Co obejmuje ubezpieczenie szkolne (NNW)? 5 mitów o ubezpieczeniu dziecka w szkole

  1. Ubezpieczenie szkolne nie jest obowiązkowe. Jest bardzo przydatne, ale rodzice mogą wykupić NNW dla dziecka także indywidualnie.
  2. Ubezpieczenie szkolne działa również w czasie wakacji.
  3. Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu jest określane jako procent sumy ubezpieczenia.
  4. Ubezpieczyciel refunduje koszty leczenia, ale tylko do kwoty określonej w warunkach umowy.
  5. Ubezpieczenie szkolne jest typowym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków. Nie obejmuje chorób.
  6. Z ubezpieczenia szkolnego mogą korzystać także osoby dorosłe – np. pełnoletni maturzyści czy studenci.
  7. Koniecznie zapytaj w szkole, jaki jest zakres ubezpieczenia Twojego dziecka i na jakie sumy uczniowie są ubezpieczeni. Jeśli uznasz, że to nie wystarczy, wykup indywidualną polisę.