Kalkulator OC i AC - szybki i dokładny
do 76 ofert ubezpieczenia

Porównaj i oszczędź nawet 517 zł na OC
5 minut wypełniania formularza
pełne, wiarygodne porównanie nawet 76 ofert
możliwość zakupu online każdej oferty

Szukasz druku wypowiedzenia umowy OC?
Dokument wyślemy na Twój adres e-mail

 • Proama
 • Link4
 • PZU
 • Gothaer
 • AXA
 • Aviva
 • Benefia

Śmierć właściciela pojazdu – co z ubezpieczeniem OC?

Śmierć właściciela pojazdu – co z ubezpieczeniem OC?
Przekazujesz pojazd jako darowiznę? Pobierz uniwersalny wzór umowy darowizny samochodu:
Dziękujemy!
Na Twoj adres e-mail wysłany zostanie link do pobrania dokumentu.
Wypowiadasz umowę OC? Pobierz uniwersalny wzór wypowiedzenia umowy OC:
Dziękujemy!
Na Twoj adres e-mail wysłany zostanie link do pobrania dokumentu.
mfind.pl

OC nie wygasa po śmierci właściciela

Jeżeli zmarły zabezpieczył się testamentem, sytuacja jest w miarę prosta. Testament przyspiesza załatwienie wszelkich formalności związanych z przepisaniem ubezpieczenia OC na kolejnego właściciela lub właścicieli pojazdu. Wystarczy złożyć w sądzie wniosek o stwierdzenie nabycia spadku z testamentu. Otwarcia spadku może dokonać również notariusz, a wydany przez niego akt poświadczenia dziedziczenia będzie miał takie same skutki jak postanowienie sądowe.

Testament – w odróżnieniu od darowizny – jest jednostronnym aktem woli, dlatego można rozdysponować w nim swój majątek bez wiedzy i zgody osób, do których ma on trafić.

Umowa darowizny, jak wskazuje nazwa, jest umową, a zatem obdarowany musi wyrazić zgodę na przyjęcie przedmiotu (w tym przypadku samochodu).

Czytaj także: Umowa darowizny samochodu. Pobierz wzór i sprawdź, o czym musisz pamiętać

Brak testamentu czy umowy darowizny komplikuje sytuację, ponieważ nie wiadomo, na kogo i z jaką datą przepisać ubezpieczenie OC. W takiej sytuacji należy zwrócić się do sądu w celu ustalenia spadkobierców. Sprawa spadkowa, w zależności od różnych czynników, może trwać miesiącami lub nawet latami, a przez ten okres  pojazd powinien mieć ważne ubezpieczenie OC.  

Jeżeli polisa OC jest opłacona w całości i wszelkie sprawy spadkowe uda się zakończyć w ciągu bieżącego okresu ubezpieczenia, to dalsze decyzje dotyczące kontynuacji ubezpieczenia podejmowane są przez nowego właściciela pojazdu. Gdyby jednak postępowanie spadkowe  trwało dłużej niż okres ubezpieczenia albo polisa OC nie byłaby opłacona w całości przez zmarłego, to należy pamiętać o konieczności opłaty składki za OC. Bez względu na trwające postępowanie OC pojazdu musi mieć zachowaną ciągłość. Kodeks cywilny jednoznacznie wskazuje, że za składkę OC odpowiadają wszyscy potencjalni spadkobiercy:

Art. 1034. § 1. Do chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi spadkowe. Jeżeli jeden ze spadkobierców spełnił świadczenie, może on żądać zwrotu od pozostałych spadkobierców w częściach, które odpowiadają wielkości ich udziałów.

§ 2. Od chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą odpowiedzialność za długi spadkowe w stosunku do wielkości udziałów.

Oznacza to również, że jeżeli zaistnieje przerwa w ubezpieczeniu OC, to za ewentualne kary z UFG za brak ważnego ubezpieczenia odpowiadać będą wszyscy spadkobiercy.

Czytaj także: 2016 rok: wyższe kary za brak OC i droższe ubezpieczenia. Gzie znajdziesz tanie OC?

Jeśli postępowanie spadkowe trwa, a w tym czasie OC wygasa i nie przedłuży się automatycznie (tak stanie się np. gdy zmarły przejął polisę OC po poprzednim właścicielu zakupionego samochodu), można zawrzeć umowę OC na podstawie danych z dowodu rejestracyjnego. Umowa może być zawarta w tym samym lub innym towarzystwie ubezpieczeń. Należy przy tym koniecznie poinformować firmę ubezpieczeniową o śmierci właściciela i dołączyć dokumenty, o których piszemy poniżej.

Poinformuj ubezpieczyciela o śmierci właściciela pojazdu

Bez względu na to, jakie dokumenty pozostawił po sobie poprzedni właściciel samochodu, należy powiadomić zakład ubezpieczeń o jego śmierci. Pamiętaj, że ubezpieczenie OC cały czas trwa, nawet jeżeli jego właściciel zmarł. Do ubezpieczyciela należy dostarczyć:

 • akt darowizny lub  testament
 • informację o trwającym postępowaniu spadkowym, a po zakończeniu postępowania – postanowienie sądowe lub notarialny akt poświadczenia dziedziczenia. Na podstawie tego dokumentu towarzystwo może przepisać polisę i zrekalkulować składkę na nowego właściciela.

Zakład ubezpieczeń  może także poprosić o dostarczenie aktu zgonu właściciela pojazdu. Takie działanie jednak nie jest praktykowane przez wszystkie zakłady ubezpieczeń.

Czy można wypowiedzieć OC i wykupić je w innej firmie?

Zgodnie z art. 922 § 1 kodeksu cywilnego prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób, a więc mamy do czynienia z przejściem prawa własności – dlatego jeśli tylko zakład ubezpieczeń zostanie poinformowany o śmierci posiadacza pojazdu, ubezpieczenie OC nie powinno odnowić się automatycznie na kolejny rok.

Ma tutaj również zastosowanie art. 31 ust. 1 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, który pozwala spadkobiercom na wypowiedzenie obowiązującej umowy OC – tak samo jak może wypowiedzieć umowę OC poprzedniego właściciela ktoś, kto kupił samochód.

Jeśli postanowisz wypowiedzieć umowę, powinieneś wykupić OC w innej firmie, tak aby zachować ciągłość ubezpieczenia.

Pamiętaj o tym, że obie firmy ubezpieczeniowe – zarówno ta, w której wypowiadasz OC jak i nowy ubezpieczyciel, muszą być poinformowane o tym, że właściciel pojazdu nie żyje i że trwa sprawa spadkowa.

Co z AC, NNW, assistance po śmierci właściciela?

OC bez względu na etap postępowania spadkowego musi być kontynuowane. Inaczej wygląda sytuacja  z ubezpieczeniami dobrowolnymi typu autocasco czy NNW. Ubezpieczenia dobrowolne z reguły nie odnawiają się automatycznie na kolejny rok, a więc po zakończeniu bieżącego okresu ubezpieczenia po prostu wygasną.

Spadkobierca może wykupić ubezpieczenie AC lub inne ubezpieczenie dobrowolne, nawet jeśli postępowanie spadkowe jeszcze trwa. Będzie wpisany na polisie jako ubezpieczający, czyli osoba zobowiązana do zapłaty składki – a ubezpieczonym będzie zmarły właściciel pojazdu.

Problem może pojawić się przy próbie uzyskania odszkodowania z takiego ubezpieczenia. Zgodnie z prawem przysługuje ono właścicielowi samochodu, a w sytuacji gdy właściciel nie jest jeszcze ustalony, ubezpieczyciel może wstrzymywać się z wypłatą pieniędzy aż do zakończenia postępowania spadkowego.

Podsumowanie

 • Jeżeli zmarły pozostawił testament, należy udać się do sądu albo do notariusza po potwierdzenie nabycia praw spadkowych na podstawie ostatniej woli.
 • W przypadku braku testamentu postępowanie spadkowe może być długotrwałe.
 • Ubezpieczenie OC nie wygasa w chwili śmierci właściciela, tylko obowiązuje do końca okresu, na jaki zostało zawarte.
 • Spadkobiercy mogą wypowiedzieć obowiązującą umowę OC i wykupić ubezpieczenie w innej firmie.
 • Towarzystwa ubezpieczeń pozwalają na zawarcie umowy ubezpieczenia na podstawie dowodu rejestracyjnego, ale należy koniecznie poinformować, że właściciel nie żyje i trwa postępowanie spadkowe.
 • Ubezpieczenia dobrowolne (AC, NNW, assistance itp.) wygasną po upływie okresu, na jaki zostały zawarte.
 • Jeśli przytrafi się szkoda z AC, ubezpieczyciel może wstrzymać się z wypłatą odszkodowania aż do postanowienia sądu, który określi, kto jest właścicielem pojazdu - ponieważ to właścicielowi przysługuje odszkodowanie.

Autor artykułu:

Mój związek z ubezpieczeniami trwa już ponad 9 lat. Prywatnie - wierna kibicka polskiej reprezentacji siatkówki. Miłośniczka podróży, zarówno tych samotnych z plecakiem, jak i tych All Inclusive. Od lat zakochana w García Márquezie i jego „Stu latach samotności".

Zobacz także:

Dodaj komentarz

60 komentarzy do "Śmierć właściciela pojazdu – co z ubezpieczeniem OC?"

avatar
Sortuj wg:   najnowszy | najstarszy
Bartek
Gość
„Nie ma możliwości wypowiedzenia trwającej umowy ubezpieczenia OC przed końcem okresu, na jaki została zawarta – a więc do końca roku polisowego spadkobiercy muszą płacić składki (jeśli zmarły nie uregulował całej opłaty jednorazowo). Można jednak nie dopuścić do tego, aby umowa odnowiła się automatycznie, a więc przed końcem wypowiedzieć ją w trybie art. 28 ust. 1 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Na wypowiedzeniu OC powinni podpisać się wszyscy ustawowi spadkobiercy zmarłego.” Skoro już w momencie śmierci właściciela pojazdu następuje otwarcie spadku i zmiana własności (postanowienie sądu de facto tylko to potwierdza) to zgodnie z art. 31 ust 1… Więcej »
Katarzyna Archacka
Użytkownik

Witam,

w pierwszej kolejności stosuje się prawo spadkowe. Spadkobiercy nie nabywają pojazdu drogą umowy -kupna sprzedaży, lecz otrzymują pojazd wraz z polisą . W takiej sytuacji nie stosuje się art. 31 (Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1152), a art. 28 (Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1152).

Pozdrawiam

Bartek
Gość
Dzień dobry, Pani Katarzyno, Art. 31 ust. 1 ustawy o ubezp.obow. UFG i PBUK (dalej Ustawa) nie mówi nic o umowie kupna/sprzedaży. Co oznacza Pani stwierdzenie, że spadkobiercy otrzymują pojazd wraz z polisą. To chyba nie jest fachowe stwierdzenie? Przepis wyrażony w art. 31 Ustawy reguluje PO PROSTU kwestię ZMIANY WŁASNOŚCI. Gdyby ustawodawca chciał ograniczyć się do kwestii sprzedaży/kupna pojazdu na pewno wskazałby to wprost. Proszę przeanalizować dokładnie art. 31 ust 1.; „W razie PRZEJŚCIA lub PRZENIESIENIA PRAWA WŁASNOŚCI pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (…). Przepisów art. 28 nie stosuje się.” Czy tam jest… Więcej »
Katarzyna Archacka
Użytkownik
Panie Bartku, jak słusznie Pan zauważył (a jest to dokładnie to, o czym napisałam wcześniej): „W związku z tym kwestie dziedziczenia w zakresie ubezpieczeń podlegają zatem regulacjom zawartym w księdze czwartej kodeksu cywilnego, tj. art. 922 § 1; „Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej.”. Zatem wraz z pojazdem przechodzi polisa, której zawarcie było obowiązkiem zmarłego właściciela. Spadkobiercy winni ich dopełnić w chwili przeniesienia na nich rzeczonych praw i obowiązków. Pragnę przypomnieć, że cytowany przez Pana tekst w pierwszym komentarzu tyczy się postępowania w toku, a więc… Więcej »
Bartek
Gość
Pani Katarzyno, zdumiewa mnie Pani – naprawdę. Skoro ja Pani nie przekonam, to zapewne opinia prawna na stronie Rzecznika Finansowego w tej sprawie też nie jest w stanie? Cytuję ostatni akapit: „Na marginesie, nawa regulacja nie tylko wprowadziła możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy w razie nabycia prawa własności przez spadkobiercę, ale także ZLIKWIDOWAŁA AUTOMATYZM zawarcia kolejnej umowy. Zgodnie bowiem z nowym brzmieniem art. 31 ust. 1 ustawy, w przypadku przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu, w braku wcześniejszego wypowiedzenia umowy, umowa ta ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta. Regulacja ta dotyczy zarówno nabycia prawa własności w drodze przeniesienia… Więcej »
Dominika Grabek
Użytkownik

Dzień dobry,
ma Pan rację. Dziękuję za uwagę, zaktualizowałam tekst.

Radek
Gość

Witam mam problem tato zmarł a ja spowodowałem wypadek po śmierci ojca czy jakieś koswekfencje ponoszę ?

Urszula Borowiecka
Gość

Szkoda będzie zlikwidowana w ramach OC samochodu, którym Pan spowodował wypadek. Ubezpieczyciel z pewnością przekaże Panu informacje o sposobie załatwienia sprawy, o ile oczywiście szkoda została zgłoszona przez osobę poszkodowaną.

Marcin
Gość
Witam! Ja mam pytanie odnośnie śmierci właściciela pojazdu. Sprawa jest trochę skomplikowana i za bardzo nie mam się do kogo zwrócić. Mianowicie mój teść zmarł, był on właścicielem samochodu a współwłaścicielem jest moja teściowa. Na moje nieszczęście pożyczyłem ów samochód i miałem kolizje ( nie z mojej winy) wszystko ładnie pięknie, lecz czar prysł po kontakcie z ubezpieczycielem. Na początku kwota za którą nie można by było sobie butów naprawić, później rzeczoznawca i wszystko ok .( obliczenie kosztów które mnie satysfakcjonowało) Po dwóch dniach kontakt tel. ze strony ubezpieczyciela (krótka rozmowa na temat kosztów, i podniesienie świadczenia o kila zl.)… Więcej »
Maciej Putrzyński
Gość

Witam

bez nieodbytej sprawy spadkowej proponuję kontakt z biegłym prawnikiem, który rozwieje Pana wątpliwości, ponieważ jest tutaj zbyt duże pole do interpretacji.

Pozdrawiam

Paweł
Gość
Witam Mam problem Tata przed śmiercią przepisał samochód na mnie(umowa darowizny).Przerejestrowałem go na siebie ubezpieczenie było na tate.Tata zmarł, a po dwóch miesiącach przyszła kontynuacja ubezpieczenia którą moja mama nieświadomie opłlaciła na caly rok (z zasady przyszlo OC trzeba zaplacic).Ja w tym czasie mieszkalem za granica i nie wiedzialem o calej sytuacji auto przestalo rok zadnej szkody nie bylo.Teraz przyszedl koniec umowy i poszedlem ubezpieczyc auto na siebie.W agencji Pani zobaczyla ze na dowodzie rej sa inne dane jak na kwitku OC.Poprosila o umowe na jakiej stalem sie wlascicielem auta i wyslala ja do ubezpieczyciela ktory cofna polise o caly… Więcej »
Maciej Putrzyński
Gość

Dzień dobry

w tej sytuacji nie pozostaje Panu nic innego, jak natychmiast ubezpieczyć auto. Stara polisa mogła trwać do ostatniego dnia ochrony, po czym mogła już tylko wygasnąć. Kara z UFG jaka Pana grozi na ten moment to 3 700 zł ( w 2017 r. będzie to 4 000 zł ), nałożona jednorazowo w roku kontroli. Czas przedawnienia ewentualnych roszczeń do tej przerwy w ubezpieczeniu OC to 3 lata.

Pozdrawiam

Piotr
Gość
Witam, Mój Ojciec zmarł w 1998r, przed jego śmiercią wszystkie ruchomości/ nieruchomości miały przeniesioną własność, zapomnieliśmy o starej przyczepie która dziś nie ma wartości. Po roku od śmierci przyszła do zapłaty kolejna polisa OC (dziś to 50zł / rok). Przez lata temat nie był ruszony i OC było opłacane. Postępowanie spadkowe nie było przeprowadzane- nie było takiej potrzeby, a kwestia przyczepy została pominięta jako „mało ważna”. Dziś jednak chciałbym tą kwestie wyprostować, i tu pojawia się pytanie. Czy muszę przeprowadzić postępowanie spadkowe, i później mogę zezłomować przyczepę i wymówić ubezpieczenie OC. Czy jest może szansa że po przesłaniu aktu zgonu… Więcej »
Maciej Putrzyński
Gość

Dzień dobry

przed jakimikolwiek działaniami proponuję konsultację prawną zaistniałej sytuacji, ponieważ niepokojące są dwa aspekty :
– czas, przez który przyczepa była nieprawidłowo ubezpieczana i możliwe konsekwencje ze strony TU
– ewentualne przesłanie aktu zgonu spowoduje na pewno rozwiązanie z dniem otrzymania dokumentu, obowiązującej polisy od dnia jej obowiązywania, w związku z czym nastąpi przerwa w ubezpieczeniu, która będzie podlegać weryfikacji UFG i ewentualnej karze

Pozdrawiam

Ewa
Gość
Witam. Sytuacja u mnie wygląda tak: Tato zmarł kilka miesięcy temu, jedynym spadkobiercą po nim jestem ja, na podstawie testamentu. W dalszym ciągu jestem w trakcie przepisywania różnego rodzaju umów, polis itp. W końcu przyszedł czas na zebranie informacji do US, aby zgłosić nabycie spadku. Księgi wieczyste, nieruchomości, ruchomości.. w tym zarejestrowane pojazdy. Nie miałam pewności jakie pojazdy są na tatę zarejestrowane, więc wystosowałam pismo do wydziału komunikacji, o listę wszystkich zarejestrowanych pojazdów. I tu pojawia się problem .. mianowicie, znajdują się tam pojazdy o których nie mam pojęcia, tzn. nie wiem gdzie są, nie posiadam do nich dowodu rejestracyjnego,… Więcej »
Maciej Putrzyński
Gość

Dzień dobry

Jeżeli pojazdy były ubezpieczone, umowy przedłużyły się automatycznie, co oznacza, że będzie Pani zobowiązana opłacić zaległą składkę. W takiej sytuacji UFG nie będzie miało podstaw by Panią ukarać.

Pozdrawiam

Ewa
Gość

Sęk w tym, że pojazdy nie miały ciągłości ubezpieczenia, jeszcze kiedy tato żył.

Maciej Putrzyński
Gość

Dzień dobry

Pani odpowiedzialność za posiadanie ubezpieczenia rozpoczyna się od dnia wejścia w jego posiadanie, więc stając się jego właścicielką zobowiązana jest Pani do zawarcia umowy OC, jeśli nie ma aktywnej polisy ubezpieczenia.

Pozdrawiam

Krystian
Gość

Witam. Mam bardzo trudny przypadek. Mój ojciec był właścicielem motoru który sprzedał ponad 20 lat temu znajomemu bez żadnej umowy. Dowód rejestracyjny motoru został zabrany jeszcze przez milicje. W chwili obecnej po motorze nie ma śladu. Z motoru w tej chwili została tylko polisa którą trzeba opłacić bo ojciec najprawdopodobniej opłacał motor dla zniżek. O tym fakcie nikt nie wiedział do momentu gdy ubezpieczalnia wysłała list z kalkulacją na kolejny rok. Jestem w kropce bo tato nie żyje już prawie rok a ja mam teraz poważny problem.

Edyta
Gość

Witam.
A co w przypadku, jeżeli zmarł właściciel pojazdu i w sprawie spadkowej pojazd odziedziczyła żona i niespełna 13-letnia córka, która nie posiada jeszcze zdolności do czynności prawnych, a podpisaniem ubezpieczenia OC. Czy ubezpieczyciel ma prawo naliczyć zwyżkę składki za taką osobę? Czy jest jakiś paragraf mówiący, że jeżeli udowodni się, że współwłaściciel auta nie może w tej chwili jak i przez cały okres trwania polisy uzyskać uprawnień do kierowania pojazdu, to taka zwyżka nie powinna być naliczona?? Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.

Urszula Borowiecka
Gość

W zaistniałej sytuacji ubezpieczyciel powinien wykazać związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy wiekiem współwłaścicielki, a prawdopodobieństwem wystąpienia szkody, proszę się więc odwołać w sprawie zwyżki składki i wnioskować o udzielenie szczegółowych wyjaśnień.

Edyta
Gość

Bardzo dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam

Darek
Gość
Właściciel pojazdu zmarł miesiąc po wykupieniu polisy OC (60% zniżek). Po jego śmierci samochodem jeździła jego żona (brak zniżek) nie informując ubezpieczyciela o śmierci właściciela pojazdu. Odbyła się sprawa spadkowa (testament). Po orzeczeniu spadku na żonę był kontakt telefoniczny z agentem ubezpieczeniowym co zrobić w takim przypadku – agent powiedział, że jak zostało 2 miesiące do końca umowy to nie będzie przepisywał ubezpieczenia na żonę. Po miesiącu od wyroku sądu żona uszkodziła komuś zderzak. Jak może „podejść” do takiej sprawy ubezpieczyciel? Czy mogą być jakieś komplikacje w związku z tym, że nie była przepisana polisa OC (i brak dostarczonego aktu… Więcej »
Urszula Borowiecka
Gość

W zaistniałej sytuacji ubezpieczyciel może zrekalkulować składkę za okres od orzeczenia spadku do chwili obecnej i żądać jej dopłaty od nowej właścicielki . Mimo, że polisa nie została przepisana na żonę, nie było przerwy w ubezpieczeniu, tak więc ochrona ubezpieczeniowa w momencie szkody istniała.

Darek
Gość

Dziękuję, za odpowiedź. Jak sprawa zakończy się to poinformuję o jej wynikach. Pozdrawiam,

Urszula Borowiecka
Gość

Czekam z niecierpliwością.
Pozdrawiam

Włodek
Gość

Dzień dobry.
Ja mam pytanie takiego typu:
Jeżeli samochód posiadał właściciela i współwłaściciela to po śmierci właściciela i jak dotychczas braku spadkobiercy/ców współwłaściciel jest zobowiązany do opłacania składki OC

Urszula Borowiecka
Gość

Tak, w takiej sytuacji współwłaściciel jest zobowiązany do opłacania składki.

magda
Gość

Właściciel auta, dziadek, zmarł jakiś czas temu i samochód w prawie dziedziczenia jest na babcię.
W dowodzie skończyły się miejsca na przegląd, dlatego chcemy przerejestrować samochód na nas, czyli na wnuki.
Ubezpieczenie jest opłacone przez babcię do kwietnia 2018 roku.
Wnuki mają 25,23 i 16 lat.
Moje pytanie brzmi:na kogo najkorzystniej będzie nam przerejestrować samochód jeśli babcia przekazała go naszej trójce? (wiem, że do końca trwania ubezpieczenia nie ma to różnicy, jednak zastanawiam się, co stanie się w kwietniu 2018 roku, kiedy skończy się polisa, która jest na dziadka.
Pozdrawiam

Urszula Borowiecka
Gość

Najlepszą opcją byłoby pozostawienie babci jako właścicielki albo współwłaścicielki samochodu, wtedy zniżki babci byłyby honorowane. Jeżeli babcia nie posiada zniżek, bo nie jest kierowcą, być może ktoś z rodziny mógłby zostać współwłaścicielem? Jeśli nie, najlepiej zarejestrować samochód na najstarszą osobę, jednak to wciąż będzie młody kierowca, dlatego składka niestety może być wysoka 🙁

ola
Gość

Witam
ubezpieczenie samochodu nie było opłacane przez około 5 lat. Nie wiem czy mąż dostawał jakieś upomnienia czy nie, gdyż od 6 lat nie mieszkamy razem. proszę o informację czy po śmierci męża nadal mam obowiązek uregulowania zaległości. Nadmienię że samochód przez te 5 lat ne był w ogóle użytkowany. Mąż po śmierci nie zostawił żadnego testamentu a spadkobiercami jestem ja i dwójka niepełnoletnich dzieci

Urszula Borowiecka
Gość

Wraz ze spadkiem przechodzą na Panią, jako małżonkę, również zobowiązania finansowe męża. Jeżeli zatem mąż dostał karę za nieposiadanie ubezpieczenia, będzie Pani zobowiązana ją zapłacić (proszę jednak mieć na uwadze, że roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem trzech lat). W sytuacji, gdy nie była Pani właścicielką samochodu, a przeniesienie prawa własności nastąpiło dopiero w chwili objęcia spadku, zobowiązana jest Pani do zawarcia umowy z chwilą przeniesienia prawa własności i jedynie za ten okres UFG może naliczyć karę. Proszę jak najszybciej zawrzeć umowę OC.

Artur
Gość

Witam serdecznie.
Mam pytanie. Zmarł właściciel pojazdu mając 60% zniżki. Odbędzie się sprawa spadkowa (nie było testamentu), i samochód przypadnie synowi zmarłej osoby. Syn ma 24 lata i 4 miesiące, prawo jazdy od 6 lat, a umowa OC jest ważna jeszcze 11 miesięcy (była podpisana tydzień przed zgonem). Czy w takiej sytuacji syn również będzie miał zniżki? Będzie musiał po sprawie spadkowej podpisywać nową umowę, czy dopiero po zakończeniu okresu obowiązywania obecnej?

Urszula Borowiecka
Gość
Wraz ze zmianą właściciela auta, na nowego właściciela przechodzą prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia OC. W zaistniałej sytuacji należy poinformować ubezpieczyciela o przeniesieniu prawa własności samochodu. Ubezpieczyciel może zrekalkulować wysokość składki, bo ze względu na wiek nowego właściciela dojdzie do zwiększenia prawdopodobieństwa wystąpienia szkody w przyszłości.Jeżeli syn nie wypowie umowy, zakończy się ona wraz z upływem okresu na jaki została zawarta i nie przedłuży się sama, zatem należy pilnować, by nie zostać bez ubezpieczenia. Odziedziczoną umowę można też wypowiedzieć w dowolnym terminie (w takiej sytuacji koniecznie należy zawrzeć nową, bo nie może być ani jednego dnia przerwy w… Więcej »
Irek
Gość

Dzień dobry, kończy się ubezpieczenie w którym właścicielem była moja mama a ja byłem współwłaścicielem. Niestety mama zmarła. Oststatnio przeprowadziliśmy sprawę spadkową i auto jest przepisane tylko na mnie. Czy teraz po zakończeniu ubezpieczenia będę musiał wypowiedzieć umowę i przepisać tylko na siebie?

Urszula Borowiecka
Gość

W zaistniałej sytuacji nie trzeba wypowiadać umowy, bo na Pana, jako na spadkobiercę przeszły wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia. Należy poinformować firmę ubezpieczeniową o śmierci mamy. Ze względu na fakt, że samochód jest teraz tylko Pana własnością, firma ubezpieczeniowa może zrekalkulować składkę.

Bartosz
Gość

Moja sytuacja wygląda tak:
ciocia jest jedną z 4 spadkobierczyń z tym, że jest żoną zmarłego, a 3 kolejne są córkami brata zmarłego. Wszystkie te osoby są spółwłaścicielkami 2 aut z OC, a tylko ciocia jest ubezpieczającą.
Pytanie czy wszystkie współwłaścicielki mogłyby być ubezpieczającymi wspólnie płacącymi OC po równo?

Urszula Borowiecka
Gość

Tak jak pisaliśmy w tekście powyżej:
Art. 1034. § 1. Do chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi spadkowe. Jeżeli jeden ze spadkobierców spełnił świadczenie, może on żądać zwrotu od pozostałych spadkobierców w częściach, które odpowiadają wielkości ich udziałów.
§ 2. Od chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą odpowiedzialność za długi spadkowe w stosunku do wielkości udziałów.

Biorąc pod uwagę powyższe, jeżeli ciocia opłaciła ubezpieczenie, może zwrócić się do pozostałych spadkobierczyń z żądaniem zwrotu kosztów w takich częściach, jakie odpowiadają wielkości ich udziałów w spadku. Może tak być, że wszystkie Panie będą ubezpieczającymi (też odpowiednio do wielkości udziałów w spadku).

Sofijka
Gość

Jestem współwłaścicielem auta. Mąż zmarł. Został zrobiony spis przez komornika sądowego. Postanowieniem sądu spadek w całości otrzymała wnuczka. Ona nie interesuje się spadkiem i nie odbiera korespondencji. Oc pomimo postanowienia sądowego opłaciłam , ale wydział komunikacji nie chce auta ściągnąć z mojego stanu. Przeglądu już nie zrobię ponieważ brak miejsca w dowodzie rejestracyjnym i trzeba wyrobić nowy. Dopóki wnuczka nie przepisze auta na siebie , a nie przepisze to pewnik( mieszka za granicą) zawisłam w próżni. Jak się go pozbyć?

Urszula Borowiecka
Gość

Czy na mocy postanowienia sądu wnuczka jest jedyną właścicielką samochodu? Czy jesteście Panie współwłaścicielkami?

Sofijka
Gość

Na mocy postanowienia sądowego wnuczka jest jedynym spadkobiorcą. Ja zrzekłam się spadku. W wydz komunikacji dowiedziałam się dopóki wnuczka nie podpisze przyjęcia spadku ja nadal muszę opłacać oc chociaż , z auta nie korzystam.Wnuczka nadal korespondencji nie odbiera. Co mam zrobić , aby nie mieć tego auta na swoim stanie?

Anna
Gość

Mam pytanie.Byly maz zmarl i pozostawil po sobie samochod,chcial,zeby syn go uzytkowal,ale nie zdazyl napisac darowizny.We wrzesniu konczy sie ubezpieczenie OC.W rodzinie wszyscy odrzuca spadek, syn dla bezpieczenstwa tez odrzuci.Co zrobic z tym samochodem?Nie da sie go przerejestrowac, bo nie ma darowizny.Gdy nawet auto bedzie ubezpieczone i uzytkowane.To co za kilka lat z wyrejestrowaniem?Wala meza bylo aby syn to dostal,a teraz to tylko problem.Zostawic to auto na ulicy jako niczyje?

Urszula Borowiecka
Gość

Jeśli syn odrzuci spadek, wówczas przypadnie on w udziale gminie, na terenie której spadkodawca miał ostatnie miejsce zamieszkania.

Marcin
Gość

Kupiłem samochód na ojca,ubezpieczenie też…ojciec zmarł i nie zostawił testamentu,sprawa o podział majątku jest w sądzie. Problem największy to oc gdzie przez 7 lat to ja płaciłem oc..auto za moje pieniądze i ja użytkowałem…polisa się kończy i wyłożyłam składkę 1600 bo ja nie mam zniżek…na ojca było 60% zniżek…co ja mam zrobić?

Adrian Glinka (mfind)
Gość

Do czasu zakończenia postępowania spadkowego nie będzie możliwości zmiany właściciela. Po podziale majątku będzie możliwa zmiana własności, ale do tego czasu trzeba będzie płacić zwiększoną składkę przez posiadacza pojazdu.

Stanisław
Gość
Mam prawo jazdy od 1970 roku.W 1992 kupiliśmy samochód który ze względu na stałe dochody został zarejestrowany na żonę,następne samochody automatycznie były tak samo rejestrowane bo w normalnym związku wydawało się to bez znaczenia gdzie mąż był zawsze kierowcą.W 2014 roku żona zachorowała na nowotwór i już od półtora roku nie żyje ale w 2015 sporządziła testament w którym ustanowiła mnie jedynym spadkobiercą i w ubiegłym roku stałem się właścicielem aktu poświadczenia dziedziczenia.Zniżka za OC wynosi 70% i w dniu wczorajszym samochód został przerejestrowany na mnie.Bardzo proszę o odpowiedż czy zniżki przechodzą na mnie skoro wszystkie prawa i obowiązki przechodzą.
Grzegorz Bujański (mfind)
Ekspert

Niestety nie. Zniżki za bezszkodową jazdę są przydzielane jedynie właścicielowi pojazdu i nie ma możliwości dziedziczenia, czy też przepisania tych zniżek. Niektóre firmy okresowo dawały taką możliwość, ale większość firm nie stosuje takich praktyk.

Stanisław
Gość

Bardzo dziękuję za jednoznaczną odpowiedż chociaż liczyłem na większą przychylność przepisów.Czuję się jak świeżo upieczony kierowca a nie 69-latek .Pozdrawiam.Stanisław.

Ma34
Gość
To wszystko jest idiotyczne. Po Tacie został nie sprawny samochód któremu po kilku dniach skończyły się badania. Po uregulowaniu spraw spadkowych okazało się że nie można wyrobić dowodu na nowego właściciela bo do tego muszą być badania auta, a żeby były badania auto musi być sprawne. żeby tego dokonać trzeba by zamówić lawetę. Zawieść do naprawy. Później na lawecie na badania ..co przewyższałoby znacznie wartość auta. No to doszliśmy do wniosku że trzeba sprzedać ze starym dowodem. Kupujący jak i urzędnicy w starostwie – wszyscy kręcili nosem, bo jak to możliwe że auto sprzedane z dowodem na starego właściciela. Paranoja.… Więcej »
Grzegorz Bujański (mfind)
Ekspert

Witam. Sytuacja w której się Pan znalazł wiążę się niestety z koniecznością okazania aktu z postępowania spadkowego. Brak dokumentu z postępowania spadkowego uniemożliwia wyjaśnienie, na jakiej podstawie Pan stał się właścicielem auta. A przepisy umożliwiają jedynie właścicielowi dalszą sprzedaż samochodu i poinformowanie zakładu ubezpieczeń o tym fakcie. I w Pana sytuacji pierwszym dokumentem jaki faktycznie powinien Pan okazać jest akt notarialny z postępowania spadkowego. Dopiero po okazaniu tego dokumentu wydział komunikacji i ubezpieczyciel mogą przyjąć od Pana umowę kupna sprzedaży, jako prawomocny dokument.

Lidka
Gość

Witam,prosze o porade.Otóz sprawa wygląda nastepująco. 17 lat temu zmarła moja ciocia która była panną.Miała motorower marki komar.Po smierci motorower został w domu w którym mieszkała ,na nikogo niestety go nie zapisała.Jednak ubezpieczenie nadal opłacał moj ojciec chociaz nie był włascicielem .Teraz chciałby zrezygnowac z ubezpieczenia i wyrejstrowac motorower.Co trzeba w takim razie zrobic.Podkreslam ciocia była panna,na nikogo motoroweru nie przepisała,miała rodzenstwo które juz nie zyje.Czy wtedy ojciec bez problemu moze przestac opłacac pojazd?

Rafał Kalinowski
Ekspert

Witam. Tak naprawdę powinna zostać przeprowadzona sprawa, w której można określić spadkobierców.

Fragment z naszego artykułu:
„Brak testamentu czy umowy darowizny komplikuje sytuację, ponieważ nie wiadomo, na kogo i z jaką datą przepisać ubezpieczenie OC. W takiej sytuacji należy zwrócić się do sądu w celu ustalenia spadkobierców.”

Mając już sądowe postanowienie o nabyciu spadku, można przerejestrować motorower, a następnie go sprzedać lub zezłomować.

Beata
Gość
Witam,proszę o radę.Mój mąż zmarł23.10.2016 r.Postanowienie spadkowe wydano 23.06.2017r..Dnia 08.08.2017 zakończyła się umowa OC ,którą zawarł mój mąż.Dnia 02.08.2017r agent ubezpieczeniowy wysłał e-mailem postanowienie spadkowe do firmy ubezpieczeniowej ,a samochód ubezpieczył w innej firmie,bo było taniej.Mimo wszystko przychodziły do mnie ponaglenia o zapłatę,oczywiście na męża.Nie robiłam nic,aż przyszło zawiadomienie o windykacji.Skontaktowałam się z agentem,który znów wysłał firmie ubezpieczeniowej postanowienie spadkowe.Teraz firma ubezpieczeniowa chce abym podała dane adresowe oraz numery pesel spadkobierców w celu zarejestrowania zmiany właściciela w systemie ,bo właścicielami jestem ja i 4 moich dzieci(nieletnich). Chciałabym się dowiedzieć czy muszę podawać te numery pesel,boje się ,że wykorzystają je do… Więcej »
Rafał Kalinowski
Ekspert

W takim przypadku należy podać dane osób, które otrzymały samochód drogą postępowania spadkowego. Informacje te niezbędne są do wystawienia aneksu do polisy. Proszę również pamiętać, że jeśli samochód jest zarejestrowany, to musi być ubezpieczony.

iza
Gość

Witam, mój ojciec zmarł, ja i siostra zgodnie z sądowym podziałem spadku jesteśmy właścicielkami samochodu po połowie. Co zrobić z samochodem i OC jeżeli jesteśmy w niezgodzie i nie ma szans na rozejm?

Rafał Kalinowski
Ekspert

Ubezpieczenie OC przechodzi zgodnie z postępowaniem sądowym na osoby które odziedziczyły pojazd. Każda z tych osób nabywa również prawo do rezygnacji z umowy OC. Jeśli chodzi o sprzedaż pojazdu, to na umowie muszą widnieć podpisy obu właścicieli pojazdu.

iza
Gość

„Każda z tych osób nabywa również prawo do rezygnacji z umowy OC”- jak ma to rozumieć? Mogę zrezygnować z płacenia połowy kwoty OC?

Rafał Kalinowski
Ekspert

Nie. Chodzi o to, że na rezygnacji z ubezpieczenia może podpisać się jeden z właścicieli i takie wypowiedzenie jest również skuteczne.

Marek
Gość

Proszę o poradę. W listopadzie 2016 roku zmarł dziadek właściciel pojazdu. Polisa oc była ważna do kwietnia 2017roku. W kwietnku przyszedł list z kwitkiem do opłacenia oc. Polisa Oc została opłacona wg. listu. Sprawa spadkowa zakończyła się dopiero w sierpniu 2017 roku. Wnuczka w lutym 2018 ze swojej winy uszkodziła inne auto. Sprawa spadkowa nie została jeszcze zgłoszona do ubezpieczyciela (właścicielem auta została babcia). Czy auto miało ważną polisę i ubezpieczyciel wypłaci poszkodowanemu należność?

Rafał Kalinowski
Ekspert

Polisa była opłacona, natomiast nie było informacji o nowym właścicielu pojazdu. Ubezpieczenie powinno być ważne, natomiast należy jak najszybciej zgłosić informację do Ubezpieczyciela, że obecnym właścicielem jest inna osoba. Najlepiej będzie przedstawić akt zgonu dziadka i dokument potwierdzający zmianę właściciela. Trzeba będzie się liczyć z tym, że zostanie dokonana rekalkulacja składki i możliwe, że Ubezpieczyciel będzie wymagał dopłaty do ubezpieczenia.

wpDiscuz