Polisa na życie dla osób starszych  

O polisach na życie dla seniorów pisaliśmy już, informując Cię, na co powinieneś zwrócić uwagę podczas wyboru polisy dla Ciebie lub dla Twoich bliskich. Dziś chcielibyśmy przyjrzeć się bliżej ofertom bezterminowych ubezpieczeń na życie oferowanych przez TU Europa (Życiedirect.pl) oraz 4life Direct. Firmy ubezpieczeniowe wykupują w telewizji mnóstwo czasu antenowego na reklamy tego typu produktów. „Bez badań lekarskich”, „przyjmiemy każdy wniosek”, „Twoja składka nigdy nie wzrośnie” – to hasła, którymi kuszą starszych ludzi, odwołując się przy tym do poczucia winy seniorów, że ich pogrzeb mógłby być obciążeniem dla krewnych. Czy zapewnienia ubezpieczycieli płynące z reklam mają pokrycie w rzeczywistości? Przekonajmy się.

Warunki bezterminowych ubezpieczeń na życie dla osób starszych

Obie firmy, 4life Direct i TU Europa, proponują swoim klientom ubezpieczanie od 18 do 86 roku życia dostępne w dwóch wariantach: indywidualnym oraz małżeńskim. Wysokość składki ubezpieczeniowej w obu przypadkach uzależniona jest od wysokości sumy ubezpieczenia, wieku ubezpieczonych oraz wariantu polisy.

TU Europa zastrzega, że minimalna suma ubezpieczenia wynosi 4.000 zł a maksymalna 300.000 zł.

4life Direct o sumie ubezpieczenia w OWU nie pisze. Na infolinii dowiesz się jednak, że propozycja wyjściowa proponowana przez doradcę wynosi 10.000 zł dla wariantów rodzinnych i 12.500 zł dla indywidualnych. Generalnie klient może wybrać sumę ubezpieczenia z przedziału od 1.000 do 100.000 zł.

„Ubezpieczenie pogrzebowe” jest tak skalkulowane, że nie wymaga indywidualnej oceny ryzyka, czyli wypełniania ankiet medycznych i poddawania się badaniom lekarskim.

Wypłata świadczenia

Kiedy ubezpieczyciel wypłaci Tobie, bądź Twoim bliskim odszkodowanie? 4life Direct wypłaci świadczenie tylko w przypadku śmierci ubezpieczonego. TU Europa zrobi to również w przypadku ciężkiego zachorowania i obrażeń, które nastąpiły w skutek nieszczęśliwego wypadku.

A w jakim terminie zostaną wypłacone świadczenia? 4life Direct utrzymuje 7 dni roboczych od daty dostarczenia kompletnego wniosku o wypłatę świadczenia, TU Europa daje sobie 30 dni roboczych od tej daty.

Uważaj na okresy karencji!

W początkowym okresie trwania umowy oba towarzystwa zastrzegają sobie prawo do wypłacenia sumy ubezpieczenia wyłącznie w przypadku, gdy śmierć ubezpieczonego nastąpi na skutek nieszczęśliwego wypadku.

 • w 4life Direct ten okres to pierwsze 24 miesiące ubezpieczenia. W innych przypadkach, takich jak zgon z powodu choroby lub z przyczyn naturalnych wypłata świadczenia jest ograniczona do kwoty 110% wartości wpłaconych składek ubezpieczeniowych.

 • w TU Europa ten okres to pierwsze 12 miesięcy trwania umowy. W innych przypadkach ubezpieczyciel wypłaci sumę wpłaconych składek.

Włączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela

4life Direct nie wypłaci świadczenia, jeśli:

 • śmierć była następstwem czynnego udziału ubezpieczonego w przestępstwie

 • ubezpieczony popełnił samobójstwo w okresie do 24 miesięcy od daty ubezpieczenia

 • śmierć ubezpieczonego była wynikiem działań wojennych lub aktu terroryzmu

 • świadczenie nie przysługuje również osobie, która umyślnie przyczyniła się do śmierci ubezpieczonego

TU Europa stosuje wyżej wymienione wyłączenia, a ponadto zastrzega odmowę wypłaty odszkodowania, jeśli:

 • w okresie pierwszych 36 miesięcy, nastąpiła śmierć pacjenta z powodu choroby zatajonej we wniosku ubezpieczeniowym

 • do zdarzenia wyszło w następstwie wykonywania następujących zawodów: kaskader, korespondent wojenny, pirotechnik, marynarz, rybak morski i śródlądowy, pracownik ochrony życia i mienia, strażak, policjant, itd.

 • ubezpieczony brał udział w zajęciach rekreacyjnych o wysokim stopniu ryzyka, np. wspinaczka

 • ubezpieczony brał udział w zawodach z użyciem samolotów, spadochronów, paralotni itp.

 • ubezpieczony przebywał poza granicami Unii Europejskiej, krajów członkowskich EFTA i Ameryki Północnej dłużej 12 miesięcy.

 • Jeśli zdarzenie było konsekwencją jazdy na motocyklu o pojemności silnika pow. 50 cm.

Ile kosztuje bezterminowe ubezpieczenie na życie dla osób starszych?

Na stronie internetowej ŻycieDirect.pl umieszczony jest praktyczny kalkulator, który w szybki i łatwy sposób pozwoli wyliczyć Ci miesięczną składkę, jaką przyjdzie płacić Ci za polisę:

4life Direct nie posiada na swojej stronie kalkulatora, ale dzwoniąc na infolinię 800 777 444 uzyskasz informację na temat wysokości składki. Przed kontaktem z infolinią przygotuj daty urodzenia potencjalnych ubezpieczonych i zastanów się, na jaką sumę chciałbyś ubezpieczyć siebie, bądź swoi bliskich.

Opinie o 4life Direct i Życie Direct na rynku   

Przed podjęciem ostatecznej decyzji o wykupieniu polisy warto przyjrzeć się nie tylko warunkom, ale również opinii o ubezpieczycielu.

Czym jest 4life Direct?

Warto zaznaczyć, że 4life Direct nie jest zakładem ubezpieczeń a jedynie agentem, który na terenie Polski zajmuje się dystrybucją pubezpieczeń firmy Red Sands Life Assurnce Company Limited z siedzibą na Gibraltarze.

Na stronie Rzecznika Ubezpieczonych (obecnie jest to Rzecznik Finansowy) czytamy:

Firma 4Life Direct działa jako agent ubezpieczeniowy oferując w tzw. systemie direct (przez telefon) produkt „Moi Bliscy” zagranicznego zakładu ubezpieczeń o nazwie Red Sands Insurance Group z siedzibą na Gibraltarze. Zgodnie z danymi zawartymi na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie zawiadomienia z dnia 5 lutego 2009 r. Red Sands Insurance Group zgodnie z przepisami prawa notyfikował swoją działalność w Polsce i podlega nadzorowi Gibraltar Financial Services Commission oraz United Kingdom Government Gibraltar Liaison Unit for EU Affairs EU-Internal Departament, a tym samym nie podlega polskiemu organowi nadzoru.

4 Life Direct Sp. z o.o. jest agentem ubezpieczeniowym zarejestrowanym w Polsce i działającym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. nr 124, poz. 1154 z późn zm.).

Jednak, gdyby doszło pomiędzy Tobą a ubezpieczycielem do sporu, możesz wytoczyć powództwo cywilne przed polski sąd. Polskie prawo reguluje również kwestie, które nie zostały omówione w warunkach ubezpieczenia.

Życie Direct jest przedsięwzięciem Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa SA, które od blisko 20 lat działa na polskim rynku i posiada licencję KNF na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej.

Czy omawiane przez nas oferty budzą Twoje zaufanie? Czekamy na Twoją opinię.