Kalkulator OC i AC - szybki i dokładny
do 76 ofert ubezpieczenia

Porównaj i oszczędź nawet 517 zł na OC
5 minut wypełniania formularza
pełne, wiarygodne porównanie nawet 76 ofert
możliwość zakupu online każdej oferty

 • Proama
 • Link4
 • PZU
 • Gothaer
 • AXA
 • Aviva
 • Benefia

Umowa darowizny samochodu. Pobierz wzór i sprawdź, o czym musisz pamiętać

Umowa darowizny samochodu. Pobierz wzór i sprawdź, o czym musisz pamiętać
Przekazujesz pojazd jako darowiznę? Pobierz uniwersalny wzór umowy darowizny samochodu:
Dziękujemy!
Na Twoj adres e-mail wysłany zostanie link do pobrania dokumentu.
mfind.pl

W naszym artykule opisujemy, co powinna zawierać umowa darowizny samochodu, a także podajemy konkretne przykłady pytań zadawanych na forach internetowych.

Czy umowa darowizny samochodu musi być potwierdzona notarialnie?

Nie ma żadnych ograniczeń co do tego, komu możesz podarować swój samochód. Może to być ktoś z rodziny, ale również osoba obca a także np. stowarzyszenie czy fundacja. Najbardziej prawidłowym sposobem uprawomocnienia darowizny jest spisanie odpowiedniego aktu u notariusza, co ułatwia całą procedurę, ale wiąże się z dodatkowymi kosztami. Gdy chcemy podarować komuś ruchomość (a samochód zalicza się oczywiście do ruchomości), umowa darowizny może zostać spisana z pominięciem notariusza. Należy jednak podkreślić, że taka umowa staje się ważna w momencie przekazania darowanego samochodu. Jeżeli chcesz sporządzić samodzielnie umowę darowizny samochodu, to musisz wiedzieć, co powinno się w niej koniecznie znaleźć.

Jak wypełnić umowę darowizny samochodu

Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 z późn. zm.), ważne jest, abyś w umowie określił, kto komu chce darować samochód. Stronami w tym wypadku będą Darczyńca, czyli osoba która oddaje przedmiot umowy i Obdarowany, czyli osoba przyjmująca przedmiot. Nie wystarczy podać imienia i nazwiska. Aby została zachowana poprawna konstrukcja umowy darowizny samochodu, powinieneś w niej zawrzeć następujące dane:

W przypadku osób fizycznych:

 • imię i nazwisko
 • adres zamieszkania
 • PESEL
 • numer dowodu osobistego lub paszportu

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

 • imię i nazwisko
 • adres zamieszkania
 • PESEL
 • numer dowodu osobistego lub paszportu
 • informację o prowadzeniu działalności gospodarczej ze wskazaniem firmy (nazwy przedsiębiorstwa) i jej siedziby
 • numer wpisu w Centralnej Informacji Działalności Gospodarczej lub w innym rejestrze

W przypadku osób prawnych (spółek):

 • nazwę osoby prawnej
 • siedzibę osoby prawnej
 • informacje o organie prowadzącym rejestr danej osoby prawnej (z reguły jest to sąd rejestrowy prowadzący Krajowy Rejestr Sądowy) wraz z podaniem numeru we właściwym rejestrze
 • wysokość kapitału zakładowego oraz informację czy jest on pokryty w całości czy w części (dotyczy to tylko spółek kapitałowych – spółki z o.o. i spółki akcyjnej)
 • NIP
 • REGON
 • osoby uprawnione do reprezentacji spółki, a więc także do podpisania umowy darowizny samochodu (osoba prawna zawsze działa przez osoby fizyczne, stąd potrzeba wskazania ludzi upoważnionych do podpisania umowy – spółka sama umowy nie podpisze).

Często zdarza się, że pojazd ma więcej niż jednego właściciela. Na umowie darowizny samochodu powinny znaleźć się dane wszystkich właścicieli auta.

Co jest przedmiotem umowy darowizny samochodu?

Pytanie wydaje się być banalne. Jednak żeby w sposób precyzyjny zdefiniować przedmiot umowy, nie wystarczy podać marki pojazdu i numeru rejestracyjnego. Oprócz tego w umowie należy także wymienić:

 • model samochodu
 • rocznik
 • przebieg
 • numer nadwozia VIN

Ważne jest także, abyś zaznaczył w umowie darowizny samochodu, co dodatkowo z nim oddajesz. Przykładowo może to być dodatkowy komplet kluczy, opony czy karta pojazdu. Powinieneś również zawrzeć w umowie informacje, czy samochód nie stanowi przedmiotu praw osób trzecich, czy nie jest obciążony długami oraz jaki jest jego stan techniczny.

Kiedy musisz zgłosić darowiznę do Urzędu Skarbowego? 

W umowie darowizny samochodu musisz koniecznie określić wartość pojazdu, który jest jej przedmiotem. Jest to istotny element umowy ze względu na kalkulację wysokości podatku od darowizny, który będzie musiał zapłacić obdarowany. Pamiętaj przy tym, że jeśli zaniżysz wartość pojazdu, Urząd Skarbowy może zlecić jego wycenę. Gdy biegły wykaże, że wartość samochodu różni się od podanej przez ciebie o więcej niż 33%, może obdarowanego obciążyć kosztami tej wyceny, oprócz oczywiście dopłaty podatku. Mając powyższe na względzie, najlepiej przedstawić prawidłową rynkową wartość pojazdu w oparciu np. o internetowe oferty sprzedaży podobnych aut.

Podpisy i finalizacja umowy darowizny samochodu

W umowie bardzo ważne są oświadczenia darczyńcy i obdarowanego. Darczyńca oświadcza, że daruje przedmiotowy samochód, natomiast Obdarowany – że darowiznę przyjmuje. Umowa darowizny samochodu będzie miała moc prawną tylko wtedy kiedy jej zapisy zostaną potwierdzone podpisami stron umowy. W przypadku gdy po jednej stronie umowy jest kilka osób, np. dwoje rodziców-współwłaścicieli podarowuje auto dziecku, na dokumencie muszą znaleźć się podpisy obojga. Podpisy muszą być czytelne, nie mogą to być parafki.

CZYTAJ TAKŻE

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu. Czym różni się od wyrejestrowania? Pobierz wzór

Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu. Kiedy trzeba wyrejestrować auto?

Wniosek o rejestrację pojazdu. Pobierz wzór i sprawdź, o czym musisz pamiętać

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej. Co powinno zawierać i gdzie je złożyć?

Umowa, nawet podpisana, obowiązuje dopiero od momentu fizycznego przekazania samochodu. W umowie powinien znaleźć się zapis o wydaniu przedmiotu darowizny, co obie strony muszą potwierdzić.

<bettyxue>: Pół roku temu podpisałam umowę darowizny samochodu jako obdarowana. Darczyńcą był mój były mąż w ramach podziału majątku – ponieważ samochód był wspólny – kupiony przez nas oboje podczas trwania związku małżeńskiego. W umowie tej darczyńca oświadcza, że przedmiot darowizny stanowi od danego dnia moją własność. Ja jako obdarowana oświadczam, iż od dnia zawarcia umowy przechodzą na mnie wszelkie opłaty i ciężary związane z przedmiotem darowizny itd., jak również w jednym z paragrafów strony oświadczają, że wydanie przedmiotu darowizny obdarowanej już nastąpiło. Samochód został mi wydany. Umowa została podpisana przez darczyńcę, czyli mojego byłego męża oraz przeze mnie, bez obecności notariusza i innych świadków. Czy posiada ona moc prawną?

Odpowiedź: Jeśli przedmiot umowy, czyli samochód został wydany, to umowa ma moc prawną.

Podatek i inne opłaty z tytułu umowy darowizny samochodu

Kwestie podatkowe reguluje Ustawa o podatku od spadków i darowizn. Obowiązek opłacenia podatku od darowizny mają osoby które otrzymały darowiznę w kwocie wyższej niż ta wolna od podatku. Kwoty wolne od podatku w przypadku darowizny zależą od stopnia pokrewieństwa pomiędzy darczyńcą a obdarowanym:

Podatek od darowizny samochodu.pdf

 Podatek od darowizny samochodu

Kiedy darowizna dotyczy najbliższej rodziny można starać się o całkowite zwolnienie z podatku od spadków i darowizn. Należy to zgłosić za pomocą formularza SD-Z2 do naczelnika Urzędu Skarbowego.

<Ronald Regan>: Mam dylemat i bardzo proszę o pomoc. Otrzymałem od dziadka 1/2 samochodu wartego 2 tys zł. Nigdy nie otrzymywałem żadnej darowizny od nikogo. Czy muszę w takim razie zgłaszać do to Urzędu Skarbowego i płacić podatek, czy nie? Coś mi się kojarzy, że dziadek i mała kwota i że chyba nie muszę, ale wolę się upewnić.

Odpowiedź: W tym wypadku jest to zdecydowane kwota wolna od podatku. Musisz jednak złożyć w Urzędzie Skarbowym deklarację podatkową SD-3.

W przypadku umowy darowizny samochodu obowiązek podatkowy powstaje w momencie przekazania pojazdu. Obdarowany zobowiązany jest do złożenia w Urzędzie Skarbowym zeznania podatkowego o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (SD-3) w ciągu miesiąca od dnia otrzymania darowizny. Pamiętaj o dołączeniu dokumentacji, która może mieć wpływ na określenie podstawy opodatkowania, czyli przede wszystkim kopii umowy darowizny samochodu. Po określeniu przez Urząd Skarbowy wysokości podatku i przekazaniu obdarowanemu takiej informacji będzie on miał 14 dni na uiszczenie opłaty.

Aby uniknąć częstego przekazywania drobnych darowizn z pominięciem podatku polski ustawodawca wprowadził okres 5 lat jako czas, który musi upłynąć pomiędzy jedną a drugą darowizną od tej samej osoby. Jeżeli darowizna od tej samej osoby następuje więcej niż jeden raz, do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych dolicza się wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych od tej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiła ostatnia darowizna. W ten sposób określa się podstawę opodatkowania dla kolejnych darowizn od tej samej osoby.

Co po otrzymaniu auta? Rejestracja i ubezpieczenie OC

Finalizacja umowy darowizny samochodu wiąże się z identycznymi zobowiązaniami co podpisanie umowy kupna sprzedaży auta. Pierwszym z nich jest obowiązek przerejestrowania samochodu w wydziale komunikacji. W tym celu obdarowany musi przedstawić:

 • umowę darowizny samochodu
 • dowód rejestracyjny
 • dowód uiszczenia opłaty
 • kartę pojazdu

Darczyńca powinien zgłosić do ubezpieczyciela fakt przeniesienia własności. W sytuacji przekazania samochodu ubezpieczenie OC darczyńcy zaczyna obejmować obdarowanego. Obdarowany ma prawo do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia oraz obowiązek podpisania nowej. Jeśli zdecyduje się jednak na pozostanie przy poprzedniej umowie, musi liczyć się z tym, że towarzystwo ubezpieczeniowe ponownie przeliczy składkę w związku ze zniżkami lub zwyżkami nowego właściciela. – Przeniesienie własności pojazdu przez umowę darowizny niesie ze sobą taki sam skutek prawny jak sprzedaż samochodu. Oznacza to, że umowa ubezpieczenia OC nie odnowi się automatycznie po zakończeniu okresu, na który została zawarta – zaznacza Edyta Skórka, ekspertka porównywarki mfind. – Wyjątkiem jest darowizna częściowa. Wtedy umowa ubezpieczenia odnawia się automatycznie na tego samego ubezpieczającego.

<marzenia>: Niedługo mam dostać od rodziców samochód i mam kilka pytań z tym związanych: Co po podpisaniu tej umowy? Czy najpierw mam wykupić OC czy przerejestrować samochód na siebie?

Odpowiedź: Po podpisaniu umowy i otrzymaniu jej przedmiotu masz obowiązek przerejestrowania samochodu. W przypadku OC to rodzice muszą zgłosić do firmy ubezpieczeniowej zmianę właściciela. Ty musisz podjąć decyzję, czy chcesz pozostać przy polisie Twoich rodziców do końca bieżącego okresu ubezpieczenia, czy chcesz podpisać własną umowę. Jeżeli wybierzesz pierwszą opcję to musisz liczyć się z tym że ubezpieczyciel zmieni wysokość składki w związku z twoimi uprawnieniami do zniżek lub zwyżek. Jeżeli zdecydujesz się na opcję drugą to pamiętaj o wypowiedzeniu dotychczasowej polisy.

Autor artykułu:

Zawodowo jestem specjalistą ds. ubezpieczeń w jednym z towarzystw ubezpieczeniowych oraz projektuję strony internetowe. Dodatkowo staram się pomagać innym w zrozumieniu zawiłości ubezpieczeń. Prywatnie jestem wielkim entuzjastą życia rodzinnego i celebrowania każdej chwili spędzanej z żoną i córkami. Interesuję się nowymi technologiami, fotografią przyrodniczą oraz muzyką rockową.

Zobacz także:

Dodaj komentarz

29 komentarzy do "Umowa darowizny samochodu. Pobierz wzór i sprawdź, o czym musisz pamiętać"

avatar
Sortuj wg:   najnowszy | najstarszy
robert
Gość

jestem po rozwodzie a byla zona jest wspolwlascicielem auta i chcemy dac darowizne to auto synowi czy jest jakis problem z tym ze juz nie mieszkamy razem bo byla zona ma inny adres niz w dowodzie rejestracyjnym.

Katarzyna Archacka
Użytkownik

Witam,

była małżonka powinna dołączyć do umowy darowizny oświadczenie o zmianie adresu.

Pozdrawiam

mirroo17
Gość

Witam!!!
Wspólnie z żoną po 1/2 jesteśmy właścicielami samochodu. Ja swoją 1/2 w całości chcę darować synowi. Jak powinna brzmieć umowa darowizny. (nie znalazłem tutaj wzoru do takiej sytuacji) Czy muszę wpisać w umowę również żonę?, czy np. że wyraża zgodę itp.
Pozdrawiam

Katarzyna Archacka
Użytkownik

Witam,

wystarczy w umowie darowizny wpisać, że przenosi Pan 1/2 udziału w prawach własności na syna. Umowa zostaje zawarta wyłącznie pomiędzy Panem, a synem, żona nie musi dołączać żadnych oświadczeń 🙂

Pozzdrawiam

Teresa
Gość

jestem współwłaścicielem samochodu i chciałabym podarować dziiecku swoje pół własności, czyli połowę samochodu. Czy mam taką możliość ?

Katarzyna Archacka
Użytkownik

Witam,

oczywiście jest taka możliwość, w umowie darowizny proszę zaznaczyć, że przekazuje Pani 1/2 udziału we współwłasności auta.

Pozdrawiam

Justyna
Gość

Witam. Rok temu w kwietniu spisalam wspólnie z mężem umowę darowizny.Zostałam oznaczona jako obdarowana. Od tego momentu użytkuję auto. Od czerwca jesteśmy po rozwodzie.Zmieniłam nazwisko.Chciałabym wyrejestrowac byłego męża gdyż jest współwłaścicielem auta. Ja widnieję jako główny właściciel.Czy umowa darowizny jest jeszcze ważna po upływie roku czasu? Czy jestem zobowiązana do opłacenia podatku? Auto kosztuje około 8 tys.Czy idąc do wydziału komunikacji z daną umową darowizny dam radę przerejestrowac auto na siebie?

Patrycja
Gość

Witam, mój partner jeździ samochodem, który jest zapisany na jego ojca. Chce sporządzić umowę o darowiznę, gdzie obdarowanym ma być partner, a moja mama ma być współwłaścicielem tego samochodu. Czy współwłaściciela wpisać w dokumencie umowy o darowiznę, czy też trzeba spisać inną umowę?

Katarzyna Archacka
Użytkownik

Witam,

na umowie darowizny muszą znajdować się wszyscy obdarowani- tj. docelowi właściciele auta.

Pozdrawiam

ania
Gość

Witam, dzień przed śmiercią mojego ojca sporządziliśmy miedzy sobą umowę darowizny samochodu którego ojciec był współwłaścicielem a ja właścicielem. Umowa zawarta bez potwierdzenia notarialnego. Czy ta umowa ma moc prawną i czy na jej podstawie wydział komunikacji dokona wykreślenia z dowodu rejestracyjnego współwłaściciela czyli mojego zmarłego ojca?

Katarzyna Archacka
Użytkownik

Witam,

Wydział Komunikacji powinien dokonać wykreślenia na podstawie umowy darowizny, ponieważ umowa nie musi być poświadczona notarialnie.

Pozdrawiam

Jacek
Gość

Dzień dobry. W powyższym artykule padają nazwy dwóch różnych formularzy, które składam do Urzędu Skarobowego. Czy w przypadku umowy darowizny połowy pojazdu z ojca na syna (gdzie syn już jest współwłaścicielem drugiej połowy) muszę złożyć oba formularze (SD-Z2, oraz SD-3) do Urzędu Skarbowego, czy tylko jeden – który? Z góry bardzo dziękuję

Maciej Putrzyński
Gość

Dzień dobry

zamieszczam link do wytycznych urzędowych – link do strony.

Pozdrawiam

Adam
Gość

Dzień dobry.
Chce przekazać swojemu teściowi drogą darowizny pojazd o aktualnej wartości rynkowej 7500 zł. Nadmienię, że 28 grudnia 2016 r. będzie sprawa rozwodowa, która prawdopodobnie zakończy się pozytywnie podczas jednego posiedzenia. Czy w związku z powyższym obdarowany zapłaci podatek? Czy musi złożyć wniosek do Urzędu Skarbowego ? Czy przekazanie auta powinno nastąpić przed rozwodem ?

Maciej Putrzyński
Gość

Dzień dobry

proponuję konsultację z prawnikiem/doradcą podatkowym, ponieważ sprawa może być interpretowana różnorodnie.

Pozdrawiam

mariusz
Gość

dzień dobry jestem wlascicielem samochodu wartości 9000zl chce polowe przekazac jako darowiznę przyjaciółce , czy ona może przejąć polise na siebie żeby skorzystać ze swoich znizek bo ja mam wysokie za dwie kolizje

Maciej Putrzyński
Gość

Dzień dobry

może Pan to zrobić np. umową darowizny. Wybiera Pan procent własności, który Pan przekaże przyjaciółce. Przy ubezpieczeniu jednak będzie brana pod uwagę historia ubezpieczenia Pana i przyjaciółki (bo będziecie współwłaścicielami). Przy ewentualnej szkodzie ona też może stracić zniżki, albo przy jej szkodzie Pan może je utracić, warto rozważyć to rozwiązanie.

Pozdrawiam

Andrzej
Gość

Witam,
A ja mam trochę inny kłopot. Mianowicie w dowodzie rejestracyjnym mam wpisaną żonę jako współwłaściciel. Chciałbym wykreślić żonę z mojego dowodu rejestracyjnego – chodzi o to, że żona obecnie ma swoje auto i chcę żeby ewentualne jakieś kolizje drogowe – żony (jest niedoświadczonym kierowcą) nie rzutowały na moje zniżki w ubezpieczeniach. Okazja jest żeby to uporządkować, bo i tak muszą mi dowód rejestracyjny wymienić, bo nie ma już miejsca na kolejne wpisy przeglądów techn. Jakie muszę załatwić formalności żeby wszystko grało od strony prawnej…. Proszę o poradę.

Maciej Putrzyński
Gość

Dzień dobry

trzeba się zgłosić do WK z żoną lub pełnomocnictwem od niej i dokonać usunięcia współwłasności, zmianę również trzeba zgłosić do ubezpieczyciela.

Pozdrawiam

Mała
Gość

Witam.
Jestem współwłaścicielem auta z bylym partnerem. Chcę jego cześć własności przenieść na swojego ojca – tak aby właścicielami był mój tata i ja. Co powinnam zrobić?

Maciej Putrzyński
Gość

Dzień dobry

jedyne rozwiązanie, to porozumieć się z byłym partnerem w tej kwestii.

Pozdrawiam

Genowefa
Gość

Witam !
Jestem współwłaścicielką auta wspólnie z mężem. Obecnie chcemy to auto darować córce i jej mężowi/zięciowi/. Wartość auta to ok.8000,-zł. Jak powinna być sporządzona umowa darowizny i co z Urzędem Skarbowym?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam
Genowefa

Urszula Borowiecka
Gość

Wszystkie informacje znajdzie Pani w tekście powyżej.

Tomek
Gość

Dzien dobry

Razem z Ojcem jestesmy wspolwlascielami samochodu.
Ojciec jest jako główny właściciel, chcialbym darowac na niego swoje udzialy.
Czy mozna to zrobic normalna umowa darowizny ?

Urszula Borowiecka
Gość

Tak, nie widzę przeciwwskazań.

Piotr
Gość

Witam mam pytanie, ponieważ mój dziadek chce przekazać mi samochód w darowiznie tylko on jest współwłaścicielem razem z moja kuzynka a ja także chciałbym przekazać 50 % własności tego samochodu mojej żonie. Skąd moje pytanie czy jest jakiś wzór umowy na taki przypadek. Pozdrawiam

Urszula Borowiecka
Gość

Niestety nie ma nigdzie takiego wzoru, umowę należy sporządzić samodzielnie. W umowie należy zawrzeć wszystkie ww. opisane elementy.

emilia
Gość

Witam, jestem z mężem wspołwłaścicielami samochodu, chcemy przekazać umową darowizny auto na rodziców męża. Jak ma wyglądać taka umowa darowizny?

Rafał Kalinowski
Ekspert

Dzień dobry, proszę pobrać wzór umowy darowizny i na jej podstawie stworzyć taką, w której będzie można uwzględnić dwie osoby obdarowane. Proszę dopilnować, aby były zawarte takie dane jak wymagane w naszym wzorze.

wpDiscuz