Transgraniczne kontrole OC pojazdów: zmienią się zasady ubezpieczeń komunikacyjnych

  1. Parlament Europejski przygotował poprawki do obecnej dyrektywy w sprawie ubezpieczeń komunikacyjnych, które na swój sposób miałyby zrewolucjonizować rynek polis OC.
  2. Unia chce walczyć z kierowcami, którzy nie dopełniają obowiązku ubezpieczenia komunikacyjnego, w tym celu miałyby zostać wprowadzone kontrole transgraniczne OC pojazdów.
  3. Zgodnie z zaproponowanymi zmianami Parlamentu Europejskiego suma gwarancyjna dla szkód osobowych zostałaby podniesiona do 6,07 mln euro, a dla szkód majątkowych 1,22 mln euro.
  4. Ukłonem w stronę kierowców jest wprowadzenie obowiązku respektowania przez ubezpieczycieli zniżek na OC wypracowanych w innym kraju członkowskim.