Kalkulator OC i AC - szybki i dokładny
do 76 ofert ubezpieczenia

Porównaj i oszczędź nawet 517 zł na OC
5 minut wypełniania formularza
pełne, wiarygodne porównanie nawet 76 ofert
możliwość zakupu online każdej oferty

 • Proama
 • Link4
 • PZU
 • Gothaer
 • AXA
 • Aviva
 • Benefia

Padłeś ofiarą wypadku samochodowego? Sprawdź, jak uzyskać odszkodowanie po wypadku

Padłeś ofiarą wypadku samochodowego? Sprawdź, jak uzyskać odszkodowanie po wypadku
mfind.pl

Porownywarka ubezpieczen oc i ac - najtansze ubezpieczenie

Rannemu należy się odszkodowanie

Zacznijmy od tego, na co możesz liczyć po wypadku drogowym spowodowanym przez innego kierowcę, jeśli w nim ucierpiałeś. Możesz domagać się w takiej sytuacji zadośćuczynienia za ból, cierpienie i rozstrój zdrowia – czyli za obrażenia ciała, do których doszło na skutek zdarzenia, wliczając w to również urazy psychiczne powstałe po wypadku i ból. Odszkodowanie obejmuje zwrot kosztów leczenia, kosztów dochodów utraconych ze względu na wypadek, zwrot kosztów dojazdów czy zniszczenia mienia. Jeśli następstwa wypadku są bardzo poważne i w sposób trwały wykluczyły Cię z pracy zawodowej, możesz domagać się renty.

Co zrobić po wypadku, jeśli jesteś ranny?

Najważniejsze będzie dla Ciebie ustalenie danych personalnych sprawcy wypadku. Zanotuj imię i nazwisko sprawcy, numer jego polisy od odpowiedzialności cywilnej (OC), PESEL, a także numer rejestracyjny, markę i model jego pojazdu. Jeśli nie pozwoli na to Twój stan zdrowia, o spisanie danych i okoliczności zdarzenia zadba wezwana na miejsce policja. Tę warto wezwać także jeśli sprawca nie przyznaje się do winy lub nie chce okazać wyżej wymienionych dokumentów.

Jak zgłosić szkodę ubezpieczycielowi?

Masz już dane sprawcy wypadku. Następnym krokiem jest zgłoszenie szkody ubezpieczycielowi. Podobnie jak w przypadku szkody komunikacyjnej, wniosek o wypłatę odszkodowania składasz do tego towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym polisę OC wykupił sprawca wypadku. Innymi słowy szkodę likwidujesz z OC sprawcy. Pamiętaj o tym, że naprawy szkód związanych z obrażeniami ciała, pokrycia kosztów leczenia po wypadku, dojazdów do placówek medycznych i na rehabilitację nie ma w zakresie polisy autocasco (AC). Jeśli nie wiesz, w jakim zakładzie jest ubezpieczony sprawca, możesz sprawdzić to na stronie internetowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, wpisując dane w postaci numeru rejestracyjnego pojazdu kierowcy odpowiedzialnego za wypadek.

Otrzymanie odszkodowania to nie mission impossible

Jeśli chcesz ubiegać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie z ubezpieczenia sprawcy, zanim zgłosisz szkodę, powinieneś pomyśleć, jakiej kwoty zażądasz w ramach zadośćuczynienia.

Czytaj także: Obrażenia w wypadku? Zdobądź odszkodowanie z OC sprawcy metodą trzech kroków

Skrupulatnie zbieraj wszystkie dowody, które wykażą, jakie straty poniosłeś w związku z wypadkiem. Dobrze określ i uzasadnij swoje oczekiwania finansowe. Przedstaw szczegółowo okoliczności wypadku, a jeśli na miejscu zdarzenia była policja, także jej opinię. Faktury, rachunki z zakupu leków, paragony, bilety, potwierdzenia wizyt u lekarzy i pobytu w szpitalu, diagnozy i orzeczenia lekarskie – to wszystko będzie bardzo ważne podczas rozpatrywania Twojego wniosku przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Na podstawie dostarczonych przez Ciebie dokumentów ubezpieczyciel przeprowadzi następnie postępowanie sprawdzające zasadność wniosku o odszkodowanie i ustali wysokość wypłacanego świadczenia.

Co ma zrobić poszkodowany, gdy sprawca uciekł z miejsca wypadku? Jak dostać odszkodowanie?

Co ważne, nie stoisz na straconej pozycji nawet wtedy, gdy sprawca wypadku nie ma OC lub uciekł z miejsca wypadku i nie ustalono jego tożsamości. W takiej sytuacji zgłoś szkodę Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu za pośrednictwem dowolnie wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego, który ma w swojej ofercie polisy OC – na przykład za pośrednictwem firmy, w której Ty jesteś ubezpieczony.

Nie podejmuję się oceny, na jakie pieniądze możesz liczyć. To skomplikowana sprawa, ale coraz więcej osób przekonuje się w Polsce, że odszkodowania i zadośćuczynienia są wypłacane. Wiem to z własnego doświadczenia. Kwota jest uzależniona od trwałych następstw wypadku. Jako ofiara wypadku zostaniesz poddany badaniom przez komisję lekarską, która jednak może wydać werdykt także zaocznie, na podstawie dostarczonych jej wcześniej informacji. Stąd też bardzo ważne jest to, o czym już wspomniałam – systematyczne kompletowanie wszystkich dokumentów związanych z wypadkiem. Firma ubezpieczeniowa może zaproponować Ci także ugodę, jednak w takim przypadku dwa razy się zastanów i skonsultuj z ekspertem – najczęściej bowiem ugody te nie są korzystne dla poszkodowanych w wypadkach.

Wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia

Przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia orzecznicy posiłkują się m.in. tabelą zawartą w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 roku, ale każde towarzystwo ubezpieczeniowe może ustalić procent trwałego uszczerbku na zdrowiu, stosując swoje wewnętrzne tabele. W teorii kwota odszkodowania nie może być symboliczna i powinna stanowić odczuwalny zastrzyk finansowy dla poszkodowanego – odszkodowanie powinno wyrównać Twoje straty związane z pogorszeniem sytuacji życiowej i materialnej po wypadku. Nie ma jednak przepisów, które szczegółowo i konkretnie by to regulowały. Wpływ na wysokość odszkodowania ma rodzaj doznanych w wypadku obrażeń, czas trwania leczenia i rehabilitacji, to jaki wpływ na Twoje życie miał wypadek, na ile zaburzył on Twój normalny tryb funkcjonowania, czy w poważnym stopniu przeszkodził Ci w pracy zawodowej.

Standardowo odszkodowanie powinno Ci zostać wypłacone w ciągu 30 dni od zgłoszenia wypadku. W przypadku bardziej skomplikowanych spraw okres ten został wydłużony do 90 dni, ale może się okazać, że na pieniądze z OC będziesz czekał znacznie dłużej. Zwłaszcza kiedy proponowana przez zakład ubezpieczeń suma znacząco różni się od Twoich oczekiwań i nie rekompensuje Twoim zdaniem poniesionej szkody lub pozostajesz w sporze ze sprawcą wypadku.

W takiej sytuacji zawsze doradzam negocjacje z zakładem ubezpieczeniowym. Jeśli nie odpuścisz i będziesz mieć przekonujące dowody na swoje racje masz szansę na zmianę decyzji. W przeciwnym razie możesz skierować sprawę na drogę sądową. Sąd, w postępowaniu cywilnym, może przyznać Ci kwotę wyższą niż towarzystwo ubezpieczeń, ale musisz liczyć się z wielomiesięcznym czekaniem na ostateczny werdykt. Przed sądem masz prawo dochodzić finansowego zadośćuczynienia za doznaną w wypadku krzywdę. Możesz wziąć także udział – jako strona bądź świadek – w postępowaniu karnym wytoczonym przeciwko sprawcy wypadku. W czasie tego postępowania także możesz domagać się, aby sąd orzekł o obowiązku naprawienia szkody przez sprawcę lub o zadośćuczynieniu.

Gdy odszkodowanie potrzebne jest natychmiast

Wszystko to jednak trwa, a Ty potrzebujesz pieniędzy na leczenie. Co wtedy? Już w trakcie wyjaśniania okoliczności wypadku i postępowania prowadzonego przez zakład ubezpieczeń możesz ubiegać się o pieniądze z OC sprawcy w formie zaliczki. Pieniądze z zaliczek mogą pokrywać bieżące koszty leczenia i rehabilitacji oraz spłacić te koszty, które już poniosłeś. Zaliczki mogą okazać się szczególnie ważne gdy leczysz się prywatnie lub ze względu na leczenie musiałeś zrezygnować z części lub całości obowiązków służbowych.

Jeśli wypadek poważnie wpłynął na Twoje życie – na przykład w jego następstwie straciłeś, całkowicie lub częściowo, zdolność do wykonywania pracy zarobkowej, zwiększyły się Twoje potrzeby co może być związane chociażby z długim i kosztownym specjalistycznym leczeniem, lub też zmniejszyły się Twoje widoki powodzenia na przyszłość, możesz ubiegać się także o rentę ubezpieczeniową z OC sprawcy. Warunkiem, abyś ją otrzymał, jest wykazanie, że następstwa uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia miały charakter trwały.

Nie trać wiary w swoje prawa

Pamiętaj o tym, co jest wyjątkowo ważne w Twojej sytuacji: to Ty jesteś ofiarą i należy Ci się wszelka pomoc w powrocie do zdrowia. Nie ma żadnego powodu, żebyś pokrywał jakiekolwiek koszty z własnej kieszeni. Jako poszkodowany masz prawo domagać się pomocy w powrocie do zdrowia i zadośćuczynienia za to, czego – w sensie zawodowym – nie udało Ci się lub już nigdy nie uda dokonać przez wypadek, któremu uległeś.

Czytaj więcej: Obrażenia w wypadku? Zdobądź odszkodowanie z OC sprawcy metodą 3 kroków

Podsumowanie

 • Dokładnie spisz dane sprawcy, w tym numer jego polisy OC.
 • Skrupulatnie zbieraj wszystkie dokumenty związane z okolicznościami wypadku.
 • Zapisuj wizyty u lekarzy, w szpitalach i na rehabilitacji, kompletuj diagnozy.
 • Miej świadomość, że przysługuje Ci odszkodowanie i zadośćuczynienie.
 • Żądaj zaliczek na poczet odszkodowania, jeśli nie jesteś w stanie na bieżąco opłacać na przykład kosztów leczenia.

Autor artykułu:

Ma kilkuletnie doświadczenie w redakcjach internetowych. Poza ubezpieczeniami zawodowo zajmuje się sportem, ze szczególnym naciskiem na piłkę nożną. Podobno o niektórych zawodnikach wie więcej niż trenerzy.

Zobacz także:

Dodaj komentarz

92 komentarzy do "Padłeś ofiarą wypadku samochodowego? Sprawdź, jak uzyskać odszkodowanie po wypadku"

avatar
Sortuj wg:   najnowszy | najstarszy
agnieszka
Gość

Witam. 15 czerwca doszło do zderzenia dwóch pojazdów samochodowych gdzie ja byłam poszkodowaną . na miejscu zdarzenia przyjechała policja. Na szyi pozostał mi ślad po pasie bezpieczeństwa. jednaj w sobotę pojawiły si e bóle głowy, karku i ramion . W poniedziałek poszłam do szpitala gdzie po rtg okazało się że mam skręcenie i naderwanie odcinka szyjnego kręgosłupa. co mam dalej robić . jestem osobą pracującą i nie wiem czy mam iść na zwolnienie lekarskie czy nie żeby dostać odszkodowanie z OC sprawcy.

Akceptacja
Akceptuję Regulamin Akademii (https://www.mfind.pl/akademia/regulamin/) mfind. Podane przez Ciebie dane oraz zamieszczone komentarze będziemy przetwarzać w celu umożliwienia Ci zamieszczenia komentarza. Czytaj więcej w Polityce prywatności (https://www.mfind.pl/akademia/polityka-prywatnosci/).
Rafał Kalinowski
Ekspert

Dzień dobry, to czy pójdzie Pani na zwolnienie lekarskie, czy zostanie Pani w pracy, to nie ma wpływu na otrzymanie odszkodowania z OC sprawcy. Przy zgłaszaniu szkody należy przedstawić dokumenty, które potwierdzą uszczerbek na zdrowiu. Jeśli poniosła Pani jakiekolwiek koszty związane z leczeniem, to również można otrzymać z tego tytułu zwrot pieniędzy.

Monika
Gość

Witam, mój mąż miał wypadek w zeszły czwartek. Jechał ciezarowka, jest kierowcą zawodowym nagle z nie wykasnionych jeszcze przyczyn samochód osobowy wyjechał mu wprost na czołowe mąż odbił i zjechał do lasu. Niestety kierowcą busa zginol. Mężowi oprócz potluczen narazie nic nie jest. Jednak stan psychiczny narazie nie pozwala mu na jazdę ciezarowka oraz mąż przyjmuje teraz leki przeciw lękowe i depresyjne. Wszyscy nam mówią że należy się mężowi zadość uczynienie. Nie wiem gdzie mam zasięgnąć rady co dalej robić i czy faktycznie się coś należy mężowi.

Akceptacja
Akceptuję Regulamin Akademii (https://www.mfind.pl/akademia/regulamin/) mfind. Podane przez Ciebie dane oraz zamieszczone komentarze będziemy przetwarzać w celu umożliwienia Ci zamieszczenia komentarza. Czytaj więcej w Polityce prywatności (https://www.mfind.pl/akademia/polityka-prywatnosci/).
Rafał Kalinowski
Ekspert

Dzień dobry, W takim przypadku należałoby zgłosić szkodę z OC sprawcy (potrzebne będą dane polisy sprawcy zdarzenia). Z OC sprawcy można uzyskać odszkodowanie za zniszczony pojazd oraz za szkodę osobową. Ciężko też określić, czy Ubezpieczyciel uzna za słuszne wypłacenie świadczenia, natomiast warto próbować. Dobrze byłoby też udokumentować stan zdrowia męża, o którym Pani wspomina.

Sylwia
Gość

Witam, wczoraj na przejściu dla pieszych z sygnalizacją, ja zielone, kierowca zielone ale skręcał w lewo, potrącił wózek z dzieckiem. Na szczęście wózek się nie przewrócił, potrząsnęło nim trochę, dziecko nie ma uszczerbku na zdrowiu póki co, natomiast wózek jest uszkodzony, koło pęknięte całkowicie, nie da się nim jeździć, co za tym idzie nie mogę się ruszyć z domu. Jest to zgłoszone u ubezpieczyciela, czekamy na rzeczoznawcę. Kiedy można oddać wózek do naprawy? Bądź może mogę zakupić nowy ale czy dostanę potem za niego zwrot od ubezpieczyciela, do jakiejś określonej kwoty?

Rafał Kalinowski
Ekspert

Dzień dobry, tak naprawdę decyzja odnośnie wypłaty odszkodowania należy do Ubezpieczyciela, natomiast gdyby nastąpiła sytuacja, że Towarzystwo Ubezpieczeniowe odmówi wypłaty, to zawsze można się odwołać. Co do zasady Towarzystwo musi umożliwić przywrócenie stanu przedmiotu sprzed szkody.

Asten
Gość

[reklama] – Polecam, świetny wybór.

Dester
Gość

Znalezienie firmy, która będzie wam w stanie pomóc to w tej sytuacji absolutnie podstawa. Ja osobiście mogę wam polecić [reklama]

Zuzanna Maćkowiak
Gość

Ze swojego doświadczenia wiem także, że lekarze bywają paskudni i tratują ludzi jakby nie mieli godności. Ja polecam od razu skierować kroki do kancelarii odszkodowawczej [Reklama]. Tamtejsi lekarze mają doświadczenie i wiedzą jak określić uszczerbek zdrowia (i nie tylko!)

rena
Gość

Ludzie do ch**ery czy wy naprawę wiecie co piszecie… mówicie…. bo ja czytając to wszystko mam wrażenie że to są jacyś debile. Jakie leczenie prywatne jakie zadość uczynienie połowa ludzi padających ofiarami sprawcy wypadku już jest na przegranej pozycji bo kto jeśli doniusł obrażenia jest racjonalnie myslec co ma zrobić jak go wypuszczą ze szpitala……… sam jest obolały a firmy zajmujące sie pomocą to śmiech na sali,,,,,,, tylko czekają na bez myslność poszkodowanego wyciągaja kase dla siebie a nie poszkodowanego . CHORE I PRZYKRE

Diana
Gość

Miałam jakiś czas temu problem z uzyskaniem pieniędzy z odszkodowania, musiałam wynająć firmę, która pomogła mi wyegzekwować zadośćuczynienie, okazuje się, że jest to bardzo duży problem, co dla mnie jest niewyobrażalne, ja nie byłam przecież sprawcą wypadku, a poniosłam obrażenia.Dopiero firma odszkodowawcza była w stanie mi pomóc, poczytałam sobie opinie klientów [Reklama] i zdecydowałam się na współpracę. Otrzymałam pieniądze, które mi się należały, ale musiałam pokryć koszty wynagrodzenia dla firmy, o tyle dobrze, że rachunek trzeba uregulować dopiero po zakończonej sprawie.

Artur
Gość
Witam, piszę w sprawie porady związanej z dość nietypowa sprawa. Sytuacja wygląda następująco. Miało miejsce zdarzenie, że wjechałem (moim zdaniem) bezpiecznie przed samochód. Osoba przed którą wjechałem podobno bardzo mocno zachamowala i żona kierującego pojazdem uderzyła głową o nogi i deskę rozdzielcza, pojechała do szpitala dostała potwierdzenie że lekki uszczerbek na zdrowiu do 7 dni. ( oczywiście są to zeznania poszkodowanego – gdzie nawet żony nie widziałem ) Sprawa poszła do sądu, przyznalem się bo nie chciało mi się ciągnąć tego dalej i zapłaciłem 400 zł oraz dostalem punkty – Sprawa zakończona. Aczkolwiek uderzenia o samochód nie było. Po roku… Więcej »
Urszula Borowiecka
Gość

Czego dotyczy pismo od ubezpieczyciela? Że szkoda została zlikwidowana z Pana OC? Że prowadzone jest postępowanie likwidacyjne w przedmiotowej sprawie? Bardzo proszę o przekazanie bardziej szczegółowych informacji 🙂

Monika
Gość

Witam
Dwa miesiące temu miałam wypadek samochodowy . Byłam pasażerką samochodu w który uderzył pijany kierowca. Zgłosiłam szkodę w u ubezpieczyciela sprawcy. Niestety koszty leczenia dojazdów na rehabilitacje są duże . Za rehabilitację musiałam zapłacić bo w przeciwnym razie odbyłaby się Ona dopiero w Pażdzierniku. Zmniejszyły się moje dochody z powodu zwolnienia . mam uszkodzonę kręgi szyjne oraz ograniczone ruchy lewej ręki spowodowane urazem barku . Na jakie odszkodowanie moge liczyc i czy moge domagac sie wypłaty od ubezpieczyciela na leczenie dalsze

Urszula Borowiecka
Gość

Tak, może Pani ubiegać się wypłatę kosztów na leczenie/rehabilitację.Może Pani ubiegać się również o zwrot wszystkich kosztów powstałych na skutek zdarzenia, które Pani poniosła do chwili obecnej. Może Pani dochodzić też wyrównania kosztów z tytułu utraconych zarobków. Może Pani także żądać wypłaty zadośćuczynienia za krzywdę. Poniższy tekst z pewnością okaże się dla Pani pomocny:
https://www.mfind.pl/akademia/ubezpieczenia-komunikacyjne/oc-sprawcy-wypadku/

Sylwia
Gość

A co robić, jeśli kierowca był pijany? W zeszłym roku w czerwcu miałam wypadek samochodowy (dachowanie). Byłam pasażerką pojazdu, którego kierowca okazał się być pijany. Ogólnie mam słabą dokumentację bo wynika z niej że doznałam jedynie obić. W trakcie dachowania czułam gniecący się na moim karku dach. Od tamtej pory mam problemy z kręgosłupem. Problem w tym że tomograf nie wykazał zmian, a na rezonans nie miałam środków finansowych. Czy po prawie roku czasu jest szansa żeby coś otrzymać? Dodam że na miejscu była policja.

Urszula Borowiecka
Gość

Proszę zgłosić szkodę do ubezpieczyciela sprawcy, który przeprowadzi postępowanie likwidacyjne i zajmie stanowisko w sprawie wypłaty świadczenia na Pani rzecz. Proszę przedstawić dokumentację medyczną . Jeśli ubezpieczyciel przyjmie odpowiedzialność za przedmiotowe zdarzenie i wypłaci Pani pieniądze, najprawdopodobniej zwróci się o ich zwrot do sprawcy (ze względu na fakt, że sprawca był pijany, przysługuje mu do tego prawo, tzw. regres do sprawcy).

Arek
Gość

Z tymi odszkodowaniami nie zawsze jest tak łatwo. Szwagrowi kobieta wyjechała w 2015 zza zakrętu na jego pas, zjechał w rów przez nią. Sprawa zakończyła się umorzeniem, słowo przeciwko słowu. Fakt faktem później sam musiał na własny koszt samochód naprawiać. Uszkodzenie powierzchowne, ale zawsze to kasa, którą trzeba wyłożyć ze swojej kieszeni nie ze swojej winy. ja na początku tej zimy miałem mały wypadek. Sam się nie bawiłem w odzyskiwanie kasy. Skontaktowałem się z [reklama], w ciągu miesiąca miałem już pieniążki na koncie. Jeśli człowiekowi się należy to dlaczego ma nie korzystać? Tym bardziej że po to ma się ubezpieczyciela.

Sylwia
Gość
Witam. Jakis czas temu mialam wypadek samochodowy. Wpadlam W poslizg samochod przekoziolkowal i wpadl do rowu. Jechalam z predkoscio pk 50 60 km na h. Predkosc dozwolona na tym odcinku to 90 km /h. Droga byla oblodzona samochod doslownie zarzucilo i nie bylam w stanie mad nim zapanowac. Mam swiadka wypadku ktory wtciagnal mnie z auta. Posiwadczyl ze droga byla bardzo sliska i nie byla osolona. Na miejscu zdarzenia przejchala policja oraz straz pozarna. Policja w notatce nie umiescila zadnej informacji o stanie drogi. Napisali ze to ja nie dostosowalam sie do warunkow na drodze z czym kompletnie sie nie… Więcej »
Maciej Putrzyński
Gość

Dzień dobry

brak takiej adnotacji od policji nie stanowi przeszkody w dochodzeniu odszkodowania z OC zarządcy drogi. Warto mieć świadka, ponieważ zwiększa on Pani szanse. Sprawa najprawdopodobniej skończy się w sądzie, jednak warto walczyć o swoje.

Pozdrawiam

Joanna
Gość

Witam moj wujek jechal ok 15 lat temu rowerem byl pod wplywem alkoholu potracil go samochod i wuja zginal na miejscu czy rodzina moze starac sie o odszkodowanie z oc sprawcy

Maciej Putrzyński
Gość

Dzień dobry

proponuję skonsultowanie sprawy z kancelarią prawną/prawnikiem, specjalizującymi się w dziedzinie odszkodowań z OC, ponieważ nie znam szczegółów. Jeśli zdarzenie to uznane było jako przestępstwo, to czyn ten ma 20-letni okres przedawnienia w aspekcie możliwych roszczeń z OC sprawcy.

Pozdrawiam

Damian
Gość
Witam, kilka dni temu miałem kolizję drogową- dziewczyna wymusiła pierwszeństwo wyjeżdżając z podporządkowanej na główną ulicę. Po kliku godz od zdarzenia udałem się na SOR z bólem ramienia- problemy z skręceniem głową w lewo, pełnym poruszaniem ręką ( nr chorobowe w wypisie: T06.8; V42.7). Prześwietlenie nic nie wykazało, dostałem tylko 1 dzień chorobowego oraz skierowanie za tydzień do ortopedy na kontrolę. W kolejne dni normalnie chodziłem do pracy z temblakiem na ręce aby „odpoczywała”- takie było zalecenie lekarza. Kilka dni po kolizji jest już lepiej, mogę skręcać głową oraz w większym zakresie poruszać ręką- ból nadal odczuwalny. Zastanawiam się czy… Więcej »
Maciej Putrzyński
Gość

Dzień dobry

złożenie wniosku nic nie kosztuje, ale można jednak uzyskać zadośćuczynienie, adekwatne do poniesionych np. obrażeń, cierpień, kosztów leczenia itd.
Zamieszczam Panu link do naszego artykułu, który ułatwi Panu stworzenie takiego zgłoszenia szkody – link do artykułu.

Pozdrawiam

Paweł
Gość
Witam Tydzien temu mialem wypadek samochodowy, jechalem razem z synem i wyjechal nam mlody kierowca powodujac kolizje. Wypadek nie byl z mojej winy, razem z synem trafilismy do szpitala na SOR i tam stwierdzili ze synowi nic sie nie stalo ma tylko na szyji prege od pasa a mi zrobili przeswietlenie klatki piersoowej poniewaz bardzo mnie bolala. Nastepnie wyszlo iz wszystko jest ok nie ma zlaman tylko mostek i klatka stloczona. Dostalem leki przeciwbolowe i skierowanie do poradni chirurgicznej zeby po tygodniu zglosic sie na sprawdzenie. Tydzien minal a mnie nadal boli klatka i mostek, nie moge normalnie funkcjonowac ani… Więcej »
Maciej Putrzyński
Gość

Dzień dobry

oczywiście, że może Pan się ubiegać o zadośćuczynienie z OC sprawcy. Zamieszczam link do naszego artykułu, w którym ma Pan opisane dokładne paragrafy z KC na jakie trzeba się powołać przy zgłaszaniu szkody – link do artykułu.

Pozdrawiam

Paweł
Gość

Dziekuje za odpowiedz, to mi chodzilo. Jak tylko sie wykuruje to zglosze szkode.

Maciej
Gość

Zawsze jeśli chodzi o odszkodowanie i pieniądze to są problemy małe albo duże. Dlatego ja sam już się w to nie bawię, tylko pomagają mi ludzie z [reklama]. Zawsze sprawa idzie szybko i komfortowo

Wojtek
Gość
witam mam pytanie chodzi o smierc bliskiej mi osoby, która zmarla na skutek przejechania jej przez kierowcę samochodu prokurator umozyl sledztwo kierując się opinia biegłego z której wynika, ze biegly wydając ja kierowal się w większości na przekłamanych zeznaniach glownego świadka i sprawcy kierowcy, przez którego bliska moja osoba zmarla ponieważ sprawca to osobe przejechal, ale mimo to prokurator umorzyl sledztwo a biegly stwierdził, ze nie mogl uniknąć przejechania mojej bliskiej osoby i ze ona sama sobie zagrozenie spowodowala i z tego co wynika kierowca sprawca nawet nie stanie przed sadem, mimo to ze glowny świadek tez jechal w tym… Więcej »
Maciej Putrzyński
Gość

Witam

sprawa wygląda na dosyć skomplikowaną, ale odniosę się do pytania związanego z ubezpieczeniem. Ma Pan całkowite prawo, do ubiegania się o świadczenie z tytułu ubezpieczenia na życie, NNW czy innego ubezpieczenia osobowego, jeśli takie było zawarte, ponieważ istnieje zasada ryzyka, gdzie nastąpiła śmierć osoby ubezpieczonej, więc powinna być wypłata świadczenia.

Pozdrawiam

Marta
Gość

Moje dwie nieletnie córki podróżowały z moim mężem nagle z przeeciwka z kolumny pojazdów wiechał na nich inny pojazd doszło do czołowego zderzenia w wynku czego wszyscy odnieśli wiele obrażeń leczenie trwa czy mogę liczyć już na jakieś pieniądze na ich leczenie ?

Maciej Putrzyński
Gość

Witam

jeśli policja w toku wyjąsnienia wypadku wskazała, że winnym tego zdarzenia jest kierowca tego drugiego pojazdu, to cała trójka ma prawo do świadczenia z OC sprawcy ( szkoda osobowa zgłaszana jest oddzielnie od szkody majątkowej – samochodowej), natomiast Pani rodzina ma prawo jeszcze żądać świadczenia z NNW kierowcy i pasażerów (jeśli było wykupione do OC), jak również z innych prywatnych ubezpieczeń, chroniących zdrowie.

Pozdrawiam

Tomasz
Gość

Witam.mielismy wypadek.auto-szkoda calkowita. Byla karetka rentgen tomograf. Zwolnienie na 10 dni i wizyta u chirurga u siebie. Dalsze l4.razem ok 3 tygodni.nic złamanego tylko bole dolnego odcinka kręgosłupa. Boli troche nadal przy dzwiganiu ciężaru. Pracuje na magazynie i dzwiganie to codzienność. moja pasazerka złamała
palec -ile za to powinna dostac
minimalnie(operacja była ,jakies przemieszczenie a teraz jeszcze
rehabilitacja czeka ale na razie
problemy ruchowe po zdjęciu gipsu.my
jestesmy poszkodowanymi.
pozdrawiam
Tomasz

Maciej Putrzyński
Gość

Dzień dobry

z pewnością możecie Państwo walczyć o świadczenie pieniężne z OC sprawcy tego zdarzenia. Zamieszczam link do naszego artykułu, w którym wyczerpująco opisujemy możliwości uzyskania takiego świadczenia za uszczerbek na zdrowiu ( link do artykułu ).

Pozdrawiam

Magdalena
Gość

Witam jadąc do pracy strzelila mi opona w lewym przednim kole.Nie mogąc zapanować nad kierownicą wpadłam do rowu.Na drugi dzień pojechałam do szpitala bo rano bardzo bolał mnie kark zrobili mi rentgen karku i tomografia z badań nie wyszło nic poważnego w opisie mam widoczny przeprosi kręgosłupa w odc.szyjnym TK głowy oraz odcinka szyjnego kręgosłupa bez odchylenia od normy.Nie wiem czy mogę starać się o odszkodowanie po takim urazie i sytuacji jaka miała miejsce wczoraj

Maciej Putrzyński
Gość

Witam

może Pani na pewno spróbować uzyskać świadczenie z NNW kierowcy(jeśli je Pani posiada) lub też z NNW z ubezpieczenia w pracy, czy też zawartego indywidualnie przez Panią( jeśli takie umowy są na Panią zawarte).
Jeśli jednak opona strzeliła z powodu złego stanu drogi, może Pani zgłosić roszczenia – osobowe i majątkowe, do zarządcy drogi.

Pozdrawiam

Magdalena
Gość

Dziękuję za odpowiedź. Posiadam ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy.Nie wiem jak jest z ubezpieczeniem w pracy.(Ponieważ przeglądając je nie mogę odnaleźć takiego punktu-czy powinnam zadzwonić i zapytać wcześniej czy dopiero jak wrócę do pracy)Obecnie jestem na L4 w kołnierzu i zażywam środki przeciw bólowe następnie mam skierowanie do poradni ortopedycznej.Mysle,że jakby coś miało już wyjść to by już wyszło tym bardziej,że mam wyniki.No ale jednak przeżycia z wypadku zostały gdzieś w środku i ból kręgosłupa nadal się utrzymuje

Maciej Putrzyński
Gość

Witam

roszczenie z NWW może Pani zgłosić już teraz, czy to NNW kierowcy czy NNW z pracy, proszę zbierać do tego całą dokumentację medyczną i po zakończeniu leczenia trzeba zgłosić się do ubezpieczycieli w celu umówienia się z lekarzem orzecznikiem, który oceni uszczerbek na zdrowiu.
Życzę szybkiego powrotu do zdrowia!

Pozdrawiam

Magdalena
Gość

Dziękuję jak będzie już po wszystkim to się odezwę .Pozdrawiam

Maciej Putrzyński
Gość

Czekamy na pozytywne informacje 🙂

Basia
Gość

Moj mąż zginął w wypadku samochodowym niby wypadek był z jego winy bo wyprzedzał zostałam sama z piątką dzieci dlaczego nie należy mi się odszkodowanie ?

Maciej Putrzyński
Gość

Witam

jeśli wypadek był z winy Pani męża to ciężko tu dochodzić świadczenia z OC. Jedyna opcja uzyskania jakichkolwiek pieniędzy to ubezpieczenie NNW kierowcy, które Pani mąż mógł mieć wraz z polisą OC, ewentualnie ubezpieczenie na życie etc.

Pozdrawiam

Ewka
Gość

Ostatnio potrąciłam pijanego rowerzystę, nie chciał wzywać pogotowia ani policji. Na moje oko nic mu się nie stało poważnego, obyło się bez krwi, jednak potłuczenia były. Tydzień później poszkodowany wniósł zawiadomienie na Policję, dostałam mandat i 6 pkt. on również dostał mandat. Teraz poszkodowany odgraża się, że będę płacić odszkodowanie. Czy ma on takie prawo?

rafal
Gość

w sierpniu 2015 r kierujacy motorowerem wumusil pierszenstwo , on i 6 letni pasazer w stanie krytycznym wzielo pogotowie, ja od tamtej pory mam wysokie cisnienie krwi i na nie sie lecze do tej pory. czy moge ubiegac sie o odszkodowanie z mojego nnw i z prywatnego ubezpieczenia pzu>?

Maciej Putrzyński
Gość

Witam 🙂

W pierwszej kolejności proponuję sprawdzić OWU NNW, o którym Pan wspomniał. Co to za ubezpieczenie w PZU?
Ewentualnie, jeśli kierujący motorowerem został wskazany przez policję jako winny zdarzenia, to może Pan próbować ubiegać się o świadczenie z OC sprawcy, pod warunkiem, że dowiedzie Pan związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy zdarzeniem a obecnym stanem zdrowia.

Pozdrawiam

rafal
Gość

..polisa pzu jest z zakladu pracy (grupowe ubezpieczenie) kierujacy motorowerem jest winny, z jego oc dostalem odszkodowanie za rozbite auto. lekarz rodzinny wystawil mi dokument ze od pory wypadku mam wysokie cisnienie krwi. chcialem sie dowiedziec czy warto cos z tym robic.

Maciej Putrzyński
Gość

Tak jak Panu wspomniałem, może Pan zgłosić roszczenie z OC sprawcy dotyczące stanu Pana zdrowia, jednak będzie trzeba udowodnić, że Pana zły stan zdrowia jest skutkiem zdarzenia, które miało miejsce. Jeśli ma Pan taką dokumentację medyczną, bądź może ją Pan uzyskać i można tego dowieść, to na pewno warto spróbować.

Pozdrawiam

Wiola
Gość
Młody mężczyzna chory psychicznie, uderzył w inne auto, a ono w moje. Była policja,w sadzie się przyznał. Ponieważ zgłosiłam się dopiero do lekarza po 3 i pół doby (zbagatelizowałam wcześniej objawy, bo pokazały się dopiero po 3 h) odmówiono mi odszkodowania. Pasażerka innego auta, której w tym wypadku pękł kręgosłup, zgłosiła się następnego dnia. Założyłam sprawę w sadzie i……biegli powiedzieli, że nie mogłam złamać kostki w tym wypadku (ani mieć innych obrażeń typu :”smagnięcie biczem”). Uznali wypadek tej kobiecie, mnie nie. Dodatkowo biegli kopiują opinię lekarza od ubezpieczyciela, który jako pierwszy napisał, że nie złamałam kostki. Biegli w opinii wybierają… Więcej »
Dawid
Gość

Witam Państwa. 20 marca mieliśmy wypadek nie z mojej winy w aucie były 4 osoby. Ja i mój tata byliśmy w szpitalu na obserwacji 24h, nie było poważnych urazów (na wypisie jest wszystko napisane) tata musiał przerwać rehabilitacje ponieważ 2 tygodnie przed wypadkiem miał operacje na kręgosłup , brat ma napisane w histori leczenia po wypadku ze ma Zaburzenia łękowe w postaci fobii , mamy wszystkie wypisy i notki lekarzy u których byliśmy. Czy mam szansę na zadość uczynienie z Oc sprawcy ?

Katarzyna Archacka
Użytkownik

Witam,

jako poszkodowani, mają Państwo prawo zgłosić roszczenie do TU sprawcy celem zadośćuczynienia. Należy zebrać dokumentację medyczną i skontaktować się z rzeczonym TU.

Pozdrawiam

Dawid
Gość

Dziękuję bardzo za tak szybką odpowiedz i również pozdrawiam

Bogusława
Gość

Witam.
13 kwietnia br.jadąc rowerem zostałam potrącona przez auto.Winny jest kierowca.Karetka przewiozła mnie do szpitala, tam założono mi szwy na łuku brwiowym.Leżałam trzy dni. Nie stwierdzono żadnych złamań a ja cierpię ból w poruszaniu się i oddychaniu.Okulary zostały połamane.Twarz wygląda okropnie .Kontrolę mam , wyznaczoną na18 kwietnia.Proszę o odpowiedz , czy mam szansę na jakieś zadość uczynienie za moje cierpienia
Pozdrawiam serdecznie

Katarzyna Archacka
Użytkownik

Witam,

jako poszkodowana może ubiegać się Pani o odszkodowanie z OC sprawcy. Należy zebrać dokumentację medyczną i zwrócić się z roszczeniem do TU sprawcy wypadku.

Pozdrawiam

Łukasz
Gość

zostałem potacony przez auto.Ewidentnie jest wina kierowcy.Przyjechła polcja i dostał punkty karne wraz z mandatem a ja dostałem za jazde po chodniku czy nalezy mi sie jakiejs oszkodowanie ? mam slady otarcia i mnie lewa strona boli ale nic nie jest złamane i co dalej

Katarzyna Archacka
Użytkownik

Witam,

konsekwencje wyciągnięte za jazdę po chodniku są osobną sprawą. Jak najbardziej może Pan wystąpić z roszczeniem za szkodę osobową, lecz najpierw należy udać się do lekarza, ponieważ TU nie uzna roszczenia bez dokumentacji medycznej.

Pozdrawiam

Karol
Gość

moja żona została potrącona na pasach, doznała urazu kolana, ale nie była w szpitalu, jednak zwolnienie z tego tytułu trwało 3 tygodnie, ból, korektor na kolano, rehabilitacja, wizyty u ortopedy, sprawca dostał (sic!) pouczenie, jest to rażąco niesprawiedliwe, mój adwokat radzi sprawę karną jako najprostszy sposób do uzyskania potem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej, w sytuacji nieodpowiedniego ukarania sprawcy skłaniam się do tego. Czy powinniśmy tak zrobić? Czy nie lepiej od razu zwrócić się do firmy ubezpieczeniowej?

Katarzyna Archacka
Użytkownik

Witam,

dobrym i najprostszym będzie zgłoszenie się do firmy ubezpieczeniowej. Proszę zebrać dokumentację medyczną żony i rachunki potwierdzające wydatki związane z uszczerbkiem na zdrowiu powstałym na skutek wypadku. Sprawę karną można założyć w razie ew. kłopotów z wypłatą odszkodowania. Bezpośredni kontakt może oszczędzić stresu, nerwów i czasu 🙂

Pozdrawiam

Katarzyna Wojdyło
Gość
Jeżeli samemu ulegnie się wypadkowi, bądź straci w nim kogoś bliskiego, to raz, że nie ma się głowy do tych wszystkich załatwień, dwa często samemu wymaga się rehabilitacji. Z doświadczenia własnego wiem, że walkę o odszkodowanie warto polecić komuś, kto się na tym zna i nie mówię tu o indywidualnym prawniku, który zgarnie kasę, nawet jeżeli nic nie zdziała, tylko o firmie. Po śmierci ojca w wypadku trafiłam przez przypadek na firmę o nazwie (usunięte przez moderatora). Ich oferta była jasna i klarowna, do tego gwarancja ile wywalczą i ile z tego im się należy, poza tym nic nie miało… Więcej »
Szymon
Gość

Dzień dobry.
19 12 2015 jadąc do pracy na ulice wtargna mi pijany pieszy. Ominołem go ale miałem zderzenie z tirem. Mnie zabrała karetka a pijanego zatrzymała policja. Policja za winnego uznała pijanego pieszego do dzisiaj jestem na zwolnieniu i mam problem z chodzeniem mam poobijane nogi. Samochód do kasacji a ja się martwię ze jak skończy mi się zwolnienie nie będę miał czym dojeżdżać. A do pracy mam 60 km i worze dzieci po drodze do szkoły. Co mam robić. Pieszy prawdopodobnie nie ubezpieczony. Ja się martwię co dalej.

Dominika Grabek
Użytkownik

Niestety, jeśli nie miał Pan ubezpieczenia autocasco (AC), to w tej sytuacji pozostaje Panu dochodzenie roszczeń bezpośrednio od sprawcy zdarzenia, czyli tego pieszego – i to zarówno za szkodę na osobie jak i za rozbity samochód.

Łukasz
Gość
Dzień dobry, dziękuję za dobry artykuł i mam pytanie: wczoraj stałem się ofiarą wypadku – jechałem rowerem i na skutek wyprzedzania „na trzeciego” przez inny samochód upadłem na asfalt, złamałem rękę. Zgłosiłem sprawę na policji, sprawca uciekł, choć leżałem przez chwilę na drodze. Wraz ze mną w zdarzeniu brała udział koleżanka, która nie ucierpiała, ale zgłosiła ze mną sprawę policji. Pracuję w Niemczech, w Polsce nie mam ubezpieczenia NFZ – czy mogę prosić szpital o fakturę za RTG i szynę i oględziny, i następnie przedstawić w ramach roszczenia do UFG – sprawca pewnie się nie odnajdzie – czy więc UFG… Więcej »
Akademia mfind
Gość

Jest dokładnie tak, jak napisałeś. UFG pokryje poniesione przez Ciebie koszty, dlatego zbieraj rachunki. Najlepiej jeżeli będą to faktury wystawione na Twoje imię i nazwisko.

pozdrawiam,
Edyta Skórka

Ewa
Gość
Witam. 02,07,2014r miałam niewielką stłuczkę (delikatnie pęknięty zderzak w pojeździe poszkodowanego), w której NIKT NIE UCIERPIAŁ. Zostało spisane oświadczenie i rozjechaliśmy się z miejsca zdarzenia. Po jakimś czasie został do mnie przysłany druk od ubezpieczyciela o spowodowaniu kolizji. Spadły mi zniżki za spowodowanie wypadku oraz pobrane pieniądze z ubezpieczenia i na tym miała się ta całą historia zakończyć. Lecz w dniu 11,03,2015r otrzymałam kolejne pismo od ubezpieczyciela w związku z tym iż, osoba poszkodowana wniosła sprawę o uszczerbek na zdrowiu. Nie było szans aby cokolwiek stało się osobie uczestniczącej w kolizji. Dzwoniąc do ubezpieczyciela nie można od niego uzyskać żadnych… Więcej »
Urszula Zimnoch
Gość

Dzień dobry!

Pani Ewo, być może komplikacje zdrowotne u poszkodowanego wystąpiły dopiero po kilku dniach. W tej sytuacji najlepiej będzie jeśli
skieruje Pani swoje pytania do towarzystwa w formie pisemnej (w
formie pisemnej powinna Pani otrzymać szczegółowe wyjasnienia).
Bardzo często wgląd do pełnej dokumentacji sprawy ma sam
rzeczoznawca, a nie doradca na infolinii.

KASIENKA
Gość

Witam .. 5 lat temu miałam wypadek samochodowy JECHAŁAM JAKO PASAŻER 🙁 mialam poczaskaną miednice i biodro -kość panewkową 🙁 Do dziś utykam na nogę i mam stopien niepełnposprawnosci grupe lekką .. fakt jest faktem ze odszkodowanie dostalam i ubezpieczalnia wypłaciła mi je . ALE JESTEM NADAL KALEKĄ 🙁 CZY MAM SZANSĘ skarzyś kierowce z którym jechałam o rente czy o zadosc uczynienie ? Prosze pomużcie mi KASIA

Dominika Grabek
Gość
Kierowca po to był ubezpieczony w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC, aby nie musiał płacić z własnej kieszeni za Pani leczenie. Jeśli uważa Pani, że szkoda nie została Pani w pełni zrekompensowana, może Pani ubiegać się o rentę i zadośćuczynienie od ubezpieczyciela sprawcy z jego polisy OC. Fakt, że już dostała Pani jakieś odszkodowanie, nie zamyka Pani drogi do dochodzenia innych roszczeń od firmy ubezpieczeniowej. Szerzej o tym, jak starać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie, piszę w tym artykule: http://serwisy.gazetaprawna.pl/finanse-osobiste/artykuly/835349,obrazenia-w-wypadku-czego-zadac-z-oc-sprawcy.html W tej sytuacji, ponieważ upłynęło już 5 lat od zdarzenia i ponieważ było już prowadzone postępowanie likwidacyjne, sugerowałabym, aby dochodziła Pani… Więcej »
K
Gość

Witam jakie są szanse na odszkodowanie gdy jestem poszkodowany (stan był krytyczny), a umorzenie śledztwa uzasadnione „brak cech czynu zabronionego” bo byłem sam na miejscu wypadku -sprawca zbiegł a świadkowie świadczą przeciwnie niż ja.?

Dominika Grabek
Gość

Może Pan domagać się odszkodowania od sprawcy (lub od jego ubezpieczyciela) jedynie wtedy, gdy jest on zidentyfikowany i gdy został on uznany za sprawcę. Z tego, co Pan napisał, nie wynika jednoznacznie, kto został uznany za sprawcę wypadku: Pan, czy człowiek, który uciekł?

K
Gość

Ja jestem tylko jako poszkodowany, ale świadkowie zeznali, że to tylko ja przyczyniłem się do tego wypadku. Ja zupełnie nie zgadzam się z tymi zeznaniami. Czy mam jakieś szanse na odszkodowanie?

Dominika Grabek
Gość

A czy sprawca w ogóle został znaleziony? Bo musimy wiedzieć, kto to jest i gdzie był ubezpieczony, aby mógł Pan ubiegać się o odszkodowanie z jego OC. Jeśli sąd nie stwierdził Pana wyłącznej winy, to może Pan dostać odszkodowanie. Może ono zostać pomniejszone o tzw. przyczynienie, czyli procentowo wyrażony stopień, w jakim przyczynił się Pan do zdarzenia. Więcej o przyczynianiu piszemy w tym artykule: https://www.mfind.pl/akademia/dochodzenie-odszkodowan/przyczynienie-sie-poszkodowanego/

K
Gość

Nie znaleziono sprawcy. Ja pamiętam, że na zakręcie przed moją maską „na czołówkę” wyjechał mi pojazd. Świadek zeznał, że nikogo tam nie było. Nie wiem co teraz dalej robić.

Dominika Grabek
Gość

Bardzo trudna sprawa, bo teraz mamy Pana słowo przeciwko słowu świadka. Gdyby było tak, że sprawca uciekł, ale z całą pewnością można byłoby stwierdzić, że BYŁ, to mógłby Pan otrzymać odszkodowanie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Teraz też może Pan zgłosić szkodę do UFG, ale powinien Pan udowodnić, że faktycznie ktoś zajechał Panu drogę.

K
Gość

Zastanawiam się czy nie odwołać się do sądu, bo mam jeszcze kilka dni, ale innych dowodów nie mam. Mogę tylko powtórzyć co już zeznałem, chyba i tak już jestem na straconej pozycji, a ledwo przeżyłem. Dziękuję za odpowiedź,

Rafał
Gość
Witam, wczoraj byłem uczestnikiem wypadku motoryzacyjnego. Starszy Pan wymusił pierwszeństwo i uderzyłem w niego motorowerem. Policja po wywiadzie z nami stwierdziła, że winny był „Starszy Pan”. Przyjechała pomoc medyczna, stwierdzili u mnie liczne otarcia, ale do szpitala mnie nie zabrali. Czułem się dobrze, ale to pewnie wynikało z szoku. Dzisiaj nie mogłem wstac z łóżka, jestem cały obolały, w tym klatka piersiowa (nie mam problemu z oddychaniem), Wyczuwam też jakieś nieprawidłowości w okolicy szyi. Przy ruchach głową odczuwam ból. Dzisiaj dopiero idę do lekarza. Motorower jest w kiepskim stanie, podejrzewam uszkodzenie ramy. Jeżeli chodzi o zwolnienie lekarskie to przewiduję iż… Więcej »
Urszula Zimnoch
Gość

Jeśli chodzi o określenie wysokości odszkodowanie, to nie jesteśmy w stanie tego zrobić, gdyż jest to kwestia indywidualna. Koniecznie musisz skontaktować się z towarzystwem ubezpieczeniowym sprawcy w celu zgłoszenia szkody. Zanim jednak, to zrobisz przeczytaj ten artykuł: https://www.mfind.pl/akademia/dochodzenie-odszkodowan/odszkodowanie-z-oc-sprawcy/
Dokładnie w nim opisujemy jak należy postąpić.

Rafał
Gość

Z tego artykułu wynika. że skoro otrzymałem skierowanie do szpitala na badania to mogę jechac tam taksówką ? Dobrze zrozumiałem ?

piotr
Gość

Witam, rok temu poślizgnalem sie i w skutek upadku bylem przez 3 miesiace niezdolny do pracy. PZU wyplacilo mi odszkodowanie ale wydaje mi sie ze za 3 miesiace niezdolnosci do pracy w tym 2 rehabilitacje to otrzymalem bardzo malo.Co moge zrobic zeby uzyskac skutecznie wieksza sume zwlaszcza ze caly czas odczuwam skutki wypadku.

Urszula Zimnoch
Gość

W takiej sytuacji najlepiej napisać odwołanie. Oczywiście
trzeba je bardzo dobrze umotywować i dołączyć stosowne dokumenty
potwierdzające dalsze roszczenie.

piotr
Gość

Witam, zostalem potracony na przejsciu dla pieszych, byla policja i bylem na pogotowiu, jestem poobijany, czy moge liczyc na jakies odszkodowanie?

Urszula Zimnoch
Gość

Jak najbardziej! Należy zgłosić szkodę z OC sprawcy. Możesz
ubiegać się o naprawę szkód związanych z obrażeniami ciała,
pokrycia kosztów leczenia po wypadku, dojazdów do placówek
medycznych i rehabilitację. Uzyskanie takiego świadczenia, nie jest
łatwe, ale jest realne. Zbieraj wszystkie dowody, faktury, rachunki,
które wykażą jakie straty poniosłeś. W artykuł dokładnie opisaliśmy krok po kroku jak należy postępować.

Dariusz Słyścio
Gość

Witam
W ubiegłym roku wjechał w tył mojego pojazdu inny pojazd. Nie doznałem urazów, miałem wizyte na pogotowiu, L4 według mnie nie było potrzebne. Miałem kilka wizyt u różnych specjalistów,
Proszę odpowiedzieć czy jest jakikolwiek sens starania się o odszkodowanie z tytułu oczywiście,nw mojego a może sprawcy.

Pozdrawiam
Darek Słyścio

Akademia mfind
Gość

Dzień dobry,

z Pana opisu wnioskujemy, że w wyniku stłuczki nie poniósł Pan żadnych strat i nie doznał uszczerbku na zdrowiu. W takim przypadku wystąpienie o odszkodowanie nie jest uzasadnione.

Więcej na ten temat może Pan przeczytać w naszym artykule: http://www.mfind.pl/akademia/dochodzenie-odszkodowan/odszkodowanie-z-oc-sprawcy/

Pozdrawiamy serdecznie

eme
Gość

Życie pisze odmienne scenariusze…
Byłam poszkodowana w wypadku jako pieszy na przejściu (kierowca zjechał na nie swój pas), po czym uciekł z miejsca wypadku bez udzielenia mi jakiejkolwiek pomocy. Odszkodowanie otrzymałam, ale niestety nawet nie pokryło połowy kosztów leczenia. Czy można to nazwać „wygraną” pozycją?

dami.raf
Gość

witaj eme, jeśli czytasz tą wiadomość to proszę odpisz tutaj bo jestem w stanie Ci pomóc w sprawie odszkodowania za wypadek w którym ucierpiałaś żeby nie tylko pokryło to Twoje koszty ale tez żebys dostała rekompensate. czekam na kontakt a w razie czego potem skontaktujemy sie na priv. pozdrawiam

Sylwia
Gość

Czy bedac sprawca kolizji wskutek sliskiej nawierzchni i majac ac moge ubiegac sie o odszkodowanie?
[email protected]

Maciej Putrzyński
Gość

Dzień dobry

jeśli chce Pani likwidować szkodę ze swojego AC, to nie widzę żadnych przeciwwskazań żeby to zrobić.

Pozdrawiam

Mateusz
Gość

Witam czy moge prosic o kontakt moj brat mial wypadek samochodowy ( poszkodowany) I chcialby dowiedziec sie jak moglby zdobyc jakies zodoscuczynienie .

Dagmara
Gość

Witam jestem w stanie Panu pomoc

Maciej Putrzyński
Gość

Dzień dobry

w nawiązaniu do Pana wiadomości podsyłam artykuł, w którym dokładnie odpisujemy dostępne możliwości w ubieganiu się o wysokie zadośćuczynienie, zamieszczam link do artykułu – Zadośćuczynienie z OC sprawcy. Jak walczyć o duże pieniądze po wypadku?.

Pozdrawiam

Patryk Morawski
Gość

Niestety i w tym przypadku, poszkodowani bardzo często nadużywają swojej „wygranej” pozycji (zakładając, że nie doszło do poważnych obrażeń) i przez symulację są w stanie bardzo dużo wygrać, zwłaszcza, gdy winę za wypadek odpowiada sprawca (czyli wina była jednostronna). Koleżanka mojej mamy potrąciła na przejściu dla pieszych pijanego człowieka, który wtargnął na ulicę…. No właśnie, przez to, że było to przejście dla pieszych (ale z sygnalizacją!!) sprawa toczyła się 1,5 roku… Na szczęście koleżanka sprawę wygrała, ale nie muszę chyba opisywać stresu, upokorzeń, wyrzutów sumienia i straconego czasu, którego doznała………

Magda
Gość

Na przejście dla pieszych nie można wtargnąć! Kierowca ma zachować szczególną ostrożność przed przejściem dla pieszych , również sygnalizowanych. Polskie prawo nie zabrania pieszemu być pod wpływem alkoholu. Podejrzewam że poszkodowany w tym przypadku miał słabego adwokata.

Dagmara Deska
Gość

Z własnego doświadczenia wiem, że dochodzenie swoich praw bywa upokarzające, a i skutki są marne. Po wypadku zostałam wyceniona na podstawie tabelki z zeszycie. Oczywiście mój ubytek na zdrowiu został zbagatelizowany i za trwałe uszkodzenie dostałam opłatę żenująco symboliczną. Kontakt z ubezpieczycielem oceniłabym raczej jako wymęczającą walkę, jak się okazało – po nic.

wpDiscuz