Kodeks drogowy – trzy zmiany w roku 2020

Nowe przepisy drogowe wchodzą w życie wraz z ustawą już 1 lipca 2020 roku. To ciąg dalszy serii zmian, które rozpoczęto w 2019 roku. Przypomnijmy:

– od 7 listopada 2019 obowiązują nowe regulacje w zakresie kontroli ruchu drogowego (rozporządzenie MSWiA), a najistotniejsze z nich mówią, że kierowca w chwili zatrzymania musi trzymać ręce na kierownicy, nie wykonywać gwałtownych ruchów oraz pozostawać w samochodzie; policja może pozostawić radiowóz w miejscu niedozwolonym, o ile nie zagraża to bezpieczeństwu; w sytuacji przeprowadzania tzw. szybkich testów trzeźwości policjant kontrolujący nie będzie musiał legitymować się każdemu kierowcy;

– od 6 grudnia 2019 obowiązują:

  • jazda na suwak – kiedy zanika pas ruchu, wpuszczamy pojazdy z niego na pas trwający (pojedynczo i naprzemiennie, a gdy zanikają dwa pasy, najpierw wpuszczamy pojazd z prawego, potem z lewego pasa, a następnie jedziemy dopiero my),
  • korytarz życia – przepuszczamy pojazd uprzywilejowany jadący do wypadku (kierowcy jadący lewym pasem zjeżdżają na lewo, a prawym na prawo, jeśli natomiast pasów jest więcej, kierowcy ze skrajnego lewego pasa zjeżdżają na lewo, a pozostali na prawo).

Kolejne trzy zmiany to:

  1. Pierwszeństwo pieszego zbliżającego się do przejścia, czyli jeszcze przed wejściem na pasy.
  2. Ograniczenie prędkości do 50 km/h w terenie zabudowanym także nocą.
  3. Utrata prawa jazdy za przekroczenie dozwolonej prędkości o ponad 50 km/h, także poza obszarem zabudowanym.

Nowe przepisy drogowe 2020: pieszy z pierwszeństwem

Dotychczas kodeks drogowy jasno wskazywał, że kierowca ustępuje pierwszeństwa pieszemu, gdy ten będzie już na pasach. Zmiany przepisów nakazują natomiast kierowcom zmniejszenie prędkości pojazdu już w momencie, gdy pieszy będzie zbliżał się do przejścia, czyli przed wejściem na pasy. Nowe regulacje wymuszają zatem na kierowcach baczne obserwowanie nie tylko przejścia dla pieszych, ale i jego otoczenia.

Nowe przepisy drogowe 2020: w terenie zbudowanym 50 km/h także nocą

Dozwolona w Polsce prędkość w terenie zabudowanym to 50 km/h. Wyjątek stanowiła dotychczas pora nocna, kiedy to w godzinach od 23.00 do 5.00 mogliśmy jeździć z prędkością 60 km/h. Od 1 lipca zasady te ulegają jednak ujednoliceniu. Niezależnie od pory dnia i nocy dozwolona prędkość w terenie zabudowanym to 50 km/h.

Nowe przepisy drogowe 2020: utrata prawa jazdy po przekroczeniu prędkości o więcej niż 50 km/h

Ostatnia zmiana będzie chyba najbardziej dotkliwa dla kierowców, bo szansa utraty prawa jazdy w związku z nieprzestrzeganiem przepisów dotyczących dozwolonych prędkości zdecydowanie wzrasta. Od 1 lipca 2020, w sytuacji, gdy przekroczymy dozwoloną prędkość o więcej niż 50 km/h (niezależnie od kategorii drogi, którą się poruszamy i czy przekroczenie prędkości nastąpiło w terenie zabudowanym, czy niezabudowanym – wcześniej regulacja ta dotyczyła jedynie obszaru zabudowanego), starosta powiatowy wyda decyzję administracyjną o zatrzymaniu naszego prawa jazdy na okres 3 miesięcy.