istotny fragment tego artykułu: Art. 98. 1. Do zadań Funduszu należy zaspokajanie roszczeń z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2, w granicach określonych na podstawie przepisów rozdziałów 2 i 3, za szkody powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1) na osobie, gdy szkoda została wyrządzona w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu mechanicznego lub kierującego pojazdem mechanicznym, a nie ustalono ich tożsamości; 2) w mieniu, w przypadku szkody, w której równocześnie u któregokolwiek uczestnika… Więcej »
Mirosław
Gość

Witam serdecznie dziś dostałem maila
szanowny Panie

Informuje iż akta szkody dotyczące uszkodzonego pojazdu Mercedes nie zostały przekazane do UFG z uwagi na fakt, iż nie został wykazany pojazd sprawcy, co pozwoliło by na refundację szkody na pojeździe przez UFG lub przekazanie akt szkody do zakładu ubezpieczeń pojazdu sprawcy.

Z poważaniem

[imię i nazwisko]
Starszy Specjalista ds. Likwidacji Szkód

Rafał Kalinowski
Ekspert

Panie Mirosławie, proszę zapoznać się z punktem 2 Art. 98.1 (w poprzednim komentarzu zamieściłem jego treść). Jeśli „w przypadku szkody, w której równocześnie u któregokolwiek uczestnika zdarzenia nastąpiła śmierć, naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, trwający dłużej niż 14 dni, a szkoda została wyrządzona w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu mechanicznego lub kierującego pojazdem mechanicznym” to wtedy też można ubiegać się o odszkodowanie za uszkodzony pojazd. W innych przypadkach nie będzie to możliwe.

Mirosław
Gość

Bardzo Panu dziękuję pozdrawiam serdecznie

wojciech
Gość
a ja mam taką sytuację i prosił bym o poradę jeśli ktoś może ;11 09 2017 córka jadąc moim samochodem miała kolizję z autem ciężarowym na łuku drogi [ciężarówka zewnętrzna strona drogi córka wewnętrzna] naczepa zderzakiem przerysowała bok i zbiła lusterko, kierowca z ciężarówki napisał oswiadczenie że jego wina że nie zmieścił sie na swoim pasie policja nie była wzywana sprawca sie przyznał [ubezpieczony jest w pzu]zgłosiłem kolizje do jego ubezpieczyciela przyjechał rzeczoznawca wycenił szkodę [oczywiście zanizona] wzielismy samochód zastępczy ponieważ córki nie miały czym dojeżdżać do szkoły średniej [brak komunikacji publicznej]a drugie auto które mamy jest też potrzebne naprawa… Więcej »
Rafał Kalinowski
Ekspert

Dzień dobry, ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe w wypadku. W opisanej przez Pana sytuacji, alternator został uszkodzony ale nie w skutku tego zdarzenia. Niestety w tym przypadku firma ubezpieczeniowa ma prawo do odmowy wypłaty odszkodowania za tą część. Oczywiście przysługuje Panu prawo do odwołania się od decyzji oraz droga sądowa, jednak proces może trwać długo i nie gwarantuje pozytywnej decyzji.

wojciech
Gość

a co z drugim pytaniem

Rafał Kalinowski
Ekspert

Firma ubezpieczeniowa może Panu zwrócić tylko udokumentowane koszty, związane ze szkodą. Jeśli posiada Pan np. bilety komunikacji miejskiej lub paragony, FV za paliwo oczywiście należy je dołączyć do wniosku o zwrot kosztów oraz odpowiednio uargumentować.

Jarosław Wnuk
Gość

Witam, zakupilem pojazd w lutym 2017 i sprzedałem w czerwcu 2017, cały czas jezdziłem na ubezpieczeniu PZU poprzedniego właściciela, 8 miesiecy po sprzedaniu samochodu dostałem pismo z pzu o niezapłaconym ubezpieczeniu na bardzo wysyka kwote w stosunku do moich 60% zniżki oraz 4 miesiecy użytkowania (jakbym wykupił w pzu na cały rok to było by taniej). PZU nie chce przeliczyc składki na moje znizki ponieważ jest juz po okresie ubezpieczenia.

Rafał Kalinowski
Ekspert

Dzień dobry, proszę przesłać do PZU w formie pisemnej prośbę o rekalkulację składki oraz dołączyć Zaświadczenia o Przebiegu Ubezpieczenia z ostatnich lat. Odpowiedź powinna być udzielona w ciągu 30 dni.

Piotrek
Gość

4 lata temu w angli zmarla moja siostra w wyniku komplikacji pooperacyjnych odszkodowanie z tego tytułu miala dostać mama ale również zmarła dwa lata temu w jaki sposób mogę sprawdzić czy odszkodowanie zostało wypłacone

Rafał Kalinowski
Ekspert

Jeśli odszkodowanie miało zostać wypłacone przez firmę ubezpieczeniową, to należy się z nią skontaktować i tam spróbować uzyskać informację.

Piotrek
Gość

Jak dotrzeć do firmy ubezpieczeniowej w anglii posiadam tylko akt zgonu siostry kopie dowodu osobistego i prawa jazdy

Małgorzata
Gość
Witam serdecznie. Moja sprawa jest dość nietypowa. Po krótce ja opowiem. Będąc w drugiej ciąży dowiedziałam się o konflikcie serologicznym. Oczywiście profilaktyka była zachowana, ale konflikt zaistniał. Ciąża pod kontrolą specjalistów z UCZKiN w Warszawie. W 33tc po badaniu okazało się że dziecko jest już anemie i potrzebna jest transfuzja krwi, tzw transfuzja doplodowa. Pobrano mi krew na krzyżówke i nst dnia odbył się zabieg. Ubezpieczenie podobno nie obejmuje tego typu zabiegów, bo był to zabieg na dziecku a nie na mnie. Tego nie bardzo rozumiem bo to przecież mój organizm wytworzył przeciwciała, moja krew była pobierana przed zabiegiem. W… Więcej »
Zbenek
Gość

Co mam zrobic z taka sprawa ze dzwoniac. Na info chcac zglosic dodadkowe uszkodzenia padla odpowiedz sprawa zamknieta wiec poprosolem o podanje podstawy prawnej zamkniecja bez zgody ubezpieczonego na dzien dzisiejszy brak odpowiedzi a minelo40 dni

Rafał Kalinowski
Ekspert

Jeśli po zgłoszeniu szkody zauważymy dodatkowe uszkodzenia i zostanie to zgłoszone do Ubezpieczyciela, wtedy powinny zostać wykonane ponowne oględziny pojazdu. Jeżeli zostało to odmówione Panu na infolinii, powinien zgłosić Pan reklamację. Gdyby opisał Pan swoje żądania w reklamacji i nie otrzymałby Pan odpowiedzi w ciągu 30 dni, wtedy Ubezpieczyciel musiałby je zrealizować.

Dariusz
Gość

Witam,

Proszę o pomoc w wyegzekwowaniu należności od firmy InterRisk z tytułu odszkodowania z 2010r. Do tej pory ubezpieczyciel nie wypłacił pieniędzy. Najpierw zaniżał wartość odszkodowania w przekazie który podsyłał, a po interwencji i udowodnieniu zaniżania kwoty nie wypłacił wogóle, twierdząc ze już wypłacił a jeśli uważam inaczej to mam to udowodnić. Wydaje się, że jeśli tak było to on ma obowiązek udowodnienia wypłaty a nie ja odbioru. Sprawa była prowadzona przez Rzecznika (RU/WSI/G/8849/10). Minęło dużo czasu, ale chodzi o zasady, oni liczą że ktoś machnie ręką i dlatego tak działają.

Rafał Kalinowski
Ekspert

Dzień dobry,
Co zostało ustalone po prowadzeniu sprawy przez Rzecznika? Na czym się zakończyło?

Dariusz
Gość
Zostało ustalone , że ubezpieczyciel ma wypłacić odszkodowanie wraz z podatkiem VAT którego na początku nie chciał doliczyć, nie mówiąc już o zaniżaniu wartości odszkodowania. Dotychczas nie otrzymałem odszkodowania a wyznaczony ze strony dziadowskiej firmy InterRisk, likwidator szkód najpierw zwodził mnie z wypłatą a następnie przestał odbierać telefon. W korespondencji mailowej napisałem „Do dnia dzisiejszego nie uzyskałem odpowiedzi w związku z brakiem wypłaty odszkodowania. Po ostatniej rozmowie zobowiązany był Pan do wyjaśnienia sprawy, lecz wyjaśnienia nie otrzymałem. Unika Pan kontaktu telefonicznego, a na maila z dnia 04.08.2017r nie otrzymałem żadnej odpowiedzi, co pokazuje tylko jaką lichwiarską firmą jesteście. Sprawę tego… Więcej »
Rafał Kalinowski
Ekspert

W takiej sytuacji, jeżeli już sprawa była zgłaszana do Rzecznika Finansowego i nie udało się zakończyć w ten sposób, to ostatecznym krokiem jest skierowanie sprawy na drogę sądową.

Dariusz
Gość

Może warto przed ostatecznym krokiem „przypomnieć się” tym oszustom? Proszę mi powiedzieć czy dobrze myślę; Ja mam udowadniać że nie otrzymałem pieniędzy, czy oni że je wypłacili i komu? Skoro moje myślenie jest właściwe, to może potrzeba, by Rzecznik Finansowy zażądał od nich wyjaśnienia komu i kiedy wypłacili pieniądze. Przecież dokumenty na tą okoliczność muszą posiadać i chyba muszą okazać Rzecznikowi Finansowemu? Chyba że Rzecznik Finansowy to jest kompletna atrapa, która „nic nie może”?

Rafał Kalinowski
Ekspert

To firma ubezpieczeniowa powinna Panu przesłać potwierdzenie przelewu lub dowód nadania środków. Jako nadawcy na pewno posiadają taki dokument lub są w stanie go wygenerować. Jeśli pieniądze zostały wysłana pocztą to ktoś musiał potwierdzić odbiór gotówki. W takim przypadku firma ubezpieczeniowa powinna przekazać informację kto się podpisał na potwierdzeniu.

Dariusz
Gość

P.S. Ten filozof od stwierdzenia, że to ja mam udowodnić że odebrałem pieniądze, a nie oni że je wypłacili i komu, człowiek tych oszustów to jakiś „specjalista”: Piotr S*******I.

Rafał Kalinowski
Ekspert

W tej sprawie proszę zgłosić się bezpośrednio do Rzecznika Finansowego.

Dariusz
Gość

W takim razie, proszę by Rzecznik wystąpił do tych oszustów o takowe dokumenty (numer sprawy podawałem we wcześniejszym wpisie). Myślę że komu jak komu, ale Rzecznikowi „nie odmówią” takiego wyjaśnienia. Ja jako maluczki nie byłem widocznie godzien takiej łaski.

Iza
Gość

Witam, mam problem z odszkodowaniem z AC – PZU AllRysk. Szkoda polega na tym iż, kierowca nie zmieścił się pod wiaduktem, w mojej ocenie w granicy błędu. Szkoda opiewa na 6 zł. Otrzymaliśmy odmowę, ubezpieczyciel powołał się na zapis w OWU rażące niedbalstwo i brak przestrzegania znaków drogowych. Napisaliśmy odwołanie że kierowca młody mało doświadczony, że trzy wiadukty na łuku drogi, ale ubezpieczyciel podtrzymał swoją decyzję. Moje pytanie czy warto zakładać sprawę w sądzie?. W analogicznej sytuacji kiedy to dochodzi do uszkodzenia pojazdu w wyniku nadmiernej prędkości to również możemy mówić o rażącym niedbalstwie ale tu TU wypłaca odszkodowanie. Pozdrawiamm

Rafał Kalinowski
Ekspert

Witam, jeżeli kierowca nie dostosował się do znaku widniejącego przed wiaduktem i Ubezpieczyciel powołał się na zapis widniejący w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, który połączył z tym faktem, to niestety nie sądzę, by udało się Pani uzyskać pieniądze. Chyba, że znak był błędny – mylił kierowców, lub został źle postawiony, itp.

paulina
Gość

Witam córka miała wypadek w szkole w wyniku czego skręciła ,zwichnęła i naderwała wiązadła prawego stawu stawowego .Jest ubezpieczona w szkole ale ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania. Czy mogą tak ?

Rafał Kalinowski
Ekspert

Dzień dobry, jest to zależne od Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Ubezpieczyciel przyznaje odszkodowanie, bądź odmawia na podstawie tabeli uszczerbku na zdrowiu. Jeśli wymienione przez Panią obrażenia nie znajdują się w tabeli, bądź są jakiekolwiek wyłączenia z nimi związane, to nie będzie możliwe otrzymanie odszkodowania. Polecam zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.

Paulina
Gość
Dzień dobry! W listopadzie 2013 roku zawarłam umowę o ubezpieczenie OC samochodu poprzez agentkę. W kolejnych latach ubezpieczenie było automatycznie odnawiane. W 2014 roku agentka wysłała do mnie blankiet do wpłaty oraz polisę. W 2015 roku nie otrzymałam żadnej informacji o ubezpieczeniu ani wysokości składki. Po telefonie do ubezpieczyciela otrzymałam na maila polisę wraz z kwotą do zapłaty. W 2016 roku ponownie nie otrzymałam żadnej informacji o ubezpieczeniu. Urodziłam dziecko, a samochód przez cały rok był nieużywany, a ja zapomniałam o nieuregulowanej płatności. Teraz okres ubezpieczeniowy zbliża się do końca, a ja skontaktowałam się z ubezpieczycielem, by uregulować zaległą płatność.… Więcej »
Józef
Gość

Z GS Ubezpieczenia zawarłem grupowe ubezpieczenie pracownicze Życie P Plus zawarte w PZU Życie.W Informacji dla ubezpieczonego wyraźnie pisze, że po 70 roku życia nastąpi indywidualna kontynuacja w PZU Życie od 01.11.2017 r. Tymczasem otrzymałem znowu Deklarację przystąpienia do grupowego ubezpieczenia oraz Deklarację członka GSU Stowarzyszenie Ubezpieczonych.Wolałbym indywidualną kontynuację w PZU Życie, bo mam 400 m do oddziału w Tczewie. Dlaczego ubezpieczyciel nie stosuje sie do zawartego ubezpieczenia i zmienia dowolnie kontynuacje ubezpieczenia?

Grzegorz Bujański (mfind)
Ekspert
Panie Józefie, w warunkach ubezpieczenie została podana dokładnie informacja, że wariant grupowego ubezpieczenia typu P Plus jest dostępny dla osób, które w momencie zawarcia ubezpieczenia, nie ukończyły 69 roku życia. Mają też zapis, że ich odpowiedzialność po ukończeniu 70 roku życia kończy się. Ten zapis stanowi już o tym, że na tych warunkach, które miał Pan wcześniej, mają prawo już nie zaproponować kontynuacji. Po zapoznaniu się z informacjami na stronie GSU wynika, że jest to firma pośrednicząca w sprzedaży ubezpieczeń. Pytanie od kogo dostał Pan deklarację? Przypuszczam, że od GSU. Zależy im na pewno, aby kontynuował Pan ubezpieczenie za ich… Więcej »
Andrzej
Gość
Zawarłem umowę Asi stance z firmą Concordia. W trakcie słownej rozmowy u przedstawiciela a dokładniej przedstawicielki tej firmy zostałem błędnie / nie wiem czy celowo/ poinformowany o zakresie ubezpieczenia. Chodziło konkretnie o ewentualne holowanie pojazdu w wyniku awarii. Ponieważ córka mieszka 800km ode mnie zależało mi na polisie bez limitu km. Otrzymałem informację podstawowe ubezpieczenie 190zł obejmuje 200km a mogę dopłacić 50zł. i mieć bez limitu i tak zrobiłem. Niestety córka jadąca z małym 3 miesięcznym dzieckiem miała awarie samochodu i musiała skorzystać z polisy i wtedy okazało się że owszem holowanie tylko do 200 km pozostałe km płatne, samochód… Więcej »
Grzegorz Bujański (mfind)
Ekspert

W tej sytuacji jedynie można zgłosić się do agenta z reklamacją. Ale niestety na polisie jest oświadczenie, że zapoznał się Pan z warunkami ubezpieczenia i je Pan akceptuje. Dlatego może być problem z pozytywnym załatwieniem tej sprawy.

Ania
Gość
Witam co mogę zrobić mam problem z rozwiązaniem sprawy. A więc wygląda to tak w wyniku błędu jaki powstał w mojej polisie auta nie mogę nigdzie sprawdzić oprócz tego jednego towarzystwa ubezpieczeniowego kalkulacji zniżek na kolejny rok. Agent ubezpieczniowy w polisie auta mojego podał niewłaściwy pesel. Sprawę zgłosiłam naniesiono poprawki w polisie towarzystwa natomiast kiedy idę do innyego towrzystwa ubezpieczeniowego z prośbą o przeliczenie składki mojego auta nie widnieją żadne zniżki poprostu jestem bez żadnych danych.Byłam już wyjaśniać tą sprawę u ubezpiczyciela twierdzą że ich system odczytuje moję dane z ubezpieczeniowego funduszu gwarancyjnego i z ich strony ten proces jest… Więcej »
Urszula Borowiecka
Gość

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe kalkuluje składkę według swoich wyliczeń i według podanych przez Panią danych we wniosku ubezpieczeniowym. Aby jednak sprawę wyjaśnić, proponuję skontaktować się z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym.

Monika
Gość

Witam.
Ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie na stary numer konta bankowego .O nowym koncie był informowany pisemnie w dwóch pismach. W dniu 04.04.2017r wysłałam skarge do Ubezpieczyciela na niewłaściwe rozpatrzenie roszczenia ( czyli przelanie na nieodpowiednie konto , które zostało zablokowane i pewna kwota utracona ). Do dnia dzisiejszego nie otrzymałam żadnej odpowiedzi pisemnej od Ubezpieczyciela.
Co mam teraz zrobić? Czy pisać do Rzecznika Finansowego?

Urszula Borowiecka
Gość

Tak, pismo odwoławcze można potraktować jak pismo reklamacyjne, zatem jak najbardziej może Pani napisać do Rzecznika. Do wniosku do Rzecznika proszę dołączyć kopię odwołania i korespondencji z ubezpieczycielem.

Bożena
Gość

Witam mam problem z ubezpieczcielem ,który mimo upływu okresu na podjęcie decyzji -3 miesiące od złożenia wniosku – nie ustosunkował się do mojego pisma .Tzn. nie otrzymalam ani pozytywnej ani negatywnej odpowiedzi.Wyslalam email z zapytaniem ,po czym otrzymałam odp. że lekarz jeszcze nie podjął decyzji.Z tego co wiem czas na podjęcie decyzji wynosi 30 dni – chodzi o ubezpieczenie za pobyt w szpitalu i operację.

Urszula Borowiecka
Gość

Proszę napisać do ubezpieczyciela pismo ponaglające wskazując, że termin wypłaty świadczenia minął, w związku z czym domaga się Pani zwrotu kosztów wraz z odsetkami ustawowymi.

Piotrek
Gość

Przepraszam, zdjęcie profilowe żonki 🙂 Zalogowany na jej konto

Piotrek
Gość

Witam serdecznie.Czy błąd przy zmianie polisy ubezpieczeniowej ponosi agent? Zmienialiśmy polisę ubezpieczeniową na auto. Wysłaliśmy dotychczasową polisę z datą ważności do 16.03 . Agent zawarł z nowym ubezpieczycielem polisę i wpisał datę 0d 18.03. Polisa została zawarta,opłacona itd, ale my z żoną nie zauważyliśmy tego brakującego dnia. Teraz musieliśmy zapłacić karę Funduszowi gwarancyjnemu za przerwę w ciągłości ubezpieczenia. Wydaje mi się , że jeśli agent sprawdza poprzednią polisę , zniżki itd powinien śledzić ciągłość .

Urszula Borowiecka
Gość
Jeśli agent działa na wyłączność jednego ubezpieczyciela, za jego błędy odpowiedzialność ponosi ubezpieczyciel na rzecz którego agent działa. Jeśli mowa o multiagencie, wtedy odpowiedzialność za błędy ponosi agent. Zgodnie bowiem z art. 11 ust 1 i 2 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym ,,Za szkodę wyrządzoną przez agenta ubezpieczeniowego w związku z wykonywaniem czynności agencyjnych odpowiada zakład ubezpieczeń, na rzecz którego agent ubezpieczeniowy działa, z zastrzeżeniem ust. 2. (…) Agent ubezpieczeniowy wykonujący czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń, zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U.… Więcej »
Iwona
Gość

Witam. Co moge zrobic gdy z dana firma nie mozna nawiazac kontaktu. Pptrzebuje histori ubezpiecxenia auta. A firma Axa wlekcewazy klientow. Znalazlam forum gdzie bardzo duzo ludzi narzeka na brak kontaktu z firma

Urszula Borowiecka
Gość

Proszę napisać do ubezpieczyciela pismo reklamacyjne, w którym zawnioskuje Pani o podjęcie działań w Pani sprawie. Jeśli ubezpieczyciel nie ustosunkuje się do pisma w ciągu 30 dni, może Pani wystąpić do Rzecznika Finansowego.

Tomek M
Gość
Witam Pani Urszulo, mam pytanie czy może mi Pani podpowiedzieć co zrobić. Mam problem z ubezpieczycielem, który nie chce zapłacić z koszty leczenia za granicą ponad 120 000 zł (Kanada-operacja wyrostka robaczkowego, który pękł). Już dostaliśmy negatywną odpowiedź na reklamację, taką samą jak pierwsza odpowiedź, iż powinienem wrócić do Polski (jednak wg lekarza nie przeżyłbym lotu, a żadne linie lotnicze, nie wpuściły by mnie na pokład). W styczniu wystąpiliśmy o 2 sprawy u Rzecznika Finansowego (interwencja i ugoda-mediacja). Tak na podpowiedziano na infolinii. Dostaliśmy list od RF, iż będzie prowadzona sprawa polubowna w lutym. Około 2 tygodni temu postanowiliśmy zadzwonić… Więcej »
Urszula Borowiecka
Gość

Bardzo proszę o kontakt na [email protected]. W mailu proszę zaznaczyć, że pisze Pan do mnie.

cezary
Gość

a telefon ciągle zajety

Janusz
Gość

O szlachetnej troskliwości Rzecznika o nasze prawa świadczy to, że nie uznaje on
korespondencji elektronicznej mailowej.

L
Gość

Ponieważ może ją uznać ją jedynie jeśli jest podpisana elektronicznie. W innym wypadku to anonim. Każdy może napisać maila i podpisać się jak chce.

zeo
Gość

Każdy może napisać list „papierowy” i podpisać się jak chce. Co to za argument?

ŁUKI
Gość

a listu w kopercie to juz nie??? heheh

wpDiscuz