Pobierz wzór umowy kupna sprzedaży samochodu

W naszym artykule nie tylko opisujemy, co powinno znaleźć się w umowie kupna sprzedaży samochodu, ale też podajemy konkretne przykłady pytań i problemów zadawanych na forach internetowych.

Umowa kupna sprzedaży samochodu: strony umowy

Jedną z najważniejszych kwestii w umowie jest określenie, kto komu sprzedaje – czyli stron umowy. Nie wystarczy podać imiona i nazwiska. Aby została zachowana poprawna konstrukcja umowy kupna sprzedaży samochodu, powinieneś w niej zawrzeć następujące dane:

W przypadku osób fizycznych:

 • imię i nazwisko
 • adres zamieszkania
 • PESEL
 • numer dowodu osobistego lub paszportu

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

 • imię i nazwisko
 • adres zamieszkania
 • PESEL
 • numer dowodu osobistego lub paszportu
 • informację o prowadzeniu działalności gospodarczej ze wskazaniem firmy (nazwy przedsiębiorstwa) i jej siedziby
 • numer wpisu w Centralnej Informacji Działalności Gospodarczej lub w innym rejestrze

W przypadku osób prawnych (spółek):

 • nazwę osoby prawnej
 • siedzibę osoby prawnej
 • informacje o organie prowadzącym rejestr danej osoby prawnej (z reguły jest to sąd rejestrowy prowadzący Krajowy Rejestr Sądowy) wraz z podaniem numeru we właściwym rejestrze
 • wysokość kapitału zakładowego oraz informację czy jest on pokryty w całości czy w części (dotyczy to tylko spółek kapitałowych – spółki z o.o. i spółki akcyjnej)
 • NIP
 • REGON
 • osoby uprawnione do reprezentacji spółki, a więc także do podpisania umowy sprzedaży samochodu (osoba prawna zawsze działa przez osoby fizyczne, stąd potrzeba wskazania ludzi upoważnionych do podpisania umowy – spółka sama umowy nie podpisze).

Często zdarza się, że pojazd ma więcej niż jednego właściciela. Na umowie kupna sprzedaży samochodu powinny znaleźć się dane wszystkich właścicieli auta.

Co jest przedmiotem umowy kupna sprzedaży samochodu?

Pytanie wydaje się być banalne. Jednak żeby w sposób precyzyjny zdefiniować przedmiot umowy, nie wystarczy podać marki pojazdu i numeru rejestracyjnego. Oprócz tego w umowie należy także wymienić:

 • model samochodu
 • rocznik
 • przebieg
 • numer nadwozia VIN

Ważne jest także, abyś zaznaczył w umowie kupna sprzedaży samochodu, co dodatkowo z nim sprzedajesz. Przykładowo może to być dodatkowy komplet kluczy, opony czy karta pojazdu.

<Motory są wszędzie>: Czy ta umowa kupna – sprzedaży dotyczy każdego pojazdu? Czy mogę zastosować ten wzór umowy przy sprzedaży motocyklu Honda CBR? Pozdrawiam.

Odpowiedź: Oczywiście, uniwersalne wzory umów, w tym również wzór dostępny na naszej stronie, można wykorzystać do sprzedaży każdego rodzaju pojazdu.

Określenie ceny

Bardzo ważne jest określenie w umowie kupna sprzedaży samochodu ceny, za jaką sprzedajesz pojazd. Sprzedający i kupujący mogą dowolnie umówić się co do waluty, w jakiej nastąpi zapłata. Obowiązkowo wpisz ostateczną datę otrzymania pieniędzy od kupującego. Z samą wpłatą wiąże się także konieczność określenia formy zapłaty – na rachunek bankowy czy w gotówce do rąk sprzedającego, a także czy w ratach, czy może od razu całość kwoty.

CZYTAJ TAKŻE

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu. Czym różni się od wyrejestrowania? Pobierz wzór

Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu. Kiedy trzeba wyrejestrować auto?

Wniosek o rejestrację pojazdu. Pobierz wzór i sprawdź, o czym musisz pamiętać

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej. Co powinno zawierać i gdzie je złożyć?

W razie potrzeby w umowie musisz także zawrzeć zapis o zaliczce lub zadatku jeżeli któraś z tych form zabezpieczenia będzie miała zastosowanie w przypadku Twojej transakcji. Czym one się różnią? Zaliczkę wpłaca kupujący przed wykonaniem umowy, a ostateczna wpłata pomniejszona jest o jej wartość. Jeśli sprzedający nie wywiąże się z umowy to musi zwrócić zaliczkę. W przypadku zadatku ostateczna wpłata także jest pomniejszana o jego wartość. Jednak w przypadku gdy sprzedający nie wywiąże się z umowy, czyli np. rozmyśli się w ostatnim momencie, wtedy kupujący ma prawo do ubiegania się o wypłatę podwójnej wartości zadatku. Dla Ciebie jako sprzedającego korzystniejsza jest więc zaliczka, ale musisz liczyć się z tym, że kupujący będzie chciał umówić się na zadatek

<dod>: Sprzedałem firmie swój rozbity samochód – normalna standardowa umowa kupna/sprzedaży. Jednakże kupujący wpisał na umowę pełną kwotę, a w rezultacie zostawił tylko zaliczkę 300 zł i słownie zadeklarował, że samochód odbierze i resztę zapłaci następnego dnia. I tak już mijają 2 tygodnie, a jego po samochód nie ma. Ja nigdzie nie zgłaszałem ponownej sprzedaży samochodu, bo czekam na odbiór i resztę pieniędzy.  Dzwoniłem ze 4 razy i za każdym razem słyszałem odpowiedź, że jutro przyjedzie na pewno po samochód. Czy mogę anulować umowę kupna sprzedaży samochodu, zostawić sobie zaliczkę i sprzedać auto ponownie?

Odpowiedź: Dobrze jest w treści umowy określić formę przekazania zapłaty i termin jej wpłaty. Jeżeli na umowie nie było określonego terminu przekazania pojazdu, to nie masz podstaw do anulowania umowy, a tym bardziej ponownej sprzedaży auta. Możesz odstąpić od umowy kupna sprzedaży samochodu, ale wtedy nie możesz zachować sobie zaliczki – musisz ją zwrócić wpłacającemu.

Umowa kupna sprzedaży a wady samochodu

Większość właścicieli pojazdów zapewne powie że zna swoją „maszynę” jak własną kieszeń. Wiedzą że progi są lekko przerdzewiałe a „dwójka” czasami nie wchodzi za pierwszym razem. Nawet jeśli zaliczasz się do tej grupy „znawców” to może się okazać, że sprzedajesz uszkodzony samochód i nawet o tym nie wiesz. Czy w takim przypadku poniesiesz konsekwencje jeśli jakaś wada ujawni się po sfinalizowaniu transakcji? Czasami sprzedający wpisują do umowy oświadczenie, że kupujący zapoznał się ze stanem technicznym auta i akceptuje go. To jednak oznacza tylko tyle, że nabywca obejrzał samochód, a w szczególnych przypadkach – że zapoznał się z jego wadami, które mu wymieniłeś. Żadne tego typu klauzule jednak nie zadziałają, jeśli celowo zataiłeś wadę samochodu żeby nie zniechęcić nabywcy. W takim przypadku będzie on mógł domagać się odstąpienia od umowy (jeśli wada jest istotna), naprawienia wady lub obniżenia ceny na podstawie przepisów o rękojmi.

<Krzysztof>: Witam. Tydzień temu sprzedałem samochód. W ogłoszeniu wyraźnie napisane było, że samochód jest uszkodzony. Po za tym na zdjęciach było widać. Do tego napisałem, że świeci się kontrolka silnika. Auto zakupił serwis SEATA na handel. W umowie jest napisane, że kupujący zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu. Dzisiaj dostałem od nich pismo, że auto posiada ukryte wady, między innymi zepsuty silnik. Ja nic przed nikim nie chciałem ukryć, dlatego napisałem w ogłoszeniu, że pojazd jest uszkodzony. A poza tym oni wcale tego auta nie oglądali.Teraz żądają zwrotu pieniędzy za auto plus 3 tys zł za to że musieli dojechać z Olsztyna do Wałbrzycha.Co w takiej sytuacji zrobić??

Odpowiedź: Skoro pan Krzysztof poinformował nabywcę, że samochód jest uszkodzony i wskazał konkretną oznakę uszkodzenia silnika, a kupujący oświadczył, że zapoznał się ze stanem technicznym, to kupujący nie ma podstaw do roszczeń wobec pana Krzysztofa.

Prawidłowo sporządzona umowa powinna zawierać także wykluczenia wad prawnych czyli sytuacji, kiedy samochód nie jest własnością sprzedawcy, czyli np jest obciążony zastawem lub zajęty przez komornika. W takich przypadkach pojazd w ogóle nie powinien być sprzedawany.

Umowa kupna sprzedaży samochodu: podpisy stron umowy

Umowa musi zostać podpisana przez sprzedającego i kupującego. W przypadku gdy po jednej stronie umowy jest kilka osób, np. dwoje współwłaścicieli sprzedaje auto, na dokumencie muszą znaleźć się podpisy obojga. Podpisy muszą być czytelne, nie mogą to być parafki.

Każda ze stron umowy może wyznaczyć swojego pełnomocnika, który w jej imieniu podpisze umowę, ale musi on być odpowiednio zdefiniowany w zapisach umowy.

<edek86>: Właśnie sporządzam umowę sprzedaży samochodu. Kupuję samochód, ale chciałbym, aby mój syn był jego współwłaścicielem (będą już mu się nabijały zniżki na OC). Nie wiem za bardzo, jak taka umowa miałaby wyglądać. Jak w niej podkreślić, iż będziemy wspólnie właścicielami auta? Bardzo proszę o pomoc.

Odpowiedź: Wystarczy, że w umowie kupna sprzedaży po stronie nabywcy wymieni Pan dwie osoby (pełne dane obu właścicieli). Dodatkowo może Pan określić procentowy udział współwłasności. Umowę powinien podpisać zarówno Pan, jak i syn.

Kto zapłaci podatek?

Umowa kupna sprzedaży samochodu wiąże się z obowiązkiem uiszczenia 2% podatku od czynności cywilno prawnych, który ciąży na kupującym. Warto dodać, a może nawet zamieścić taką informację w umowie, że ustawa przewiduje na dokonanie wpłaty 14 dni od dnia podpisania umowy. Kwota 2% wyliczana jest od ceny rynkowej sprzedawanego samochodu. Jeżeli z jakiegoś względu cena na Twojej umowie będzie zaniżona, to Urząd Skarbowy może zażądać w tej sprawie wyjaśnień.

Co można zamieścić dodatkowo w umowie kupna sprzedaży samochodu?

Tak jak każda umowa cywilnoprawna, umowa kupna sprzedaży samochodu może być skonstruowana zgodnie z potrzebami i życzeniem jej stron. Tym samym możesz w niej zawrzeć dodatkowe zapisy np. o gwarancji sprzedającego, karze umownej za niedotrzymanie terminu zapłaty za samochód, prawie do odstąpienia od umowy w określonym terminie.

Co po zakupie auta? Rejestracja i ubezpieczenie OC

Porownywarka ubezpieczen oc i ac - najtansze ubezpieczenie

 

 

 

 

 

 

 

Po sfinalizowaniu umowy kupna sprzedaży samochodu na kupującym ciąży jeszcze obowiązek jego przerejestrowania oraz zagwarantowania ciągłości OC. Rejestracji nowo nabytego pojazdu dokonuje się w Wydziale Komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania kupującego.

W przypadku obowiązkowego ubezpieczenia OC kupujący ma wybór: może albo pozostać przy polisie poprzedniego właściciela, albo opłacić nową składając rezygnację z dotychczasowo obowiązującej polisy. Jeśli sprzedajesz pojazd, wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umowy OC przechodzą na nabywcę, więc powinieneś przekazać mu polisę. Należy pamiętać że w dniu zakupu auto powinno mieć ważne ubezpieczenie OC.

Sprzedający ma obowiązek w ciągu 14 dni zgłosić sprzedaż samochodu do swojego ubezpieczyciela. Zgłoszenie sprzedaży jest w interesie poprzedniego właściciela – ma to szczególne znaczenie w przypadku płatności ratalnej, gdyż  towarzystwo może obciążyć go kosztami za płatność składki do dnia poinformowania o sprzedaży i przekazania danych osobowych nabywcy. Ponadto, gdy sprzedaż nie zostanie zgłoszona, a wystąpi szkoda, towarzystwo ubezpieczeniowe zarejestruje zdarzenie obciążając historię ubezpieczenia osoby widniejącej w polisie, czyli zbywcy. Oczywiście jest to do odkręcenia, ale wymaga czasu i szkoda nerwów – mówi Edyta Skórka, ekspert porównywarki ubezpieczeń mfind.