Doskonale zdajemy sobie sprawę z zalet ubezpieczenia mieszkania. Jesteśmy zobligowani do regularnego opłacania składek obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego. Zdrowy rozsądek każe nam odpowiednio zabezpieczyć się w przypadku podróży. A co z naszym życiem? To możemy ubezpieczyć z korzyścią przede wszystkim dla naszych bliskich. Czy ubezpieczenie na życie MetLife odpowiednio zabezpieczy ich przyszłość? Sprawdzamy to!

Ubezpieczenie na życie od MetLife: oferta

W ofercie ubezpieczyciela znajdziemy dwie propozycje ubezpieczeń na życie. Pierwszą z nich jest MetLife na Życie, czyli typowa polisa chroniąca życie osoby ubezpieczonej. Druga propozycja to polisa obejmująca ubezpieczenie na życie i dożycie z ochroną na wypadek całkowitego i trwałego inwalidztwa – MetLife Gwarantowana Ochrona.

MetLife na Życie: dla kogo, co obejmuje i jak długo?

Ubezpieczenie MetLife na Życie to polisa skierowana do osób w wieku od 18 do 70 lat.  Możemy zdecydować się na ochronę trwającą od 5 do 30 lat. Jak przekonuje ubezpieczyciel, polisa MetLife na Życie jest idealnym rozwiązaniem dla osoby będącej głową rodziny, która zapewnia stabilność finansową swojej rodzinie i chce ją zabezpieczyć na wypadek swojej śmierci. Ubezpieczenie to sprawdzi się także w przypadku, gdy jesteś kredytobiorcą i chcesz zabezpieczyć choć po części spłatę zaległości finansowych.

Eksperci podkreślają, że jeśli to tylko możliwe, powinniśmy zadbać o takie zabezpieczenie rodziny, szczególnie w przypadku dużych dysproporcji w zarobkach między małżonkami, czy właśnie w przypadku posiadania zobowiązań kredytowych, których w przypadku choroby czy wypadku, nie bylibyśmy w stanie spłacać.

Metlife na Życie –  zakres ochrony

Zakres ochrony ubezpieczenia MetLife na Życie możemy dowolnie rozszerzyć za pomocą dodatkowych umów wypadkowo-zdrowotnych. Wśród nich znajdziemy:

 • Pobyt w Szpitalu – wsparcie finansowe w przypadku hospitalizacji,
 • Wsparcie w Chorobie – wypłata świadczenia na walkę z chorobę,
 • Dopasowana Ochrona Życia – ubezpieczenie na życie z malejącą sumą ubezpieczenia i malejącą wysokością składki, w celu zapewniania środków na spłatę kredytu hipotetycznego,
 • Ochrona Życia – dodatkowe ubezpieczenie na życie z możliwością zwiększenia sumy ubezpieczenia,
 • Ochrona Bez Zmian – zawieszenie spłaty składek na okres 2 lat,
 • Podwojona Ochrona – wsparcie finansowe w przypadku śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku oraz dodatkowe świadczenie w przypadku śmierci wskutek wypadku komunikacyjnego,
 • Diagnoza Nowotworu – świadczenie wypłacane zaraz po uzyskaniu diagnozy,
 • Ochrona Bez Barier – świadczenie w razie trwałej i całkowitej niezdolności do pracy,
 • Konsultacja Medyczna – możliwość konsultacji u lekarzy specjalistów z WorldCare w USA,
 • Bezpieczne Dziecko Premium – kompleksowa ochrona dziecka,
 • Ochrona na Wszelki Wypadek – wypłata świadczenia już od 1% inwalidztwa.

MetLife Gwarantowana Ochrona: dla kogo, co obejmuje i jak długo?

MetLife Gwarantowana Ochrona to pakiet stworzony z myślą o osobach w wieku od 18 do 69 lat. Zgodnie z wybranym wariantem, ochroną możemy zostać objęci na okres od 10 do 30 lat. Co najważniejsze, jeśli ubezpieczony dożyje do daty wskazanej w polisie, ubezpieczyciel wypłaci mu sumę ubezpieczenia na dożycie.

W przeciwieństwie do MetLife na Życie, w przypadku Gwarantowanej Ochrony chronione jest nie tylko nasze życie, ale także zdrowie. Na pomoc możemy liczyć także w przypadku nieszczęśliwego wypadku. Podstawową ochronę, podobnie jak w przypadku klasycznej polisy na życie od MetLife, możemy rozszerzyć o umowy dodatkowe, tj. Pobyt w Szpitalu, Wsparcie w Chorobie, Ochrona Życia, Podwojona Ochrona, Diagnoza Nowotworu, Ochrona na Wszelki Wypadek oraz Ochrona bez Zmian.

Ubezpieczenie na Życie MetLife: co warto wiedzieć?

W zależności od swoich potrzeb i oczekiwań, ubezpieczeniem możemy objąć tylko i wyłącznie swoje życie, ale także dożycie połączone z ochroną na wypadek całkowitego i trwałego inwalidztwa.

W ten sposób zabezpieczymy przyszłość nie tylko naszych bliskich, ale także naszą. Dzięki umowom dodatkowym, możemy kształtować zakres ubezpieczenia, aż wykreujemy polisę stworzoną na miarę naszych potrzeb. Zanim jednak podejmiemy decyzję o wyborze ubezpieczenia, dokładnie przyjrzyjmy się warunkom polisy i wyłączeniom odpowiedzialności ubezpieczyciela mówiącym o sytuacjach, w których polisa nie będzie miała racji bytu.

Zwróćmy szczególną uwagę na zapis mówiący o zasadach wypłaty świadczeń wynikających z ochrony tymczasowej. Tutaj dowiemy się, że świadczenie nie zostanie wypłacone np. w przypadku śmierci w wyniku choroby czy niepełnosprawności, zaburzeń psychicznych, a także  podczas pełnienia służby.