Brak miejsca na pieczątki to na szczęście nie powód do paniki

Na początku warto wspomnieć, iż od października 2018 roku kierowcy mogą prowadzić pojazdy, nie mając przy sobie dowodu rejestracyjnego. Obowiązek jego wożenia ze sobą został zniesiony (podobnie, jak polisy ubezpieczeniowej, chociaż już samo ubezpieczenie OC jest obowiązkowe). Stąd też brak miejsca na pieczątki w dowodzie (dokument ma jedynie 6 miejsc na pieczątki, a badania pojazdu na stacji diagnostycznej wykonujemy przynajmniej raz na 12 miesięcy) nie powinno stanowić powodu do zmartwień. W przypadku kontroli drogowej policja sprawdzi, czy samochód posiada ważne badanie techniczne, korzystając z danych w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK).

Informacja o pozytywnym badaniu technicznym pojazdu trafia natychmiast do bazy systemu CEPiK. Sam wpis o badaniu do dowodu rejestracyjnego, którego faktycznie nie musimy mieć przy sobie, prowadząc samochód, wydaje się zatem nonsensem. Jednak wciąż, zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, dokumentem potwierdzającym dopuszczenia samochodu do ruchu jest dowód rejestracyjny. Dlatego na tę chwilę brak miejsca na pieczątki w dowodzie to przesłanka do jego wymiany na nowy dokument.

Zanim nadejdzie koniec z wymianą dowodu rejestracyjnego ze względu na brak miejsca na pieczątki

Za wpis o pozytywnym badaniu technicznym – zamiast pieczątki w dowodzie, w którym brakuje już miejsca – może posłużyć zaświadczenie wydane przez diagnostę. To jednak nie zwalania nas od konieczności wymiany dowodu na nowy. Zaświadczenie, które otrzymamy, posłuży jako dokument, na podstawie którego dokonany zostanie pierwszy wpis w nowym dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Prace nad projektem zmian przepisów trwają i jesteśmy coraz bliżej zniesienia obowiązku wymiany dowodu rejestracyjnego. Gdy tak się stanie, ze stacji kontroli pojazdów otrzymywać będziemy jedynie zaświadczenie o pozytywnym badaniu, którego jednak i tak nie będziemy musieli wozić ze sobą. Proponowane zmiany prawne przewidują jednak wydawanie dowodów rejestracyjnych – kierowcom, którym będzie na tym zależało.

Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego

Wymiana dowodu rejestracyjnego sprowadza się do złożenia właściwego wniosku w wydziale komunikacyjnym urzędu miasta. Do wniosku dołączyć trzeba:

  • zaświadczenie o pozytywnym badaniu technicznym pojazdu (jeśli wpis nie został już dokonany w dowodzie rejestracyjnym),
  • dotychczasowy dowód rejestracyjny,
  • kartę pojazdu, jeśli została wydana,
  • dowód uiszczenia opłaty za wymianę dowodu rejestracyjnego,
  • ważne ubezpieczenie OC,
  • opcjonalnie KRS, w sytuacji prowadzenie działalności gospodarczej.

Do złożenia wniosku potrzebny nam będzie także dowód osobisty, a jeśli samochód ma kilku współwłaścicieli – także ich dowody tożsamości.

Ile kosztuje wymiana dowodu rejestracyjnego?

Wymiana dowodu rejestracyjnego nie jest kosztowna – wynosi obecnie 54,50 zł. Jeśli jednak nie zdążymy dokonać wymiany ze względu braku miejsca na pieczątki, a termin kolejnego przeglądu nam upłynął, konieczne będzie pozwolenie czasowe, za które zapłacimy 19 zł. Tego typu dokument pozwoli nam także udać się zagranicę, jeśli przed wyjazdem nie zdążymy odebrać nowego dowodu rejestracyjnego (wniosek został już złożony, a my oczekujemy na wydanie dowodu). Co więcej, jeśli wniosek o wymianę dowodu nie zostanie przez nas złożony osobiście, konieczne będzie pełnomocnictwo kosztujące 17 zł. Bez takiej opłaty wniosek mogą złożyć za nas najbliżsi członkowie rodziny, tj. małżonek, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie.