Już za kilka dni w życie wejdą ważne dla kierowców zmiany. Dowód rejestracyjny oraz potwierdzenie zawarcia polis OC będą oni mogli zostawić w domu. Papierowa forma tych dokumentów nie zostanie jednak zlikwidowana i nadal będą one potrzebne w kilku sytuacjach.

Bez dowodu rejestracyjnego i OC – bez mandatu?

Według kodeksu ruchu drogowego, każdy kierujący pojazdem musi posiadać przy sobie:

  • uprawienie do kierowania danym pojazdem – prawo jazdy,
  • dokument potwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu – dowód rejestracyjny,
  • poświadczenie zawarcia umowy ubezpieczenia OC – polisa OC.

Wielkie zmiany zapowiadano już wcześniej. Jak zapowiadano, tak zrobiono. Ministerstwo cyfryzacji słowa dotrzymało i wprowadziło rozwiązania technologiczne, które już niedługo ułatwią życie kierowcom. Zmiany, które wejdą w życie 1 października 2018 roku dotyczą tylko i wyłącznie ostatnich dwóch punktów. Kierowca nie będzie już zobowiązany posiadać przy sobie dokumentów auta oraz potwierdzenia polisy OC. Każdy prowadzący będzie musiał natomiast mieć przy sobie prawo jazdy. W przypadku ich braku, będą groziły kary pieniężne.

Powyższe zmiany niosą za sobą też zmianę w sposobie zatrzymywania i zwrotu tych dokumentów. Dotychczas dokument zatrzymywany był fizycznie. Od października, to właściwy organ odnotuje zatrzymanie dokumentu w systemie informatycznym, a informacja ta zostanie przekazana do CEP.

Wyjątki od reguły: kiedy dokumenty musisz mieć przy sobie?

Zmiany zmianami, ale w jaki sposób policja sprawdzi dane dotyczące pojazdu? Wszystkie informacje zapisane będą w bazie danych Centralnej Ewidencji Pojazdu (CEP). Co najważniejsze i o czym musimy pamiętać – do tych rejestrów dostęp będą miały tylko i wyłącznie polskie służby. Co to oznacza w praktyce? W przypadku podróży za granicę, nadal będziemy musieli mieć przy sobie papierowe wersje dokumentów. Zagraniczne służby nie będą miały dostępu do polskich baz danych. Gdzie jeszcze nie zadziała ten system? W stacjach kontroli pojazdów. Tam również konieczne będzie posiadanie przy sobie dowodu rejestracyjnego.

Ubezpieczenie OC – nadal obowiązkowe

W wielu źródłach przeczytamy, że po zmianie przepisów, od 1 października 2018 roku „pojedziemy bez OC”. Niech nie zmyli nas jednak ten skrót myślowy. Ubezpieczenie komunikacyjne OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym, a my nie będziemy mieli jedynie obowiązku posiadać przy sobie potwierdzenia o zawarciu takiej polisy. W dalszym ciągu za brak OC zapłacimy słone kary.