PLANUJESZ WYJAZD? ZAPEWNIJ SOBIE SPOKÓJ, KUPUJĄC NAJLEPSZE UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE.

Nieuczciwość biur podróży może zostać ukarana – wszystko zależy od Ciebie i tego czy zechcesz zawalczyć. Bo odszkodowanie za wakacje da się zdobyć. Możesz też próbować odzyskać pieniądze, gdy na wycieczkę w ogóle nie pojedziesz ze względu na upadek biura podróży.WARTAdirect

Dziura w łóżku, suchy basen

Przyczyn nieudanych wakacji może być wiele. Jednak najważniejsze są te, które nie wynikają z Twojej winy. Jeśli więc wycieczka będzie koszmarem z powodu marudzących sąsiadów czy rodziny, o odszkodowaniu możesz od razu zapomnieć. Inaczej będzie w przypadku nieświeżego jedzenia na stołówce, dziurawych łóżek w pokojach hotelowych, czy suchego basenu, który przecież miał być największą atrakcją. Wtedy tłumaczyć musi się biuro podróży.

Decydując się na wykupienie wycieczki, czy to krajowej czy zagranicznej, chcesz mieć pewność, że Twoje pieniądze nie zostaną wydane na marne i za konkretną cenę dostajesz konkretną usługę. Przed sfinalizowaniem transakcji, tj. przed podpisaniem umowy i zapłatą za wakacyjny wyjazd, musisz zapoznać się z ofertą, która Cię zainteresowała. W tym celu nie wystarczy zwykłe oglądnięcie folderów w biurze turystycznym, o szczegóły zapytaj pracujące tam osoby. Pamiętaj, aby uważnie przeczytać umowę i sprawdzić, co rzeczywiście będzie uwzględnione w ofercie wyjazdowej – np. przy bliskim dostępie do morza, dowiedz się co oznacza ta „bliskość”, tak żeby przypadkiem nie okazało się, że do najbliższej plaży będziesz miał 10 km piechotą.

Podpisanie umowy nie gwarantuje tego, że wykupione wakacje będą takie, jak zaplanowłeś. Owszem z pewnością mogą okazać się niezapomniane, ale w złym tego słowa znaczeniu. Przykładów nieprawidłowości pojawiających się na wykupionym wyjeździe można by mnożyć i mnożyć – nieświeże jedzenie, nieodpowiednie warunki sanitarne w hotelu, inny widok z okna pokoju, niż ten reklamowany w folderze, a nawet nieuprzejma obsługa. Jednym słowem, wszystko co odbiega od normy według Twojego uznania, może być reklamowane. Jest jeden warunek  – wina takiego stanu rzeczy nie może leżeć po Twojej stronie.

Kiedy powinieneś zgłosić problem?

Będąc niezadowolonym z wakacji nie musisz czekać na to, aż dobiegną one końca – tym samym nie musisz męczyć się aż do zakończenia turnusu, bo akurat zapłaciłeś za 14 dni pobytu w Egipcie i szkoda byłoby wracać (w końcu to podróż zagraniczna). Reklamację można złożyć będąc już na miejscu – wystarczy szybki telefon lub mail ze skargą do biura podróży. Przepisy prawne same zresztą nakładają obowiązek niezwłocznego powiadamiania wykonawców usług turystycznych (są nimi biura podróży) o „wadach” wycieczki. Jeśli nie masz akurat pod ręką telefonu czy komputera z dostępem do sieci, zgłoszenie takie może być przekazane za pośrednictwem obsługi hotelu, w którym jesteś zakwaterowany lub za pośrednictwem pilota wycieczki (ten ostatni przypadek będzie miał oczywiście miejsce wtedy, gdy zdecydowałeś się na wakacje grupowe).

Niezależnie od powyższego, przepisy wskazują także, że niezadowolony klient ma prawo reklamować wycieczkę w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej zakończenia. Skargę możesz złożyć równie dobrze po przyjeździe do domu. Nie ma przy tym żadnego znaczenia, że kłopot na wyjeździe pojawił się ostatniego dnia wypoczynku. Reklamacja może być złożona zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej – polecam jednak tę drugą opcję, bo będzie dla Ciebie po prostu bezpieczniejsza. Biuro podróży może zawsze stwierdzić, że żadnej skargi nie składałeś, a wtedy zdecydowanie trudniej będzie Ci udowodnić, że zostałeś po prostu oszukany, niż gdybyś zareklamował nieudany wyjazd na piśmie.

Jest jeszcze jedna ważna wiadomość, organizator podróży wcale nie musi uwzględniać Twojego stanowiska – jest nawet bardzo prawdopodobne, że tego nie zrobi. Ostatecznie potwierdzenie Twoich słów oznacza dla niego stratę finansową. W wypadku odmowy uwzględnienia reklamacji organizator turystyki jest obowiązany szczegółowo uzasadnić na piśmie przyczyny swojego stanowiska. Jeżeli tego nie zrobi w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji, a w razie reklamacji złożonej w trakcie trwania imprezy turystycznej w terminie 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej, uważa się, że uznał reklamację za uzasadnioną. Pamiętaj, że powyższe terminy nie mogą być w żaden sposób skracane. Jeśli zatem organizator wycieczki umieści w umowie zapis o prawie reklamowania wycieczki w terminie np. 7 dni od dnia jej zakończenia, to jest to z mocy samego prawa nieważne.

A jeśli nawet organizator wycieczki nie zauważy swoich błędów, pozostaje Ci tylko jedno – skierować sprawę do sądu. Musisz złożyć wówczas pozew o odszkodowanie, pozwanym będzie oczywiście biuro podróży.

Jak napisać reklamację?

W piśmie reklamacyjnym powinny znaleźć się następujące informacje:

  • Adresat pisma (biuro turystyczne).

  • Nadawca pisma (jesteś nim Ty, jako niezadowolony klient).

  • Wskazanie konkretnego wyjazdu, ewentualnie numeru umowy, na podstawie której organizowana była wycieczka.

  • Charakterystyka nieścisłości wycieczki (wszystkie mankamenty wyjazdu niezgodne z obowiązującą umową).

  • Wyraźnie określenie żądań.

Samo wskazanie wad wycieczki może w praktyce okazać się niewystarczające. W związku z tym warto, abyś do składanej reklamacji dołączył zdjęcia (np. zniszczonego wyposażenia hotelowego – oczywiście nie zniszczonego przez Ciebie), oświadczenia obsługi hotelu, a nawet zeznania świadków. Zasada jest prosta – im więcej dowodów zbierzesz, tym większe szanse na wygraną.

Jak pisałem wcześniej, reklamację możesz złożyć ustnie, bądź pisemnie – w tym ostatnim przypadku osobiście w biurze podróży lub za pośrednictwem poczty, pamiętaj jednak o liście poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Czego możesz żądać?

Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta – niższej ceny za wycieczkę, świadczenia zamiennego (np. innej wycieczki za darmo lub po obniżonej cenie), odstąpienia od umowy (Ty wracasz z wycieczki, a biuro oddaje Ci wpłacone pieniądze), odszkodowania. Z pewnością ten ostatni punkt zainteresował Cię najbardziej. Jeśli zdecydujesz się na jego wybór, pamiętaj aby w piśmie reklamacyjnym wyraźnie wskazać kwotę, której żądasz od organizatora wycieczki. Nie ma niestety jednolitych zasad w takich przypadkach, stąd samodzielnie musisz oszacować wpływ niedogodności wakacyjnych na stan Twojego samopoczucia. Warto dodać, że poprzestanie na jednym żądaniu nie jest obowiązkowe – prawo pozwala Ci na wybór kilku z nich – np. zmniejszenia ceny wycieczki i odszkodowania, czy nowej wycieczki i odszkodowania, wszystko zależy do Twojej decyzji.

Oferta last minute

Mam też bardzo dobrą wiadomość dla wszystkich, którzy korzystają z tzw. ofert last minute – one również mogą być reklamowane. Takie wyjazdy są specyficzne, ale tylko ze względu na bardzo bliski termin wyjazdu, poza tym (no i poza ceną oczywiście) nie różnią się niczym od pozostałych ofert biur podróży. Taka oferta podlega identycznym, jak wskazanym przeze mnie wcześniej, zasadom reklamowania – nie będę ich zatem powtarzał. Pamiętaj więc, że twierdzenia organizatora wycieczki, czy Twoich znajomych, że wyjazd last minute nie może być reklamowany są równie prawdziwe co gruszki na wierzbie.

A jeśli moje biuro podróży upadło?

Taka sytuacja jest bardzo prawdopodobna – w ubiegłym roku setki Polaków przekonało się, że wykupione wakacje i sielanka za granicą nie zawsze oznacza szczęśliwy, a raczej szybki powrót do domu. Duża liczba biur podróży, nawet tych wielkich, po prostu upadła, a najgorsze w tym wszystkim, że stało się to z dnia na dzień.

W takiej sytuacji organizator musi zapewnić Ci powrót do domu (w najgorszym razie udaj się do najbliższej polskiej ambasady lub wykonaj do niej telefon i wyjaśnij problem). Zorganizowanie powrotu do domu to jedno, drugie to zapłata odszkodowania. Biura podróży są ubezpieczone, inaczej nie mogłyby działać na rynku, stąd też odszkodowania za niezrealizowaną wycieczkę lub skrócenie czasu jej trwania, są z reguły wypłacane turystom szybko i sprawnie. Jak pewnie się już domyśliłeś  odszkodowanie należy się zarówno za przerwaną wycieczkę, jak i tę która jeszcze się nie rozpoczęła, choć wcześniej zawarłeś odpowiednią umowę.

Na co mogą liczyć turyści w takim przypadku? Oczywiście na odszkodowanie pieniężne. Muszę jednak zaznaczyć, że jego wysokość jest uzależniona od sumy określonej w zawartej umowie bądź gwarancji ubezpieczeniowej. W praktyce możliwe jest zatem, że nie otrzymasz równowartości kwoty wpłaconej za wyjazd. Dodatkowo im więcej będzie turystów upadłego biura, tym większa szansa na proporcjonalne zmniejszanie wypłacanych odszkodowań – pieniędzy dla wszystkich po prostu nie wystarczy.

Pokrycie roszczeń z powodu niewypłacalności biura podróży jest obowiązkiem ubezpieczyciela. W przypadku upadłości biura nie musisz wskazywać podstaw swoich roszczeń, bo są one każdemu wiadome, nie trzeba także precyzować żądań. Turyści mają bowiem prawo do kwoty pieniężnej, której wysokość będzie określona w umowie wycieczki. Muszą jednak zgłosić swoje żądanie – dokonuje się tego na specjalnych drukach udostępnianych przez biura podróży. Pamiętaj, aby do takiego pisma dołączyć:

  • kopię umowy o świadczenie usług turystycznych zawartej między biurem podróży a poszkodowanym;

  • kopię dowodu wpłaty ceny za imprezę turystyczną;

  • kopię dowodu osobistego osoby poszkodowanej poświadczoną za zgodność z oryginałem.

Pismo kierujesz albo do upadłego biura podróży, albo do jego ubezpieczyciela – w tym drugim przypadku wtedy, gdy wiesz, kto jest takim ubezpieczycielem. Termin na składanie wniosków odszkodowawczych jest podawany przez biuro podróży.

Ubezpieczenie turystyczne