Zmiany w badaniu trzeźwości kierowców, czyli jak oszukać alkomat

  1. Z końcem września 2018 roku Ministerstwo Zdrowia przedstawiło projekt nowelizacji rozporządzenia o sposobie przeprowadzania kontroli trzeźwości przez policję. Dotyczy do głównie użytkowników e-papierosów.
  2. Badania alkomatem nie przeprowadza się przed upływem 15 minut od chwili zakończenia spożywania alkoholu, palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych, palenia papierosów elektronicznych lub używania wyrobów tytoniowych bezdymnych przez osobę badaną.
  3. Zjedzenie kilku cukierków z alkoholem albo palenie tytoniu może zafałszować wynik badania trzeźwości, dlatego to powinno zostać powtórzone po kwadransie.