Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela – 5 rzeczy, o których musisz pamiętać

  1. Jeśli nie zgadzasz się z wyceną szkody przez ubezpieczyciela, zawsze przysługuje Ci prawo odwołania się.
  2. Na zgłoszenie roszczeń z tytułu umowy OC masz 3 lub 20 lat.
  3. Przygotowując wycenę wykorzystuj argumenty – możesz także skorzystać z usług niezależnego rzeczoznawcy.
  4. Ubezpieczyciel ma 30 lub 60 dni na odpowiedź.
  5. Jeśli reklamacja nie przyniosła efektów – skorzystaj z pomocy Rzecznika Finansowego.
  6. W ostateczności spór może rozwiązać sąd powszechny.