Zwłaszcza w przypadku zaciągnięcia wysokiego kredytu hipotecznego zabezpieczenie rodziny staje się istotne, bo pozwala ono w razie awarii spłacić kredyt i nie dopełniać nieszczęścia osobistego stratą rodzinnego domu. Jeśli nadal zastanawiasz się nad tym, czy warto mieć polisę na życie, przeczytaj ten artykuł.

Ile kosztuje ubezpieczenie na życie? Koszty takich polis kształtują się w granicach od kilkunastu do kilkuset złotych miesięcznie. Wysokość składki to wypadkowa wielu elementów. Ubezpieczyciel bierze pod uwagę między innymi okres i sumę, na jaką chcesz się ubezpieczyć, zakres ubezpieczenia, Twój wiek, zawód, hobby i sporty, których uprawianie niesie z sobą ryzyko urazów lub nawet śmierci, a także stan Twojego zdrowia (konieczne może być przedstawienie badań lekarskich).

Suma ubezpieczenia najczęściej wynosi od kilkudziesięciu tysięcy do miliona złotych, średnio to 200 – 300 tys. zł. Przykładowa składka ubezpieczenia powiązanego z kredytem hipotecznym wynosi 0,3% kwoty kredytu rocznie, co dla kredytu w wysokości 200 tys. zł oznacza 600 zł składki za okres 1 roku. Jeśli w tym okresie wystąpi zdarzenie przewidziane ubezpieczeniem – towarzystwo ubezpieczeniowe spłaci kredyt w całości.

Ile kosztuje ubezpieczenie na życie? Im szybciej tym taniej!

Jak widać powyżej, przy tego typu produktach obowiązuje zasada: latka lecą, składki rosną. W takim razie ile kosztuje ubezpieczenie na życie? Jeśli przystąpisz do ubezpieczenia przed trzydziestką, zapłacisz niższą składkę niż osoba w sile wieku. Co ciekawe, towarzystwa różnie obliczają wiek ubezpieczonego: jedne biorą pod uwagę dokładną datę urodzenia, inne rocznik, jeszcze inne kierują się zasadą bliższych urodzin – jeżeli dzień Twoich urodzin jest oddalony od daty podpisania umowy o mniej niż 6 miesięcy, składka będzie wyznaczona według taryf dla starszego rocznika. Porównaj więc oferty.

Suma ubezpieczenia – jak ją ustalić?

Odpowiedź na pytanie, ile warte jest Twoje życie, może być kłopotliwa. Powinieneś zastanowić się, jaka jest Twoja zdolność finansowa: poziom Twoich zarobków i oszczędności, czy masz kredyt i gdy Cię zabraknie, rodzina będzie go w stanie spłacić, ile potrzebujesz na edukację dzieci, czy rodzinę będzie stać na pokrycie kosztów pogrzebu. Jeśli masz trudności z przeanalizowaniem tych elementów, skontaktuj się z doradcą ubezpieczeniowym a przy okazji pamiętaj, że zawsze masz prawo zmienić sumę ubezpieczenia. Na początek możesz wybrać niższą, a w trakcie trwania umowy, gdy na przykład powiększy Ci się rodzina i weźmiesz kredyt,  zwiększysz tę sumę i zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Jeśli chodzi o wysokość składki, to zależy ona między innymi od częstotliwości jej opłacania. Korzystniej jest płacić składki roczne. Nieco więcej zapłacisz za polisę, gdy będziesz opłacać ją półrocznie lub kwartalnie. Jednorazowe wpłacanie większych kwot także daje większą zniżkę.

Jak wybrać w morzu ofert, czyli poszukiwania polisy idealnej?

Jeśli już wiesz, czego chcesz i na co Cię stać, pora na porównanie ofert poszczególnych firm ubezpieczeniowych. Zanim się za to zabierzesz, przeczytaj, jakich haczyków trzeba unikać i na co zwrócić szczególną uwagę:

  • zakres ochrony czyli to, jakie zdarzenia objęte są odpowiedzialnością towarzystwa, za co i w jakiej części przysługuje Ci odszkodowanie,

  • czy polisa ma zabezpieczenie na wypadek śmiertelnej choroby lub nieszczęśliwego wypadku (w niektórych firmach takie opcje należy dodatkowo wykupić),

  • co ubezpieczyciel rozumie przez śmiertelną chorobę lub nieszczęśliwy wypadek, bo może się okazać, że wcale nie to co Ty,

  • termin, od którego objęty jesteś ochroną ubezpieczeniową,

  • umowy dodatkowe, które towarzystwo oferuje w ramach polisy i to, czy na pewno są Ci potrzebne,

  • wyłączenia odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej, a więc sytuacje, w których nie przysługuje Ci odszkodowanie (najczęściej dotyczy to zdarzeń, podczas których ubezpieczony pozostawał pod wpływem alkoholu lub środków odurzających),

  • sposób kalkulowania składki i częstotliwość jej opłacania,

  • warunki i tryb rezygnacji z ubezpieczenia oraz skutki tego rodzaju decyzji,

Nie dokonuj wyboru jedynie w oparciu o cenę. Choć to ważny argument, może się okazać, że „okazyjnie” kupiona polisa nie będzie odpowiadać Twoim potrzebom. Wiążesz się z towarzystwem na długie lata, więc zapoznaj się w wybranym produktem od A do Z. Jeśli np. uprawiasz sporty ekstremalne, zwróć uwagę, czy ubezpieczenie na życie nie wyłącza odpowiedzialności towarzystwa w przypadku śmierci w wyniku tego sportu. Najczęściej do sportów ekstremalnych zaliczane są: speleologia, sporty spadochronowe, lotnicze, motorowodne, nurkowanie, wspinaczka wysokogórska, ale szczegółowa lista zależy od towarzystwa. Pamiętaj, wszystkie te elementy opisane są w tzw. OWU czyli Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Zatem uzbrój się w cierpliwość, spotkaj się z kilkoma agentami, zbierz oferty i porównaj. Tak, z kilkoma, bo każda pliszka swój ogonek chwali, a każdy agent swoją ofertę – taką ma pracę i to co dobre dla niego, niekoniecznie idealne dla Ciebie. Dlatego odważnie przedzieraj się przez gąszcz propozycji – wysłuchaj, poczytaj i samodzielnie wyciągnij wnioski. Życzę udanego wyboru!