Szukałeś, szukałeś i znalazłeś. Masz już swoje wyczekane i wymarzone auto. Szczęśliwy? Nie zapomnij w tej euforii o dopełnieniu ważnych formalności. Pamiętaj, że każdy samochód – niezależnie czy wzięty prosto z salonu czy kupowany z drugiej ręki – musisz zarejestrować. Nie możesz zrobić tego osobiście? Poproś pełnomocnika. W tym celu musisz jednak przygotować upoważnienie do rejestracji pojazdu. Tak samo postąp w sytuacji odbioru dowodu rejestracyjnego.

Co to jest upoważnienie do rejestracji pojazdu?

Zakup samochodu – czy to nowego prosto z salonu, czy używanego  z drugiej ręki – będzie wymagał wizyty w wydziale komunikacji właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Tam musisz zarejestrować pojazd. Masz na to dokładnie 30 dni od momentu nabycia samochodu. Jeśli w tym czasie nie możesz dopełnić formalności osobiście, możesz poprosić o pomoc osobę trzecią. Ona jednak będzie potrzebowała Twojego upoważnienia do rejestracji pojazdu. Tylko posiadając pełnomocnictwo właściciela samochodu, będzie ona mogła zarejestrować pojazd czy chociażby odebrać dowód rejestracyjny… ale o tym za chwilę.

Warto wiedzieć, że za upoważnienie pobierana jest opłata w wysokości 17 zł. Co ważne – z opłaty tej zwolnione są osoby będące w pierwszej linii pokrewieństwa. Oznacza to, że jeśli udzielisz pełnomocnictwa do rejestracji pojazdu np. swojej żonie, matce, bratu czy swoim dzieciom – nie będziesz musiał uiszczać opłaty za upoważnienie.

Kiedy będzie potrzebne upoważnienie do rejestracji samochodu?

Musisz zarejestrować pojazd, ale nie masz na to czasu. Prosisz więc osobę bliską do działania w Twoim imieniu i udzielasz jej pełnomocnictwa – to oczywiste. Mogą zdarzyć się jednak inne sytuacje, w których konieczne będzie upoważnienie do rejestracji auta. Jeśli współwłaścicielem Twojego samochodu jest np. Twój ojciec, on także będzie musiał stawić się w wydziale komunikacji. Jeśli nie będzie to możliwe – to Ty jako jeden z właścicieli, będziesz jego pełnomocnikiem i będziesz potrzebował upoważnienia współwłaściciela pojazdu.

Co powinno zawierać upoważnienie do rejestracji samochodu?

Jeśli chodzi o upoważnienie do zarejestrowania pojazdu warunek jest jeden – musi mieć ono formę pisemną. Druk upoważnienia do rejestracji samochodu możemy pobrać z właściwego urzędu komunikacji, bądź posłużyć się wzorem upoważnienia do rejestracji auta, który bez problemu znajdziemy w internecie. Nie jest to jednak konieczne. Jak zatem napisać upoważnienie do rejestracji auta? Pełnomocnictwo do rejestracji pojazdu powinno zawierać kilka kluczowych informacji, które dokładnie zidentyfikują zarówno właściciela samochodu, jak i jego pełnomocnika.

Pamiętaj, że w upoważnieniu musisz zawrzeć dane takie jak: imię i nazwisko (zarówno właściciela jak i pełnomocnika), adres zamieszkania, numer dowodu osobistego lub numer PESEL. Możesz także dopisać stopień pokrewieństwa. Oprócz tego konieczne jest wskazanie zakresu pełnomocnictwa. W tym przypadku wskazujesz, że jest to rejestracja samochodu. Na koniec nie zapomnij o informacjach dotyczących przedmiotu rejestracji, czyli  marki pojazdu, numeru rejestracyjnego i numeru VIN.

Kiedy będzie potrzebne upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego?

Odbiór dowodu rejestracyjnego to kolejny krok, który przybliża Cię do pełnego sukcesu związanego z użytkowaniem niedawno nabytego samochodu. Tutaj – analogicznie jak w przypadku upoważnienia do rejestracji pojazdu – jeśli dokumentu nie możesz odebrać osobiście, musisz napisać upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego.

Wzór upoważnienia do rejestracji samochodu będzie wyglądał dokładnie tak samo, jak w przypadku rejestracji pojazdu, z tą różnicą, że w zakresie pełnomocnictwa musisz wpisać „odbiór dowodu rejestracyjnego”. Pamiętaj jednak, że jeśli przy składaniu wniosku o wydanie tego dokumentu dołączyłeś formularz upoważnienia do rejestracji samochodu i jest on wciąż ważny, nie musisz go pisać ponownie.

Ubezpieczenie OC i AC dla zarejestrowanego samochodu

Tym sposobem zbliżamy się do końca. Ubezpieczenie OC i AC to już ostatnia kwestia, którą musisz załatwić zaraz po rejestracji auta. Jeśli kupiłeś samochód z drugiej ręki, właściciel razem z nim przekazał Ci aktualną polisę OC. W Twojej gestii leży natomiast sprawdzenie jej ważności. Najlepiej od razu po nabyciu auta skontaktuj się z ubezpieczycielem i poinformuj go o zmianie właściciela samochodu.

Jeśli zdecydujesz się na kontynuację ubezpieczenia OC poprzedniego właściciela musisz wiedzieć, że nie ulega ona automatycznemu przedłużeniu i wygada z ostatnim dniem okresu, na jaki została zawarta. Pamiętaj też, że masz obowiązek zachowania ciągłości ubezpieczenia OC. Każdy dzień przerwy to kolosalne kary pieniężne!

Na koniec coś dla tych, którzy zdecydują się na ubezpieczenie auta jeszcze przed jego rejestracją. Jest to oczywiście możliwe, jednak w tym przypadku, na Twojej polisie ubezpieczeniowej będzie widniał jedynie numer VIN. Po rejestracji samochodu będziesz musiał ponownie skontaktować się z ubezpieczycielem i uzupełnić polisę o nadany numer rejestracyjny Twojego samochodu.

mfind ubezpieczenie komunikacyjne