Pod koniec ubiegłego tygodnia Vienna Insurance Group ogłosiła przejęcie 100 proc. udziałów Gothaer Towarzystwa Ubezpieczeń SA od polskiej spółki Gothaer Finanzholding. Transakcja ta zostanie sfinalizowana na przełomie 2018 i 2019 r., po uzyskaniu zgód organów regulacyjnych: Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisji Nadzoru Finansowego (proces ten szacowany jest na ok. 6 miesięcy). Efektem transakcji będzie to, że jedynym akcjonariuszem Gothaer TU SA zostanie Vienna Insurance Group (VIG).

Co trzeba wiedzieć o obu stronach transakcji między Gothaer a Vienna?

Gothaer TU SA(wcześniej Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń SA) działa na polskim rynku od 1990 r. Pod obecną nazwą ubezpieczyciel działa od października 2012 r. Gothaer oferuje ubezpieczenia dla klientów indywidualnych, małych i średnich firm oraz rozwiązania ubezpieczeniowe dla klientów korporacyjnych.

Wśród nich są ubezpieczenia komunikacyjne, mieszkaniowe, osobowe, turystyczne oraz rolne. W 2017 r. ubezpieczyciel wypracował składkę przypisaną brutto w wysokości 620 mln zł. Dotychczasowy udziałowiec – Gothaer Finanzholding – to jeden z największych i najstarszych ubezpieczycieli w Niemczech (jego udział w bardzo rozdrobnionym rynku niemieckim wynosi 2,5 proc.). Nazwa towarzystwa pochodzi od miasta Gotha, w którym w 1820 r. towarzystwo zostało założone przez Ernsta Wilhelma Arnoldiego.

Historia Vienna Insurance Group rozpoczęła się w 1824 r., kiedy założone zostało k.u.k. priv. wechselseitige Brandschaden Versicherung(cesarsko-królewskie prywatne ubezpieczenie od szkód pożarowych). W Polsce VIG jest większościowym akcjonariuszem:

  • Compensa TU SA, obecnej na polskim rynku od 1990 r., sprzedającej zarówno ubezpieczenia osobowe, jak i majątkowe klientom indywidualnym, małym i średnim przedsiębiorstwom i dużym korporacjom.
  • Compensa TU na Życie SA, oferującej ubezpieczenia na życie dla klientów indywidualnych i biznesowych.
  • InterRisk TU SA, działającego na polskim rynku od 1993 r. i proponującym ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe, osobowe, zdrowotne i finansowe. Z oferty InterRisk TU SA mogą korzystać klienci indywidualni, małe i średnie przedsiębiorstwa, klienci korporacyjni i przedsiębiorstwa.
  • Vienna Life TU na Życie SA, działającej na polskim rynku od 1999 r. do 2016 r. pod nazwą Skandia Życie. Vienna Life sprzedaje produkty ubezpieczeniowe, oszczędnościowe i inwestyczyjne.

Działające w Polsce spółki VIG w 2017 r. osiągnęły łączny przypis składki 3,9 mld zł oraz 6,2 proc. udziału, co dało im czwartą pozycję na polskim rynku ubezpieczeń.

Co fuzja Gothaer i VIG zmieni na rynku ubezpieczeń?

Przejęcie Gothaer TU SA pozwoli VIG zwiększyć udział w rynku.

Gothaer TU S.A. wniesie do portfela ubezpieczeń VIG Polska istotną kwotę 620 mln zł przypisu składki, co znacznie wzmocni pozycję VIG na rynku ubezpieczeń majątkowych i pozwoli na zwiększenie w nim udziału z obecnych 6,2 proc. do 7,8 proc. – powiedział Franz Fuchs, Dyrektor Generalny Vienna Insurance Group Polska. Frazn Fuchs dodał też, że – długoterminowa inwestycja, jaką jest włączenie Gothaer TU S.A. do struktur VIG Polska jest ważnym krokiem w realizacji strategii Grupy Agenda 2020, mającej na celu umocnienie pozycji VIG na polskim rynku ubezpieczeń i osiągnięcie udziału w nim na poziomie co najmniej 10 proc.

A co oznacza dla klientów Gothaer?

Transakcja pomiędzy niemiecką i austriacką grupą ubezpieczeniową nie wpływa na umowy i uzgodnienia, które zostały zawarte pomiędzy Państwem a Gothaer TU S.A. Wszystkie nasze umowy i zobowiązania pozostają w mocy– zapewnia Anna Włodarczyk-Moczkowska Prezes Zarządu Gothaer TU S.A. i dodaje, że – w pierwszym okresie będziemy działali niezmiennie pod marką Gothaer. Dołączenie do Grupy VIG wzmocni naszą Spółkę w zakresie bezpieczeństwa kapitałowego i pozwoli czerpać z międzynarodowego  doświadczenia.

Fuzja Vienna Insurance Group i Gothaer to nie jedyna zmiana, jaka miała miejsce w ostatnim czasie na polskim rynku ubezpieczeniowym. Pod koniec maja Generali poinformowało o zawarciu umowy o przejęcie pełnej kontroli nad Concordia Capital SA, oferującym ubezpieczenia na życie oraz Concordia Polska TUW, oferującym ubezpieczenia non-life.