Ustawa o kierujących pojazdami w artykule 3 w paragrafie 4 określa: Osoba, która ukończyła 18 lat, nie jest obowiązana do posiadania dokumentu stwierdzającego posiadanie uprawnienia do kierowania rowerem, wózkiem rowerowym lub pojazdem zaprzęgowym. Na tym poziomie interpretacja nie nastręcza wielu kłopotów.

Kodeks Drogowy jasno określa, czym jest rower w artykule 2 paragrafie 47: rower – pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; rower może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h. To bardzo ważny paragraf, ponieważ określa, że rower może być wyposażony w napęd elektryczny. Jakie niesie to skutki?

Kierowca bez prawa jazdy? Najważniejszy jest wiek

Ustawa, która określa warunki korzystania z motoroweru, czyli pojazdu dwu- lub trójkołowego zaopatrzonego w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm³ lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h lub czterokołowca lekkiego, rozumianego jako czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h weszła w życie 19 stycznia 2013  roku. Jakie są tego praktyczne konsekwencje?

Przepisy te dotyczą osób urodzonych przed 19 stycznia 1995. Muszą one, aby poruszać się tego typu pojazdami posiadać uprawnienia – prawo jazdy kategorii AM. Minimalny wiek to 14 lat za zgodą rodziców lub 18 lat. Dodatkowo, kandydat na takiego „kierowcę” musi uzyskać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów grupy AM, odbyć szkolenie w wymiarze minimum 10 godzin zajęć teoretycznych i 10 godzin praktycznych oraz zdać egzamin państwowy, teoretyczny oraz praktyczny. Do prowadzenia ciężkich quadów potrzebna będzie już kategoria B1 lub B.

Do poprzedniej interpretacji przepisów można byłoby zaliczyć lekkie pojazdy czterokołowe, stąd dla części osób, tych urodzonych przed 19.01.1995 prowadzenie takiego “samochodu” byłoby możliwe, choć nadal nastręczające wiele niejasności natury prawnej.

OC dla quadów – pojazdów czterokołowych lekkich

W rozumieniu prawa, quad jest takim samym pojazdem mechanicznym jak samochód. Poruszając się po drogach publicznych musi być zatem zarejestrowany, powinien posiadać tablice rejestracyjne oraz mieć aktualne ubezpieczenie OC pojazdu. Co więcej – kierujący powinien posiadać uprawnienia do kierowania danym pojazdem.

Musimy pamiętać, że jeśli będziemy jeździć bez uprawnień i przydarzy nam się kolizja lub wypadek drogowy to nie skorzystamy z OC. Dodatkowo, obecnie jazda bez uprawnień do prowadzenia pojazdu to mandat w wysokości 500 zł, a jeśli nasze uprawnienia nie obejmują pojazdu, którym akurat się poruszamy zapłacimy 300 zł.

Samochód bez prawa jazdy – kto i czym może jeździć? 

Obecnie w praktyce pojazdy czterokołowe lekkie nie są zaliczane do motorowerów. Jakie niesie to konsekwencje?

    • Mimo urodzenia przed 1995 rokiem nie powinniśmy jeździć pojazdem czterokołowym lekkim wyłącznie “na dowód osobisty”. Możemy za to poruszać się motorowerem, o ściśle określonych parametrach.

Dla wszystkich innych osób oraz do poruszania się czterokołowcami typu lekkiego niezbędne jest posiadanie prawa jazdy przynajmniej kategorii AM.