mfind.pl
Rejestrujesz samochód? Pobierz uniwersalny wzór wniosku o rejestrację pojazdu:
Dziękujemy!
Na Twoj adres e-mail wysłany zostanie link do pobrania dokumentu.

W naszym artykule nie tylko opisujemy, co powinno znaleźć się we wniosku o rejestrację pojazdu, ale też podajemy konkretne przykłady pytań zadawanych na forach internetowych.

Gdzie musisz złożyć wniosek o rejestrację pojazdu i ile masz na to czasu?

Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, rejestracji na wniosek właściciela dokonuje starosta właściwy dla Twojego miejsca zamieszkania. Jako szczęśliwy nabywca pojazdu, w celu jego rejestracji musisz skierować się do wydziału komunikacji w Twoim urzędzie powiatu, miasta lub dzielnicy. Licząc od daty zakupu masz 30 dni na złożenie wniosku o rejestrację samochodu. Jeśli Twój wniosek o rejestrację pojazdu będzie kompletny, na miejscu w urzędzie powinieneś otrzymać tablice rejestracyjne, naklejkę kontrolną oraz tymczasowy (miękki) dowód rejestracyjny. Zostaniesz także poinstruowany, kiedy zgłosić się po odbiór stałego dowodu rejestracyjnego.

<krenciszex>: Podczas rejestracji pojazdu używanego do urzędu należy oddać dotychczasowy dowód rejestracyjny i tablice, czekać 30 dni na nowe i je odebrać. Lecz gdy w czasie tych 30 dni naszłaby mnie akurat ochota na przejażdżkę, to nie mogę, gdyż nie mam tablic. Czy urząd, po przyjęciu wniosku o rejestrację pojazdu wydaje jeszcze tymczasowe, czerwone tablice? Jeszcze kilka lat temu tak robili, nie wiem, jak jest teraz. Prosiłbym o pomoc.

Odpowiedź:  Tablice otrzymuje Pan „od ręki” w urzędzie już na stałe, wraz z nimi dowód rejestracyjny tymczasowy, a po 30 dniach odbiór dowodu stałego.

Kto może złożyć wniosek o rejestrację pojazdu?

Nie musisz składać wniosku osobiście. Możesz udzielić wybranej osobie pełnomocnictwa do tej czynności. Pełnomocnictwo przydaje się zwłaszcza w sytuacji, kiedy jest kilku współwłaścicieli pojazdu – wtedy wystarczy, że pozostali upoważnią jednego z nich do załatwienia formalności. Pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną i powinno zawierać natępujące informacje:

 • dokładne dane właściciela pojazdu udzielającego pełnomocnictwa: imię, nazwisko, adres zameldowania, PESEL oraz dokument tożsamości
 • dokładne dane osoby upoważnionej do rejestracji: imię, nazwisko, adres zameldowania, PESEL oraz dokument tożsamości
 • zakres pełnomocnictwa, czyli do jakich czynności właściciel upoważnia swojego pełnomocnika

Udzielenie pełnomocnictwa wiąże się z koniecznością zapłacenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Opłatę powinieneś uiścić w kasie urzędu, w którym rejestrujesz pojazd. Nie musisz ponosić opłaty, jeśli pełnomocnictwo jest udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, a także gdy pełnomocnictwo jest poświadczone notarialnie.

CZYTAJ TAKŻE

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu. Czym różni się od wyrejestrowania? Pobierz wzór

Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu. Kiedy trzeba wyrejestrować auto?

Umowa darowizny samochodu. Pobierz wzór i sprawdź, o czym musisz pamiętać

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej. Co powinno zawierać i gdzie je złożyć?

<gość>: Zakupiłam z bratem auto używane w Polsce (zakupione w salonie). Brat jest nieobecny, napisałam sobie w jego imieniu pełnomocnictwo, mam jego dowód osobisty, ściągnęłam ze strony urzędu miasta wzór wniosku o rejestrację samochodu. I teraz pytanie: czy na wniosku podpisuję się tylko ja bez brata? Pomóżcie, jestem blondynką.

Odpowiedź: Jeśli brat jest współwłaścicielem, to powinien złożyć swój podpis na pełnomocnictwie udzielonym Pani. We wniosku i pełnomocnictwie powinny znaleźć się dane Pani brata jako współwłaściciela. W wydziale komunikacji powinna Pani przedstawić własny dowód tożsamości.

Jak wypełnić wniosek o rejestrację pojazdu?

1. Dane właściciela/właścicieli pojazdu

 • Imię i nazwisko lub nazwa właściciela pojazdu
 • dokładny adres zamieszkania właściciela pojazdu
 • nr PESEL
 • w przypadku przedsiębiorcy nr REGON
 • gdy właścicielem pojazdu jest obcokrajowiec – data urodzenia (zamiast numeru PESEL)

Pamiętaj o tym, że we wniosku o rejestrację pojazdu powinny znaleźć się dane wszystkich jego współwłaścicieli.

2. Przedmiot rejestracji

Składając wniosek o rejestrację samochodu musisz precyzyjnie wskazać jego podstawowe cechy. Zwróć uwagę na numery wyróżniające Twój pojazd, np. VIN. Podstawowe dane wymagane do rejestracji pojazdu to:

 • model
 • marka
 • rodzaj pojazdu
 • rok produkcji
 • numer VIN lub numer nadwozia
 • numer silnika
 • dotychczasowy numer rejestracyjny
 • numer karty pojazdu (jeżeli taką posiadasz)

3. O co wnioskujesz?

We wniosku o rejestrację pojazdu musisz określić jej rodzaj. Może to być rejestracja czasowa, która może Ci się przydać w przypadku:

 • wywozu pojazdu za granicę
 • przejazdu pojazdu w celu naprawy lub przeprowadzenia badania technicznego
 • przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu na terenie Polski do miejsca Twojego zamieszkania lub warsztatu, w którym dokonasz badania technicznego

Pamiętaj że czasowa rejestracja samochodu traci swoją ważność po upływie 30 dni od rejestracji, co z kolei zmusza Cię do zwrócenia tablic tymczasowych oraz pozwolenia czasowego. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy samochód wywozisz za granicę.

Zdecydowane częściej wnioskuje się jednak o stałą rejestrację samochodu. Jest to dopuszczenie pojazdu do ruchu po drogach publicznych wiążące się z wydaniem tablic rejestracyjnych oraz nalepki kontrolnej.

4. Załączniki

Do poprawnie złożonego wniosku o rejestrację samochodu musisz dołączyć następujące dokumenty:

 • dowód własności pojazdu lub jego powierzenia
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego
 • dowód rejestracyjny, jeśli samochód był wcześniej już rejestrowany
 • kartę pojazdu, jeżeli taką otrzymałeś
 • dowód opłacenia akcyzy lub zaświadczenie stwierdzające zwolnienie z opłaty w przypadku samochodu sprowadzanego zza granicy
 • dowód uiszczenia opłaty recyklingowej i rejestracyjnej

Na wniosku musisz sporządzić wykaz załączonych dokumentów.

Pamiętaj żeby przy składaniu wniosku o rejestrację samochodu mieć przy sobie ważny dokument tożsamości. Ten obowiązek dotyczy również osób posługujących się pełnomocnictwem.

<czarny kot>: Wypełniałam wniosek o rejestrację auta i tam były wymienione potrzebne dokumenty, które powinnam ze sobą mieć. I nic nie budzi już moich zastrzeżeń oprócz tego zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego – przecież to jest w dowodzie rejestracyjnym, to czego oni jeszcze ode mnie chcą? Mam jechać na przegląd z tym samochodem teraz?

Odpowiedź: Badanie w dotychczasowym dowodzie jest uznawane za ważne.

5. Informacje dodatkowe

Wniosek o rejestrację samochodu może zawierać także dodatkowe informacje. Przykładem jest prośba o wydanie indywidualnych tablic rejestracyjnych. Są to tablice, których treść w dużej mierze dobierasz samodzielnie. W ten sposób możesz wyróżnić swoją firmę lub siebie spośród innych kierowców na drodze. Pamiętaj, że indywidualne tablice mają także indywidualną cenę. Ich koszt to ok 1000 zł.

Ile kosztuje rejestracja pojazdu?

Przy standardowej rejestracji pojazdu poniesiesz następujące koszty:

 • dowód rejestracyjny – 54 zł
 • naklejka kontrolna na szybę – 18,50 zł
 • tablice rejestracyjne do samochodu – 80 zł
 • pozwolenie czasowe – 13,50 zł
 • karta pojzadu 75 zł

Po przerejestrowaniu samochodu musisz pamiętać o ubezpieczeniu obowiązkowym OC i podjąć decyzję, czy rezygnujesz z polisy poprzedniego właściciela i chcesz wykupić ubezpieczenie na siebie, czy wolisz jeździć z dotychczasową polisą do końca okresu ubezpieczenia. Jeśli wybierzesz to drugie rozwiązanie, powinieneś zgłosić się do zakładu ubezpieczeń, w którym poprzedni właściciel miał wykupione OC, aby ubezpieczyciel przekalkulował składki na Ciebie, czyli nowego właściciela pojazdu.

Porownywarka ubezpieczen oc i ac - najtansze ubezpieczenie

Czytaj także: Wypowiedzenie umowy OC. Kiedy i jak wypowiedzieć OC? Pobierz wzór

Czytaj także: Umowa kupna sprzedaży samochodu. Pobierz wzór i sprawdź, o czym musisz pamiętać

Należy pamiętać, że po zakupie pojazdu polisa OC idzie za samochodem – oznacza to, że przechodzą na Ciebie nie tylko prawa wynikające z zawartej umowy, ale również obowiązki. W  przypadku gdyby poprzedni właściciel nie zapłacił raty składki za ubezpieczenie, towarzystwo ubezpieczeniowe może zwrócić się do Ciebie z roszczeniem. Dlatego już na etapie kupowania samochodu powinieneś zapytać sprzedającego, czy zapłacił wszystkie raty za polisę OC. Po zakupie pojazdu należy skontaktować się z ubezpieczycielem i zweryfikować kwestie dotyczące płatności. Masz również prawo do rekalkulacji składki zgodnie z przysługującymi Ci zniżkami – mówi Edyta Skórka, ekspert porównywarki mfind.

[Widget wniosku o rejestracje pojazdu]