Najważniejsze zmiany dotyczą:

  • Zniesienia obowiązku posiadania przy sobie prawa jazdy i okazywania tego dokumentu podczas kontroli

Obecnie kierowca nieposiadający przy sobie prawa jazdy podczas kontroli może spodziewać się mandatu w wysokości 50 zł. Ministerstwo Infrastruktury i Ministerstwo Cyfryzacji, które są odpowiedzialne za przygotowanie tzw. pakietu deregulacyjnego, zdecydowały się na zaproponowanie rozwiązania analogicznego jak w przypadku dowodu rejestracyjnego i polisy ubezpieczeniowej. Tych dokumentów kierowcy nie muszą wozić ze sobą od 1 października 2018 r.

  • Braku wymiany dowodu rejestracyjnego w momencie wypełnienia wszystkich rubryk

Ta zmiana dotyczy zniesienia obowiązku wymiany dowodu rejestracyjnego, gdy wypełnione zostaną wszystkie rubryki przeznaczone na wpisanie dat kolejnych badań technicznych.

  • Uproszczeń w rejestracji pojazdów

Aktualnie przy rejestracji pojazdów ich właściciele otrzymują m.in. kartę pojazdu i nalepkę kontrolną. Jeżeli zaproponowane zmiany wejdą w życie, wymienione dokumenty nie będą już wydawane. W efekcie właściciele pojazdów zaoszczędzą na procesie rejestracji – w przypadku samochodu sprowadzonego z zagranicy w ich kieszeniach zostanie 94,50 zł.

Istotna zmiana w zakresie rejestracji pojazdów czeka też na osoby często podróżujące. Na wniosek właściciela pojazdu rejestracji (lub rejestracji czasowej) będzie mógł dokonać starosta właściwy ze względu na miejsce czasowego zamieszkania wnioskodawcy.

Właściciele pojazdów będą mogli zachować dotychczasowy numer rejestracyjny – wystarczy, że złożą stosowny wniosek. Dzięki temu również będą mogli zaoszczędzić (wymiana tablic to koszt w wysokości 80 zł).

  • Zwrotu zatrzymanego elektronicznie dowodu rejestracyjnego przez stację kontroli pojazdów

Dowód rejestracyjny pojazdu najczęściej zatrzymywany jest wówczas, gdy właściciel pojazdu nie posiada aktualnych badań technicznych. Odbywa się to elektronicznie – poprzez wprowadzenie stosownej wzmianki do CEPiK. Po nowelizacji przepisów Prawa o ruchu drogowym kierowca będzie mógł „odzyskać” dokument tuż po przeprowadzeniu badań technicznych pojazdu, gdyż pracownicy stacji kontroli zostaną uprawnieni do skreślania wpisów w CEPiK.

Aktualnie właściciel auta, któremu „zatrzymano” dowód rejestracyjny, musi po wykonaniu badania technicznego pojazdu zgłosić się do urzędu lub na komisariat Policji.

tanie ubezpieczenie OC w mfind