porównywarka ubezpieczeń zdrowotnych

Co to jest okres karencji ubezpieczenia?

Karencja to okres bezpośrednio po zawarciu umowy ubezpieczenia, w którym ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, jeśli dojdzie do zdarzenia.

Co to oznacza w praktyce? Pomimo opłacania przez Ciebie składek, tak jak „obiecywałeś” składając podpis pod wnioskiem ubezpieczeniowym, to przez jakiś czas nie możesz domagać się od towarzystwa wypłaty środków. Nawet jeśli wydarzyło się coś, za co zgodnie z zawartą umową powinieneś otrzymać odszkodowanie. Jest to rodzaj ograniczenia, z którego powinieneś sobie zdawać sprawę, kiedy decydujesz się na ubezpieczenie. Nikt z nas przecież nie lubi niemiłych niespodzianek.

Czemu służy karencja?

Towarzystwa ubezpieczeniowe muszą zabezpieczać się przed stratami finansowymi. Gdyby ubezpieczały ludzi chorych lub narażonych na utratę życia, szybko musiałyby ogłosić upadłość. Bez okresu karencji za jedną wpłaconą składkę ubezpieczyciel wypłacałby wysokie odszkodowanie. Takim zabezpieczeniem dla towarzystwa obok np. badań lekarskich, jest właśnie czas, który daje możliwość wykluczenia natychmiastowej wypłaty świadczenia bezpośrednio po zawarciu umowy. Nie każde zdarzenie musi być objęte karencją i nie zawsze jest. Np. śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku często nie podlega okresowi karencji ze względu na jej losowość.

W jakich ubezpieczeniach możliwa jest karencja ubezpieczenia?

  1. Ubezpieczenia zdrowotne

W przypadku ubezpieczeń zdrowotnych, które zapewniają szeroki wachlarz usług lekarskich i pielęgnacyjnych, często pojawia się karencja. Przykładem może być karencja w przypadku kosztów rehabilitacji ambulatoryjnej. Poniżej przykład ubezpieczenia Medi-Care InterRisk:

 

  1. Ubezpieczenia na życie

Towarzystwa oferujące ubezpieczenia na życie w swoich umowach także zawierają okres karencji. Przykładowo kupując polisę na wypadek poważnych zachorowań nie możesz ubezpieczyć się będąc już po diagnozie lekarskiej w celu pokrycia kosztów Twojego leczenia. Ubezpieczyciel na pewno zastrzeże sobie karencję co najmniej 3-miesięczną. Na przykład Uniqa w OWU indywidualnego ubezpieczenia na życie Pakiet Bezpieczeństwa zastrzega, że ponosi odpowiedzialność w przypadku ciężkiego zachorowania ubezpieczonego z innych przyczyn niż nieszczęśliwy wypadek od pierwszego dnia siódmego miesiąca polisowego.

  1. Ubezpieczenia majątkowe

Towarzystwa zabezpieczają się także w przypadku ubezpieczeń majątkowych. W Polsce zazwyczaj występuje karencja ubezpieczenia w przypadku polisy od skutków powodzi. W ten sposób unika się sytuacji, kiedy w oczekiwaniu na falę kulminacyjną ustawia się kolejka do agenta ubezpieczeniowego. Poniżej przykład warunków ubezpieczenia “Bezpieczny Dom w InterRisk”:

  1. Ubezpieczenia zwierząt

Kolejnym przykładem na zastosowanie karencji jest ubezpieczenie zwierząt. Chcąc uniknąć sytuacji wypłaty świadczenia za chorobę zwierzęcia, która miała swój początek przed zawarciem umowy stosuje się zapisy takie jak w ubezpieczeniu koni w Concordii:

Wybierz ubezpieczenie świadomie – szukaj karencji w OWU

Za każdym razem, kiedy wybierasz polisę, którą chcesz zabezpieczyć siebie i bliskich, musisz zwracać uwagę nie tylko na wysokość składki, ale też na terminy zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Zwłaszcza, kiedy nie znasz ich znaczenia, warto skorzystać z porady mfind lub agenta ubezpieczeniowego.

Zrozumienie zasad ubezpieczenia pomoże Ci podjąć najlepszą decyzję i poprowadzić ewentualne negocjacje z agentem. Czasami bowiem podczas zawierania umowy ubezpieczenia jest możliwość zniesienia okresu karencji w zamian za dodatkową składkę.

Czytaj także: Czego nie obejmuje prywatne ubezpieczenie zdrowotne? Karencje i wyłączenia odpowiedzialności