Już w 2018 roku zapowiadano zmiany dotyczące przeglądu samochodu. Ten miał być przede wszystkim droższy, dłuższy i bardziej wnikliwy. Związek z tym ma także fakt, że kontrole na stacjach diagnostycznych nie będą już zapowiadane, a diagnosta za każdą nieprawidłowość, na którą „przymknie oko” będzie mógł stracić prawo do wykonywania zawodu. Ile z zapowiadanych zmian wprowadzono w życie, a co pozostało niezmienne? Ile kosztuje przegląd samochodu? Sprawdzamy!

Badanie techniczne: kiedy wykonywać?

Badanie techniczne pojazdu, które jest warunkiem dopuszczenia do ruchu drogowego, wykonuje się co roku. Są dwa odstępstwa od tej zasady:

  1. samochody prosto z salonu pierwszy raz bada się przed upływem trzech lat od daty pierwszej rejestracji, potem przed upływem kolejnych dwóch, a następnie już co roku;
  2. pojazdy zabytkowe bada się raz, przed rejestracją

Po upływie terminu ważności badań technicznych pojazd nie ma prawa poruszać się po drogach i uznawany jest za niesprawny. Kierujący pojazdem bez ważnych badań technicznych może zapłacić mandat do 500 zł, a policja zatrzyma dowód rejestracyjny. W praktyce zostaniemy pozbawieni możliwości poruszania się autem, które jest nam niezbędne do normalnego funkcjonowania.

Jakie przepisy dotyczące przeglądu samochodu obowiązują obecnie?

Po pierwsze, opłatę za przegląd uiszczamy przed wjazdem na kanał. Zatem zapłacimy nawet jeśli nasz samochód nie zostanie dopuszczony do ruchu.

Po drugie, informacja o danej usterce od razu trafia do bazy i jest udostępniona wszystkim stacjom kontroli. Nie będzie więc można podjechać na inną stację licząc na to, że tam uda się zdobyć pieczątkę.

Przegląd samochodu 2019

CZYTAJ TAKŻE

Przygotowanie auta do podróży – o tym musisz pamiętać!

Kontrolki w samochodzie – co oznaczają lampki na desce rozdzielczej w Twoim aucie?

Prawidłowe ustawienie świateł mijania – abyś widział, dokąd jedziesz

Po trzecie, za kontrolę samochodu osobowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t płacimy 99 zł.

Ile kosztuje przegląd diagnostyczny samochodu z LPG?

Po czwarte, przegląd techniczny auta z instalacją LPG/CNG kosztuje obecnie 162 zł. Cena zawiera regularną opłatę za przegląd czyli 98 zł, 1 zł za ewidencję badania, a oprócz tego 63 zł za badania specjalistyczne instalacji gazowej. Auta na gaz, niezależnie od wieku, muszą przechodzić badania diagnostyczne co roku. Na badanie oprócz dowodu rejestracyjnego należy zabrać ze sobą świadectwo legalizacji montażu instalacji gazowej oraz świadectwo legalizacji zbiornika gazowego.

Przegląd auta po terminie badania

Po piąte, jeśli termin ważności dotychczasowego przeglądu upłynął co najmniej 45 dni temu, będziemy musieli zapłacić 50 proc. więcej za badanie. Jeśli spóźnimy się nie więcej niż trzydzieści dni, możemy liczyć na prawo łaski – zapłacimy ustawowe 126 zł.

Po szóste, jeśli nie dostaniemy pieczątki potwierdzającej sprawność naszego samochodu, musimy naprawić usterkę w ciągu 14 dni i wrócić na przegląd rejestracyjny samochodu. Warto wrócić na tę samą stację diagnostyczną, z której odesłano nas z kwitkiem. Zapłacimy wtedy tylko za przegląd tego, co wcześniej wzbudziło poważne wątpliwości technika. Cena badania pojedynczego elementu wynosi ok. 20 zł. Na innej stacji będzie trzeba zapłacić pełną stawkę za kompletne badanie.

Przegląd samochodu: co się zmieni?

Zapowiadana od pewnego czasu wyższa cena badania technicznego wiązała się przede wszystkim z tzw. „opłatą jakościową”. Ta będzie, owszem. W życie wejdzie jednak najwcześniej w 2020 roku, a standardowy koszt badania podniesie ona o … 3 złote i 50 groszy. Warto zaznaczyć, że jest to wersja najbardziej pesymistyczna, bowiem jest to kwota maksymalna. W rzeczywistości opłata jakościowa może wynosić jeszcze mniej.

Jednak to, co się zmieni, to fakt, że badania technicznego samochodu nie będziemy mogli wykonać przed terminem. Będzie to możliwe jedynie na 30 dni przed końcem wygaśnięcia poprzednich badań, a przegląd zostanie wydłużony o 12 miesięcy od daty wpisanej do dowodu. Co więcej? Samochód z wyciętym filtrem DPF nie przejdzie przeglądu.

Brak przeglądu a ubezpieczenie OC: czy to ma związek?

Każdy właściciel samochodu wie, że jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia OC. Takim samym obowiązkiem jest także przeprowadzenie okresowego przeglądu technicznego auta. I tak jak za brak OC grożą wysokie kary, tak brak badania technicznego także nie ujdzie kierowcy na sucho. Co jednak w momencie, gdy dojdzie do stłuczki w czasie, kiedy auto nie miało ważnych badań technicznych? Tutaj musimy wiedzieć, że ubezpieczyciel i tak ma obowiązek wypłacić odszkodowanie. Co jednak najważniejsze – w praktyce, w takiej sytuacji bardzo często zwróci się do sprawcy wypadku z żądaniem regresu. A co w sytuacji, kiedy to Ty jesteś osobą poszkodowaną? Wówczas ubezpieczyciel sprawdzi, czy rozmiary powstałych szkód mają jakikolwiek związek ze stanem technicznym Twojego auta. Jeśli okaże się, że nie pozostały one bez wpływu na zdarzenie – możesz być pewien, że odszkodowanie zostanie odpowiednio pomniejszone.