Kalkulator OC i AC - szybki i dokładny
do 76 ofert ubezpieczenia

Porównaj i oszczędź nawet 517 zł na OC
5 minut wypełniania formularza
pełne, wiarygodne porównanie nawet 76 ofert
możliwość zakupu online każdej oferty

 • Proama
 • Link4
 • Liberty
 • PZU
 • Gothaer
 • AXA
 • Aviva
 • Benefia

Rzecznik Ubezpieczonych – Twój sprzymierzeniec w sporze z ubezpieczycielem

Rzecznik Ubezpieczonych
mfind.pl

Niekorzystna decyzja ubezpieczyciela nie jest ostateczna i wcale nie oznacza końca dochodzenia oczekiwanej kwoty. Niestety większość pokrzywdzonych rezygnuje i godzi się na odszkodowanie w przyznanej wysokości. Jeżeli znalazłeś się właśnie w takiej sytuacji lub możesz się w niej znaleźć, powinieneś wiedzieć jak zareagować. Prawie każdy z nas posiada przynajmniej jedno ubezpieczenie, chociażby obowiązkowe OC komunikacyjne czy polisę grupową w pracy, dlatego w takim położeniu może się znaleźć każdy z nas. Do pomocy każdemu ubezpieczonemu został powołany Rzecznik Ubezpieczonych.

Instytucja ta może pomóc Ci również w przypadku gdy zostaniesz poszkodowany w wypadku komunikacyjnym i będziesz chciał skorzystać z polisy OC sprawcy.

Kto to jest Rzecznik Ubezpieczonych?

W starciu z potężnymi towarzystwami ubezpieczeniowymi zatrudniającymi tysiące pracowników, sztaby prawników i dysponującymi olbrzymimi budżetami zwykły człowiek może poczuć się bezradny i bezbronny. Tym bardziej że przewaga ta jest bardzo często wykorzystywana. Właśnie w tym celu został powołany urząd Rzecznika Ubezpieczonych, który ma pomagać ludziom w sporach z dużo większym przeciwnikiem. Bezpośrednią przyczyną powstania tego urzędu była fala bankructw towarzystw ubezpieczeniowych w połowie lat dziewięćdziesiątych. Obecnie funkcjonowanie Rzecznika Ubezpieczonych reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003 o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych. Funkcję tę sprawowali dotychczas:

 • Stanisław Rogowski w latach 1995 – 2007
 • Halina Olendzka w latach 2007-2011
 • obecnie: Aleksandra Wiktorow, kadencja 2011 – 2015

Czym się zajmuje Rzecznik Ubezpieczonych?

Do zadań Rzecznika należy reprezentowanie interesów ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków otwartych funduszy emerytalnych i uczestników pracowniczych programów emerytalnych (PPE). Rzecznik współpracuje z krajowymi i zagranicznymi organizacjami konsumenckimi oraz Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Podstawowe zadania Rzecznika Ubezpieczoncyh:

 • rozpatrywanie skarg w indywidualnych sprawach,
 • opiniowanie aktów prawnych dotyczących ubezpieczeń, funduszy emerytalnych i pracowniczych programów emerytalnych,
 • kierowanie wniosków o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę innych aktów prawnych,
 • informowanie właściwych organów nadzoru i kontroli oraz  samorządów branżowych o nieprawidłowościach w działaniu zakładów ubezpieczeń, funduszy emerytalnych, towarzystw emerytalnych, pracowniczych programów emerytalnych i innych instytucji rynku ubezpieczeniowego,
 • działalność edukacyjna i informacyjna,
 • organizacja sądu polubownego rozstrzygającego spory z zakładami ubezpieczeń, powszechnymi towarzystwami emerytalnymi, UFG oraz PBUK.

Kiedy możesz zwrócić się do Rzecznika?

Do Rzecznika można się zwracać w sporach z towarzystwami ubezpieczeniowymi i funduszami emerytalnymi. Skarga do Rzecznika Ubezpieczonych powinna być drugim krokiem. Zanim wystosujesz skargę powinieneś zwrócić się z odwołaniem do towarzystwa ubezpieczeniowego. Pismo takie powinno być skierowane do jego zarządu. Najlepiej wyślij je listem poleconym, będziesz mieć wtedy pewność, że nie „zaginie”. Towarzystwo ma 30 dni na odpowiedź. W razie negatywnej odpowiedzi lub jej braku w ustawowym terminie zwróć się po pomoc do Rzecznika Ubezpieczonych.

Czytaj także: Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Jak złożyć skargę?

Skarga powinna mieć pisemną formę i powinna być wysłana listem poleconym. Nie można jej wysyłać drogą elektroniczną, czyli mailem. Wyjątek stanowią osoby, które posiadają kwalifikowany podpis elektroniczny. W piśmie powinny się znaleźć takie dane jak:

 • imię, nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • nr telefonu,
 • PESEL,
 • NIP,
 • numer polisy, numer rachunku w OFE, gdy dotyczy to funduszu emerytalnego.

W skardze skierowanej do Rzecznika Ubezpieczonych powinieneś zawszeć szczegółowy opis Twojej sprawy. Powinieneś napisać też, dlaczego nie zgadzasz się z ubezpieczycielem i jakie są Twoje oczekiwania. Możesz poprosić Rzecznika o interwencję w Twojej sprawie w towarzystwie ubezpieczeń albo o o zajęcie stanowiska, np. dla potrzeb postępowania sądowego.

Do skargi dołącz kserokopię całej korespondencji z towarzystwem ubezpieczeniowym oraz polisy ubezpieczeniowej. Wzory wniosków i skarg znajdują na stronie Rzecznika Ubezpieczonych www.rzu.gov.pl. Tak przygotowaną skargę wyślij na adres:

Aleksandra Wiktorow

Rzecznik Ubezpieczonych

Al. Jerozolimskie 87

02-001 Warszawa

W czym jeszcze może pomóc Biuro Rzecznika Ubezpieczonych?

Rzecznik Ubezpieczonych pełni również funkcję doradczą. Na jego stronie internetowej można znaleźć materiały na temat ubezpieczeń. W biurze możesz również uzyskać bezpłatną poradę telefoniczną. Najlepiej zrobić to jeszcze przed złożeniem skargi.

 • W sprawach ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych oraz ubezpieczeń na życie należy zadzwonić pod numer 22 333 73 28 (pn.–pt. 8.00–18.00).
 • Pytania związane z Otwartymi Funduszami Emerytalnymi oraz Pracowniczymi Programami Emerytalnymi należy kierować pod numer: 22 333 73 26, 22 333 73 27 (pn.–pt. 11.00–15.00).

Koszt takiego połączenia naliczany jest zgodnie z taryfami operatora.

Co Rzecznik może zrobić w Twojej sprawie?

Rzecznik Ubezpieczonych niestety nie może nic nakazać towarzystwu ubezpieczeniowemu, może jedynie zażądać wyjaśnień i zasugerować zmianę decyzji. Zdarza się też, że prosi o zmianę stanowiska w „drodze wyjątku”. Niestety firmy ubezpieczeniowe coraz bardziej uodparniają się na argumenty Rzecznika.

Jeśli interwencja Rzecznika nie przyniesie skutku, możesz spróbować rozwiązać spór w Sądzie Polubownym przy RzU. Jednak na takie postępowanie musi się zgodzić firma ubezpieczeniowa i zazwyczaj się na to niestety nie godzi. Istnieje jeszcze możliwość skierowania sprawy do sądu polubownego przy KNF, ale tam zasada jest taka sama – jeśli ubezpieczyciel nie wyrazi zgody to pozostaje już tylko sąd powszechny.

Jaka jest skuteczność Rzecznika Ubezpieczonych?

Większość skarg kierowanych do Rzecznika dotyczy ubezpieczeń komunikacyjnych. W 2014 roku Rzecznik Ubezpieczonych podjął interwencję w aż 88,3 proc. zgłoszonych do niego spraw.

Niestety ubezpieczyciele coraz rzadziej liczą się z sugestiami rzecznika ich klientów. W ubiegłym roku dali się namówić na zmianę decyzji tylko w 28,3 proc. przypadków, co oznacza spadek skuteczności Rzecznika Ubezpieczonych o 5,3 pproc. w porównaniu z rokiem 2013.

Skuteczność Rzecznika Ubezpieczonych nie jest może najwyższa, ale warto kierować do niego pisma chociażby dlatego że jego opinia może przemówić na Twoją korzyść w przypadku postępowania cywilnego. Na podstawie treści wpływających skarg Rzecznik publikuje raporty, w których wytyka firmom ubezpieczeniowym błędy i nadużycia. Dzięki skargom Rzecznik wie, jakie obszary należy uregulować i może na tej podstawie zasugerować odpowiednią zmianę prawa.

Czytaj także: Skarga do UOKiK – jak Urząd może Ci pomóc z ubezpieczycielem?

Czytaj także: KNF – czy może Ci pomóc w sporze z ubezpieczycielem?

Podsumowanie

 • Rzecznik Ubezpieczonych może podjąć interwencję u ubezpieczyciela w Twojej indywidualnej sprawie.
 • Rzecznik może interweniować również wtedy gdy nie korzystasz z własnej polisy tylko np. z OC sprawcy wypadku drogowego.
 • Obecnie funkcję Rzecznika pełni dr Aleksandra Wiktorow.
 • Skarga do Rzecznika powinna być Twoim drugim krokiem po otrzymaniu niekorzystnej decyzji ubezpieczyciela. Zanim złożysz skargę, napisz odwołanie do zarządu towarzystwa.
 • Niestety, Rzecznik Ubezpieczonych nie może nakazać ubezpieczycielowi zmiany decyzji. Może jedynie zażądać wyjaśnień i zasugerować bardziej proklienckie podejście.
 • Kierowanie skarg do Rzecznika jest ważne - to na ich podstawie instytucja opracowuje raporty i sugeruje zmiany prawa.

Tematyką ubezpieczeń zawodowo zajmuję się od ponad pięciu lat. Prywatnie jestem fanką sportów wszelakich, gier planszowych, dobrej książki i jeszcze lepszego jedzenia. Motto życiowe: Bo w życiu chodzi o to, by być trochę niemożliwym.

Zobacz także:

Dodaj komentarz

4 komentarzy do "Rzecznik Ubezpieczonych – Twój sprzymierzeniec w sporze z ubezpieczycielem"

avatar
Sortuj wg:   najnowszy | najstarszy
Janusz
Gość

O szlachetnej troskliwości Rzecznika o nasze prawa świadczy to, że nie uznaje on
korespondencji elektronicznej mailowej.

L
Gość

Ponieważ może ją uznać ją jedynie jeśli jest podpisana elektronicznie. W innym wypadku to anonim. Każdy może napisać maila i podpisać się jak chce.

ŁUKI
Gość

a listu w kopercie to juz nie??? heheh

cezary
Gość

a telefon ciągle zajety

wpDiscuz