Kiedy wymiana prawa jazdy jest obowiązkowa?

Musisz wymienić prawo jazdy przede wszystkim, gdy straci ono ważność. Od 21 stycznia 2013 roku w Polsce nie wydaje się już bezterminowych praw jazdy. Najdłuższy termin ważności tego dokumentu to obecnie 15 lat. Jeżeli ktoś ma jakieś przeciwwskazania medyczne, np. dużą wadę wzroku, cukrzycę, czas obowiązywania prawa jazdy może być znacznie krótszy (nawet jeden rok).

Jeszcze przed datą końca ważności prawa jazdy powinieneś zadbać o jego wymianę. Jak długo trwa wymiana prawa jazdy? Na nowe „prawko” poczekasz najczęściej około tygodnia – weź to pod uwagę, żeby nie zostać bez ważnych dokumentów.

Zrobiłeś prawo jazdy przed 2013 rokiem i myślisz, że jest bezterminowe? Nic z tych rzeczy. Nie jesteś zwolniony z nowych rozporządzeń i musisz wymienić prawo jazdy najpóźniej do 2033 roku. Po tym terminie Twoje dokumenty stracą ważność.

Kiedy jeszcze wymienić prawo jazdy?

Czy trzeba wymieniać prawo jazdy? Okazuje się, że koniec terminu ważności to nie jedyny powód, dla którego musisz odnowić prawo jazdy. Kiedy jeszcze wprowadzamy zmiany w prawie jazdy? Masz 30 dni na wymianę dokumentów również w przypadku zmiany nazwiska oraz zmiana adresu zameldowania.

CZYTAJ TAKŻE

Jeździsz bez prawa jazdy? Co z Twoim ubezpieczeniem OC i AC?

„Za którym razem?” W Polsce coraz trudniej zdać egzamin na prawo jazdy

Czy po ślubie trzeba wymienić prawo jazdy? Zmiana nazwiska najczęściej dotyczy kobiet, które wyszły za mąż. Warto pamiętać przy załatwianiu różnych formalności, że wymiana prawa jazdy po ślubie jest konieczna. Nawet, jeśli dokument ten został wydany jako bezterminowy. Jeżeli nie dopełnisz tego obowiązku, możesz zapłacić mandat w wysokości 50 złotych przy pierwszej kontroli drogowej. Tak samo jest także z innymi dokumentami – nowe nazwisko zobowiązuje także do zgłoszenia zmiany dowodu rejestracyjnego pojazdu tak, by aktualne dane znalazły się w bazie CEPiK.

Wymiana prawa jazdy co potrzebne?

Aby wymienić prawo jazdy potrzebujesz następujących dokumentów:

  • wypełnionego wniosku o wydanie prawa jazdy,
  • kserokopii dotychczasowego prawa jazdy,
  • badania lekarskiego (opinii lekarza),
  • 1 zdjęcia o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm (takie samo, jak do dowodu osobistego),
  • dowodu wpłaty.

Gdzie wymienia się prawo jazdy? Komplet dokumentów musisz zanieść do urzędu miasta, w którym mieszkasz lub starostwa powiatu. Czas oczekiwania na wydanie nowego prawa jazdy trwa zwykle około tygodnia.

Wymiana prawa jazdy ile kosztuje?

Za nowe prawo jazdy zapłacisz 100,50 zł – to jednak nie wszystkie opłaty, które Cię czekają. Musisz do tego doliczyć ponadto koszt 200 zł za badanie lekarskie, około 50 zł za fotografa i 17 zł jeżeli korzystasz z pomocy pełnomocnika.

Wymiana prawa jazdy kosztuje więc łącznie ponad 350 zł. To bardzo dużo, zwłaszcza dla osób, które z powodów zdrowotnych są zobligowane do częstych badań lekarskich.
Dobra wiadomość jest taka, że w przypadku zmiany nazwiska lub adresu zameldowania nie musisz płacić za opinię lekarza. Obowiązuje Cię jedynie opłata za wymianę dokumentów, fotografa oraz ewentualne pełnomocnictwo. Koszty zamkną się tutaj w kwocie około 150 zł.

Wymiana prawa jazdy ile zdjęć jest potrzebnych? Wystarczy jedno zdjęcie o wymiarach 3,5×4,5 cm.

Wymiana prawa jazdy a karta kierowcy

Zagadnienie dotyczy Cię, jeżeli pracujesz jako kierowca zawodowy. Karta kierowcy i prawo jazdy powinny mieć ten sam numer. Numer prawa jazdy zazwyczaj nie ulega zmianie, są jednak pewne wyjątki.

Numer prawa jazdy będzie inny, jeżeli w międzyczasie zmieniły się Twoje dane – przede wszystkim adres zameldowania. Prawo jazdy zostanie wtedy wydane przez inny organ z nowym numerem. W takim wypadku musisz jak najszybciej uaktualnić swoją kartę kierowcy.