Kalkulator OC i AC - szybki i dokładny
do 76 ofert ubezpieczenia

Porównaj i oszczędź nawet 517 zł na OC
5 minut wypełniania formularza
pełne, wiarygodne porównanie nawet 76 ofert
możliwość zakupu online każdej oferty

 • Proama
 • Link4
 • PZU
 • Gothaer
 • AXA
 • Aviva
 • Benefia

Ubezpieczenie OC zawodowe – przed czym chroni i kto musi je mieć?

Kto musi wykupic obowiązkowe OC zawodowe?
mfind.pl

Ma to chronić klientów przed konsekwencjami błędnych decyzji np. lekarzy czy adwokatów, gwarantując im odszkodowanie. Sprawdź, które zawody muszą mieć obowiązkowe OC i jak można dochodzić roszczeń z OC zawodowego.

OC zawodowe – dla kogo obowiązkowe?

Zawody zobligowane do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej to między innymi:

 • komornik sądowy

 • organizator imprez masowych

 • rzeczoznawca majątkowy

 • pośrednik nieruchomości

 • agent ubezpieczeniowy

 • broker ubezpieczeniowy

 • radca prawny

 • adwokat

 • radca prawny

 • księgowy

 • notariusz

 • architekt

 • biuro usług płatniczych

 • inżynier

 • lekarz

 • zakład opieki zdrowotnej

 • biegły rewident

 • rzecznik patentowy

 • detektyw

 • dysponent jednostek ratownictwa medycznego

Osoby wykonujące określone zawody zobligowane są do zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC na mocy ustaw lub rozporządzeń dedykowanych dla poszczególnych rodzajów działalności, np. w przypadku agenta ubezpieczeniowego jest to  Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych.

Co grozi za brak OC zawodowego i kto to sprawdza?

Do przeprowadzenia kontroli wywiązania się z obowiązku ubezpieczenia uprawnione są instytucje i urzędy, inne w zależności od wykonywanego zawodu. I tak np. w przypadku radców prawnych będą to Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych oraz Ministerstwo Sprawiedliwości.

Gdy w toku kontroli okaże się, że osoba fizyczna lub prawna nie ma ważnej polisy OC, będzie zmuszona ponieść karę określoną w aktach prawnych dotyczących danego zawodu. Przykładowo agent ubezpieczeniowy, który nie dopełni obowiązku zawarcia OC, zapłaci karę w wysokości 1 000 euro na rzecz budżetu państwa zgodnie z art. 11 ust 4 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Zapłata kary nie zwalnia z obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia.

Czy OC pokryje wszystkie straty?

Wyobraź sobie sytuację, kiedy architekt projektując osiedle domków w każdym projekcie naniósł błędne wytyczne. Spowodowało to błędy konstrukcyjne, a w efekcie falę wniosków o odszkodowania, składanych przez właścicieli wybrakowanych domów. Minimalna wymagana suma ubezpieczenia (50 000 euro) może okazać się niewystarczająca na pokrycie wszystkich roszczeń. W takiej sytuacji może być konieczne pokrycie zobowiązań przez architekta z własnej kieszeni.

Poniższa tabela prezentuje przykładowe zawody w zestawieniu z minimalną sumą ubezpieczenia wymaganą przez ustawodawcę.

ZawódMinimalna suma gwarancyjna
Architekt50 000 euro na jedno zdarzenie
Adwokat50 000 euro na jedno zdarzenie
Komornik sądowy100 000 euro na jedno zdarzenie
Agent
ubezpieczeniowy
1 250 618 euro na jedno zdarzenie
i 1 875 297 euro na wszystkie zdarzenia
Detektyw15 000 euro na jedno zdarzenie
Notaruisz50 000 euro na jedno i na wszystkie zdarzenia
Zarządca
nieruchomości
50 000 euro na jedno i na wszystkie zdarzenia

Składka jest obliczana w zależności od wysokości sumy ubezpieczenia oraz wykupionych dodatkowych umów oferowanych często przez firmy ubezpieczeniowe. Przykładowo adwokat za ubezpiecznie na minimalną sumę gwarancyjną 50 000 euro w PZU zapłaci składkę 45 zł miesięcznie.

Jeśli wykonujesz jeden z powyższych zawodów i obowiązkowe OC dotyczy Ciebie osobiście, powinieneś zapoznać się z ofertami kilku ubezpieczycieli, ponieważ są one zróżnicowane a nieuwaga podczas wyboru ubezpieczyciela może Cię (dosłownie) drogo kosztować. Tego rodzaju ubezpieczenia oferują na przykład: PZU, Warta, Allianz, Uniqa, Concordia, Compensa.

Pomimo że ustawy określają minimalne sumy gwarancyjne ubezpieczenia dla każdego z zawodów, to zastanów się, czy nie warto zwiększyć sumy ubezpieczenia (zwiększając jednocześnie składkę), żeby w przypadku konieczności wypłaty odszkodowania ubezpieczyciel pokrył całość Twoich zobowiązań.

Co obejmuje ubezpieczenie OC zawodowe?

Zakres odpowiedzialności przedstawicieli poszczególnych zawodów regulują akty prawne dedykowane dla poszczególnych grup.

OC rzeczoznawcy majątkowego – ustawa o gospodarce nieruchomościami:

Rzeczoznawca majątkowy podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem następujących czynności: określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością; opracowań i ekspertyz, niestanowiących operatu szacunkowego, dotyczących: rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku; efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju; skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych […].

OC adwokata – prawo o adwokaturze:

Adwokat podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii i opracowywaniu projektów i występowaniu przed sądami i urzędami.

OC agenta ubezpieczeniowego – ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym:

Obowiązkowemu ubezpieczeniu OC podlega agent ubezpieczeniowy wykonujący czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń (zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej); jest to odpowiedzialność za szkody powstałe z tytułu wykonywania czynności agencyjnych.

Zgłoszenie szkody z OC zawodowego

Jesli uznasz, że np. agent ubezpieczeniowy w wyniku swojego niedbalstwa lub pomyłki naraził Cię na stratę, to możesz zwrócić się do firmy, w której jest ubezpieczony, o wypłatę odszkodowania. W zależności od konstrukcji umowy ubezpieczyciel ponosi zazwyczaj odpowiedzialność zarówno za szkody powstałe z winy ubezpieczonego (odpowiedzialność deliktowa), jak i wynikające z niewykonania lub nieodpowiedniego wykonania konkretnego zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa).

Czytaj także: Ubezpieczenia obowiązkowe. Co to jest? Jakie są rodzaje ubezpieczeń obowiązkowych?

Podsumowanie

 • Osoby wykonujące określone zawody zobligowane są do zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC na mocy ustaw lub rozporządzeń dedykowanych dla poszczególnych rodzajów działalności.
 • Gdy w toku kontroli okaże się, że osoba fizyczna lub prawna nie ma ważnej polisy OC, będzie zmuszona ponieść karę określoną w aktach prawnych dotyczących danego zawodu.
 • Składka jest obliczana w zależności od wysokości sumy ubezpieczenia oraz wykupionych dodatkowych umów oferowanych często przez firmy ubezpieczeniowe.

Zawodowo jestem specjalistą ds. ubezpieczeń w jednym z towarzystw ubezpieczeniowych oraz projektuję strony internetowe. Dodatkowo staram się pomagać innym w zrozumieniu zawiłości ubezpieczeń. Prywatnie jestem wielkim entuzjastą życia rodzinnego i celebrowania każdej chwili spędzanej z żoną i córkami. Interesuję się nowymi technologiami, fotografią przyrodniczą oraz muzyką rockową.

Zobacz także:

Dodaj komentarz

3 komentarzy do "Ubezpieczenie OC zawodowe – przed czym chroni i kto musi je mieć?"

avatar
Sortuj wg:   najnowszy | najstarszy
Henryk
Gość

szukam ubezpieczenia zawodu kominiarza

Katarzyna Archacka
Ekspert

Witam,

ubezpieczenia OC zawodowe na chwilę obecną na pewno mają w ofercie firmy PZU i Allianz.

Pozdrawiam

Iwona
Gość

oc kosztorysanta ?

wpDiscuz