mfind mfind

Zgubiony dowód rejestracyjny – co powinieneś zrobić?

Jak odzyskać dowód rejestracyjny lub wyrobić nowy? Podpowiadamy rozwiązania, istotne zwłaszcza w okolicznościach ograniczonej pracy wydziałów komunikacyjnych w urzędach. W naszym cyklu poradnikowym dla kierowców wyjaśnialiśmy już m.in., czym jest numer karty pojazdu lub numer druku prawa jazdy. W tym artykule przyszedł czas na kolejny dokument kierowcy, a mianowicie dowód rejestracyjny pojazdu. Co zrobić w sytuacji, gdy go zgubiliśmy? Przede wszystkim zachowajmy spokój. Obecnie zgubiony dowód rejestracyjny to nie taki powód do zmartwienia, jak jeszcze jakiś czas temu. Choćby ze względu na fakt, że za brak dokumentu podczas podróży samochodem nie grozi nam dzisiaj mandat. Policja podczas kontroli drogowej zweryfikuje potrzebne informacje, korzystając z bazy CEPiK.

Dokumenty naszego samochodu możemy mieć zawsze przy sobie w wersji elektronicznej. Wystarczy skorzystać z aplikacji mObywatel. Cyfrowa wersja ubezpieczenia OC, karty pojazdu i dowodu rejestracyjnego będzie dostępna na naszym smartfonie. Do aktywacji usługi konieczny jest jedynie tzw. profil zaufany, który potwierdza tożsamość osoby w internecie. Obecnie założymy go bez wychodzenia z domu i udawania się do urzędu skarbowego. Potrzebne będzie jedynie skorzystanie z bankowości elektronicznej.

No dobrze, dowód rejestracyjny został jednak zgubiony – co możemy robić dalej? Sprawy z pewnością nie można ignorować, nawet jeśli nie grozi nam mandat za brak dokumentu. Dowód rejestracyjny będzie nam potrzebny m.in. w sytuacji, gdy wybierzemy się na badanie techniczne pojazdu. Papierowa wersja dokumentu wymagana jest dla przybicia pieczątki potwierdzającej wykonania badania. Dowód rejestracyjny musimy mieć też przy sobie, gdy wybieramy się samochodem zagranicę.

Jak wyrobić nowy dokument, gdy dotychczasowy został zgubiony?

Zgubiony dowód rejestracyjny wiąże się z koniecznością wyrobienia tzw. wtórnika dokumentu. Najpierw jednak o fakcie zagubienia dowodu należy powiadomić właściwy wydział komunikacyjny. Takiego zgłoszenia dokonuje właściciel pojazdu. Gdy jest ich kilku – wszyscy muszą zgłosić fakt zagubienia dokumentu, najczęściej stawiając się w urzędzie. Inną opcją będzie udzielenie jednemu ze współwłaścicieli upoważnienia do przekazania takiej informacji w imieniu pozostałych współwłaścicieli.

Jeśli zgubimy dowód rejestracyjny, także przed przerejestrowaniem pojazdu, powinniśmy złożyć wniosek o wydanie wtórnika dokumentu. Do wniosku, który dostaniemy zarówno w wydziale komunikacji, jak i znajdziemy w internecie, powinniśmy dołączyć:

  • oświadczenie o utracie dokumentu,
  • dowód osobisty,
  • wynik ostatniego badania technicznego pojazdu (zaświadczenie / odpis z rejestru badań technicznych prowadzonych przez stację diagnostyczną)
  • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC i opłacenie składki,
  • kartę pojazdu (jeśli została wydana),
  • potwierdzenie wniesienia opłaty – nowy dowód rejestracyjny będzie nas kosztował 54,50 zł oraz dodatkowe 19 zł za pozwolenia czasowe (te będzie niezbędne dla poruszania się samochodem do czasu wydania dowodu rejestracyjnego),
  • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej, gdy nie składamy wniosku osobiście, a robi to za nas upoważniona osoba.

Wszelkie formalności związane z wydaniem wtórnika dowodu rejestracyjnego załatwiamy osobiście w Wydziale Komunikacji urzędu właściwego ze względu na nasze miejsce zamieszkania. Dokumenty można także przesłać tradycyjną pocztą bądź też korzystając z elektronicznej platformy usług publicznych ePUAP (dokument należy opatrzyć podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym).

Zgubiony dowód rejestracyjny a jego wtórnik

Warto z pewnością wspomnieć, że wyrabiając wtórnik dowodu rejestracyjnego, numer rejestracyjny i inne dane dotyczące pojazdu nie zmienią się. Zmieni się natomiast seria i numer dowodu rejestracyjnego. O fakcie tym powiadomione zostaną policja oraz inne właściwe organy.

Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego nie powinno trwać dłużej niż 30 dni. A jak sprawdzić czy dowód rejestracyjny jest do odbioru? Najprostszym rozwiązaniem będzie telefon do wydziału komunikacji w godzinach pracy urzędu i zapytanie o postęp w naszej sprawie. Inną wygodną opcją jest skorzystanie z internetowego serwisu InfoCar. Po wpisaniu w odpowiednie pola wymaganych danych, system wyświetli nam informacje o tym, czy sprawa jest w toku, czy może dokument czeka na odbiór we właściwym wydziale komunikacji.