Ubezpieczenie małych i średnich przedsiębiorstw Twoim parasolem ochronnym 

Oczywiście, że warto. Ubezpieczenie MiŚP może ochronić Twoją firmę przed poważnymi skutkami zdarzeń losowych – przestojami, problemami finansowymi, a nawet bankructwem. Odpowiednio wybrana polisa pozwoli Ci czuć się komfortowo, spać spokojnie i planować kolejne ścieżki rozwoju swojego przedsiębiorstwa. Musisz jednak wybrać ją właściwie i nie podejmować żadnych pochopnych decyzji.

Nie kupuj najtańszego ubezpieczenia

W przypadku polisy MiŚP, podobnie jak przy kupowaniu pakietu AC do samochodu, nie powinieneś kierować się ceną. Nie skuś się na żadną promocję czy wyjątkową propozycję ubezpieczyciela – przeciwnie, w przypadku niskiej ceny niech Ci się włączy w głowie czerwona lampka. Niska składka najczęściej oznacza wąski zakres ubezpieczenia, jej opłacanie może Cię więc nie uchronić przed wszystkimi możliwymi zdarzeniami. Jeśli podejmiesz rozsądnie decyzję o wyborze ubezpieczyciela i polisy, nie będziesz rozczarowany i unikniesz przykrych konsekwencji.

Pamiętaj, że dobrowolność w przypadku polisy MiŚP dotyczy nie tylko Ciebie, ale również TU. Jeśli oceni ono, że ryzyko podpisania umowy z Tobą jest zbyt wysokie i że ona mu się zwyczajnie nie kalkuje, ma prawo odmówić. A Ty musisz to uszanować i zastanowić się, dlaczego tak się stało.

Sam wybierasz zakres ubezpieczenia

Polisę MiŚ kupujesz dobrowolnie, więc sam wybierasz zakres ubezpieczenia. To bardzo ważne, żebyś dokładnie i drobiazgowo przeanalizował wszystkie warunki umowy, ponieważ to od niej zależy, czy w przyszłości otrzymasz odszkodowanie.

Można powiedzieć, że wybierając z ubezpieczycielem polisę, zamieniasz się w zawodnika, który układa puzzle. Sam będziesz wybierał odpowiednie elementy, dobierając je tak, aby do siebie idealnie pasowały. Kolejne elementy polisy dobieraj więcw sposób dającym ochroną odpowiednią dla specyfiki Twojej branży w odpowiednim momencie.

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela

Zwróć uwagę przede wszystkim na wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela zawarte w ogólnych warunkach (OWU). To bardzo ważne, żeby nie znalazły się tam rzeczy, których prawdopodobieństwo przytrafienia się jest duże. Przy każdej umowie MiŚP ubezpieczyciel jest wyłączony z odpowiedzialności w przypadku, kiedy powstała szkoda została spowodowana umyślnie, wyniknęła z naturalnego zużycia mienia, użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, naruszenia praw autorskich i znaków towarowych. Ubezpieczyciel nie wypłaci Ci również odszkodowania, jeśli do szkody doszło pod wpływem strajków społecznych, zamieszek, sabotażu, aktów terrorystycznych, działań wojennych, wycieku niebezpiecznych substancji, wybuchu, skutów energii jądrowej.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie MiŚP?

Pamiętaj, że standardowo ubezpieczenie MiŚP nie obejmuje szkód, które powstały w składnikach mienia, tj. uprawach drzew i krzewów, przedmiotach zabytkowych, kartach płatniczych, papierach wartościowych, aktach i dokumentach, programach komputerowych, budynkach wzniesionych bez zezwolenia, będących w  trakcie przebudowy lub przeznaczonych do rozbiórki.

Pamiętaj, podpisując umowę MiŚP wybierz ubezpieczyciela, który ma rozsądną ofertę. Nie kieruj się niską ceną, ale zakresem odpowiedzialności ubezpieczyciela – im jest on większy, tym większe masz szanse na uzyskanie odszkodowania. Szczegółowo przeanalizuj umowę i zadbaj, aby znalazły się w niej wszystkie ważne punkty. Tylko wtedy ubezpieczenie MiŚP będzie miało sens i zabezpieczy Cię przed nieprzewidzianymi zdarzeniami losowymi.