Kupiłem samochód co dalej? W skrócie…

1. Rejestrujesz auto w Wydziale Komunikacji
2. Wykupujesz ubezpieczenie OC
3. Sprawdzasz wyposażenie auta
4. Wnosisz opłatę PCC (w przypadku używanego auta)

1. Kupujesz nowy samochód

Zbierałeś długo, udało Ci się uzyskać kredyt, a może po prostu masz pieniądze i kupiłeś pachnące nowością, lśniące  auto z salonu. Niezależnie od Twojego stanu posiadania masz teraz parę spraw do załatwienia.

 • Rejestracja auta w Wydziale Komunikacji. Wymagane dokumenty: wniosek o rejestrację, dowód własności, karta pojazdu, wyciąg ze świadectwa homologacji, dowód tożsamości, potwierdzenie opłat rejestracyjnych lub oświadczenie dealera o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów. Urzędnik wyda Ci pozwolenie czasowe dopuszczające pojazd do ruchu, ważne przez 30 dni. Przed upływem tego terminu urząd powinien przygotować dla Ciebie dowód rejestracyjny, tablice rejestracyjne oraz nalepkę kontrolną.

 • Wykupienie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC). Obowiązek ubezpieczenia nakłada na Ciebie Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych z dnia 22 maja 2003r. Nowe auto zakupione w salonie odbierzesz dopiero po okazaniu dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia OC. Sprzedawca zaproponuje Ci zapewne pakiet dealerski (OC, AC i ubezpieczenia dodatkowe), który może okazać się korzystny.

 • Sprawdź, co posiadasz na wyposażeniu swojego samochodu. Pamiętaj że musisz mieć trójkąt ostrzegawczy i gaśnicę (zazwyczaj dostarczone przez producenta wraz z nowym samochodem). Nieobowiązkowe, ale konieczne ze względów bezpieczeństwa jest posiadanie apteczki oraz kamizelki odblaskowej. Przydadzą się także zapasowe żarówki.

2. Kupujesz używane auto

Nie zawsze możesz sobie pozwolić na zakup samochodu w salonie. Często chcesz kupić coś, bo nadarzyła się wyjątkowa okazja, bo od zawsze marzyłeś o takim aucie, albo musisz zmienić samochód, bo poprzedni już się do niczego nie nadaje. Kiedy kupujesz samochód używany formalności też Cię nie ominą, a nawet będzie ich więcej niż w przypadku nowego auta.

 • Podstawą prawną przeniesienia własności samochodu jest umowa sprzedaży zawierana pomiędzy stronami transakcji. Jej konstrukcję regulują przepisy kodeksu cywilnego. Przeczytaj nasz artykuł o umowie kupna sprzedaży samochodu, pobierz wzór i dowiedz się, jakie elementy muszą być w niej zawarte.

 • Konieczne jest wniesienie opłaty PCC, czyli podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2% wysokości transakcji. Masz 14 dni od podpisania umowy na złożenie w Urzędzie Skarbowym deklaracji PCC-3 i zapłatę podatku na konto Urzędu. Wszelkie prawa i obowiązki związane z podatkiem reguluje Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek zapłaty PCC ciąży na kupującym. Z podatku od czynności cywilnoprawnych zwolnione jest nabycie pojazdu na fakturę VAT.

 • Wykupienie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC).  Kiedy kupujesz auto, najczęściej przejmujesz polisę poprzedniego właściciela, a on ma obowiązek powiadomienia ubezpieczyciela o sprzedaży samochodu w czasie 14 dni od podpisania umowy, z wymienieniem danych osoby nabywającej. W przypadku gdy składka opłacana w ratach, zobowiązany jesteś regulować kolejne raty w odpowiednim terminie. Kiedy zdecydujesz się na przejęcie obowiązującej polisy, to może się okazać, że ubezpieczyciel przyśle rekalkulację składki w związku ze zniżkami i zwyżkami dostosowanymi do Ciebie. Możesz też w każdym czasie wypowiedzieć polisę poprzedniego właściciela i zawrzeć nowe ubezpieczenie. Zdarza się, że podczas podpisywania umowy sprzedaży podpisywana jest także rezygnacja z polisy OC. Dobrym zwyczajem jest sporządzenie dwóch egzemplarzy rezygnacji, dla każdej ze stron. Wtedy także Ty masz możliwość powiadomienia ubezpieczyciela o wypowiedzeniu umowy, co pozwoli Ci uniknąć nieporozumień wynikających ze zdublowania polis.

 • Rejestracja auta w Wydziale Komunikacji. „Czas na przerejestrowanie auta określony jest w Prawie o ruchu drogowym. Masz na to 30 dni od daty zakupu pojazdu” – informuje Urszula Zimnoch, ekspert porównywarki ubezpieczeń mfind.

 • Do rejestracji używanego samochodu wymagane jest ważne badanie techniczne pojazdu. Obowiązkową kontrolę możesz połączyć z dokładnym przeglądem samochodu w celu wykluczenia nieuczciwej sprzedaży. Do przeprowadzania badań technicznych z wpisem do dowodu rejestracyjnego upoważnione są Okręgowe Stacje Kontroli Pojazdów. Podstawowe badanie techniczne kosztuje 100 zł. Przypominam, że ważne badanie jest obowiązkiem każdego posiadacza pojazdu mechanicznego zgodnie z przepisami Prawa o ruchu drogowym.

 • Podobnie jak w przypadku nowego samochodu, powinieneś sprawdzić wyposażenie auta.  Sprawdź, czy masz gaśnicę i trójkąt ostrzegawczy, zadbaj o sprawne koło zapasowe, komplet żarówek zapasowych i kamizelkę odblaskową.

3. Kupujesz używany samochód za granicą

Ze względu na otwarte granice, zamiast polegać na pośrednikach zajmujących się zawodowo sprowadzaniem aut, możesz samodzielnie kupić auto za granicą. Obowiązków pozakupowych będzie w takim przypadku znacznie więcej, ale czasami niższa cena pojazdu może sprawić, że to się opłaci.

Formalności w kraju zakupu:

 • Sporządzenie dwujęzycznej umowy sprzedaży z uwzględnieniem ceny w euro. Pozwoli to uniknąć tłumaczenia umowy po powrocie do kraju. W przypadku zakupu samochodu w zagranicznym komisie otrzymasz rachunek, który jest dowodem zakupu.

 • Przy zakupie powinieneś otrzymać: kartę pojazdu, dowód rejestracyjny, zaświadczenie o wyrejestrowaniu pojazdu (jeśli zostało dokonane). Brak tych dokumentów może Ci uniemożliwić zarejestrowanie samochodu w Polsce.

 • Po podpisaniu mowy sprzedaży musisz udać się do Wydziału Komunikacji w kraju zakupu, gdzie uzyskasz tymczasowe tablice “zjazdowe”. Musisz również kupić polisę OC, którą można zawrzeć na krótki termin np. 5 dniowy.

Formalności w Polsce:

 • Pierwszym krokiem jest przetłumaczenie dokumentów przez tłumacza przysięgłego. Urzędy zazwyczaj wymagają tłumaczenia: umowy kupna/sprzedaży, karty pojazdu, dowodu rejestracyjnego, dowód odprawy celnej (jeżeli auto jest spoza UE).

 • Badanie techniczne pojazdu w Stacji Kontroli Pojazdów w celu potwierdzenia (lub nie) jego sprawności.

 • Urząd Celny – jest tzw. złem koniecznym. W związku ze sprowadzeniem samochodu z innego kraju zobowiązany jesteś opłacić akcyzę i złożyć następujące dokumenty: deklarację uproszczoną nabycia wewnątrzwspólnotowego, wniosek do naczelnika urzędu celnego o wydanie zaświadczenia opłacenia akcyzy, potwierdzenie opłaty skarbowej za dokument potwierdzający zapłatę akcyzy, dokument zakupu auta, kartę pojazdu, dowód rejestracyjny, dokument wyrejestrowania w kraju zakupu, zaświadczenie o badaniu technicznym, tłumaczenia dokumentów.

 • Urząd Skarbowy. Jeżeli samochód kupiłeś w obrocie wewnątrzwspólnotowym to jesteś zwolniony z podatku VAT. Musisz jednak taką możliwość okupić opłatą skarbową z tytułu wydania zaświadczenia VAT-25 w wysokości około 160 zł.

 • Rejestracja pojazdu w Wydziale Komunikacji. Wymagane dokumenty: wniosek o rejestrację, tymczasowy dowód rejestracyjny, dowód własności pojazdu, potwierdzenie ważnego badania technicznego, polisa OC, karta pojazdu, dowód tożsamości, dokument potwierdzający wyrejestrowanie pojazdu, potwierdzenie opłacenia akcyzy, dowód odprawy celnej (w zależności od kraju pochodzenia auta), zaświadczenie z US o opłaceniu VAT lub zaświadczenie o braku konieczności wnoszenia takiej opłaty.

 • Wykupienie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC).

Sprawdź ile TY zapłacisz za OC: