W świetle prawa każdy samochód musi być wyposażony w tabliczkę znamionową zawierającą podstawowe informacje homologacyjne. Co jednak w sytuacji, gdy nasz samochód nie ma tabliczki znamionowej? W jaki sposób wnioskować o jej wydanie? I w końcu – o jaki rodzaj tabliczki się starać?

Tabliczka znamionowa – gdzie znajdziesz tabliczkę w swoim aucie?

Tabliczka znamionowa powinna być umieszczona na trwałym i niewymienialnym elemencie samochodu. W związku z tym miejsce, w którym zostanie ona zlokalizowana, ustala sam producent samochodu. Prawdopodobnie nie będzie ona widoczna na pierwszy rzut oka, więc najlepiej jest skorzystać z książki serwisowej, ponieważ w niej znajdują się informacje dotyczące umiejscowienia tego elementu.

Jakie dane są obowiązkowo umieszczane przez producenta auta?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 32 poz. 0262) każda tabliczka znamionowa powinna zawierać następujące dane:

1) nazwa producenta (marka);

2) numer świadectwa homologacji typu pojazdu;

3) numer identyfikacyjny pojazdu VIN, a w razie jego braku – rozpoznawczy numer podwozia/nadwozia pojazdu;

4) dopuszczalna masa całkowita pojazdu, a w przypadku motocykli i motorowerów zamiast dopuszczalnej masy całkowitej poziom hałasu zewnętrznego na postoju w dB (A) przy prędkości obrotowej wyrażonej w obr/min;

5) dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów w przypadku pojazdu samochodowego przeznaczonego do ciągnięcia przyczepy;

6) dopuszczalne obciążenia osi podane w kolejności od przodu do tyłu;

7) w przypadku naczepy, dopuszczalne obciążenie pionowe na urządzenie sprzęgające;

8) jeżeli wartości maksymalne mas i obciążeń są większe niż dopuszczalne, to należy podawać również te wartości; dane powinny być wówczas podane w dwóch kolumnach: dopuszczalne – po lewej i maksymalne – po prawej stronie;

9) producent może podać dodatkowe dane, zamieszczając je poniżej lub obok, poza wyraźnie zaznaczonym prostokątem zawierającym jedynie dane przewidziane w pkt 1-8.

Wszystkie te informacje są obowiązkowe i muszą być przedstawione zawsze w powyższej kolejności. Jedynie w przypadku motocykli i motorowerów obowiązuje podanie danych wymienionych w ust. 1 pkt 1-4, przy czym dane określone w ust. 1 pkt 2 i 4 mogą być umieszczone poza tabliczką znamionową.

Brak tabliczki znamionowej –  co robić?

Brak tego drobnego, wydawać by się mogło elementu w aucie, ma bardzo daleko idące skutki. Co ważne, takie auto nie przejdzie przeglądu technicznego a kontrola pojazdu przez policję może nastręczyć wielu problemów. Co więc robić w takiej sytuacji? Ze stacji diagnostycznej należy wziąć zaświadczenie o braku tabliczki i z nim udać się do odpowiedniego urzędu, najczęściej Wydziału Komunikacji. Tam, należy wypełnić wniosek o wydanie nowej tabliczki wraz z uzasadnieniem i wnieść w kasie opłatę ok. 10 zł. W urzędzie należy złożyć: dowód wpłaty, opinię rzeczoznawcy lub np. dowód ze stacji diagnostycznej oraz uzupełniony wniosek. To, co najważniejsze – w sprawie wydania nowej tabliczki, do urzędu muszą stawić się wszyscy właściciele auta. W przypadku, kiedy jest to niemożliwe – będzie konieczne pisemne pełnomocnictwo. W praktyce oznacza to, że wniosek może być złożony przez współwłaściciela z pisemnym umocowaniem od innych właścicieli pojazdu.

Rodzaje tabliczki znamionowej – o który wnioskować?

O nowy numer VIN wraz z tabliczką znamionową musisz wnioskować, gdy:

  • wymieniono ramę lub podwozie pojazdu na inne bez numeru fabrycznego,
  • numer VIN został zatarty lub sfałszowany np. pojazd kupiłeś z licytacji publicznej/ od komornika, posiadasz prawomocne orzeczenie sądu potwierdzające własność pojazdu, odzyskałeś pojazd po kradzieży,
  • numer VIN uległ zniszczeniu podczas wypadku drogowego/naprawy lub stał się nieczytelny,
  • posiadasz pojazd zabytkowy bez numeru VIN.

O tabliczkę znamionową zastępczą wnioskujesz, gdy:

  • tabliczka znamionowa została zagubiona, zniszczona lub w przypadku jej braku,
  • zmieniono numer VIN.

Brak przeglądu technicznego a OC – co to oznacza w praktyce?

Niestety, jeśli Twoje auto nie przejdzie przeglądu technicznego to nie możesz się nim poruszać. Ciekawym jest jednak fakt, że pomimo braku ważnego przeglądu technicznego ubezpieczenie OC nadal działa, bowiem towarzystwo nie jest zwolnione z odpowiedzialności ubezpieczeniowej. Oznacza to, że kolizja lub wypadek nie powodują konieczności płacenia poszkodowanym z własnych pieniędzy, o czym często kierowcy nie wiedzą.