Kalkulator OC i AC - szybki i dokładny
do 76 ofert ubezpieczenia

Porównaj i oszczędź nawet 517 zł na OC
5 minut wypełniania formularza
pełne, wiarygodne porównanie nawet 76 ofert
możliwość zakupu online każdej oferty

 • Proama
 • Link4
 • PZU
 • Gothaer
 • AXA
 • Aviva
 • Benefia

Ubezpieczenie roweru. Czy ma sens? Jak można ubezpieczyć rower?

Ubezpieczenie roweru. Czy ma sens? Jak można ubezpieczyć rower?

Ubezpieczenie roweru

Jakie ubezpieczenie może wykupić rowerzysta?

W lipcu ubiegłego roku pan Piotr z Torunia nie posiadając żadnego ubezpieczenia spowodował wypadek. Wracając rowerem z pracy, wyjeżdżając z ulicy podporządkowanej nie zauważył jadącego samochodu i wpadł na niego wybijając mu szybę, rysując karoserię i niszcząc zderzak. Na szczęście w zdarzeniu nikt poza autem i 12 letnią  kolarzówką pana Piotra nie ucierpiał. Sprawca wypadku jak i poszkodowany właściciel 10 letniego Opla Astry dogadali się między sobą i nieostrożny rowerzysta ze swojej kieszeni poniósł koszty naprawy uszkodzonego samochodu. Niedługo po zajściu pan Piotr wykupił ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, które miało chronić jego domowy budżet przed nieplanowanymi wydatkami w podobnych sytuacjach. Zdecydował się też na NNW, dzięki któremu mógłby starać się o wypłacenie odszkodowania  z tytułu poniesionego uszczerbku na zdrowiu. Przezorny zawsze ubezpieczony – pomyślał pan Piotr zakupując późną jesienią nowy rower w systemie ratalnym i do posiadanych ubezpieczeń postanowił dokupić jeszcze kompleksowe ubezpieczenie dla rowerzysty.

Gdzie można ubezpieczyć rower?

Jeśli podobnie jak pan Piotr zastanawiasz się nad ubezpieczeniem dla siebie i swojego roweru, mam dla Ciebie dobrą wiadomość – przeglądanie i porównywanie ofert nie zajmie Ci dużo czasu, gdyż obecnie na polskim rynku jedynie kilku ubezpieczycieli posiada interesujący Cię produkt: TU Europa, PZU, Proama oraz Europ Assistance.  Zła wiadomość jest taka, że ubezpieczenie na wypadek kradzieży jednośladu „spod sklepu” oferuje jedynie Klikochron oraz CUK Ubezpieczenia.

Ubezpieczenie Rowerzysty w TU Europa

Ubezpieczenie Rowerzysty to nazwa ubezpieczenia adresowanego do właścicieli jednośladów, które oferuje TU Europa. Jeśli się zdecydujesz do wyboru masz dwa pakiety: Pakiet Standardowy, który obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie kosztów ratownictwa, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie Assistance oraz Pakiet Standard Plus, który poszerza Pakiet Standardowy o pokrycie kosztów rehabilitacji maksymalnie do kwoty 300zł. Posiadając to ubezpieczenie możesz nie martwić się, że za wyrządzone nieumyślnie twoim rowerem szkody przyjdzie Ci zapłacić z własnej kieszeni – od tego masz OC. Dodatkowo możesz liczyć na wypłatę odszkodowania w przypadku uszczerbku na zdrowiu, jeśli np. złamiesz rękę czy nogę podczas jazdy rowerem. W ramach ubezpieczenia możesz liczyć też na nieodpłatną pomocy ratowników w przypadku, kiedy zabłądzisz podczas wycieczki rowerem w lesie, czy też w górach. Bardzo elastycznie przedstawia się okres ubezpieczenia. Polisa może być zawarta na okres:

 • 1 – 29 dni
 • 30 dni
 • 180 dni
 • 365 dni

Możesz zatem wykupić polisę w TU Europa na jedną wyprawę rowerową, na sezon lub na cały rok.

A jak przedstawiają się sumy ubezpieczeń?

TU Europa Ubezpieczenie Rowerzysty

 

Wybierając to ubezpieczenie chronisz zatem siebie i osoby poszkodowane przez Ciebie, nie zapewniasz jednak żadnej ochrony swojemu jednośladowi. Brak tej opcji ubezpieczenia spowodował, że pan Piotr nie wybrał TU Europa i zdecydował się na polisę  Bezpieczny Rowerzysta w PZU, gdzie dodatkowo do ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej dokupił ubezpieczenie bagażu podróżnego oraz ubezpieczenie casco roweru.

Pakiet Rowerzysta w Proama

Kolejnym zakładem ubezpieczeń, który ma ofertę dla użytkowników jednośladów, jest Proama. Tu niestety też ochroną jest objęty jedynie rowerzysta i jego odpowiedzialność cywilna. Proama nie odpowiada za uszkodzenia samego roweru. Masz jednak szerszy niż w przypadku TU Europa wybór sum ubezpieczenia:

Zdarzenie objęte ochronąSuma ubezpieczenia/
Limit odpowiedzialności
śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku10 000 / 20 000 / 30 000 / 50 000 zł
trwały uszczerbek na zdrowiu
w wyniku nieszczęśliwego wypadku
10 000 / 20 000 / 30 000 / 50 000 zł
OC w życiu prywatnym
związana z użytkowaniem roweru
20 000 / 30 000 / 50 000 zł
assistancelimity zgodnie z OWU

Bezpieczny Rowerzysta w PZU

Decydując się na ubezpieczenie swojego roweru w PZU wybierasz bez wątpienia opcję z najwyższymi sumami ubezpieczeń. Suma gwarancyjna w przypadku ubezpieczenia OC (za szkody wyrządzone drugiej osobie i w jej mieniu) wynosi 200 000 zł, a w przypadku ubezpieczenia NNW – 50 000 zł. W opcjach dodatkowych natomiast możesz ubezpieczyć przewożony rowerem bagaż do 3 000zł oraz wykupić casco na rower, w którym suma ubezpieczenia odpowiada wartości rynkowej Twojego roweru nieprzekraczającej jednak kwoty 5 000 zł. Właśnie w związku z tymi dodatkowymi opcjami pan Piotr zdecydował się wykupić kompleksowe ubezpieczenie rowerzysty w PZU na cały rok płacąc jednorazową składkę.

Pomoc Rowerowa w Europ Assistance

Oferta tej dużej firmy specjalizującej się w usługach assistance jest najnowszą propozycją dla właścicieli jednośladów. W warunkach produktu należy zwrócić uwagę na niewielką sumę ubezpieczenia OCjedynie 10 000 zł. Suma ubezpieczenia NNW również nie imponuje – jest to zaledwie 20 000 zł. Europ Assistance ubezpiecza rowery od kradzieży na sumę 1000 zł, jednak polisa zadziała wyłącznie w przypadku, gdy będzie to kradzież z włamaniem, a pojazd zostanie skradziony z pomieszczenia zamkniętego w miejscu zamieszkania ubezpieczonego. Na plus w ubezpieczeniu tej firmy na pewno można zaliczyć szeroki zakres usług assistance:

Europ Assistance Pomoc Rowerowa

Kiedy możesz dostać odszkodowanie za utracony rower?

Pan Piotr nie cieszył się długo nowym rowerem. Podczas pierwszego wiosennego weekendu tego roku został mu on bowiem skradziony spod sklepu, w którym zatrzymał się na kilka minut, aby kupić wodę na dalszą podróż niespłaconym jeszcze jednośladem. Kradzież niezwłocznie została zgłoszona na policję i z odpowiednim odpisem pan Piotr udał się do ubezpieczyciela, aby uzyskać odszkodowanie, które pozwoliłoby mu spłacić choćby pozostałe raty. W PZU spotkał się jednak z odmową wypłaty odszkodowania. Zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia PZU wypłaci bowiem odszkodowanie za szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie roweru, bądź jego wyposażenia wskutek: ognia, huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, lawiny, uderzenia pioruna, zapadania lub usuwania się ziemi, eksplozji, upadku statku powietrznego, akcji ratowniczej, wypadku, rabunku, casco roweru nie obejmuje jednak samej kradzieży. Pierwszy raz w życiu żałowałem, że nie dostałem w zęby od tych złodziei, to przynajmniej dostałbym odszkodowanie z NNW – gorzko żartuje pan Piotr, który nie tylko nie otrzymał zwrotu z ubezpieczenia, ale nadal będzie musiał opłacać raty niespłaconego, ale ukradzionego już roweru.

O czym musisz pamiętać ubezpieczając rower?  

Jeśli nie chcesz być niemiło zaskoczony przez swojego ubezpieczyciela, jak nasz bohater, przed podpisaniem umowy koniecznie musisz pamiętać o zapoznaniu się z włączeniami odpowiedzialności, czyli z przypadkami, w których ubezpieczyciel nie wypłaci Ci odszkodowania. Zawsze przed zakupem polisy przeczytaj ogólne warunki ubezpieczenia.

Jakie wyłączenia wprowadzili nasi ubezpieczyciele?

TU Europa nie ponosi odpowiedzialności min za szkody powstałe wskutek:

 • użytkowania roweru niezgodnie z przepisami kodeksu drogowego

 • kierowania rowerem bez ważnej karty rowerowej przez osobę, która nie ukończyła 18 roku życia

 • wykonywania pracy fizycznej

 • wyczynowego uprawiania sportów i sportów ekstremalnych

 • wyrządzone podczas uczestnictwa w rajdach i wyścigach rowerowych

Również posiadacze pozostałych ubezpieczeń rowerowych nie mogą spać spokojnie w wyżej wymienionych sytuacjach. Dodatkowo w ubezpieczeniu casco roweru w PZU przewidziana jest franszyza integralna – ubezpieczyciel zapłaci tylko za szkody powyżej 5 proc. sumy ubezpieczenia lub powyżej 50 zł. Na polskim rynku znajdziesz dwie oferty, które pozwolą Ci ubezpieczyć rower od kradzieży „spod sklepu”, nie jest to jednak ochrona bezwarunkowa. Pierwsza z nich, polisa kupiona za pośrednictwem serwisu Klikochron, pozwala na ubezpieczenie jednośladu od kradzieży, tylko jeśli jest to nowy nabytek (nie starszy niż 3 miesiące). Druga, polisa w CUK, chroni rower od kradzieży z miejsca pozostawienia (przy sklepie, szkole itd.) tylko w określonych godzinach –od 6 do 22.

Czy jest sens kupować ubezpieczenie rowerzysty?

Jeśli posiadasz już ubezpieczenie NNW, OC w życiu prywatnym i dodatkowo ubezpieczasz swój dom czy mieszkanie wraz z ruchomościami, do których możemy zaliczyć rower, temat wymaga głębokiego przemyślenia. Ubezpieczenie rowerzysty będzie bowiem w dużym stopniu zdublowaniem ochrony, którą już masz. Szkody wyrządzone przez Ciebie podczas jazdy rowerem będą pokryte z posiadanej polisy OC w życiu prywatnym a odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu może być wypłacone z polisy NNW. Dodatkowo, jeśli posiadasz ubezpieczenie mieszkania i rower zostanie skradziony z balkonu czy garażu, to odszkodowanie za utracony jednoślad zostanie wypłacone Ci właśnie z tej polisy (jeśli wybierzesz taką opcję ubezpieczenia). Nie dostaniesz jednak odszkodowania za zniszczenie roweru, kiedy uszkodzisz go podczas wypadku.

Jeśli nie posiadasz wyżej wymienionych ubezpieczeń, warto zastanowić się, czy nie lepiej ponieść niewielki koszt opłacając składkę ubezpieczenia OC w życiu prywatnym czy kompleksowego ubezpieczenia rowerzysty, niż być narażonym na poniesienie znacznie wyższych kosztów w przypadku nieumyślnego wyrządzenia komuś szkody podczas wycieczki rowerowej.

Ubezpieczenie roweru

Podsumowanie

 • Specjalne ubezpieczenia dedykowane rowerzystom oferują jedynie 4 zakłady ubezpieczeń: TU Europa, PZU, Proama i Europ Assistance.
 • Żadne z tych towarzystw nie ubezpieczy Twojego roweru od kradzieży z ulicy.
 • Jeśli posiadasz ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, NNW oraz ubezpieczenie mieszkania, sprawdź czy w ramach podpisanej polisy będą pokryte również szkody wyrządzone przez Ciebie podczas jazdy rowerem.
 • Szkody likwidowane z Twojej polisy OC w życiu prywatnym, ubezpieczenia NNW czy kompleksowego ubezpieczenia rowerzysty nie mają wpływu na posiadane przez Ciebie zniżki na ubezpieczenia komunikacyjne.

Tematyką ubezpieczeń zawodowo zajmuję się od ponad pięciu lat. Prywatnie jestem fanką sportów wszelakich, gier planszowych, dobrej książki i jeszcze lepszego jedzenia. Motto życiowe: Bo w życiu chodzi o to, by być trochę niemożliwym.

Zobacz także:

Dodaj komentarz

16 komentarzy do "Ubezpieczenie roweru. Czy ma sens? Jak można ubezpieczyć rower?"

avatar
Sortuj wg:   najnowszy | najstarszy
EkspertLink4
Gość

Każdy klient, który kupi rower w Tesco otrzyma do niego bezpłatne roczne ubezpieczenie od kradzieży w Link4. Co ważne klient nie musi za nie płacić. Wystarczy, że kupi u nas rower i zachowa dowód zakupu.

Piotr
Gość

W Tesco są już rowery? Bo kiedyś to jeszcze wyroby rowerowopodobne widziałem

Expert Linkcztery
Gość

Oprócz polisy od kradzieży roweru LINK4 oferuje
dodatkowe ubezpieczenie OC rowerzysty, które chroni właściciela roweru w
przypadku wyrządzenia szkód osobom trzecim podczas użytkowania roweru oraz NNW
gwarantujące wypłatę odszkodowania w razie wypadku na rowerze.

Antonina
Gość

Dzwoniłam do Link4 i powiedziano mi, że nie mają w ofercie ubezpieczenia roweru.

Agata Ostrowska-Jasik
Ekspert

Link4 ma ofertę ubezpieczenia rowerów zakupionych w sieci TESCO

Łukasz
Gość

czy różni się rabunek od kradzieży?

Agata Ostrowska-Jasik
Ekspert

O rabunku mówimy wówczas gdy zabór mienia (kradzież) dokonany został z użyciem przemocy fizycznej lub podczas zdarzenia doszło do gróźb użycia przemocy fizycznej.

Katarzyna
Gość

Czy jeśli rodzice mają ubezpieczone mieszkanie, a mój rower zostanie skradziony z piwnicy to czy takie ubezpieczenie też to obejmuje? Tzn ubezpieczenie mieszkania i rzeczy ruchomych.

Katarzyna Archacka
Ekspert

Witam,

postępowanie TU w takiej sytuacji zależne jest od zapisów w OWU.

Pozdrawiam

Przezorny Zawsze Ubezpieczony
Gość

Polecam artykuł z analizą aktualnej oferty dedykowanej dla rowerzystów i kilkoma propozycjami innych produktów, które obejmują zakresem zdarzenia z ich udziałem

Przezorny Zawsze Ubezpieczony
Gość

[reklama]

Sylwester
Gość

A co z ubezpieczeniem „Klikochron” (przez niemiecki AWP)?
Dają ubezpieczenie roczne od kradzieży za około 11-12% wartości roweru w jednorazowej opłacie, ale ubezpieczyć trzeba w ciągu 14 dni od zakupu.
Ubezpieczenie będzie ważne na całym świecie.

Maciej Putrzyński
Ekspert

Witam

na pierwszy rzut oka, zakresowo ubezpieczenie wygląda solidnie. Natomiast warto poczytać OWU i kartę informacyjną produktu, do których dostęp jest tutaj 🙂

Pozdrawiam

Lech
Gość

[Reklama] chwalą się głośno, że rowery u nich kupione są ubezpieczone też od kradzieży z ulicy, ale o tym, że wypłacają wtedy jedynie marne 20 % sumy ubezpieczenia cicho sza. Pozdrawiam ekspertów

Wiesław
Gość

Wjeżdżam rowerem w wyrwę w asfalcie i uszkodziłem rower. Jak wygląda pokrycie naprawy? I jakie ubezpieczenie i ubezpieczyciel taką szkodę pokryje i po jakiej karencji od zapłaty ubezpieczenia?

Urszula Borowiecka
Ekspert

W opisanej sytuacji należy zwrócić się do zarządcy drogi, czyli do podmiotu,który odpowiada za zły stan drogi. Nie ma tutaj karencji.

wpDiscuz