Przerejestrowanie auta to po prostu ponowna rejestracja pojazdu przez nowego właściciela. Co potrzeba do przerejestrowania auta w urzędzie? Jak wygląda procedura i ile trzeba czekać na decyzję urzędników? Jeżeli czeka Cię przerejestrowanie samochodu, koniecznie zapoznaj się z przygotowanym przez nas poradnikiem.

Na czym polega przerejestrowanie samochodu?

Gdy samochód zmienił właściciela (został sprzedany, podarowany), konieczne jest odnotowanie tego faktu w dokumentach. Na tym polega przerejestrowanie auta – na zgłoszeniu jego nabycia we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania nowego właściciela wydziale komunikacji, opłaceniu podatku od czynności cywilnoprawnych (lub darowizny) oraz wyrobieniu nowych dokumentów.

Przerejestrowanie pojazdu może też wiązać się z koniecznością kupna ubezpieczenia OC. Ogólna zasada jest taka, że polisa OC przechodzi na nabywcę, ale może zdarzyć się, że poprzedni właściciel – mimo obowiązku – nie miał polisy.

Czy trzeba przerejestrować auto?

Kupno samochodu oznacza konieczność jego przerejestrowania – obowiązek ten wynika z art. 78 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Termin na przerejestrowanie auta to 30 dni. Do 1 stycznia 2020 r. mimo konieczności przerejestrowania pojazdu za niedopełnienie tego obowiązku właścicielom nie groziły żadne kary. Od nowego roku w przywołanej ustawie znalazł się zapis, zgodnie z którym nieprzerejestrowanie pojazdu w terminie 30 dni wiąże się z karą finansową.

Obowiązek przerejestrowania samochodu 2020 – wysokość kar pieniężnych

Od 1 stycznia 2020 r. za nieprzerejestrowanie pojazdów w terminie 30 dni na właścicieli nakładane są kary pieniężne w wysokości od 200 do 1000 zł (art. 140mb. ustawy Prawo o ruchu drogowym).

Gdzie przerejestrować samochód?

Rejestracją pojazdów zajmują się wydziały komunikacji. W zależności od miejsca zamieszkania, właściwym do załatwienia sprawy będzie:

  • urząd starostwa powiatowego,
  • urząd miasta – jeżeli miasto jest na prawach powiatu,
  • urząd dzielnicy – w przypadku Warszawy.

Sprawę w urzędzie właściciel pojazdu może załatwić osobiście lub przez pełnomocnika. Nie zawsze osobista wizyta w urzędzie jest konieczna – dokumenty można przesłać pocztą lub złożyć je online, jeżeli urząd przewiduje taką możliwość. Informacje o możliwości złożenia wniosku wraz z załącznikami przez internet można znaleźć na stronie internetowej urzędu.

Co jest potrzebne do przerejestrowania samochodu?

Aby przerejestrować samochód, właściciel musi złożyć wniosek wraz z załącznikami. Wzór wniosku o rejestrację dostępny jest zarówno na stronach internetowych urzędów miast, jak i w wydziałach komunikacji. Należy do niego dołączyć:

  • dokument potwierdzający zakup (otrzymanie) pojazdu, np. umowę kupna-sprzedaży, umowę darowizny,
  • dotychczasowe tablice rejestracyjne,
  • potwierdzenie dokonania opłat,
  • kartę pojazdu, o ile została ona wydana do samochodu,
  • dowód rejestracyjny – w dowodzie musi znajdować się wpis o ważnym badaniu technicznym.

Brak jednego z wyżej wymienionych dokumentów uniemożliwi przerejestrowanie auta. Właściciele pojazdów powinni przy tym pamiętać, że poruszanie się po drogach pojazdami, które nie są zarejestrowane, jest zakazane.

Ile kosztuje przerejestrowanie samochodu?

Przerejestrowanie pojazdu nie jest bezpłatne – nowy właściciel auta musi liczyć się z opłatami. Jaki jest koszt przerejestrowania samochodu w 2020 r.? Cena przerejestrowania auta zależy od tego, czy zostało ono sprowadzone z zagranicy, czy też jest już zarejestrowane w jednym z urzędów na terenie Polski.

Ile kosztuje przerejestrowanie auta w 2020 r.? Koszty prezentujemy w poniższej tabelce.

Rodzaj opłatySamochód sprowadzony z zagranicy (z kraju UE)Samochód zarejestrowany w Polsce
Opłata za dowód rejestracyjny, komplet znaków legalizacyjnych i nalepkę kontrolną na szybę pojazdu85 zł85 zł
Opłata za pozwolenie czasowe13,50 zł13,50 zł
Opłata ewidencyjna2,50 zł2 zł
Opłata za tablice rejestracyjne80 zł (indywidualne 1000 zł)80 zł (indywidualne 1000 zł)
Opłata za kartę pojazdu75 zł
Łącznie256 zł180,50 zł

Cena za przerejestrowanie pojazdu jest jeszcze niższa, gdy samochód jest zarejestrowany w tym samym powiecie. Wówczas nie trzeba płacić za wydanie m.in. tablic rejestracyjnych, w efekcie czego przerejestrowanie auta kosztuje 81 zł.

Ile czasu trwa przerejestrowanie samochodu?

Procedura przerejestrowania auta jest następująca – w pierwszej kolejności urzędnicy przerejestrowują pojazd czasowo na 30 dni. Najczęściej odbywa się to od ręki. W ciągu wspomnianych 30 dni pojazd zostanie przerejestrowany na stałe. Może się zdarzyć, że w skomplikowanych sprawach urzędnicy będą potrzebować więcej czasu. Wówczas proces musi zostać wydłużony na kolejne 14 dni.

Dlaczego przerejestrowanie auta trwa tyle czasu? Urzędnicy muszą sprawdzić m.in. informacje o pojeździe. Aby usprawnić procedurę, warto złożyć wszystkie wymagane dokumenty podczas pierwszej wizyty w urzędzie (lub online). W ten sposób przerejestrowanie samochodu nie będzie się opóźniać.